GEEN DAG SLAAN ZE OVER

Van Frans Peeters weten we dat hij met vier bezoeken per dag de trouwste bezoeker is van het kerkhof in Veerle. Maar Frans is niet de enige die dagelijks bezoekjes brengt aan zijn geliefde.

* Van vorig jaar onthouden we dat ook Frans Van Gorp minstens één keer per dag naar zijn geliefde Anna komt.

* Ook Frans Berghmans en Nand Peeters slaan geen dag over om  hun geliefden , die naast elkaar liggen, te bezoeken.

* Louis en Nieke zijn ook dagelijkse bezoekers bij de muur waar hun geliefden bijna naast elkaar werden bijgezet.Tijdens die bezoeken spraken ze erg veel met elkaar. Beiden hadden het moeilijk met hun eenzaamheid. Overdag lukte het nog net, maar die lange avonden waren er echt teveel aan.

Zonder het te beseften werden ze een nieuw paar. Dochter Gina is echt tevreden met de oplossing.

* En dan is er nog Werner. De man van Greet werd door corona binnen de tien dagen uitgeteld. Werner overleden … vreselijk was/is dat. Ook de ouders en de schoonouders wisten/weten zich geen raad met die afgrijselijke werkelijkheid.

Joke, mijn petekind en dochter van broer Herman x Céline werd 11 jaar geleden te rusten gelegd. Het graf achter haar kwam leeg te staan door een ontgraving. Werner kwam zodoende dicht bij de familie terecht. Rouwen doen we dagelijks voor twee.

Stijn Wijnants en Elza leefden een leven lang erg samen. De dood heeft ze gescheiden. Elke dag komt Stijn een babbeltje doen met Elza. Het alleen-zijn valt hem zwaar.

Gelukkig zijn er nog zijn jongens, de wielerkampioenen van destijds. “Ze laten me niet in de steek. Ik ben fier op ze. Week na week komen Jan en Ludwig op bezoek met een pak lekker eten. ‘Je hebt zoveel voor ons gedaan’, zeggen ze. ‘Nu is het onze beurt om wat terug te doen.'”

* Op het keurig verzorgde urnenveld kozen veel mensen die ik goed tot zeer goed gekend heb , niet voor een conventionele begraving maar voor een laatste rustplaats in de strooiweide.

* Ook een aantal nieuwe gezichten komt regelmatig op kerkhofbezoek voor hun geliefde(n) die heengingen. Het keurig verzorgde kerkhof is zodoende een rouwplaats waar iedereen met zijn leed terecht kan bij lotgenoten. Het is er vrijwel nooit leeg.