Hoezo Halloween ?

Vandaag, op de laatste dag van oktober,  zouden in de Verenigde Staten en Canada weer miljoenen kinderen de deuren langsgaan voor de jaarlijkse trick-or-treat op Halloween. Corona zal er wellicht nog een serieuze stok voorsteken.

* Halloween wordt ‘in normale omstandigheden’ elk jaar op 31 oktober gevierd, aan de vooravond van Allerheiligen. Halloween kent Keltische en christelijke invloeden die eeuwen teruggaan.

* Even vermelden dat Halloween een verbastering is van All Hallows’ Even, de avond voor Allerheiligen. De naam werd pas zo’n 400 jaar geleden voor het eerst gebruikt, maar de oorsprong van Halloween dateert van rond het begin van de christelijke jaartelling.

* 31 oktober is de Keltische variant van onze oudejaarsdag. Op 1 november eindigde destijds het oogstseizoen en begon de winter, en daarmee het nieuwe jaar. Om het einde van het jaar te vieren staken de Kelten grote vreugdevuren aan en voerden zij verschillende rituelen uit, waarbij waarschijnlijk ook mensen werden geofferd.

* Naast dit oogstfeest geloofden de Kelten ook dat op Samhain de ‘deur’ naar de onderwereld een klein stukje openstond, waardoor het voor de zielen van de doden en andere wezens mogelijk was om naar onze wereld te komen. Om deze zielen te eren werden grote feestmalen aangericht, waarbij plaatsen vrijgehouden werden voor de overledenen.

* Op deze dag moesten de Kelten zich ook beschermen tegen slechte wezens als demonen door zich te verkleden op Halloween.

* Eveneens is het niet helemaal duidelijk waar het trick-or-treaten vandaan komt. Wellicht afgekeken bij de Keltische jongens die langs de deuren bedelden om hout voor de vreugdevuren.

* De christenen bakten aan de vooravond van Allerheiligen en Allerzielen zielenkoeken. Groepen kinderen en armen trokken dan langs de deuren om deze koeken te verzamelen. Elke gegeten koek stond voor een ziel die bevrijd werd uit het vagevuur en zijn weg naar de hemel vond.

° Pas zo’n 150 jaar geleden kwam het feest mee met de grote aantallen immigranten uit Ierland en Schotland naar de Verenigde Staten en Canada.

° Nadat de viering van Halloween vooral beperkt bleef tot de immigrantengemeenschappen, verspreidde het feest zich in het eerste decennium van de 20e eeuw in alle lagen van de bevolking.

° Uit Amerika komt ook de traditie om pompoenen uit te hollen. De Kelten kenden het uithollen van rapen, vandaar.

° Het feest is ook deels vergelijkbaar met het Mexicaanse Día de los Muertos, de Dag van de Doden, dat op 1 november wordt gevierd.

** Halloween staat bij ons nog in de kinderschoenen. Toch viel afgelopen week op dat vooral jonge gezinnen moeite doen om de Amerikanen bij te benen. Griezels alom. (foto’s lu – Vorst)