Oorsprong van Pasen

Zondag is het Pasen. Gisteren Witte Donderdag, vandaag Goede Vrijdag, morgen Stille Zaterdag.

Pasen, op paaszondag 21 april 2019 wordt door vele mensen bij uitstek als een christelijke traditie beschouwd. Toch kent het feest zijn oorsprong in het joodse Pesach. En heeft het in de loop der eeuwen ook aardig wat heidense elementen overgenomen, waaronder de traditionele paaseieren en de bijbehorende paashaas.

Knipsel30De precieze herkomst van het woord Pasen is niet helemaal met zekerheid te achterhalen. Vermoedelijk staat het in verband met het joodse feest ‘Pesach’, maar de oorsprong kan ook liggen in het Latijnse woord ’pascua’, dat weide betekent en op die manier zou verwijzen naar de lente. De Duitse en Engelse woorden voor Pasen – respectievelijk Ostern en Easter – zouden bovendien te herleiden zijn tot de oud Germaanse godin van de vruchtbaarheid: Eostre.

Pesach

De oorsprong van het Paasfeest ligt in ieder geval bij Pesach. Met dit feest herdenken de Joden de exodus uit Egypte. Pesach begint met de Sederavond, de avond van 14 nisan, en duurt zeven of acht dagen. Het feest gaat traditioneel gepaard met het slachten van een lam, het eten van ongezuurd brood en het drinken van wijn.

Laatste Avondmaal

Volgens een aantal evangeliën vond het Laatste Avondmaal van Jezus plaats op een Sederavond aan het begin van Pesach. Ook zijn kruising de volgende dag en de wederopstanding drie dagen later, vonden nog plaats tijdens het joodse feest van de uittocht uit Egypte. Op deze manier raakten het joodse Pesach en de dood van Christus direct met elkaar verbonden.

Gaandeweg richtten de christenen zich echter meer op het belang van de wederopstanding van Jezus en lieten zij de joodse aspecten van de Pesach achterwege.

Concilie van Nice

Tijdens het concilie van Nicea in 325 werd de viering van Pasen definitief losgekoppeld van het joodse feest. Beslist werd dat paaszondag voortaan ieder jaar gevierd zou worden op de zondag na de eerste volle maan van de lente.

  • Door een slechte interpretatie van Nicea komt het dat wij dit jaar een erg laat paasfeest krijgen. M.i. was het beter om Pasen, in navolging van Kerstmis, op een vaste datum te laten gebeuren. De laatste zondag van maart of de eerste van april lijken mij daar heel erg voor geschikt. Melden jullie dat even aan de paus in Rome? Erg bedankt!

Paaseieren en paashaas

De traditie van het paasei stamt mogelijk af van de heidense overtuiging dat eieren symbool stonden voor de vruchtbaarheid en de geboorte van de lente.

pjkmfpfggiiagbhpIn de vastenweken was het voor christenen verboden om vlees en zuivel te eten, en werden eieren ook als zuivelproduct beschouwd. Omdat de kippen echter niet stoppen met broeden, had men aan het einde van de Vasten zo’n overschot, dat het al snel traditie werd om met het begin van Pasen hardgekookte eieren te eten.

DSC_0038

 

Om de kinderen te plezieren, werd ook de paashaas bedacht. Die verstopt de eieren op paaszondag voor hen. De keuze voor dit dier vindt wellicht zijn oorsprong ook in het heidendom, aangezien de haas al sinds de oudheid vanwege zijn vruchtbaarheid symbool stond voor het begin van de lente.

Natuur- en landschapsherstel de Merode

Het ‘prinsheerlijk platteland de Merode’ is het laatste decennium flink onder handen genomen. De Vlaamse regering en haar lokale partners, ontwikkelden het gebied tot een aantrekkelijke regio op de grens van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Knipsel31Via het ‘Inrichtingsplan Natuur-, landschapsherstel en onthaal de Merode’ keurde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeringen goed van in totaal 734.000 euro.

