Geen gedeeltelijke maansverduistering

Vandaag vrijdag 10 jan zou er een zwakke gedeeltelijke maansverduistering te zien zijn waarbij de maan door de bijschaduw van de aarde trekt. De verduistering zou beginnen om 18.05 uur en eindigen om 22.15 uur. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke verduistering zou plaatsvinden om 20.10 uur.

Ik was er klaar voor, op de aangekondigde tijden zelfs. En maakte foto’s van een mooie volle maan die herhaaldelijk verstoppertje speelde met de voortjagende wolken. Van een verduistering was evenwel geen sprake. Jammer.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE DOCHTER VAN MARIA VAN BOURGONDIE

Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) werd geboren op 10 januari 1480 in Brussel, vandaag exact 540 jaar geleden. Ze was de enige dochter van Maria van Bourgondië (die een lelijke val van haar paard maakte en daarvan later overleed) en keizer  Maximiliaan I van Oostenrijk (tot in 1493 voogd en regent over de Nederlanden).

° De oudere broer van Margaretha was Filips de Schone, die vanaf 1493 vorst van de Nederlanden werd. Filips huwde Johanna van Castilië en werd daarmee ook koning van Castilië.

Filips overleed echter al in 1506. Zijn vrouw Johanna werd (W)aanzinnig van verdriet, en daardoor niet in staat om te regeren over de Nederlanden en Castilië.

Johanna overleed in 1558, drie jaar na haar zoon Karel, die vanaf 1515 vorst over de Nederlanden werd en later ook keizer van het Heilige Roomse rijk, beter bekend als keizer Karel V.   Héhé, kan je nog een beetje volgen?

° Zijn tante Margaretha, die uitgerekend vandaag dus 10 januari 540 zou worden, werd landvoogdes van de Nederlanden, een eerste keer van  1507-1515 toen Karel nog te jong was om te regeren, een tweede keer van 1517-1530 toen Karel ook koning van Spanje werd én Keizer van het Heilige Roomse Rijk, waarmee hij zijn grootvader Maximiliaan opvolgde.

Margaretha zelf kende ook een bewogen leven. Al op haar tweede (jaja, zo ging dat toen) was ze verloofd  met de Franse troonopvolger Karel VIII. Ze groeide op aan het Franse hof, maar … Karel VIII koos in 1491 echter voor een andere vrouw en stuurde Margaretha terug naar Maximiliaan I.

° Zonder vooruitzicht op een huwelijk reisde Margaretha naar Spanje. Hier trouwde ze met Johan van Castilië. Vijf maanden na het huwelijk overleed Johan en korte tijd later beviel Margaretha van een doodgeboren dochter. In 1501 huwde ze met hertog Filibert II van Savoye, maar ook hij overleed snel en drie jaar na het huwelijk was ze weer alleen.

Margaretha keerde terug naar de Nederlanden waarvan ze op 18 maart 1507 de landvoogdij kreeg toegewezen door haar vader. Ze regeerde vanuit Mechelen, de toenmalige hoofdstad van de Nederlanden, waar haar standbeeld naast de Grote Markt staat.

° Haar regeerperiode kenmerkte  zich door relatieve rust en welvaart, hoewel er executies plaatsvonden om de aanzwellende protestantse pletwals te stoppen. Vergeefs echter … 1566 … de Beeldenstorm was niet meer veraf.

Op 31 november 1530 overleed Margaretha aan de gevolgen van een slepende beenkwaal. Maria van Hongarije, de zus van keizer Karel V werd de nieuwe landvoogdes

° In 1555 deed Karel V troonsafstand in de Nederlanden, een jaar later ook van Spanje en als keizer. Met Filips II, de zoon van Karel die zich hier nauwelijks liet zien, werd de weg vrijgemaakt voor een donkere periode van Spaanse overheersing.

WE VLIEGEN NU BOVEN REGENSBURG

Wij vliegen nu boven Regensburg, vertelde het mailtje gisteren. En even later … nu boven Ulm. Verder niets meer. Geen plaats van landing. Geen doel van de vliegreis.

° Vanmorgen trok ik als naar gewoonte een blaadje van de scheurkalender, en wat lees ik onder 8 woensdag ? H.Goedele, patrones van Brussel, gevolgd door H. Severijn, H. Egmont, H.Peggy (hé, toen al die naam) en tenslotte H. Erhard van Regensburg.

Regensburg, o ja, Erhard van die stad van gisteren op het mailtje. Even navlassen op Wikipedia … er valt toch niet veel anders te doen vandaag.

