PARA ’s IN SCHAFFEN

“Bekwamingscentrum voor Parachutage Schaffen” . Zo stond  het eind mei 1964 tenminste op mijn kaartje in de kazerne van Turnhout , waar ik mijn eerste drie weken soldaatje spelen sleet .

° Meteen kende ik mijn volgende bestemming voor mijn verplichte legerdienst . Meester Louis Cools in Eindhout, waar ik in ’63 mijn eerste lesjes gaf, had met een kolonel , een goede vriend van hem , een goed gesprek gehad …

° Drie weken later stapte ik op een zaterdagnamiddag de poort binnen van ‘de paraschool’ in Schaffen , waar men jonge rekruten uit een ballon en uit een vliegtuig leert springen . En nog zoveel dingen meer . Schaffen werd mijn thuishaven voor pakweg de volgende 11 maanden in verplichte legerdienst .

° Aanvankelijk deed het me weinig , maar na een maand ‘open kazerne’ had ik al grote spijt dat ik een aanvraag om parachutist te worden niet eens overwogen had . Nu kon het niet meer. In Schaffen werd ik op de ‘sectie personeel’ geplaatst en daar beleefde ik een heerlijke diensttijd . Leger een last ? Een lust zal je bedoelen . Onze jeugd weet niet wat ze mist nu de diensttijd niet meer bestaat…

° Het was 1964 en in Congo was het zeer rumoerig in de eerste jaren na de onafhankelijkheid . Waar branden moeten geblust worden , zijn de para’s in de buurt . Zo ook in de Congo van toen .

° De para’s van Diest (later Tielen) en Lombardsijde en de commando’s van Marche-les-Dames deden het gevaarlijke werk . Schaffen zorgde voor de logistieke steun om de  parachutisten en het legermateriaal veilig aan de grond te brengen , ver buiten het vijandelijke kamp .

° Ik herinner mij nog tussenkomsten in Stanleystad en Paulusstad , kortweg Stan en Paul . Waar ik weliswaar niet bij was, maar waarvan ik wel de minder grote verhalen kende van onze jongens. Toen het materiaal terug in Schaffen kwam , waren de sporen van lijfgevechten nog duidelijk te zien op de schiettuigen .

° Na de Belgische para’s , die de opstanden niet echt ongedaan konden maken , waren de avonturiers aan de beurt . Legionairs met de graad van officier of onderofficier organiseerden hun mini-legertjes om de toestand op kleinere schaal te regulariseren . En zo ging dat maar door , met steeds ergere gevolgen voor de Congolese bevolking .

PARACHUTES PLOOIEN

Parachutes plooien in de pliage is een zeer secuur werkje waarin nooit iets mag fout gaan . Gebeurt dat toch , dan is er straks ergens een leven in gevaar . Corrigeren bestaat niet . Het moet helemaal in orde zijn vanaf de eerste seconde . Elke beweging wordt geregistreerd, de maker van een fout wordt sowieso gelokaliseerd .

Een erg ervaren plooier kan hooguit 10 parachutes per dag aan . Jongens die de echt zware verpakkingen voor luchtvervoer en dropping klaarmaken , mogen het met de helft al voor bekeken houden . En zeggen dat die voorraad zo weer opgebruikt is .

‘Het varken van Schaffen’ , al decennia lang omgedoopt tot het betere woord  ‘Olifant’ is elke debutant para overbekend. Zijn eerste sprong ooit gebeurt immers uit de korf onder de heliumzak die de olifant eigenlijk is. Schaffen vierde onlangs zijn 70ste verjaardag . Op naar de 100ste !

-foto’s gemaakt bij een bezoek van het Davidsfonds aan Schaffen in 2018 –

 

PARA’s IN SCHAFFEN  een klein overzicht

In december 1944 worden de beste elementen uit WO II omgevormd tot een Escadron met gepantserde jeeps en ingezet tijdens het Ardennenoffensief.

° Na het einde van de oorlog kregen ze een opdracht van Counter Intelligence (opsporen en aanhouden van nazi-oorlogsmisdadigers).

° Na de oorlog wilde men de toekomst van deze uitgesproken gevechtseenheid veiligstellen. Met dezelfde opleidingsvoorwaarden als in Groot-Brittannië.

° De rekrutering van nieuwe dienstplichtige militairen moest gewaarborgd worden en men kon rekenen op de ervaring van enkele instructeurs-veteranen van de campagnes tijdens de oorlog.

° In Schaffen werd een Parachutageschool opgericht, met medewerking van de Britten en de Belgische Luchtmacht.

° In september 1947 vonden daar de eerste vliegtuigsprongen plaats, in november volgden de eerste ballonsprongen.

Bataljon

° In 1951 veranderde het 1ste Regiment Parachutisten van naam: vanaf dan sprak men van het 1ste Bataljon Parachutisten en in 1953 verhuisde het bataljon van Leopoldsburg naar de Citadel van Diest, waar ze tot hun ontbinding bleven.

° Door samenvoeging van het 1ste Bataljon Parachutisten (rode mutsen), het 2de Bataljon Commando’s (groene mutsen) en het Trainingscentrum voor Parachutisten (gemengd) richtte men het Regiment Para-Commando op.

° Men streefde naar een uniforme opleiding van de Rode (para’s) en Groene (commando’s) Mutsen. Vanaf 1954 werd dit een feit.

° In het kader van een transformatie bij Defensie werd het 1 Bataljon Parachutisten ontbonden op 1 juli 2011. Vanaf maandag 25 oktober 2010 begon reeds de overplaatsing van het overgrote deel van de parachutisten naar hun nieuwe eenheid (Tielen – Gavere).

° Schaffen bleef behouden als opleidingsschool voor parachutisten.

  • Zin om te werken bij defensie ? Vraag alles tot en met bij defensie. Misschien zit er een job voor jou bij.