De Spaanse griep

De geschiedenis herhaalt zich … Pakweg 100 jaar geleden was er de voorbode van wat we nu al hebben meegemaakt. En net als nu met de coronagolven, probeerden de mensen zich toen tegen het onheil te beschermen, zij het met eerder primitieve middelen. (foto’s van toen)

* De voorlopig ernstigste epidemie in de gekende geschiedenis was de Spaanse griep van 1918. Ze duurde 2 jaar, in 3 besmettingsgolven met 500 miljoen geïnfecteerde mensen, wat neerkwam op 50 miljoen doden.

* De meeste sterfgevallen vonden plaats tijdens de 2de besmettingsgolf.

* De bevolking steunde de maatregelen voor quarantaine en sociale afstand niet zo erg. De eerste versoepeling vond plaats en … de bevolking begon zich op straat  te verheugen over de goede afloop en alle beperkingen vielen weg. De gevolgen waren navenant.

* In de weken die volgden, kwam immers de 2e besmettingsgolf, dodelijker dan ooit met tientallen miljoenen doden.

* Er wordt vaak gezegd dat de geschiedenis zich herhaalt. We hebben intussen al een paar zware coronagolven meegemaakt.

“Laat dit niet gebeuren en laten we blijven leren uit wat vroeger was. Laten we gedisciplineerd zijn en niet opgeven”, werd ons voortdurend ingeprent. Met resultaat, zo blijkt. Jammer, doodjammer voor de dodelijke verliezen die vooral tijdens de eerste golf werden geleden.

* Het leven is van onschatbare waarde. De pijn van het verlies van een geliefde is en blijft niet te meten. (vrije, gratis foto’s)