* Erhard (ook Eberhard, Eberhardus, Eerhard, Erard of Herhard) van Regensburg (ook van Beieren, Sax of Scoticus), bisschop, Duitsland; † eind 7e eeuw (671?) met naamfeest op 8 januari. Vandaag dus.

° Over de herkomst van Erhard bestaat onduidelijkheid. Moderne geleerden menen dat hij van Frankische herkomst was. Maar zijn levensbeschrijving uit de 11e eeuw weet te vertellen dat hij ‘Scoticus’ was, dus uit Ierland of Schotland kwam. Sommigen menen zelfs te weten dat hij voor zijn oversteek naar het vasteland bisschop was van de Ierse plaats Ardagh.

° Eenmaal op het vasteland zou hij eerst enige tijd als monnik hebben doorgebracht bij Hidulfus († 707; feest 11 juli) in de Vogezen. Vervolgens trok hij naar de Beierse stad Regensburg waar hij het centrum was van allerlei apostolische activiteiten.

Erhard ligt begraven in klooster Niedermünster in Regensburg. Nadat hij herkend werd als een niet alledaagse broeder door paus Leo IX in 1052 , kwam zijn verering tot grote bloei.

° Er werd een levensbeschrijving van hem opgesteld, waarin hij – zoals gezegd – ‘Scoticus’ genoemd wordt. De biograaf maakt ook melding van zendingsreizen in de Elzas en de Vogezen, waarbij hij zeker zeven kloosters gesticht zou hebben. Het beroemdste is Hohenburg, dat teruggaat op Sint Odilia († ca 720; feest 13 december).

° Erhard geldt als patroon van Regensburg; alsmede van vee (‘Erhardbrot’ tegen veeziekten), van ontginners en bomenrooiers, alsmede van schoenmakers, smeden en bakkers; zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest.

Om maar te zeggen tot wat een simpel mailtje allemaal leiden kan.

GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT…

* Het protest van “Groen Laakdal” tegen de de plaatsing van een ‘slow cabin’ langs de Herseltseweg in Veerle bereikte natuurlijk ook burgemeester Tine Gielis. Die stuurde ons het document van overeenkomst tussen de gemeente en Xavier Leclair, de man achter ‘slow cabin’. Een uittreksel uit dat schrijven …

“Art. 7.2. Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de tijdelijke plaatsing van constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden voldaan is : 

1° op hetzelfde goed wordt een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschreden.

2° de plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied; 

 3° de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang

 4° de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen.” 

2. de cabin in Laakdal staat niet in een bosreservaat maar juist op agrarisch niet kwetsbaar gebied. Slow Cabins hecht veel belang aan respect voor de natuur en zal dit steeds bewaken. 

3. Een Slow Cabin is geen permanente constructie bedoeld voor privé gebruik maar een mobiele verplaatsbare constructie die binnen de 3 uur kan verwijderd worden.

Wij begrijpen dat sommige mensen soms de link leggen naar de pijnlijke illegale weekendhuisjes praktijken van de voorbije decennia (die wij overigens zelf zeer betreuren), maar dit concept is o.i. toch enigszins anders. 

4. Slow Cabins hecht veel belang aan haar lokale license to operate en verhouding met de lokale bevolking. Slow Cabins is een concept dat vooral de lokale economie en gemeenschap wil laten floreren. Zo houden we eindbestemming tot 2 weken voor vertrek voor onze gasten ‘geheim’. Er zal dus nooit concurrentie met lokale initiatieven optreden. 

5. Slow Cabins heeft de voorbije jaren nauwe en constructieve gesprekken gehad met partners zoals Natuurpunt en ANB.  Eind 2018 heeft Slow Cabins bijvoorbeeld nog met Natuurpunt een speciale ‘Bos voor Iedereen’ actie opgezet om onze gasten en ons team actief te laten meedragen aan lokale natuur opbouw.

Groen Laakdal protesteert …

Het Laakdalse gemeentebestuur gaf onlangs toelating aan Stichting Kempens Landschap om vlakbij natuurgebied Helschot, op de grens met Herselt en even voorbij Café Sur Place, een “slow cabin” te plaatsen. “Zijn we op weg naar een nieuwe ruimtelijke wanorde in Laakdal ? Je zou het denken”, aldus raadslid Mondelaers . 

