Veerle in 1219

In 1948 gaf de provincie Antwerpen de oorkonden van de abdij van Tongerlo in gedrukte vorm uit, zodat ze voor iedereen leesbaar zouden zijn.

IMG_1690° Daarin staat onder het jaar 1219 een oorkonde waarin voor het eerst de dorpsnaam Veerle voorkomt, voor zover we nu weten . Ze handelt over een overdracht van goederen van het kapittel van Bierbeek aan de toen nog relatief jonge abdij van Tongerlo.

° Er bestaat ook een document van het jaar  1220  in het Algemeen Rijksarchief met vermelding van de dorpsnaam Veerle.

De jongeren die Latijn leren , kunnen op deze tekst al eens oefenen.

IMG_1693 IMG_1691

Betekent dit dat Veerle dan “gesticht” is?

* Helemaal niet , daarom schrijven we “voor zover we nu weten “ , want in 1219 is Veerle blijkbaar al een goed georganiseerd dorp. De meier B. Is zelfs een soort getuige bij de transactie.

Deze vermelding in 1219 is de oudste die in het vermaarde Toponymische woordenboek (1960) van M. Gijsseling vermeld staat.

* De taalkundige heeft voor dat werk zoveel archieven geraadpleegd en bestudeerd dat hij er een oogkwaal aan overhield , maar een groep belangrijke archieven heeft hij niet bestudeerd , namelijk die van het bisdom Kamerijk , waartoe Veerle al enkele eeuwen behoorde.

Wij zijn er van overtuigd dat een studax die zich daarin zou verdiepen nog oudere vermeldingen zou kunnen vinden.

** Wat Gysseling wel vond aan Veerlese plaatsnamen uit die tijd , maar dan via familienamen , Makerle (later Makel) en Hanevenne (later Haanven).

* Deze twee toponiemen zullen tot zeer lang in de vorige eeuw , samen met Dorp en het piepjonge Heide , de namen blijven van de vier Veerlese wijken. (LH)