DE VISIE VAN VUREN 167

Zwalpt de regering nu?

 

Een moordende crisis als deze heeft geen goed kanten , net zoals ook een oorlog geen goede kanten heeft. Wat niet wil zeggen dat er af en toe eens niet iets opmerkelijks gebeurt…. nieuwe woorden die ontstaan , zoals knuffelcontact hier en paaspauze daar , al moeten we eerlijk toegeven dat wat dat laatste betreft onze premier gewoon een woord heeft overgenomen dat Angela Merkel heeft uitgevonden zodat  wij dat in oudere taalkundige begrippen een germanisme zouden moeten noemen…

Er ontstaan niet alleen enkele nieuwe woorden , en dat in vele talen , maar er komen ook oude woorden weer uit een schuif die al lang vastgeklemd zat . Zo moet ik nu willens nillens aan het woord ZWALPEN denken .

Onze regering zwalpt een beetje……

Ik weet dat vele jongeren  dit woord amper  hebben gehoord , zeker in een periode als deze waar er bijna geen leescultuur meer is. Wat betekent zwalpen eigenlijk?

Het woord komt  uit de scheepstaal en het betekent : doelloos,en ongericht bewegen!

Een schip dat door de golven zwalpt , betekent dat het onbestuurbaar is geworden en dat niemand weet waar het gaat terecht komen.

Zwalpen wordt in onze taal niet alleen over schepen gezegd , maar je kan het  ook overdragen op mensen . “ De zatterik zwalpte over ‘t straat! “ is daar een mooi voorbeeld van.

Wanneer onze virologen een jaar geleden zegden : een mondmasker aandoen is asociaal en moest verboden worden …. en drie maanden later als waarheid verkondigden : “wie geen mondmasker draagt moet beboet worden “, dan is dat een mooi voorbeeld van zwalpen….. Twee totaal tegenstrijdige dingen binnen dezelfde korte tijdspanne als enige waarheid verkondigen!!

Erger wordt het nog wanneer een regering dan bijna gedwongen wordt , vaak door de pers , de adviezen van die mensen tot in het laatste detail te volgen , al waren er toen nog wel enkele wijze ministers aanwezig om die uitspraken wat te relativeren.

En nu geraakt ze opnieuw in die zwalpmodus ….. anders kun je niet verklaren dat een regering  vier weken geleden zegt : “astrazeneca” mag niet meer worden gebruikt voor 65plussers , maar voor wie jonger is wel! “ en dat diezelfde regering vandaag NET het omgekeerde zegt: “ voor ouderen kan het geen kwaad , maar voor jongeren mag het NIET! “

Er kan geen beter woord voor gevonden worden dan zwalpen !

Eerst naar het noorden varen en dan plots naar het zuiden om te trachten dezelfde stad te bereiken is zwalpen.

En weer ligt de basis van dat zwalpen bij specialisten die elkaar tegenspreken of die het duidelijk eigenlijk niet weten……

Het gezond verstand zou zeggen : daarop kan men toch geen ultrastreng beleid in stand houden waardoor de mensen vele normale zaken niet meer mogen…. niet meer buiten na middernacht , niet meer de grenzen over van dit kleine land……Je kinderen en kleinkinderen al maanden niet meer thuis mogen ontvangen….en nog te veel om op te noemen.

Nu kun je in zulke omstandigheden twee zaken doen : ofwel  zie je  in hoe zwak die specialisten in hun schoenen staan en tracht je je schip in de juiste richting te gidsen , ver weg van het advies van raadgevers die het blijkbaar zelf niet meer weten……ofwel volhard je in de boosheid ….

Het erge is dat het in dit land de tweede richting uitgaat…..

Een bewijs daarvoor ook is een recente uitspraak van de rechtbank waar de staat veroordeeld wordt omdat ze al die vrijheden heeft afgepakt op een onwettelijke basis . De regering krijgt nu een maand de tijd om orde op zaken te stellen.

Als burger zou je dan toch je best doen om te laten blijken dat je bereid bent het beter te doen ….je zou met die vernederende avondklok ophouden bv , maar NEEN , de regering wil dan maar een nieuwe wet gaan maken waardoor ze steeds  naar hartelust vrijheden zal blijven kunnen afpakken , een zogenaamde pandemiewet….

Dat gedrag wordt nog erger wanneer je beseft dat een deel van het huidige probleem er is omdat de regering gedraald heeft met vaccineren…..

De schuld daarvan afwentelen op Europa is onjuist. De verschillende lidstaten samen zijn juist Europa. Dat lees ik daarnet in een gezaghebbend tijdschrift.

Het wordt duidelijk dat de regering lijdt aan een gevaarlijke verslaving . Ze zwalpt nu , maar ze is verslaafd geworden aan het afpakken van vrijheid….

Het afkickproces zal er een van lange duur zijn …….

Hopelijk vergis ik me nu schromelijk.

Louis Vuren