“Werelddag van de Verdraagzaamheid”

“Internationale Dag van de Verdraagzaamheid” of “Werelddag van de Verdraagzaamheid” of  “Internationale Dag van de Tolerantie” of “Wereld Tolerantiedag” of “International (World) Day Of Tolerance”.

*  Die nog vrij jonge dag ontstond pas in 1996 binnen UNESCO, deel van de Verenigde Naties, naar aanleiding van het Internationale Jaar van de Verdraagzaamheid en staat helemaal in het teken van Mens en Maatschappij

*  We leven in moeilijke tijden. Tijden waarin we elkaar niet altijd even goed waarderen. Best begrijpelijk. We leven in een klein land met (te?)veel inwoners. We hebben inwoners van 200 verschillende nationaliteiten.

*  Dat betekent veel verschillen in cultuur. Verschillen die kunnen leiden tot spanningen die soms hoog kunnen oplopen. Niet alleen bij ons, maar ook wereldwijd.

*  De Verenigde Naties hebben de “Internationale Dag Van De Verdraagzaamheid” opgericht om te zorgen dat we ons die Dag eens even niet nodeloos gaan ergeren aan om het even wie of wat.
‘Make peace, not war!’, om het met een slogan uit de hippe jaren 1960 te zeggen.

*  16 (en 17) november is ook “Dag van de Natuur”. Wees sportief, trek een warm jasje en handschoenen aan en ga een frisse neus halen in de mooie herfstnatuur van Laakdal en randgemeenten, paradijsjes voor wandelaars die velen ons benijden…