“Voor de uitbater van de vakantiewoning is het een lucratieve zaak. Je betaalt al snel € 175 per nacht.  De reservaties stromen binnen.  Enigszins normaal, want wie er een keertje passeerde, weet dat het er supermooi is , maar … geen goede zaak voor de natuur en ons landschap”, vinden ze bij Groen.

Groen gemeenteraadslid Paul Mondelaers: “Jarenlang heeft onze gemeente, in samenwerking met natuurorganisaties, gestreden tegen de weekendhuisjes en leegstaande vakantieverblijven in de Laakvallei. Het opruimen ervan was een echt titanenwerk.  En plotseling slaat men een andere weg in. Het plaatsen van zo’n ‘slow cabin’ in agrarisch gebied, op een plek die onder het bosdecreet valt, is blijkbaar geen enkel probleem.”

Daarenboven was er geen overleg geweest met omwonenden, Agentschap Natuur en Bos en belangenorganisaties. “En dat is nochtans noodzakelijk om tot een goed beleid te komen”, zegt Ruben Maes, lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).  “Zo’n wijziging in het gemeentelijk ruimtelijk beleid had op zijn minst besproken mogen worden in de daarvoor opgerichte organen.”

“Schepen van Toerisme, Gerda Broeckx (CD&V) wou onlangs nog verdergaan met dit initiatief”, vervolgt Mondelaers. “Groen Laakdal vraagt aan het bestuur om nog eens goed na te denken en de beslissing terug te draaien. Ik heb de juridische dossiers die 2 natuurverenigingen hebben opgesteld gezien en ze lijken me ijzersterk.” zegt Mondelaers nog. “Hopelijk krijgen we hier geen krachtmeting en geeft de gemeente Laakdal opdracht aan Stichting Kempens Landschap om alles op te ruimen en het gebied weer in de vroegere staat te herstellen.”

“Jammer dat je moet schermen met juridische argumenten. Iemand met gezond groen verstand weet toch dat deze plaats geregeld onder water staat en een kwetsbare biotoop is. Trouwens, wie maakt ook nog open vuur in zo’n gebied?”, vult Maes nog aan.

Paus van de ‘beaujolais nouveau’ overleden

Georges Duboeuf (86), de paus van de beaujolais is overleden. De Fransman had een neus voor wijn en een zakelijk instinct. Hij maakte van een lokale feestdrank een internationaal succes: jaarlijks worden miljoenen flessen beaujolais verkocht.

Wat zou uitgroeien tot dé beaujolais nouveau  was halverwege de vorige eeuw niet meer dan een lokale feestdrank. Frisse, rode wijn gemaakt van heel jonge gamaydruiven om het einde van de oogst te markeren.

Met het bottelen van de jonge beaujolais begon Duboeuf naar eigen zeggen in de jaren vijftig, in opdracht van een klant. Al snel rook hij mogelijkheden en zette hij een wijnbond op met ruim veertig lokale wijnbouwers.

Samen slaagden zij erin hun beaujolais niet half december, zoals indertijd reglementair vastgelegd, maar al in november op de markt te brengen, twee maanden na de oogst. De organisatie viel echter uiteen toen de boeren ruzie met elkaar kregen. Daarop richtte Duboeuf, in 1964, Les Vins Georges Duboeuf op.

Dankzij een scherp zakelijk instinct wist Duboeuf de presentatie van de beaujolais nouveau – altijd op de derde donderdag van november – tot internationaal commercieel succes te maken. Filmsterren, autocoureurs, zangers, restaurateurs met Michelinsterren en politici kwamen in groten getale naar de beaujolaisfestivals, een succes dat hij door zijn vele reizen internationaal wist te exporteren.

Het daverende succes kreeg een keerzijde. Met de jaren groeide de kritiek op de lichte, frivole en vooral commerciële fruitsmaak van de beaujolais, door sommigen minachtend ‘snoepjeswijn’ of ‘bubbelgumwijn’ genoemd. Desondanks proberen allerlei wijnstreken het succes te kopiëren.

Tegenwoordig verdwijnt bijna de helft van de druiven in de Beaujolais in de flessen van de beaujolais nouveau. In 2018 had Les Vins Georges Duboeuf 99 mensen in dienst en exporteerde het bedrijf liefst 54 miljoen flessen. Grote exportmarkten zijn Japan, China en Noord-Amerika, maar ook in West-Europa vindt de beaujolais zijn weg. – Bron: NRC Handelsblad –

DRIEKONINGEN

Vandaag maandag 6 januari is het driekoningenfeest, het laatste van de winterse kinderfeesten. Sinterklaas beet de spits af. Kerstmis was een familiefeest. De nieuwjaarszangertjes kregen we met oudjaar aan de deur en gisteren reeds was het de beurt van de aanhangers van de Driekoningen.

