BANG VAN ANTWERPEN

De Nederlandse Frederik Hendrik van Oranje werd in 1584 geboren. Een jaar voor de val van Antwerpen.  Op zijn vijftiende werd hij door zijn 17 jaar oudere halfbroer Maurits , de zoon van De Zwijger, naar Den Haag gehaald. Die leidde hem op in de militaire krijgskunst

* Zowel Maurits als Frederik Hendrik wilden niet trouwen. Toen Maurits ongehuwd op sterven lag, dwong moeder Louise Coligny  Frederik Hendrik te trouwen, omdat er anders geen nageslacht meer was voor de Oranjes.

* Frederik Hendrik trouwde op zijn 14de met de 23-jarige Amalia van Solms. Zij kregen vijf kinderen, vier meisjes en de latere stadhouder Willem II.

* Frederik Hendrik was nu Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Groningen en Drenthe.

* Na de dood van Maurits kwamen daar ook nog Groningen en Drenthe bij. Bovendien probeerde hij ook nog verschillende steden in het zuiden te veroveren, om daarmee een buffer te creëren tegen de Spanjaarden die nog aan het feest waren in de zuidelijke Nederlanden.

* ‘s Hertogenbosch werd zijn grootste militaire triomf. De zuidelijke steden werden inderdaad vooral als buffer gebruikt en hadden zelfs geen beslissingsrecht in de Staten-Generaal. De schrik dat de haven van Antwerpen met Amsterdam zou gaan concurreren, zat er diep in .

* Antwerpen was echter in verval sinds de Spanjaarden de Schelde hadden afgesloten. Dat gebeurde in 1585 toen Antwerpen door de gulheid van Marnix van Aldegonde cadeau werd gedaan aan de door hem erg geprezen Spaanse landvoogd Farnese.

* Het feit dat Frederik Hendrik de stad Antwerpen niet mocht innemen, heeft hem altijd dwars gezeten. Wellicht zou ‘onze geschiedenis’ ook anders geschreven zijn.

* Frederik Hendrik had nochtanshopen geld om oorlog te voeren. Niet alleen door een fikse kas oorlogsbuit maar ook omdat hij 10% kreeg van de opbrengst van de Zilvervloot die kaper Piet Hein in 1628 had veroverd op d Spanjaarden.

* Toen Frederik Hendrik in de laatste jaren van zijn leven ook geestelijk aftakelde – zorgde zijn vrouw Amalia ervoor dat hij akkoord ging met een ‘vrede met Spanje ’.

* Frederik Hendrik overleed in 1647. Hij haalde , op 1 jaar na , de Vrede van Munster niet waardoor de Noordelijke Nederlanden een echte onafhankelijke staat werden.