VAL VAN 300 METER … en meer

Wereldvermaarde rotsklimmer sterft na val van 300 meter
        Brad Gobright tijdens een expeditie in 2016. Foto: Facebook/Brad Gobright

* De wereldvermaarde Amerikaanse rotsklimmer Brad Gobright kwam vorig jaar om het leven tijdens het afdalen van de rotsformatie El Potrero Chico, in het Mexicaanse Monterrey. Gobright viel 300 meter naar beneden.

Hey Lu,

In de gazet las ik over een val van 300 m van een rotsklimmer. Helaas (en niet de eerste).

In 2014 beklom  Alex Honnold met succes die meer dan 750 m hoge wand in 3 u tijd. Zie:

https://www.youtube.com/watch?v=Phl82D57P58

Diezelfde klimmer slaagde er in om de beroemde 900 m hoge granieten rotswand van El Capitan in Yosemite Park te beklimmen én te overleven. Daar is de film ‘Free Solo’ van gemaakt. Zie:

https://www.youtube.com/watch?v=tnRoda7Ke2w

Onvoorstelbaar maar echt! Een wee gevoel ter hoogte van de maag is een normaal gevoel bij het bekijken van de beelden.

Ik hou me wel aan de oostwand van de Weefberg in Averbode.

Hou je gedeisd,

Clem

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

NU AL VOLLEMAAN KIJKEN

Vollemaan is geen zeldzaam verschijnsel, en we kunnen het dan ook regelmatig zien vanaf de aarde. De maan doet er 29,53059 dagen over om zijn vier fasen te doorlopen. Dat betekent dat het ten minste één keer per maand vollemaan is.

° De volgende vollemaan is voor maandag 30 , de laatste dag van november 2020.  Maar als je vandaag kijkt is ze ook reeds erg spectaculair. Dinsdag kan ook nog. Hopelijk gooit de bewolking geen roet in het eten.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Overlijden George Harrison (2001)

George Harrison overleed op 29 november 2001. Omdat hij van mijn jaar 1943 was dus op zijn 58ste. De ex-Beatle leed aan keelkanker. Harrison werd gecremeerd in Hollywood. Zijn as werd later uitgestrooid boven de Ganges. Zoals het hoort voor een multiculturele wereldburger.

° Naar eigen zeggen werd Harrison geboren op 24 feb 1943 geboren in Liverpool. 25 op zijn geboortecertificaat.

° De muzikale loopbaan van Harrison begon al op school. Samen met de vrienden John Lennon en Paul McCartney vormde hij The Quarrymen.

° Het drietal ging in 1959, aangevuld met Stuart Sutcliffe en drummer Pete Best, verder als de Silver Beatles. Pete Best moest nog later zijn drumstel overlaten aan Ringo Star(ky)). Op hun beurt werden de zilveren kevers van weleer enige tijd later definitief The Beatles.

° In 1960 trok de band naar de Duitse havenstad Hamburg. Ze spelen er de pannen van het dak, maar hun optreden oogt niet. Veel te stroef, vindt de Hamburgse jeugd. Van de ene dag op de andere staan ze weer in hun thuisbasis Liverpool. The Beatles gooien het nu over een totaal andere boeg. De pannen vliegen nog steeds van de daken, daar niet van, maar ze laten de toehoorders ook genieten van een dolle, dwaze show. Dat sloeg wel aan.

° The Beatles kregen een nieuwe uitnodiging voor Hamburg. Die kans grepen ze met beide handen. Op een ik en een gij stond de Reperbahn op zijn kop. De definitieve start van een ongemeen succesvolle internationale carrière. Binnen de kortste keren zou heel de wereld aan hun voeten liggen.

° John Lennon en Paul McCartney componeren de ene succeshit na de andere. Manager Brian Epstein is de vaardige stuurman van de Beatletrein en land na land, continent na continent ligt weldra aan hun voeten.

° George Harrison componeerde ook verschillende nummers. Voor het album Help! Schreef hij I Need You en op de in Revolver staan maar liefst drie nummers van zijn hand: Taxman , Love You To , en I Want to Tell You.

° Zijn bekendste nummers zijn ongetwijfeld While My Guitar Gently Weeps van het naamloze White Album en Here Comes The Sun en Something van de plaat Abbey Road.

