Uit de geschiedenis van Scherpenheuvel

Scherpenheuvel maakte naam als bedevaartsoord. Reeds in de 16de eeuw zouden hier wonderen gebeuren. De topprestatie was de bouw van de basiliek die nog steeds een grote aantrek heeft in niet-corona tijden. Of de Spaanse aartshertogen Albrecht en Isabella hierin echt een doorslaggevende rol speelden, laten we aan de lezer over.

Eerst een uittreksel uit de Scherpenheuvel-story …

° Verschillende wonderen maakten dat Scherpenheuvel steeds verder bekend raakte. Wanneer de Spaanse troepen in 1603 in ‘s Hertogenbosch konden standhouden tegen de troepen van de protestantse Maurits van Nassau, werd de overwinning toegeschreven aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. De aartshertogen Albrecht en Isabella gingen als dank op bedevaart naar Scherpenheuvel en lieten er kostbare geschenken achter.

° Na de val van Oostende in 1604 beslisten de aartshertogen om van Scherpenheuvel een zelfstandige stad te maken en er een grote kerk te bouwen.

° In 1605 kreeg het nieuwe stadje dezelfde stadsrechten als Oostende en in 1607 begon architect Wenzel Cobergher met de voorbereidingen van de bouw van een nieuwe kerk waarvan de eerste steen in 1609 door de aartshertogen zelf gelegd werd.

° De kerk werd gebouwd in de typische contrareformatorische bouwstijl, de barok. Zo werd Scherpenheuvel het katholieke antwoord op het snel veld winnende protestantisme.

En wat zegt de echte geschiedenis?

° In 1609 werd een wapenstilstand gesloten tussen Spanje en de opstandige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waardoor de Zuidelijke Nederlanden konden herstellen van de inmiddels al enkele decennia durende oorlog.

° Op deze manier slaagden Isabella en Albrecht er al snel in de anti-Spaanse sentimenten in de zuidelijke provincies weg te nemen.

° Daarnaast investeerde het echtpaar vooral in de bevordering van kunst en cultuur. Zo namen zij kunstenaars als Peter Paul Rubens en Pieter Breughel de Jongere onder hun patronage, wat resulteerde in een culturele bloeiperiode in Vlaanderen.

° In 1621 kwam er echter een einde aan de gelukkige samenwerking. Albrecht overleed en de Spaanse koning Filips IV eiste veel van zijn bevoegdheden op. Bovendien kwam het Twaalfjarig Bestand ten einde en werd de oorlog met de noordelijke provincies weer hervat.

Tot zo ver de bronnen. Kan het Scherpenheuvel-verhaal kloppen ? Lees meer in een volgend stuk …