DE VISIE VAN VUREN 156

WAAR WOONT JAN STEEN ?

Wie onder ons zou niet graag van die coronamiserie afgeraken? Iedereen wil daarvan af , denk ik. Daarom willen wij veel begrip opbrengen voor de inspanningen die er door onze groep regeringen gebeuren om van die COVID-19 te kunnen afscheid nemen …

Maar het moet ook gezegd worden ……zij maken het ons vaak niet gemakkelijk. Zij doen soms zulke dingen waardoor ze hun eigen geloofwaardigheid ondermijnen en ze geven af en toe blijk van zulke grote twijfels dat zij nooit echt de indruk geven de situatie onder controle te hebben noch te krijgen

Wij hebben het wel stilaan zien aankomen .

Het begon al maanden geleden met het verkondigen van straffe standpunten  waarvan later steeds bleek dat de regering het tegenovergestelde deed van wat ze aangekondigd had .

Weten jullie nog hoe het einde september allemaal begon? Weten jullie nog wat er NOOIT zou komen ?

Een tweede lockdown , die zou er echt nooit komen . Dat gingen de mensen en het land nooit verdragen .

En wat gebeurde er? Voor we het goed beseften hadden wij die tweede lockdown aan ons broek .

Sommige aspecten ervan waren milder dan de eerste maar andere waren dan weer strenger… restaurants langer dicht , cafe’s langer dicht , de gehate avondklok als cadeau erbij.

En nu was het weer hetzelfde…

Weken en weken aan een stuk zegden de ministers : de grenzen dichtdoen dat doen we niet. Europa dit en Europa dat. Er waren maatregelen om ons te beschermen tegen de mensen die toch op reis waren gegaan .Ze  moesten getest worden ,zelfs twee maal. Ze moesten met het hele gezin in quarantaine blijven… de politie moest dat allemaal controleren. Akkoord. Allemaal perfect.

En wat gebeurt er nu? De grenzen zijn open , maar je mag er niet meer over….. tenzij…..

De verklaring van de ministers was kinderlijk simpel . De regering had toch gebeden en gesmeekt om onder de Kerstvakantie NIET op wintersport te gaan , of NIET naar een land te gaan met meer zon en warmte. Maar omdat een deel stoute mensen niet geluisterd hebben mag nu niemand meer het land uit….. tenzij….

Eigenlijk is dat een collectieve straf. Niets meer of niets minder .De eerste en enige regering ooit die zoiets aan de bevolking oplegt ….een collectieve straf… het kleine groepje mensen dat nog alle verboden meer dan 90 procent respecteert , mag weer nog minder!

Een columnschrijver in een van onze meest gelezen tijdschriften heeft het bij het rechte eind : binnenkort hebben ze maar EEN wet meer nodig en die luidt : ALLES IS VERBODEN!

Zeker wanneer de regering overal zou collectieve straffen invoeren waar de mensen niet steeds allen luisteren…. de winkels waar ze toch met twee binnengaan…. in buurten waar ze te dicht bij elkaar hun ijsjes of andere take-awayprodukten aan het opeten zijn ….in winkelstraten in de steden waar ze in dichte drommen bij elkaar lopen… de grootouders die al eens twee kleinkinderen binnenlaten enzovoort … enzovoort…Daar zou de regering beter zeggen : niks mag nog…….alles is inderdaad verboden , want niemand luisterde naar ons.

Maar wij zouden nog niet zo ongerust zijn als er ook geen andere onrustwekkende zaken gebeurd waren of nog aan het gebeuren zijn. . De regering houdt van de SLUIPENDE besluitvorming .

Om pardoes , in een keer, en zonder iemand te raadplegen die lockdowntoestand bei Nacht und Nebel tot 1 maart te verlengen was er geen Veiligheidsraad nodig. Er werd gewoon een Ministerieel besluit gedrukt en het was gebeurd. En ook nu weer is er zo een discussie over een dergelijk besluit dat men zonder het parlement te raadplegen in het Staatsblad wil afdrukken.