° George Harrison maakte ook buiten the Beatles carrière.  Op All Things Must Pass uit 1970 staat o.m. de hit My Sweet Lord. (geen foto’s wegens niet te betalen, zo duur)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

IN QUARANTAINE

Vervloet Ludovicus (en vrouw)

mogen zich niet naar … zowat overal  begeven

van 26/11/2020 tot 06/12/2020 (inbegrepen).

omdat de patiënt(en) een hoog risicocontact had(den) met een persoon die positief testte op Covid-19

*  Een staal voor een PCR-test wordt afgenomen op  03/12/2020

Overeenkomstig het artikel 47 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid kunnen maatregelen tot afzondering opgelegd worden, waarbij bij niet naleving van deze maatregelen een proces-verbaal kan worden opgesteld en eventuele strafsancties kunnen volgen overeenkomstig het artikel 79 van voornoemd decreet  waaronder (oeioeioei…) een gevangenisstraf tot zes maanden of/en een geldboete tot 500 euro.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Margaret Thatcher treedt af

Margaret Thatcher, de Iron Lady, trad op 28 november 1990 af als premier van het Verenigd Koninkrijk. Dit na rellen in heel Groot-Brittannië over de invoering van de zogenaamde ‘poll tax’, een inkomensonafhankelijke belasting.

* De Conservatieve Partij van Thatcher zag het door de invoering van die belasting niet meer zitten in de premier. Verschillende conservatieven daagden haar uit om het leiderschap. Thatcher besloot dat aftreden eervoller is dan ontslagen worden. Tijdens haar laatste kabinetszitting nam Thatcher met tranen in de ogen afscheid.

* Margaret Thatcher was rond het eind van de jaren veertig al actief voor de Tories (voorloper van de Conservatieve Partij) in Kent. In 1959 werd ze lid van het Britse Lagerhuis en als Edward Heath in 1970 premier wordt, benoemt hij Thatcher tot minister van onderwijs en wetenschap.

* Margaret was de enige vrouw in het kabinet. Een van haar eerste maatregelen als minister was het afschaffen van gratis schoolmelk. Dit zorgde voor en massa kritiek en leverde haar de schertsende bijnaam “Thatcher Thatcher, Milk Snatcher” op. In haar periode als minister wist Thatcher te voorkomen dat de Open Universiteit gesloten wordt.

* Omdat de Conservatieven de verkiezingen in 1974 niet winnen, wordt Thatcher hierna geen minister meer. De verkiezing om het leiderschap van de Conservatieve Partij won ze van Edward Heath. Van 1975 tot 1979 leidde ze hierna de oppositie.

* Na de verkiezingen van 1979 werd Thatcher premier. Zowel in 1983 als in 1987 werd  ze herkozen. De vrouw die bekend wordt onder de naam Iron Lady (IJzeren Dame) regeert in totaal elf jaar, zes maanden en zesentwintig dagen. Daarmee werd ze de langstzittende Britse premier sinds 1827, toen de Earl of Liverpool aftrad.

Thatcher en de Falklandsoorlog …

° De Falklandeilanden werden in 1592 ontdekt door de Engelsman John Davis. Hij noemde de archipel Falklands, naar de toenmalige schatbewaarder van de marine.

° De eilanden zijn economisch aantrekkelijk door de rijke visgronden in de omliggende wateren en de mogelijkheid op aanwezigheid van andere hulpbronnen, lees aardolie. Wie de eilanden bezit heeft het recht een EEZ van 200 zeemijl rondom te claimen.

° In 1982 besloot de labiele Argentijnse junta in te spelen op de nationalistische gevoelens bij hun landgenoten door de Falklandeilanden te bezetten.

° Argentinië viel op 2 april 1982 de eilanden binnen. Hierop stuurde het Verenigd Koninkrijk een speciale task force naar de eilanden om ze op de Argentijnen te heroveren. In juni landden Britse troepen op de eilanden. De Britten wisten de eilanden te heroveren.

