Margaret Thatcher treedt af

Bij velen van ons, producten van de jaren ’40’ en ‘5O ‘, verloopt onderstaande tekst alsof we er bij waren. Kleuren-tv was vrijwel overal doorgedrongen en reportages als hieronder waren spannende, want dagelijkse vervolgprogramma’s. Op naar …Margaret Thatcher, de Iron Lady.

* Margaret trad op 28 november 1990 (?!!) af als premier van het Verenigd Koninkrijk. Dit na rellen in heel Groot-Brittannië over de invoering van de zogenaamde ‘poll tax’, een inkomensonafhankelijke belasting.

* De Conservatieve Partij van Thatcher zag het door de invoering van die belasting niet meer zitten met de premier. Verschillende conservatieven daagden haar uit om het leiderschap. Thatcher besloot dat aftreden eervoller is dan ontslagen worden. Tijdens haar laatste kabinetszitting nam Thatcher met tranen in de ogen afscheid.

* Margaret Thatcher was rond het eind van de jaren veertig al actief voor de Tories (voorloper van de Conservatieve Partij) in Kent. In 1959 werd ze lid van het Britse Lagerhuis en als Edward Heath in 1970 premier wordt, benoemt hij Thatcher tot minister van onderwijs en wetenschap.

* Margaret was de enige vrouw in het kabinet. Een van haar eerste maatregelen als minister was het afschaffen van gratis schoolmelk. Dit zorgde voor en massa kritiek en leverde haar de schertsende bijnaam “Thatcher Thatcher, Milk Snatcher” op. In haar periode als minister wist Thatcher te voorkomen dat de Open Universiteit gesloten wordt.

* Omdat de Conservatieven de verkiezingen in 1974 niet winnen, wordt Thatcher hierna geen minister meer. De verkiezing om het leiderschap van de Conservatieve Partij won ze van Edward Heath. Van 1975 tot 1979 leidde ze hierna de oppositie.

* Na de verkiezingen van 1979 werd Thatcher premier. Zowel in 1983 als in 1987 werd  ze herkozen. De vrouw die bekend wordt onder de naam Iron Lady (IJzeren Dame) regeert in totaal elf jaar, zes maanden en zesentwintig dagen. Daarmee werd ze de langstzittende Britse premier sinds 1827, toen de Earl of Liverpool aftrad.

Thatcher en de Falklandsoorlog …

* De Falklandeilanden werden in 1592 ontdekt door de Engelsman John Davis. Hij noemde de archipel Falklands, naar de toenmalige schatbewaarder van de marine.

** De eilanden waren en zijn nog steeds economisch aantrekkelijk door de rijke visgronden in de omliggende wateren en de mogelijkheid op aanwezigheid van andere hulpbronnen, lees aardolie. Wie de eilanden bezit, heeft het recht op een EEZ van 200 zeemijl rondom te claimen.

* In 1982 besloot de labiele Argentijnse junta in te spelen op de nationalistische gevoelens bij hun landgenoten door de Falklandeilanden te bezetten.

* Argentinië viel op 2 april 1982 de eilanden binnen. Hierop stuurde het Verenigd Koninkrijk een speciale task force naar de eilanden om ze op de Argentijnen te heroveren.

** In juni landden Britse troepen op de eilanden. De Britten wisten de eilanden te heroveren.

* De verloren oorlog luidde het einde van de junta in. In het Verenigd Koninkrijk nam de steun voor de regering van Margaret Thatcher weer toe. De eilanden worden sinds de herovering weer bestuurd door het Verenigd Koninkrijk, maar tot op vandaag nog steeds opgeëist door Argentinië.

*** Het dispuut over de eilanden duurt dus nog altijd voort. Op 11 maart 2013 werd een referendum gehouden, waarbij de bevolking gevraagd werd of de status quo gehandhaafd diende te worden.

** Van de 1.518 uitgebrachte stemmen waren er 1.513 voor, 3 tegen, en 2 ongeldig.

* Argentinië heeft dit referendum verworpen met het argument dat de Falklandse bevolking na de inbezitneming geïmplanteerd is uit het Verenigd Koninkrijk en er dus überhaupt niet thuishoort… Wordt (ooit?) vervolgd.  (vrije, gratis foto’s)