Vladimir Lenin (1870-1924)

Vladimir Iljitsj Oeljanov, de echte naam van Lenin (van de rivier Lena), werd geboren in Simbirsk, tegenwoordig Oeljanovsk, een stad aan de Wolga, zo’n 900 kilometer ten oosten van Moskou. Zijn vader studeerde wis- en natuurkunde. Zijn moeder was de dochter van een rijke joodse arts.

* Ondanks zijn goede komaf had Lenin revolutionaire ideeën. De lijfeigenschap was slechts negen jaar voor zijn geboorte afgeschaft, en toch leefden vele Russen nog steeds in grote armoede.

* Lenin werd een felle tegenstander van de almacht van de tsaar. Hij ging in 1887 rechten studeren en werd in datzelfde jaar verkozen als vertegenwoordiger van de studenten én gearresteerd omdat hij aan een demonstratie had deelgenomen. Hij werd voor korte tijd verbannen.

Revolutionaire ideeën

* Na zijn terugkomst kwam hij in aanraking met een groep radicale activisten die de ideeën van Karl Marx (Das Kapital) hadden geadopteerd.

* De Duitse schrijver had in 1867 Das Kapital gepubliceerd. Daarin analyseerde hij de oorzaken van de ellendige positie van de arbeidersklasse. “Verregaande suggesties waren nodig om een ommekeer tot stand te brengen”, aldus Marx. Lenin was het daar volledig mee eens.

* Lenin kwam door zijn radicale ideeën vaak in aanraking met de politie van de tsaar. Hij werd een tijdlang verbannen naar Siberië, en verbleef in ballingschap in Londen en Zwitserland.

* Lenin kwam terug toen in 1905 een eerste revolutie tegen het bewind van de tsaar uitbrak, die de oprichting van het parlement, de Doema, moest toestaan.

* Conservatieve krachten grepen daarna weer de macht, en Lenin vertrok weer naar Zwitserland. In februari 1917 brak een tweede revolutie uit in het door W.O.I uitgeputte en vernielde Rusland. Deze keer deed de tsaar afstand van de troon.

Oktoberrevolutie

* Beide keren was Lenin niet in Rusland toen deze revoluties, met blijvende gevolgen, uitbraken, hoewel hij wel een hand had gehad in de organisatie ervan.

Na het vertrek van de tsaar keerde Lenin in het voorjaar van 1917 voor de zoveelste keer terug naar zijn geboorteland, nu voorgoed.

* In Rusland bestond een voorlopige regering die ervoor koos om de oorlog met Duitsland verder te zetten. In het najaar van 1917 vond de ‘Oktoberrevolutie’ plaats.

* Na de oktoberevolutie , in de nacht van 16 juli op 17 juli 1918 werd de hele tsarenfamilie (vader, moeder en vijf kinderen) op bevel van de lokale sovjet in de kelder van het Ipatjev-huis geëxecuteerd.

* De lijken werden overgoten met zuur, grotendeels verbrand en daarna in een mijnschacht gegooid.  

* De communistische partij, onder leiding van Lenin en toenmalige strijdmakker Leonid Trotski, pleegde een staatsgreep waarin de macht van de voorlopige regering werd overgenomen.

* Een van de eerste besluiten van de nieuwe bolsjewistische regering was het beëindigen van de oorlog, waarmee de Duitsers in het westen aan een opmars konden beginnen.

* De bolsjewieken ontpopten zich in Rusland tot een dictatoriale eenheidspartij, die tot … 1990 aan de macht bleef. In deze periode van onrust kwam er een uittocht van de intelligentsia op gang. Veel Russen weken uit naar de VS , W- Europa en andere landen.

* Op 30 december 1922 werd Lenin de eerste premier van de Sovjet-Republiek (Rusland). Dat bleef hij tot 21.01.24 .

* Lenin stierf in 1924, en zijn opvolger Jozef Stalin vestigde de totalitaire dictatuur.

* Het lichaam van Lenin werd gebalsemd en aan het Rode Plein tentoongesteld, waar het nu nog steeds te zien is.

* De figuur van Lenin verscheen overal in de communistische wereld in de vorm van metershoge standbeelden.

De mythe van Lenin werd groter dan zijn daadwerkelijke actieve bijdrage aan de revolutie, net zoals zijn standbeelden veel groter waren dan … hijzelf.

.

(met dank aan Historiek en Wikipedia – vrije, gratis foto’s)