PARA ’s IN SCHAFFEN

“Bekwamingscentrum voor Parachutage Schaffen” . Zo stond  het eind mei 1964 op mijn kastkaartje in de kazerne van Turnhout , waar ik mijn eerste drie weken ‘soldaatje spelen’ sleet . Ik deed meteen een sprongetje in de lucht want … gelukt. Meteen kende ik mijn volgende bestemming voor mijn verplichte legerdienst .

* Meester Louis Cools uit Eindhout, waar ik in ’63 mijn eerste onderwijslesjes (3-4-5 leerjaar) gaf, had met een kolonel , een goede vriend van hem , een goed gesprek gehad …

* Drie weken later stapte ik op een zaterdagnamiddag de poort binnen van ‘de paraschool’ in Schaffen , toen nog ‘Bekwamingscentrum voor parachutage’ , waar men jonge rekruten uit een ballon en uit een vliegtuig leert springen . En nog zoveel dingen meer . Schaffen werd mijn thuishaven voor pakweg de volgende 11 maanden in verplichte legerdienst . Met groot plezier zelfs .

* Aanvankelijk deed het me weinig , maar na een maand ‘open kazerne’ had ik al grote spijt dat ik een aanvraag om parachutist te worden niet eens overwogen had . Nu kon het niet meer.

* In Schaffen werd ik op de ‘sectie personeel’ geplaatst en daar beleefde ik een heerlijke diensttijd . Leger een last ? Een lust zal je bedoelen . Onze jeugd weet niet wat ze mist nu de diensttijd niet meer bestaat…

* Het was 1964 en in Congo was het zeer rumoerig in de eerste jaren na de onafhankelijkheid . Waar branden moeten geblust worden , zijn de para’s in de buurt . Zo ook in de Congo van toen .

* De para’s van Diest (later Tielen) en Lombardsijde en de commando’s van Marche-les-Dames deden het gevaarlijke werk . Schaffen zorgde voor de logistieke steun om de parachutisten en het legermateriaal veilig op de grond te zetten , ver buiten het vijandelijke kamp .

* Ik herinner mij nog tussenkomsten in Stanleystad en Paulusstad , kortweg Stan en Paul . Waar ik weliswaar niet bij was, maar waarvan ik wel de grote verhalen kende van onze jongens ter plaatse.

* Toen het materiaal terug in Schaffen kwam , waren de sporen van lijfgevechten met de simba’s (leeuwen) nog duidelijk te zien op de schiettuigen . Resten van lijf aan lijfgevechten.

* Na de Belgische para’s , die de opstanden niet echt ongedaan konden maken , waren de avonturiers aan de beurt . Legionairs met de graad van officier of onderofficier organiseerden hun mini-legertjes om de toestand op kleinere schaal te regulariseren . En zo ging dat maar door , met steeds ergere gevolgen voor de Congolese bevolking .

PARACHUTES PLOOIEN

* Parachutes plooien in de pliage is een zeer secuur werkje waarin nooit iets mag fout gaan . Gebeurt dat toch , dan is er straks ergens een leven in gevaar . Corrigeren bestaat niet . Het moet helemaal in orde zijn vanaf de eerste seconde . Elke beweging wordt geregistreerd, de maker van een fout wordt sowieso gelokaliseerd .

* Een erg ervaren plooier kan hooguit 10 parachutes per dag aan . Jongens die de echt zware verpakkingen voor luchtvervoer en dropping klaarmaken , mogen het met de helft al voor bekeken houden . En zeggen dat die voorraad zo weer opgebruikt is .

* ‘Het varken van Schaffen’ , al decennia lang omgedoopt tot  ‘Olifant’ is elke debutant para overbekend. Zijn eerste sprong ooit gebeurt immers uit de korf onder de heliumzak die de olifant eigenlijk is.

* Springen vanop een hoogte van 300 m lijkt gemakkelijk , maar is het zeker niet. Voor je goed en wel beseft wat er gaande is , heb je weer grondcontact. De meeste weigeringen gebeuren vanaf de tweede , derde sprong. Vaak nog later. De overlevers kunnen later in aanmerking komen voor 800 m hoogte, waarvan een paar sec. in vrije val.

* Dodelijke ongevallen gebeuren, maar zijn zeldzaam. Ik heb er eentje live zien gebeuren. Dat was even slikken. Maar het is inherent aan deze soldatenstiel.

* Schaffen vierde onlangs zijn 70ste verjaardag . Op naar de 100ste !

-foto’s LV gemaakt bij een bezoek van het Davidsfonds Veerle aan Schaffen in 2018 – Theo Winters maakte er zelfs een filmpje van …

https://youtu.be/dgIUZeCtAvA

PARA’s IN SCHAFFEN  een klein overzicht

In december 1944 werden de beste elementen uit WO II omgevormd tot een Escadron met gepantserde jeeps en ingezet tijdens het Ardennenoffensief.

* Na het einde van de oorlog kregen ze een opdracht van Counter Intelligence (opsporen en aanhouden van nazi-oorlogsmisdadigers).

* Na de oorlog wilde men de toekomst van deze uitgesproken gevechtseenheid veiligstellen. Met dezelfde opleidingsvoorwaarden als in Groot-Brittannië.

* De rekrutering van nieuwe dienstplichtige militairen moest gewaarborgd worden en men kon rekenen op de ervaring van enkele instructeurs-veteranen van de campagnes tijdens de oorlog.

* In Schaffen werd een Parachutageschool opgericht, met medewerking van de Britten en de Belgische Luchtmacht.

* In september 1947 vonden er de eerste sprongen uit een vliegtuig plaats, in november gevolg door de eerste ballonsprongen.

Bataljon

** In 1951 veranderde het 1ste Regiment Parachutisten van naam: vanaf dan sprak men van het 1ste Bataljon Parachutisten en in 1953 verhuisde het bataljon van Leopoldsburg naar de Citadel van Diest, later naar Tielen.

** Door samenvoeging van het 1ste Bataljon Parachutisten (rode mutsen), het 2de Bataljon Commando’s (groene mutsen) en het Trainingscentrum voor Parachutisten (gemengd) richtte men het Regiment Para-Commando op.

** Men streefde naar een uniforme opleiding van de Rode (para’s) en Groene (commando’s) Mutsen. Vanaf 1954 werd dit een feit.

** In het kader van een transformatie bij Defensie werd het 1 Bataljon Parachutisten ontbonden op 1 juli 2011. Vanaf maandag 25 oktober 2010 begon reeds de overplaatsing van het overgrote deel van de parachutisten naar hun nieuwe eenheid (Tielen – Gavere).

¨** Schaffen bleef behouden als opleidingsschool voor parachutisten.

  • Zin om te werken bij defensie ? Vraag alles tot en met bij defensie. Misschien zit er wel een droomjob voor jou bij.