De ‘rode telefoon’

Op 30 augustus 1963 werd er een directe telefoonverbinding tussen het Amerikaanse Pentagon en het Kremlin in Moskou in gebruik genomen.

° Twee maanden eerder hadden beide landen afgesproken dat er zo’n lijn zou komen.

° De ‘rode telefoon’, of hotline, moest er voor zorgen dat de twee nucleaire grootmachten sneller met elkaar in contact konden treden waardoor voorkomen werd dat de landen besluiten zouden nemen op basis van miscommunicatie.

° Het besluit kwam niet lang na de Cubacrisis. Toen was duidelijk geworden dat de communicatie tussen de twee grootmachten vrij traag verliep. En ook dat miscommunicatie enorme gevolgen kon hebben.

° Aanvankelijk werd er gebruik gemaakt van een telexverbinding. Het kostte voortaan slechts enkele minuten tijd om een bericht te versturen.

Op 30 augustus 1963 werd vanuit Amerika het eerste bericht verstuurd:

* The quick brown fox jumped over the lazy dog’s back 1234567890 *

Geen willekeurig bericht. In dit eerste bericht kwamen namelijk alle letters en cijfers van de typemachine voor zodat getest kon worden of ze allemaal werkten.

° De telexverbinding werd in de jaren zeventig vervangen door spraaktelefonie.

° De ‘rode telefoon’ werd o.m. gebruikt tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kipoeroorlog (1973). De lijn had echter vooral een symbolische functie.

° Nadat de spanning tussen de twee landen tijdens de Cubacrisis enorm hoog was opgelopen, maakte de lijn duidelijk dat de VS en de Sovjet-Unie het beiden van belang vonden om in tijden van crisis snel en duidelijk met elkaar te kunnen communiceren.

° Hoewel de Koude Oorlog toen al lang voorbij was, werd er in 1999 een nieuwe beveiligde verbinding aangelegd tussen de beide regeringen.

foto : Castro roept de hulp in van de USSR in zijn strijd tegen de USA

– met dank aan Historiek en Wikipedia – rood voor meer –