Het verhaal van de kindermoord

Koning Herodes hoorde van de wijzen uit het oosten dat er een ‘koning der Joden’ geboren zou zijn. De wijzen werden naar eigen zeggen geleid door een ster. Herodes gaf de wijzen de opdracht het kind te vinden en hem hierover te informeren, opdat ook hij hulde zou kunnen gaan brengen.

**  prent uitrekken voor detailsDe kindermoord van Pieter Breugel de Jongere – lesmateriaal – (Wikipedia)

* De wijzen werden in de nacht dat ze bij het kindje Jezus in Betlehem waren, in een droom gewaarschuwd niet terug te keren naar Herodes.

* Ze namen dus een andere route. Toen Herodes merkte dat hij door de wijzen misleid was, zond hij manschappen uit om alle jongetjes van twee jaar oud en jonger in en om Betlehem om het leven te brengen.

* Ook Jozef kreeg in een droom de waarschuwing van een engel  om samen met  Maria en hun baby haar Egypte te vluchten , omdat Herodes onderweg zou zijn om het kind te zoeken en te doden.

Ook Mozes

* De auteur van Matteüs, schrijver van dit verhaal , legde bewust diverse verbanden tussen Jezus en  Mozes. Het verhaal over de kindermoord is vergelijkbaar met het verhaal van Mozes, die een moord op zijn generatiegenoten overleefde. En door de vlucht naar Egypte verbleef ook Jezus, net als Mozes, een tijd in Egypte.

Historie

* Er zijn geen historische of archeologische bronnen over deze gebeurtenis. Er is zelfs geen archeologisch bewijs van bewoning van Bethlehem rond de tijd van Jezus. Flavius Josephus tekende de misdaden van Herodes op, een lijst van ongeveer 1 000 bladzijden, maar de kindermoord van Bethlehem wordt hierin niet vermeld.

Herdenking

* De gebeurtenis wordt in de christelijke traditie wel jaarlijks herdacht op ‘de dag van de Onschuldige (onnozele = oud Nederlands) kinderen‘ vandaag 28 december .

**  prent boven uitrekken voor detailsDe kindermoord van Pieter Breugel de Jongere -(Wikipedia)

* PRENT boven – P.P. Bruegel (de Jongere) bracht de gebeurtenissen in Betlehem over naar een Brabants dorp onder een blauwe winterlucht, bedekt door sneeuw . Dit Brabantse Bethlehem wordt overvallen door de arm der wet: gerechtsdienaars in rode mantels belagen de dorpelingen te paard. Het vuile werk laten ze opknappen door huursoldaten.

(met dank aan Wikipedia)