Al degenen die nu applaudisseren omwille van het reisverbod en die tegelijk al iets aan het huren zijn voor juli en augustus , moeten er zich van bewust zijn dat dat reisverbod vanaf nu probleemloos en zonder veel vergaderen kan verlengd worden …tot begin september als het moet.

Wanneer je de werkwijze van de regering bekijkt dan ligt dat zelfs in hun normale manier van doen….

En dan zijn wij gisteravond laat toch echt bang geworden , wanneer wij in een Vlaamse krant de uiteenzetting konden lezen van de Antwerpse gouverneur , die verklaarde – en nu citeer ik letterlijk – : “DE CIJFERS ZIJN VEEL SLECHTER DAN WE TE HOREN KRIJGEN! Er broeit wat. We houden ons hart vast.”

Na al wat wij de laatste maanden hebben vastgesteld , vind ik dat alle Belgen recht hebben op de waarheid en op juiste cijfers. !!!!!!

Maar het feit dat wij van sciensano nooit echte cijfers over  de stad Antwerpen krijgen en het feit dat er nu in Antwerpen grote wijken dringend moeten getest worden , deed onze ogen opengaan ….. en nu stellen wij ons de vraag : is dat huis van Jan Steen Belgisch ,Vlaams ….of is het Antwerps ….en brengt het steeds vanuit die talmende stad het hele land in gevaar? Wat weet de gouverneur meer dan ze mag of durft zeggen?

Met nieuwjaar deden de ministers net alsof alles nu beter ging worden dan in 2020. Het wordt integendeel stilaan erger dan in 2020.

Bij vele mensen word ik grote moedeloosheid gewaar , groeiend wantrouwen , het einde van de tunnel wordt maar opgeschoven. En in de zomer kunnen ze gewoon bei Nacht und Nebel het reisverbod verlengen ….

Die moedeloosheid gaan ze niet opgelost krijgen met de belofte dat wij misschien binnenkort weer onze haren mogen laten snijden en de nagels van onze tenen. Die moedeloosheid gaat des te groter worden naargelang we meer en meer twijfelen aan de waarheid van wat de regering zegt.En die twijfel wordt niet gezaaid door gewone burgers , of door bekende ontkenners….

Er is wel EEN actie waardoor de regering weer vertrouwen zou kunnen winnen , iedereen weet dat dat de inentingen zijn , en vooral het tempo daarvan, maar ook in dit aspect toont de regering geen tekenen van grote activiteit.

En dat is nu juist de kerntaak van de regering(en), niet maar blijven verbieden en met collective straffen zwaaien….Daarom schrokken wij ons ook gisteren een bult , een grotere dan wij al hadden , wanneer een verantwoordelijke van een rusthuis vertelde wat ze deden met het overschot aan vaccins…. het gebeurde allemaal ondoordacht en zonder enige echte algemene planning. Iedereen a la tête du client .…De dame was er niet zeker van dat er voor al de bijkomende gevaccineerden wel een tweede spuit zou zijn. Haar laatste woorden waren “ het is een slakkengangetje” en “ het is een soep” …..Ook daar heerst Jan Steen.

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

wachten op sciensano

23 januari –  Hutsepot in het hele gebied . 2 gemeenten van de 15 bleven onveranderd , in 6 ervan was er een stijging van de besmetting en in 7 een daling. Ook de stad Antwerpen bleef ongewijzigd op 1400.
.
Ongewijzigd : Herselt met 10 en Geel met 40.
.
Een stijgende besmetting in Meerhout gaat naar 10 , dat is plus 1 , Herentals naar 27, is ook plus 1, Mol naar 52 , is plus 5! Turnhout naar 71 , dat betekent plus 2 , Diest stijgt naar 21 , is weer plus 1,
Tessenderlo naar 25 , is plus 3.
.
De besmetting daalt in Laakdal naar 15 , dat is min 2, Laakdal is hiermee uit de Europese Rode zone. Hulshout naar 18 , is min 4, Westerlo naar 25 ,dat betekent min 3, Aarschot naar 27 , is min 1, Scherpenheuvel-Zichem naar 30 , is min 3 . Halen naar 12 , is min 1 , Ham naar 10 , dat is min 5
.
De balans : Meer mensen besmet :13 Minder mensen besmet : 19, Alles samen dus 6 minder. Dat betekent dat de besmetting lichtjes achteruit gaat…
Erg onrustwekkend is wel de verklaring van de gouverneur die zegt dat de cijfers minder rooskleurig zijn dan wat bij sciensano blijkt…..wij wachten op de reactie van sciensano.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE HEL IN HET INTERNAAT

