DE VISIE VAN VUREN 173

Napoleon en Laakdal. ( deel 1)

 

Dit is een uitdaging voor alle Laakdallenaren die iets meer weten over hun familie, zeker voor diegenen die hun stamboom kennen tot 1750.

Enkele weken geleden verscheen hier een artikel over Napoleon. Misschien heb je toen gedacht : “Allemaal interessant en allemaal goed en wel , maar wat hebben wij in de Gazet van Laakdal met Napoleon te maken. Laakdal bestond toen niet eens, en Napoleon heeft noch met Vorst en Eindhout iets te maken gehad en zeker niet met Veerle en Varendonk !“

En toch, geachte lezer , en toch !

Laten we teruggaan gaan naar het Boerenkrijgjaar 1798 . Eén van de redenen waarom de jonge mensen de wapens in de hand namen tegen de Fransen , de Boerenkrijg dus ,was ook de Wet van de Circonscriptie van datzelfde jaar.

Daarin stond dat een heel aantal mannelijke Franse burgers – en Franse burgers waren de mensen die hier toen woonden allemaal – legerdienst zouden moeten doen, en dat wel …vijf jaren lang.

Voor sommige jonge mensen werd dat een ramp. Ook in onze dorpen waren er heel wat jonge mannen die zoals in het liedje van Miel Cools “Soldaat van Napoleon de Grote“ moesten worden.

Zij moesten vaak te voet half Europa doortrekken om met het Franse leger te gaan vechten op de verschillende gekende slagvelden. Leipzig , Moskou, tot Waterloo toe ….

De Franse Revolutie zou de Franse Revolutie niet geweest zijn als er in die Franse periode ook geen lijsten zouden bewaard zijn van alle activiteiten die met die troepen verband hielden.

Zo werden er ook lijsten bewaard van de” Belgische” soldaten die gestorven waren in het Franse leger , en dat tussen dat Boerenkrijgjaar 1798 en tot 1817.

Een gunstige wind heeft die verslagen uit ons Twee-Netendepartement , zo heette de provincie Antwerpen toen , doen terechtkomen in het Antwerpse depot van het Rijksarchief . Uit die lijsten gaan wij nu de namen putten van de gesneuvelde of overleden soldaten uit Vorst , Veerle en Eindhout.

Het is niet gemakkelijk zoeken in die lijsten. Uit Varendonk hebben wij tot nog toe niemand gevonden.

Een andere moeilijkheid was dat sommige soldaten op een ogenblik dat ze ernstig ziek, gewond  en stervende zijn in een hospitaal de namen van hun dorpen vaak in hun streektaal uitspreken.

Die namen werden dan nog door Franse ambtenaren in Franse klanken omgezet en opgeschreven. Hetzelfde met de familienamen.

Dus een overledene uit Eindhout kan er zowel in zijn opgenomen als Indot of Inderde of nog iets anders en Veerle kan in sommige berichten zowel Vehl zijn als Veille .

Dus bereid jullie maar voor. In Vuren 174 gaan wij aan de namen beginnen. Denk al maar eens na…en bekijk jullie stambomen al eens in de jaren voor 1790. Succes ermee.

Louis VUREN