open voor het verkeer

Afsluitdijk open voor het verkeer (1933)

Op 23 januari 1933 werd de Afsluitdijk in Nederland beperkt opengesteld voor betalend verkeer.  Een klein jaar eerder werd het laatste gat in de Afsluitdijk gesloten. Vanaf dat moment bestond de Zuiderzee niet meer. De officiële openstelling van de dijk vond pas plaats op 25 september 1933.   (vrije/gratis foto)

.

.

* De 32 kilometer lange waterkering werd niet alleen aangelegd om een handige verbinding tussen Friesland en Noord-Holland te creëren. De dijk moest Nederlanders ook beschermen tegen het soms woeste water.

* Niet iedereen was echter blij met de lange dijk die het zoute water van de Zuiderzee omvormt tot het zoete water van het IJsselmeer.

* Sommige vissers die eeuwenlang geleefd hebben van wat de zee hen opbrengt, kregen het zwaar te verduren. Ansjovis en garnaal verdwenen geleidelijk en maakten plaats voor b.v. paling.

* De hoofdreden om tot aanleg van de Afsluitdijk over te gaan, lag in het feit dat stormvloeden geregeld voor grote overstromingen zorgden. Vloeden die gewassen vernietigden en ook vaak mensenlevens kostten.

* De 120 miljoen gulden (54 miljoen euro) voor de Afsluitdijk was voor de leden van de Zuiderzeevereniging daarom goed besteed geld.

* De Zuiderzeevereniging werd reeds in 1886 opgericht om te onderzoeken of inpoldering en afsluiting van de Zuiderzee haalbaar was.

* Prominent lid van de vereniging was ingenieur Cornelis Lely. Op de Afsluitdijk is een standbeeld van hem te vinden. Lelystad is naar hem genoemd. In 1932 werd de naam Zuiderzee veranderd in IJsselmeer.

* Vanaf 23 januari 1933 werden auto’s toegelaten op de Afsluitdijk. Het was nog geen algehele openstelling. Over de dijk rijden kostte geld. (ten bate van het Nationaal Crisis Comité). De officiële openstelling van de dijk vond pas plaats op 25 september 1933.   (vrije/gratis foto)