De brand in het internaat van het Heilig Hartcollege in Heusden-Zolder brak uit op 23 januari 1974, vandaag 47 jaar geleden, omstreeks 22u30. Hierin vielen 23 dode en  2 zwaargewonde leerlingen te betreuren, alle 25 tussen 12 en 16 jaar jong.

° De brand ontstond in de buurt van de ingang van de slaapzaal en bemoeilijkte zodoende de vluchtweg van de slaapzaal. De 63 bedden in de slaapzaal werden slechts gescheiden door zeer brandbare dunne houten wanden die de brandverspreiding versnelden.

° Oorzaak was vermoedelijk een stiekem gerookte sigaret in de slaapzaal, op de tweede etage van het oudste gebouw (uit 1932).

° Een veertigtal jongeren van de ene kant van de zaal kon ontsnappen. De enige , andere uitweg was een raam dat uitgaf op een plat dak. Eén jongen was toevallig afwezig wegens ziekte.

° Drie slachtoffers werden gevonden in de gang voor het raam. Eén slachtoffer was door de brandende trap gevallen. Bijna alle andere slachtoffers werden gevonden in hun bed. Wellicht totaal verrast in hun slaap.

° Door het lawaai van de vluchtende leerlingen werden de paters gealarmeerd en werd meteen ook de brandweer van Heusden opgebeld. Die was er om 23uur en kreeg spoedig ook hulp van de korpsen uit Hasselt en Genk. Door de hevige brand en de enorme hitte kon de zaal pas om 1u30 ‘s nachts bereikt worden. Na afloop bleken de brandblussers van de school ongebruikt…

 • De school sloot gedurende een volledige week, tot na de begrafenis van de slachtoffers. Na de begrafenis werd het gebeuren niet meer besproken.
 • Pas sinds 1999 wordt de brand jaarlijks herdacht door de school. De herdenking startte met het onthullen van een gedenksteen op 23 januari 1999. Ondertussen is de school van naam gewijzigd in Sint Franciscuscollege campus Berkenbos.
 • De toezichthoudende geestelijken werden niet schuldig bevonden. De overlevende scholieren zetten wel een actie op om de infrastructuur en de gebrekkige wetgeving aan te klagen.
 • De ramp maakte ook in het parlement een grote indruk. Het invoeren van nieuwe wetten betreffende brandveiligheid raakte in een stroomversnelling.

° Waarom vertel ik dit verhaal? Omdat ook ik een vrij lang verleden als ‘intern’ achter de rug heb. Van 1954 tot 1958 in Hoogstraten en van 1958 tot 1962 in Mechelen. In het Hoogstraatse Klein Seminarie van toen logeerden de jongste leerlingen nog in een oude slaapzaal boven het toneel van de feestzaal vol oude, houten chambrettes van 1,5 bij 2,20 m. De oudere leerlingen in een veiligere nieuwbouw. In Mechelen studeerden en sliepen we in aparte kamertjes in een oud gebouw dat later gesloopt werd en vervangen werd door een nieuwe politiekazerne.