Uitgerekend vandaag maandag is ook de kerstvakantie voorbij en hervatten de scholen hun bedrijvigheden. Van een echt kinderfeest zal weinig te merken zijn in Laakdal.

Cabalgata de Reyes de Adeje

In onze diepe Zuiderkempen is het driekoningenfeest trouwens nooit echt doorgebroken. In de vroege jaren 1950 organiseerde de studentenbond wel een driekoningenstoet in Veerle, maar het bleef bij een eenmalig probeersel. Gespreid over gans Vlaanderen zijn er echter meer aanhangers van de Driekoningen dan van nieuwejerkezoete.

Relieken

Hoewel het waarschijnlijk is dat de Heilige drie koningen ontsproten zijn uit de fantasie van enkele vrome middeleeuwers, worden hun relikwieën toch bewaard én vereerd in de Dom van Keulen.

zijkant° De restanten van de wijzen zouden gevonden zijn in het Palestina van de 4de eeuw en overgebracht via Konstantinopel naar Milaan.

Nadat keizer Frederik Barbarossa Noord-Italië had veroverd in de 12de eeuw reisden de relieken naar Keulen, waar de bisschop een groot gouden schrijn liet maken om ze te bewaren.

° Later werd de kerk voor dit schrijn verbouwd tot de huidige Dom van Keulen, een waardige bewaarplaats voor deze belangrijke relieken. Vandaag prijkt het driekoningenschrijn – het grootste en meest kostbare reliekschrijn uit de middeleeuwen – op het hoogaltaar van de Dom.

° Bij ons beperkte de driekoningenvieringen zich destijds tot een schoolse aangelegenheid.(eigen foto uit 2014) Of de kleutertjes van De Wijngaard nog gaan zingen in de wijk vergaten we te vragen.

VV LAAKDAL NIET ALLEEN VERLIEZER

Op de eerste speeldag na de eindejaarsfeesten acteerden de Laakdalse ploegen blijkbaar nog niet op volle kracht. Niet één van de drie ploegen kon winnen noch gelijkspelen. Om eufemistisch te zeggen dat ze alle drie hun wedstrijd verloren.

* VV Laakdal hoopte op de volle buit bij het fel verzwakte Schriek, maar ging de boot in met een 4-2-verlies. Zonder punten blijf je natuurlijk plakken op de minst begeerde plaats: de allerlaatste.

Laakdal blijft rode lantaarndrager met amper 9 punten uit 17 wedstrijden. De omwisseling van coach (Tom Dams ging, Stefan Wijns kwam) miste zijn effect. Dit team is wellicht te zwak voor 2B.

° Excelsior Vorst in 3C ging bij evennaaste Turnhout de boot in,  2 – 0 werd het daar. Een eventuele promotie zit er voor Excelsior dit seizoen wellicht ook niet meer in.  Arendonk is de autoritaire leider voor het duo Zwaneven – Olmen.

° Ook ex-co-leider Netezonen kon in 4D zijn riante positie in het klassement niet langer handhaven. De blauw-witten gingen in Olen verliezen met 3 – 2. Punt-Larum is nu alleen leider met 43 punten, voor de blauw-witten uit Oevel (41) en Netezonen (40). Herentals volgt op amper één punt (39).

 

DE VISIE VAN MARNIX …

Schriek 4 – 2  VV Laakdal

De bezoekers startten het best met een mooie kans via Nevelsteen, die zijn strak schot door de doelman zag gered worden. VV had veldoverwicht, maar kansen kwamen er niet echt.

Schriek kon niet bekoren, tot er een hoekschop volgde na bijna een half uur spelen. Na wat flipperkastspel belandde de bal net over de lijn en was tegen de gang van het spel in de 1-0 een feit. Binnen dezelfde minuut pijnlijk balverlies, de Schriek-aanvaller nam het cadeau in ontvangst en maakte de 2-0. Op 1 minuut van de hemel naar de hel. VV was aangeslagen en incasseerde dan nog net voor rusten de 3-0, wanneer een Schriek-speler- vrij aan de tweede paal – gewoon kon intikken. Match gespeeld dus en geen verhoopte heropstanding.