Deze worden gebruikt voor het maken van ecologische en landschappelijke verbindingen van natuurkernen (450.000 euro), landschapsherstel van de site van de abdij van Tongerlo (97.000 euro) en extra onthaalzones (187.000 euro).  In het kader van deze investeringen bracht de minister een bezoek aan de abdijen van Averbode en Tongerlo en aan de wijngaard Kapittelberg in Herselt.

Afsluiten deed de minister in bij het Laakdalse landbouwbedrijf Van Elven in Veerle (foto). Hier werd het Europese project Fabulous Farmers toegelicht in het bijzijn van verschillende landbouwondernemers uit de regio. Nele Devoghel is een van de trekkers van dit project.

Vandaag is het Secretaressedag

secretaresseVandaag , derde donderdag van april , is het Secretaressedag .

Eén van de ‘speciale feestdagen’ in België die geen dagje vrijaf oplevert . De idee kwam destijds overwaaien uit Amerika .

De bedoeling van het jaarlijkse evenement is de secretaresse in het zonnetje te zetten , stil te staan bij haar toegevoegde waarde voor de organisatie en om het imago van het secretaressevak te verbeteren .

De secretaresses krijgen vandaag hopelijk een attentie van de managers en van hun collega’s .

  • “Aardgasreserves” en “Secretaressedag” zijn de langste woorden in het woordenboek Van Dale die je met één hand kunt tikken , de linkerhand als je het met tien vingers doet …

DAAR KRAAIT GEEN HAAN NAAR …

‘Daar kraait geen haan naar’. We gebruiken de uitdrukking om aan te geven dat niemand enige aandacht zal schenken aan een bepaalde gebeurtenis. Waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan?

depositphotos_49240287-stockafbeelding-kleurrijke-haan-kraaien “Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in deze nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.” Dat zei Jezus tijdens het Laatste Avondmaal (vandaag Witte Donderdag) tegen zijn leerling Petrus. Enkele uren later, nadat Jezus gevangen genomen werd, kwam de voorspelling uit.

Bang om ook opgepakt te worden beweerde Petrus immers drie keer naeen dat hij Jezus niet kende en helemaal niets met hem te maken had. Dan kraaide er een haan en herinnerde Petrus zich de woorden van Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in deze nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.”  En naar buiten gaande, weende Petrus bittere tranen …

Of de uitdrukking ‘daar kraait geen haan naar’ inderdaad is afgeleid van deze geschiedenis, staat niet vast. Mogelijk is er ook een verband met een oud volksgeloof waarbij een haan door te kraaien een moordenaar aanwees als er geen getuigen waren. Van zo’n misdaad zonder getuigen zei men wel eens: “Daar zal geen haan naar kraaien.”

In grootsteden bloeit het café nog

Het aantal Belgische cafés neemt gestaag af. In tien jaar tijd verdwenen ruim drieduizend drankgelegenheden, 17 procent van het totaal. De afgelopen tien jaar sloot in België bijna elke dag een café de deuren.

46-Cafes-in-Essen-De-Arabieren-©Noordernieuws-DSC_1183Vooral het traditionele dorpscafé staat onder druk. Uit deel­cijfers blijkt dat de afname in de steden minder groot is. In Brussel en Antwerpen zijn er nu zelfs meer cafés dan tien jaar geleden. In de steden wordt de achteruitgang van het traditionele café waarschijnlijk gecompenseerd door de groei van koffiebars en andere hippe drankgelegenheden.

Voorzitter Christine Mattheeuws van het NSZ linkt de ontwikkeling aan demografische gegevens. De bevolking op het platteland veroudert, die in de steden verjongt. “De typische dorpscafés op het platteland moeten het hebben van de oudere generatie. Maar het traditionele dorpscafé staat bij jongeren minder hoog aangeschreven. Een gevaarlijke tendens, want die cafés behoren tot ons erfgoed. Typische dorpscafés staan bovendien minder hoog aangeschreven bij jongeren.”

Christine Mattheeuws Voorzitter NSZ: “Niet dat cafés uitsterven. Er zijn er nog 15.500 in België, één per zevenhonderd inwoners. Het probleem is dat veel cafés onprofessioneel gerund worden. ‘De drempel is laag. Wie een café start, doet dat vaak omdat hij goed met mensen kan omgaan. Maar er komt bij het uitbaten van een horecazaak veel meer kijken.”