° In Hoogstraten mocht vanaf de Latijnse gerookt worden in het Withof, een buitenverblijf van de school dat tweemaal per week bezocht werd. Binnen de muren van het seminarie was roken streng verboden. Toch hing er vaak een sigarettengeur in de toiletten. In Mechelen mochten we de sigaretten plus aanstekers op zak houden. Maar regelmatig kwam een toen nog zwartgerokte toezichthouder een kijkje nemen.

° Waarmee ik wil zeggen dat internaten in vorige eeuw niet allemaal veilig waren. Dat zou thans niet meer kunnen, of vergis ik me?

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

de unie van utrecht

Keizer Karel overleed in 1558. Zoon Filips II volgde hem op maar die vertikte het om één voet in de Nederlanden te zetten. Het vuile werk liet hij opknappen door ijzervreters als Alva en C°.

Pacificatie van Gent

° In 1576 ondertekenden 17 opstandige gewesten de Pacificatie van Gent. Die gewesten vormden de Generale Unie. Het gezag van Filips II werd door de gewesten nog steeds erkend, maar men bepaalde wel dat zijn troepen de Nederlanden moesten verlaten.

° Een andere bepaling regelde dat de Staten Generaal (gesticht in 1464 door Filips de Goede) voortaan op eigen initiatief bijeen mocht komen, en dus niet meer alleen op initiatief van de vorst.

° De eenheid was echter van korte duur. In het verdrag waren geen afspraken gemaakt over de godsdienstvrijheid. Na de ondertekening van de Pacificatie van Gent laaiden rond Gent nieuwe beeldenstormen op en werden door calvinisten zelfs katholieken vermoord.

Unie van Utrecht

°° Drie jaar later, op 23 januari 1579 , vandaag 442 jaar geleden, besloten een aantal noordelijke Nederlandse gewesten tot de Unie van Utrecht , een politieke overeenkomst.

° De gewesten spraken onder meer af de Spanjaarden gezamenlijk te gaan bestrijden en géén afzonderlijk akkoord te sluiten met de Spaanse koning Filips II .

*** De ondertekening van de Unie van Utrecht is een erg belangrijk moment in de 80-jarige oorlog .

° De gebieden die in januari tot een overeenkomst kwamen, waren Utrecht, Vlaanderen met Doornik, Holland, Zeeland, Gelre en de Groningse Ommelanden.

°° Later in 1579 sloten ook Overijssel, de Staten van Friesland en Drenthe en ook een reeks Zuidnederlandse steden als Gent, Nijmegen, Arnhem, Friesland, Venlo, Amersfoort, Ieper, Antwerpen, Breda, Brugge en het Brugse Vrije, Lier en Drenthe zich bij de unie aan.

* Gezamenlijk legde men op 23 januari 1579 onder meer vast:

 • voortaan gezamenlijk de Spanjaarden te bestrijden;
 • elkaars privileges en gewoonterechten te respecteren;
 • geen afzonderlijke vrede te sluiten met Filips II;
 • een gemeenschappelijk leger te vormen;
 • elkaar wederzijds te ondersteunen in tijden van oorlog;
 • geen mensen te vervolgen omwille van hun geloof;
 • onderlinge geschillen door arbitrage op te lossen;

° De leden van de Unie trokken dus op verschillende punten gezamenlijk op, maar wat betreft de godsdienstvrijheid gold dat in Holland en Zeeland persoonlijke godsdienstvrijheid bleef bestaan.

° De andere gewesten kregen de vrijheid een eigen godsdienstbeleid te voeren. Maar het verdrag was duidelijk vooral bedoeld om de calvinisten te beschermen. En daarvoor werd dus een soort militair bondgenootschap gevormd.

° De Unie van Utrecht werd in januari 1579 niet ondertekend door Willem van Oranje, de latere Vader des Vaderlands. En hij deed dat ook nooit.