In de tweede helft startte VV weer furieus en scoorde de 3-1 via Roels met een zij/achterwaartse kopbal. VV leek op weg naar de 3-2, maar het zat niet echt mee. Gielis nog met een strak afstandsschot, maar weer net niet. De wil was er, de afwerking niet. VV bleef beuken, maar liep dan op een Schriek-counter en de 4-1 was een feit. Net voor affluiten scoorde de ingevallen Van Doren nog de 4-2.

Doelpunten : 28′ Schriek, 1-0     28′ Schriek, 2-0     40′ Schriek, 3-0     57′ Roels, 3-1, 72′ Schriek, 4-1     90′ Van Doren, 4-2

Conclusie : VV bleef ondanks veel goede wil onder zijn niveau. Schriek profiteerde 100% van de fouten en werkte aan 100% af. Schriek was in beide matchen één van de betere tegenstanders uit de reeks…, bizar.

Driekoningen: 10 vragen & antwoorden

Morgen maandag is het Driekoningenfeest. In de grootste delen van Vlaanderen hét kinderfeest bij uitstek. Niet bij ons in de Zuiderkempen. Daar zwaait ‘nieuwejerkezoete’ nog steeds de plak.

* Omdat maandag de scholen hervatten, wordt het feest naar vandaag zondag opgeschoven en wordt het beslist druk in vele Vlaamse dorpen en gemeenten. Niet bij ons dus. Toch blijven ze onze aandacht trekken.

* Hoe ze heetten en wat ze meebrachten, dat is bekend. Maar wat weten we nog meer over de drie koningen — eigenlijk wijzen — die op 6 januari gevierd worden? Tien vragen, tien antwoorden.

  1. Wat zegt de Bijbel over de drie koningen?  Weinig. Alleen Mattheüs spreekt over ‘wijzen uit het oosten’ die een ster volgden op zoek naar ‘de pasgeboren koning der Joden’. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die ‘de weg van het geloof’ volgden, en de eersten die Jezus echt zagen (vandaar ook het Feest van de Openbaring, ook Epifanie genoemd).
  1. Waarom spreken we dan over drie koningen in plaats van wijzen? Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’, waarschijnlijk onder invloed van andere bijbelteksten zoals: De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.
  1. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie waren? Dat wordt afgeleid van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.
  1. Waarom precies die geschenken? Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.
  1. Waarom waren ze op zoek gegaan naar Jezus? Het verhaal gaat dat de Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning der Joden’ zien en klopten aan bij koning Herodes met de vraag waar ze die konden vinden. Herodes, beducht voor zijn eigen positie, probeerde de wijzen voor zijn kar te spannen. Hij vroeg om hem in te lichten als ze het kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te gaan betuigen. De Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij alle pasgeboren kinderen in Bethlehem vermoorden (‘Dag van de Onschuldige Kinderen). Jozef, Maria en Jezus konden tijdig vluchten naar Egypte.
  1. Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthasar? Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een Europeaan van 60. Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon er voor alle culturen en leeftijden was.
  1. Wie is de vierde koning uit een Russische legende? Een Russische legende spreekt over een vierde wijze, Artaban of Coredan genaamd, die ook op weg was gegaan naar de pasgeboren Jezus. Zijn cadeau bestond uit drie edelstenen. Onderweg deelde hij die stenen één voor één uit: de eerste diende om een gewond kind te verzorgen, de tweede voor een weduwe die dreigde als slavin te worden verkocht. Met de derde steen kocht hij enkele mannen vrij die door soldaten gedood dreigden te worden. Door dit oponthoud raakte hij het spoor bijster en kreeg hij het kind Jezus nooit te zien. Volgens de legende zag hij Jezus wel toen die stervend aan het kruis hing.
  1. Wat gebeurde er later met de drie wijzen? Daarover bestaat weinig informatie. Volgens sommige legendes keerden ze terug naar het Oosten, naar het toenmalige Perzië, en stierven ze later als martelaar. Hun lichamen werden overgebracht naar Konstantinopel, later naar Milaan en in de 12de eeuw naar de Dom in Keulen, waar hun relieken zich sindsdien bevinden.
  1. Waarom gaan kinderen op die dag zingend van huis naar huis? In de Middeleeuwen gingen kinderen rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen. Sinds de 19de eeuw evolueerde dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor worden beloond met snoep of centen. Op verschillende plaatsen gaat de opbrengst van het ‘sterzingen’ naar het goede doel.
  1. Waarom dragen de kinderen een ster? Een — al dan niet vlot ronddraaiende — ster staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de geboorteplaats van Jezus leidde. Aan onze voordeur wordt het een symbool voor de ster die elk van ons richting geeft.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4 5 72