* De verloren oorlog luidde het einde van de junta in. In het Verenigd Koninkrijk nam de steun voor de regering van Margaret Thatcher weer toe. De eilanden worden sinds de herovering weer bestuurd door het Verenigd Koninkrijk, maar nog steeds opgeëist door Argentinië.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MOOI IN MIST

Zoals voorspeld werd 27 november de eerste mistdag aan het eind van een fantastische goedweermaand. Tijd ook voor nieuwe plaatjes. We beginnen in Veerledorp en via Veerle-Heide zitten we, tussen de werken door, in de abdij. Met de eerste vorst in het verschiet werd de spiegelvijver al drooggelegd. Eindigen doen we met de nieuwe oprit van de Averboodsebaan aan de Diestsebaan in Veerle.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Laak… natuurlijke gemeente- en provinciegrens

 In 1977 kregen we onze gemeentenaam van de drie Laken die ons dal (?) rijk is. De laatste tientallen jaren is de Grote Laak, de grootste van de drie, echter een doorn in het oog, want dichtgeslibd en vervuild. Maar… volgend jaar start de sanering op Limburgs grondgebied. En daarna zijn wij aan de beurt.

Verontreinigde Grote Laak wordt gesaneerd

De Grote Laak heeft een totale lengte van 29,7 km en loopt door de gemeenten Ham, Tessenderlo en Laakdal om daar uit te monden in de Grote Nete. Ze vormt ook voor een deel de provinciegrens met Limburg.
Uit bodemonderzoeken is gebleken dat er een verontreiniging aanwezig is over een lengte van 19 km, tussen de Bergstraat in Ham en de monding van de Grote Laak in de Grote Nete.

Door de vroegere industriële lozingen met zouten en zware metalen is het slib van de waterloop (waterbodem) verontreinigd. Door overstromingen en slibruimingen heeft de verontreiniging zich in de omgeving van de waterloop verspreid. Niet alleen het slib, maar ook de oevers en het overstromingsgebied zijn verontreinigd.

Gezien de lengte van de waterloop en de omvang van het saneringsproject zal de sanering gefaseerd worden uitgevoerd. Verschillende deeltrajecten worden achtereenvolgens aangepakt. Voor elk deeltraject wordt een apart bodemsaneringsproject opgesteld.

° Voor het eerste, meest stroomopwaartse deelgebied van de Bergstraat in Ham tot de monding van de Dode Beek in de Grote Laak (5 km), werd bij de OVAM een bodemsaneringsproject ingediend. Hierin worden de geplande saneringswerken uitgebreid besproken. Deze werken starten in 2021.

° Later volgt het tweede deeltraject van de monding van de Dode Beek tot de Nieuwe Baan (4,4 km).

° Het derde deel loopt van de Nieuwe Baan tot de Eindhoutseweg (eveneens 4,4 km) en tot slot het gedeelte tussen de Eindhoutseweg en de monding in de Grote Nete (ook 4,4 km).

Bodemsaneringswerken? 

OVAM kent het antwoord. De verontreinigde waterbodem (slib en onderliggende bodem) wordt geruimd en naar tijdelijke ontwateringszones gebracht, tot het “steekvast” is.
Van zodra het materiaal voldoende ontwaterd is, wordt het afgevoerd en gestort op de saneringsberging “Kepkensberg” van Tessenderlo Group nv.

In dit eerste traject van de Grote Laak zal ook een permanente slibvang geïnstalleerd worden. Dit is een plaatselijke verbreding van de beek, waar resterende verontreinigde slibdeeltjes bezinken. Het maakt een beter beheer van de waterloop mogelijk voor de toekomst. Na sanering wordt de waterloop hersteld met, waar mogelijk, een meer natuurlijk talud.

Na sanering worden de ontgraven zones opnieuw aangevuld met schone grond.

De zoutverontreiniging in het grondwater zal gedurende 10 jaar worden opgevolgd met monitoringspeilbuizen langsheen de Grote Laak.

Aanvullend zal het ecologisch herstel op lange termijn worden opgevolgd door middel van een waterkwaliteitsmonitoring van de Grote Laak, de periodieke ruiming van het slib uit de slibvang, en een ecologische monitoring van fauna en flora.

Door deze sanering van waterbodem en oevers zorgt men voor nieuwe kansen voor de natuur, maar ook voor een veilige omgeving voor landbouw en recreatie.

(Stein Voet in corona-herstelverlof zorgde voor tekst en foto’s)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4 5 70