Héhé, was me dat een boterham …en het was nog lang niet gedaan. Een andere keer meer.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VIRUS VERLIEST VELD

22 januari –  Er is vandaag weer een enorm verschil tussen de cijfers uit de Kempische gemeenten en die van de Brabantse en Limburgse buren. Die buren zijn samen met 6 . In 5 ervan stijgt de besmetting en in 1 gemeente daalt ze . Daar wint dus het virus duidelijk terrein .
In de 9 Kempische gemeenten is het net omgekeerd : daar is er maar 1 waar de besmetting stijgt , en 1 waar de situatie dezelfde is gebleven , in de 7 andere daalt de besmetting , en daar gaat het virus dus achteruit.
Alleen in Herentals is de besmetting onveranderd : al 3 dagen lang 26. Ook de stad Antwerpen blijft op 1400.
De besmetting stijgt in Hulshout , dat weer naar 22 gaat , dat is plus 1. Diest gaat naar 20 , is plus 1, Aarschot naar 28 , ook plus 1, Halen stijgt naar 13 , is plus 2, Tessenderlo naar 22 , is plus 1 En Ham naar 15 , is plus 3.
De besmetting daalt in Laakdal naar 17 , is min 3 , Meerhout naar 9 , dat is eveneens min 3 , Herselt naar 10 , is ook min 3, Westerlo naar 28 , is min 2 , Geel naar 40 , is min 9 , Mol naar 47 , is min 2, Turnhout naar 69 , is min 6. En tenslotte Scherpenheuvel-Zichem naar 33 , is min 4.
In het geheel van de 15 gemeenten is het duidelijk dat het virus veld verliest , maar dat is zeker niet het geval bij onze Limburgse buren en in mindere mate ook in Brabant.
We zijn al benieuwd voor morgen.
What do you want to do ?

New mail

gedeporteerd naar Auschwitz (1943)

Geen vrolijk onderwerp vandaag. We schrijven begin 1943 , mijn geboortejaar. Nog voor ik begin april geboren werd, was onderstaand verhaal al een tijdje “verleden tijd”.

° Een psychiatrische inrichting in het Nederlandse Apeldoorn werd in januari binnen de kortste keren “opgeruimd”. Het gebouw werd na afloop meteen in gebruik genomen door de Waffen-SS. De gebeurtenissen speelden zich af van 21 tot 24 januari. Midden in W.O. II.

° Lang dacht men dat de bezetter de patiënten in het Apeldoorn-ressort (foto) ongemoeid zou laten en niet zou deporteren naar het Nederlandse Westerbork, hét Nederlandse nazikamp bij uitstek.

° In januari 1943 trok de Ordedienst van Kamp Westerbork evenwel naar Apeldoorn om de patiënten op te halen. Een goederentrein met veertig wagons stond klaar voor het transport.

° Midden in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 januari 1943 werd de psychiatrische inrichting door de SS en de Ordnungspolizei omsingeld. Ook de Westerbork-commandant woonde de ontruiming bij.

° Geneesheer-directeur Jaques Lobstein smeekte de beruchte SS’er Ferdinand aus der Fünten, die de leiding over de ontruiming had, om enkele ernstig zieke patiënten die niet in staat waren om te reizen met rust te laten. Het mocht niet baten. Aus der Fünten was duidelijk: “Alle Patienten sind für uns transportfähig.”

° De paviljoenen werden omsingeld door de Ordnungspolizei , leden van de Ordedienst van Westerbork . Paviljoen na paviljoen werden de patiënten naar buiten haalden.

° Patiënten die weigerden om zich aan te kleden, werden (het was vijf graden boven nul) in nachtgewaad in de vrachtauto’s gegooid, sommigen zelfs helemaal naakt. Wie zich verzette, werd brutaal naar buiten gesleurd. Een ander deel van de patiënten liet dit alles verwezen over zich heen gaan, nog andere jammerden of stieten kreten uit.

° Op het station van Apeldoorn werden de patiënten weer erg hardhandig naar de wagons overgebracht. Bij het sluiten van de deuren werden vingers van patiënten verpletterd.

° Nadat alle patiënten in de wagons zaten, werden de luchtkokers gesloten. Een lid van de Ordedienst van Westerbork verklaarde later dat hij “de afgesloten krankzinnigen in de wagons hoorde gillen en schreeuwen.”

