mini-waterramp in Laakdal

In Laakdal beperkte de wateroverlast zich op de gekende overlastplaatsen van de winter. Echt hinder van de stortbuien had het vee van veehouder Van Lommel in Blaardonk. Dat moest weer op stal tot het hemelwater is teruggetrokken.