8 mei “Victory in Europe Day”

8 mei – de dag waarop Duitsland in 1945 capituleerde (vandaag exact 75 jaar geleden), – is in Frankrijk een officiële feestdag. Bij ons is dat sinds de federalisering niet meer het geval. 11 november – de dag waarop WOI eindigde – is dat wel. Op die dag worden de oorlogsslachtoffers – burgers en militairen – van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog herdacht.

° De meeste 21e-eeuwers hebben echter meer ‘affiniteit’ met de Tweede dan met de Eerste wereldoorlog, durven wij stellen. Waarom is het einde van WOI dan wel nog een feestdag en het einde van WOII niet meer?

° Vandaag 8 mei is het Bevrijdingsdag of Wapenstilstand, de dag waarop het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd in de meeste Europese landen.

° Op “Victory in Europe Day” of kortweg V-day herdenkt men de overwinning van de geallieerden op Duitsland. Meestal wordt de overwinning op 8 mei gevierd omdat Duitsland op 8 mei 1945 officieel capituleerde, waardoor in Europa een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

° In Nederland vierde men die bevrijdingsdag al op 5 mei omdat het Duitse leger in Nederland op 5 mei capituleerde. In de voormalige Oostbloklanden wordt 9 mei als de Dag van de Overwinning aangehouden omdat Duitsland tegenover de Sovjet-telling een dag later capituleerde. Met de capitulatie van Duitsland was de Tweede Wereldoorlog in Europa afgelopen, maar …

° Het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog kwam echter pas ruim drie maanden later , op 15 augustus 1945, toen uiteindelijk ook Japan als laatst overgebleven asmogendheid de strijd staakte, nadat de geallieerden hadden gedreigd met nog meer atoombommen na die op Hirosjima en Nagasaki. De formele capitulatie van Japan vond plaats op 2 september 1945.

° In feite duurde WO II voor België amper 18 dagen. De Achttiendaagse veldtocht van het Belgisch leger vond plaats in mei 1940, toen België onder de voet gelopen werd door het veel te sterke Duitse leger.

° De veldtocht liep van 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, tot 28 mei 1940, toen koning Leopold III capituleerde. Van dan af was België bezet gebied en bleef dat tot 8 mei 1945. Met alle mogelijke miseries vandien. (archieffoto lv)

° In België is 8 mei geen officiële feestdag meer sinds de federalisering van het land. De scholen hebben geen vrije dag, maar sommige overheidsinstellingen (provincie- of gemeentebesturen) en ministeries geven wel een vrije dag. In Brussel is 8 mei Irisdag, feestdag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.