OOK VROUWEN MOGEN STEMMEN

Vrouwen brachten voor het eerst effectief hun stem uit bij de parlementsverkiezingen van 26 juni 1949, vandaag 72 jaar geleden. Het einde van een ware lijdensweg.

° Bij de invoering van’ het algemeen enkelvoudig stemrecht’ in 1919 kregen vrouwen weinig erkenning voor hun oorlogsinspanningen. Met uitzondering van vrouwen die omwille van verzetsdaden gevangen zaten, niet-hertrouwde weduwen of moeders van gesneuvelde soldaten, mochten vrouwen nog altijd niet gaan stemmen.

° Na de Tweede Wereldoorlog werd de legitimiteit van het vrouwenstemrecht steeds minder in twijfel getrokken. De oude discussies en de onstabiele politieke toestand zorgden nog voor enige vertraging.

° Uiteindelijk kregen de Belgische vrouwen bij wet van 27 maart 1948 , stemrecht voor de parlementsverkiezingen en vier maanden later ook voor de provincieraadsverkiezingen.

Vrouwen brachten voor het eerst effectief hun stem uit bij de parlementsverkiezingen van 26 juni 1949.

° Jammer genoeg was België één van de laatste landen in Europa waar het vrouwenstemrecht zijn intrede deed. Van alle geïndustrialiseerde landen telt Japan vandaag de minste vrouwen in de politiek met een bezetting van amper 9%. Het Oost-Afrikaanse Rwanda staat helemaal bovenaan met liefst 64% procent vrouwelijke parlementairen.

° Nieuw-Zeeland was in 1893 het eerste land dat vrouwen stemrecht verleende, gevolgd door Finland in 1906 en Noorwegen in 1913. In Saudi-Arabië kregen vrouwen pas in het voorbije decennium (gedeeltelijk) stemrecht.