VENUS TE HEET VOOR ONS

Wetenschappers hebben 37 vulkanische structuren op de planeet Venus ontdekt die onlangs nog actief moeten zijn geweest – en wellicht ook vandaag nog actief zijn. “Venus is geologisch gezien niet zo dood als eerst gedacht”, lazen we bij Michaël Torfs in vrt NWS.

° Venus is, vanaf de zon gezien, de tweede planeet in ons zonnestelsel, na Mercurius maar vóór de Aarde en Mars. De planeet – genoemd naar de Romeinse godin van de liefde –  heeft ongeveer dezelfde grootte, massa en samenstelling als de aarde. We kunnen ze op sommige momenten zien als een witte parel in de ruimte.

° De onderzoekers kunnen uit studies van de coronae – grote cirkels van o.a. lavastromen – afleiden dat sommige enkel in een recente periode kunnen zijn gevormd. Ze maakten daarvoor 3D-simulaties van thermomechanische processen onder het oppervlak, en vergeleken ook verschillende delen van de coronae aan de oppervlakte met andere delen van de planeet.

“Is Venus bewoonbaar voor menselijk en ander leven zoals op aarde?”, is de vraag die velen stellen bij de hernieuwde aandacht voor onze zusterplaneet.

° Venus heeft ongeveer dezelfde grootte en massa van de aarde, en heeft een kern van ijzer. Ze heeft een bijzonder dichte atmosfeer van koolstofdioxide, en rond het oppervlak hangen dikke wolken zwavelzuur, waardoor er een enorm broeikaseffect optreedt en waardoor het oppervlak moeilijk te zien is.

° Vanwege het broeikaseffect en omdat Venus een pak dichter bij de zon staat – gemiddeld ongeveer 108 miljoen kilometer, tegenover 150 miljoen voor de aarde – is het er ook veel warmer. Er heersen temperaturen tussen 450 en 500 graden Celsius gemiddeld, voldoende om lood te doen smelten. Ons leven maakt er geen schijn van een kans. Dus moeten we er hier het beste van maken, en dat is al zo moeilijk. (foto’s L the Blue Marble – R Venus in dik wolkendek)

 

“Dood is niets, leven trouwens ook niet. Sterven, slapen, overgaan in niets, wat maakt het uit? Alles is een illusie.”   Mata Hari voor haar executiepeloton.