° De trein reed rechtstreeks naar Auschwitz , zónder tussenstop in Westerbork. Zondag 24 januari 1943 kwam de trein in moordkamp Auschwitz aan.

° Enkele patiënten waren onderweg al overleden. Sommige levenden renden in paniek weg van het perron, en werden neergeschoten. De overgeblevenen werden door een Joodse werkploeg in vrachtwagens geladen.

° Loe de Jong , lid van die Joodse ploeg, getuigde later … “De vrachtauto’s voerden hen niet naar de gaskamers maar naar een van de grote langgerekte kuilen waarin de lijken van vergaste mensen verbrand werden. Hoog laaiden de vlammen op. De pas aangekomenen werden er dood of levend middenin gesmeten. Brokken hout en petroleum volgden. Niet één werd ongemoeid gelaten.”

° De man in de telefooncentrale van ‘Het Apeldoornsche Bos’  kreeg na de deportatie van een lid van de Ordnungspolizei te horen dat hij familieleden die informeerden naar een patiënt het volgende moest antwoorden “Der ist im Himmel, er ist heute aufgeflogen.”

° Het terrein van de instelling werd na de deportatie als herstellingsoord in gebruik genomen door de Waffen-SS. Ook hier werd af en toe nog gemoord.

°° Aus der Fünten heeft meegewerkt om tienduizenden en tienduizenden Nederlandse burgers van Joodse afkomst op te sporen, bijeen te drijven en weg te voeren naar het kamp Westerbork en van daaruit  naar de vernietigingskampen in Auschwitz, Birkenau e.a.

°° De Drie van Breda (eerder Vier, later Twee van Breda) waren de laatste Duitse oorlogsmisdadigers die in Nederland vastzaten. Het waren Willy Lages (vrijgelaten in 1966, overleden in 1971), Joseph Kotalla (overleden in 1979), Ferdinand aus der Fünten en Franz Fischer (beiden kort na de vrijlating overleden in 1989).  (Wikipedia)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Lodewijk XVI in Parijs onthoofd

Op 21 januari 1793 werd Koning Lodewijk XVI van Frankrijk in Parijs onthoofd. De enige Franse koning die zoiets overkwam.

° De Franse koning was geschorst en gearresteerd na de Bestorming van de Tuilerieën tijdens de Franse Revolutie. Lodewijk werd berecht door de Nationale Conventie. Hij werd schuldig bevonden aan hoogverraad. Zijn echtgenote Marie Antoinette onderging dit lot enige maanden later.

° Koning Lodewijk werd met een koets naar de Place de la Révolution, het huidige Place de la Concorde, gereden. Naast hem zat de burgemeester. Tegenover hem zaten twee biechtvaders. Er waren 50.000 soldaten in Parijs op de been om de orde te bewaren.

° Toen het gezelschap bij de guillotine aankwam werden de trommels geroerd. Lodewijk kreeg geen gelegenheid meer om een toespraak te houden, werd vastgebonden en onder de guillotine gelegd. Na afloop toonde de beul het hoofd van de koning aan het toegestroomde publiek.

* Naar Laakdal toe vertaald, vertelt dit jaar dat Joannes Verboven, molenaar op de Haanvenmolen, van de abdij Averbode in 1793 een nieuw contract van zes jaar krijgt. Op 18 maart 1798 werd de molen echter als nationaal domein verkocht door de Franse Republiek. Blom, Van Herck en anderen (sic) werden de nieuwe eigenaars voor de som van 109 000 Fransche livres. Verboven blijft wellicht molenaar. Pas in 1803 zou Gerard Wouters (uit Olen) de nieuwe molenaar worden.

* Josephus Verwimp, de eerste (?) molenaar van de Dorpsmolen, huwt op 9 april 1793 met Anna Heugens. Ook in 1803 wordt hij hier als molenaar opgevolgd door Joannes Vermiert.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 8