6 maanden voedselbedeling

In de strijd tegen armoede startte Laakdal, naast vele andere acties, vorig jaar met een geïntegreerd project voedselhulp waarbij de sociale dienst van het OCMW mensen in nood aanvullend steunt met het leveren van voedselpakketten.

* Dit gaat hand in hand met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen. Ondertussen loopt het project bijna een half jaar en is het tijd voor een evaluatie.

* Via het project voedselhulp worden voedselpakketten met gezonde en verse voeding verdeeld aan mensen in armoede. Het OCMW slaat hiervoor de handen in elkaar met Foodsavers Zuiderkempen en het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

* Deze organisaties voorzien levensmiddelen vanuit voedseloverschotten, overproductie, schenkingsbeurzen en acties van de Europese Unie. Door het verminderen van voedselverspilling maakt Laakdal dus een duurzaam verschil op vlak van armoedebestrijding.

* De afgelopen maanden werd duidelijk dat dit een mooie aanvulling kan zijn op een begeleidingsplan. In totaal ontvingen 114 inwoners voedselhulp. Vanaf de opstart van de voedselbedeling tot en met maart werden er 47 verschillende gezinnen geholpen, waarvan 25 gezinnen met minderjarige kinderen.

* Bij elke bedeling waren cliënten aanwezig die voor de eerste keer langskwamen. De cliënten ervaren de persoonlijke benadering als een meerwaarde. Het werken met afspraken wordt als positief ervaren.

Raf Moons (foto-schepen van welzijn): “De voedselbedeling beoogt in eerste instantie cliënten een ondersteuning te bieden bij hun beperkte beschikbare inkomen, maar wordt ook aanzien als een onderdeel van een begeleidingsplan. Momenteel wordt één keer per maand een voedselbedeling voorzien. Op dit moment bekijken we of we maandelijks nog voor een extra bedeling kunnen zorgen enkel met verse groenten, fruit, zuivel en brood.”