Jaarlijks wordt ruim één op de tien cafés gesloten en wordt een iets kleiner aantal geopend. Het saldo tussen de openingen en stopzettingen, gemiddeld zo’n driehonderd per jaar, veroorzaakt de gestage afname. Sinds 2008 nam het aantal eet- en drinkgelegenheden met 10 procent toe. In 2016 waren het er ruim 48.000.   -(rmg)vandaag in dS-

JEUGD 1944 WORDT 75

De vrouwen en mannen van het jaar 1944 werden/worden dit jaar 75. Een mijlpaal die om een viering roept.

DSC_0047Vijf jaar geleden trokken ze naar feestzaal Maekelhoeve in Veerle om de start van hun 7de decennium te vieren. Dat viel zo goed mee dat ze nu niet uitkeken naar een andere locatie.

Zondag 28 april om 12u zullen zij elkaar dus weer ontmoeten in Maekelhoeve voor een aantal heerlijke tafels. De feestzaal rekent daarvoor € 67/persoon, drank inbegrepen.

Wanneer u wenst deel te nemen, gelieve dan, graag voor 12 april, het bedrag van € 67/persoon over te maken op rekening  BE 32973061310502 van Jacqueline Rens met de vermelding ‘Feest 75-jarigen’.

Probeer ook de jarigen te bereiken die er vorige keer niet bij waren. Allemaal, iedereen.

BERINGEN MIJN

schachttorenBeringen – 30 jaar geleden, 28 oktober 1989, sloot de steenkoolmijn van Beringen haar deuren. Een historisch feit dat de cultuurdienst en CC Beringen wil herdenken met een cultureel evenement in september/oktober 2019. De stad doet een oproep tot medewerking aan dit project.

“Voor dit evenement doen we een oproep naar individuen en verenigingen uit het Beringse cultuurveld die aan dit project willen meewerken”, zegt schepen van erfgoed An Moons.

“Kunstenaars, erfgoedverenigingen, dichters, kunstkringen, harmonies, zangkoren, socio-culturele verenigingen, etc. Iedereen die met mijnerfgoed bezig is, dit levendig wil houden en wil vertalen in een project rond ’30 jaar mijnsluiting’ is meer dan welkom. Ook vrijwilligers die willen meewerken aan het evenement in september/oktober mogen zich melden.”

“Met dit evenement rond ’30 jaar mijnsluiting’ willen we een ode brengen aan de vele, hardwerkende mijnwerkers, aan het vakmanschap in de mijn. We hopen dat het gevoel van verbondenheid en kameraadschap van destijds ook in dit project tot uiting zal komen. We roepen lokale actoren uit de brede culturele sector dan ook op tot samenwerking en vereniging, om zo een uniek project rond mijnerfgoed op te zetten en onze mijngeschiedenis weer tot leven te brengen”, aldus An Moons.

Welke Laakdallers voelen zich geroepen?       (rv/zb in HBvL – foto HBvL)

EXPO 58

17 april 1958 is een gedenkwaardige datum voor België. Vandaag exact 61 jaar geleden opende koning Boudewijn Expo 58, de Wereldtentoonstelling op de Heizel in Brussel.

390px-Expo58_ontvangsthalDe grootste georganiseerde manifestatie uit onze geschiedenis zette ons land definitief op de wereldkaart. Er werden liefst 42 miljoen bezoekers geteld in de loop van een halfjaar. Op topdagen telde men tot 70 000 bezoekers waarvan één op vier uit het buitenland kwam.

Reeds voor 1958 had België een stevige reputatie op het vlak van wereldtentoonstellingen. In 1935 was er op de Heizel ook al een knappe editie. Gent (1913), Luik (1930) en Antwerpen (ook 1930) waren goed, maar kleinschaliger.

Expo 58 viel op een scharniermoment tussen de eenvoud en heropbouw na de Tweede Wereldoorlog en de explosie van de moderne, maar veel complexere consumptiemaatschappij.

