KERKHOVEN IN HARTJE ZOMER

Kerkhoven werden vroeger vooral bezocht in de weken voor en na Allerheiligen , rond 1 november dus. Dan werden de grote grafstenen gepoetst , bloemen aangezeuld en op 1 november liep het storm om zich te komen vergapen op al dat moois.

In de 21ste eeuw is daar nog weinig van terug te vinden. Overleden mensen worden, op enkele uitzonderingen na, niet langer in een houten kist in de aarde gebracht. Ver-assen is nu de gewone gang van zaken. Muren en urnevelden hebben de zerken stilaan verdrongen.

De kerkhoven worden tegenwoordig het ganse jaar door bezocht. Op een begraafplaats is men zelden alleen. Onze Laakdalse kerkhoven ondergingen de laatste jaren een grote renovatie. Dodenakkers werden wandelparken. Overleden mensen blijven meer dan ooit tevoren deel uitmaken van onze leefwereld.

Om het vlak bij mijn deur te houden , neem ik Veerle als voorbeeld. Laat u een beetje leiden door een paar prentjes uit de avonduren …