Hèt symbool van Expo 58 was het Atomium, een stalen constructie van negen gigantische bollen dat de Belgische staalindustrie moest promoten. Het Atomium was/is ook het centraal uitkijkpunt om het uitgestrekte terrein te overzien.

Rode Kruis Laakdal huldigde …

index4De RK hulpdienst van het Rode Kruis afdeling Veerle, nu Laakdal, bestaat al sinds 1972 en is een bloeiende vereniging. Het RK doet jaarlijks zowat 80 interventies die worden verzorgd door opgeleide mensen. Doel: zich inzetten voor de bevolking.

De RK uitleendienst   leent  elektrische of standaard bedden met matras en andere hulpstukken, rolstoelen voor volwassenen en kinderrolstoelen, 4 soorten loophulpen, optrekhulp achter ‘t bed en krukken voor kinderen of volwassenen.

Jaarlijks zijn er ongeveer 250 tot 300 uitleningen. De bedden worden thuis geleverd en opgehaald. De helpers doen alles naar wens.

Voor meer info : Bergen A van Gelder M, Kruisstraat 39, 2431 Veerle 014/840172 of 478/233947.

De RK vorming geeft elk jaar lessen EHBO èn helper. De lessen liepen dit jaar in januari en februari, elke maandag en woensdagavond. Dit jaar waren er 12 deelnemers en allen slaagden voor het brevet.

Knipsel20Schepen Gerda Broeckx deelde diploma’s uit aan Verstraeten Thomas, Vercammen Pierre, Bakker Jesse, Beyens Robbe,Daems Tim, Kegel Garreth, Laenen Erna, Simons Ruben, Stynen David, Verheyden Siebe, Vermeulen Chiel en Vuegen Luc

De helpers die zich jaarlijks met alle kennis en macht vrijwillig inzetten voor de bevolking werden gevierd met een medaille of een  baret voor hun jaren dienst bij het Rode Kruis. Dat waren Eddy Van Looy  voor 30 jaar,  Els Bergen voor 35, Maria Van Gelder voor 20, Suzy Bouwens voor 25, net als Goris Danny 25j en om te besluiten Goris Wim voor 10 jaar.

Knipsel21De afdeling  had een speciale appreciatie voor senior Albert Bergen die al meer dan 40 jaar aan de top staat als verantwoordelijke  van de Hulpdienst.

Albert was ook econoom en consulent sociale hulpverlening en uitleendienst. Albert beheerde vroeger ook de dienst 105 als een vader die telkens paraat staat voor de hulpverleners, zijn kinderen van de hulpdienst.

Veel dank was er ook voor zijn vrouw Mariake en haar begrip en steun voor de vele weekeinden die zij alleen bij de kinderen moest blijven. Albert kent bovendien nog alle hulpverleners die hij al die jaren in zijn hulpdienst heeft gehad. En dat zijn er veel, heel veel.

Ondanks hij nu senior is, geeft Albert het nog niet op en probeert hij nog jaren achter de schermen bijstand te verlenen in al de functies die op zijn naam staan.

Albert werd zowaar geëmotioneerd van zoveel lof en kon het niet droog houden. Dat mocht!

DAF Westerlo schrapt 150 banen

Knipsel29Vrachtwagenbouwer DAF Trucks schrapt 150 interimcontracten in de fabriek in Westerlo. Ook in Eindhoven verdwijnen 200 uitzendkrachten.

Door een Europese daling in bestellingen schroeft het bedrijf de productie van CF- en XF-trucks terug van 240 naar 225 voertuigen per dag.

Reden is de economische onzekerheid in Europa, waardoor de Europese truckmarkt weliswaar nog altijd sterk is maar (tijdelijk) over haar hoogtepunt heen lijkt.

Omdat we op klantenorder produceren, moeten we alert reageren op veranderingen in de markt’, zegt president-directeur Harry Wolters.

Dat er in totaal 350 mensen moeten vertrekken als gevolg van die aanpassing, noemt Wolters een vervelende beslissing. ‘We kunnen echter niet anders – we moeten mee-ademen met de markt.’

In de fabriek in Westerlo werken ongeveer 2.700 mensen. Er worden wielassen en cabines gebouwd.                            wle | Bron: BELGA

1 2 3 4 46