MEER DAN 2 000 UITVINDINGEN

De naam van de Amerikaanse zakenman en uitvinder Thomas Edison is aan talloze uitvindingen verbonden. In totaal zette hij er meer dan tweeduizend op zijn naam.

° Veel van deze uitvindingen waren niet helemaal van hemzelf. Vaak kocht hij uitvindingen op die hij perfectioneerde en op zijn naam liet zetten. Hij verzamelde de meeste octrooien ooit.

° Edison werd opgeleid door zijn moeder. Zijn eerste laboratorium had hij in de kelder van zijn ouders. Thomas Edison was toen tien jaar oud.

° Als Edison zestien is, leert hij zichzelf de techniek van het telegraferen. Eerder bracht hij zichzelf al de basiskennis bij van schei- en natuurkunde .

° Edison werkte verscheidene jaren als telegrafist. In zijn vrije tijd hield hij zich echter bezig met tal van … uitvindingen.

° Edison opende in 1876 een eigen laboratorium in ‘Menlo Park’ New Jersey. Hij noemt het zelf een ‘fabriek om uitvindingen te doen’. Zijn grootste en bekendste uitvindingen deed hij hier.

° Thomas Alva Edison vond in 1877 de fonograaf uit. Een voorloper van de grammofoon. Op 19 februari 1878 ontvangt Edison het patent op zijn uitvinding.

° Na de fonograaf richt Thomas Edison zich op de gloeilamp.  Op 31 december 1879 werd de gloeilamp voor het eerst in het openbaar ontstoken. De New York Herald schreef : “Hij maakt licht, zonder gas of vuur, goedkoper dan olie”.

° Tien jaar later wordt de gloeilamp geëxposeerd tijdens de Wereldtentoonstelling van Parijs (1889). De Eiffeltoren wordt verlicht door duizenden Edisonlampen. De Fransen zijn onder de indruk en roepen hem uit tot ‘het grootste genie aller tijden’.

° De Franse president verleent hem toegang tot de ‘Orde van het Legioen van Eer’. De uitvinding van Edison bleek immers overal erg bruikbaar. De eerste elektriciteitscentrale van New York werd op Edisons uitvinding gebaseerd.

° Na Edisons dood neemt  zoon Charles zijn bedrijf over. Charles werd ook gouverneur van New Jersey.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

OUDJAAR NIEUWJAAR …

sized_DSC_0018-2Vandaag donderdag 31 december is het oudjaar, de laatste dag van het jaar 2020. En daar hoorde steeds een feestje bij, een kinderfeestje. Kinderen gingen bij de buren ‘Nieuwjaar wensen’ en een liedje zingen om een snoepje of een cent.

Dat alles kan vandaag niet, vindt een erg bezorgde Antwerpse gouverneur Berx. Goed, dan vertellen we maar het verhaaltje daaromtrent …

° Nieuwjaarszingen … is een folkloristisch gebruik, dat vooral voorkomt in de Antwerpse Kempen en het Hageland. Vredelievender kan nauwelijks.

° Nochtans. Nieuwjaarszingen heeft een woelige geschiedenis. Al in de zestiende eeuw gingen jongeren in groep op pad. Ze klopten aan van huis tot huis en zongen een lied in ruil voor wat geld, voedsel of drank. Wanneer mensen niks gaven, werden ze vaak uitgemaakt door de bedelende jongeren.

° Dat nieuwjaarszingen niet altijd onschuldig was, bewijzen ook de verbodsbepalingen uit de 18de en 19de eeuw. In de motivaties van die verboden staat te lezen hoe agressief de bedelende groepen werden, vooral na een aantal rondjes sterke drank. Ook de Kerk probeerde het nieuwjaarsbedelen aan banden te leggen. Lange tijd werd het geven van geschenken immers gezien als een manier om voorspoed af te dwingen. Volgens de katholieke leer vormen van bijgeloof.

° Het nieuwjaarslopen van oudere jongeren en volwassenen verdween grotendeels na de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste probeerden steden al sinds de negentiende eeuw deze openbare feesten te verbieden. Heel wat burgers vonden de vaak wilde bedeltochten onfatsoenlijk en een vorm van overlast. Bovendien kwam er met de eerste postzegel in België (1849) en later ook de goedkope prentbriefkaart, een nieuwe mogelijkheid om nieuwjaarswensen over te brengen.

° Vanaf het begin van de 20ste eeuw stuurden mensen hun  gelukwensen steeds vaker via de post. En … werd het systeem van nieuwjaarsfooien geleidelijk aan structureel overgenomen door werkgevers. In steeds meer sectoren krijgen werknemers een eindejaarspremie.

° Toch is het gebruik om dienstverlenend personeel iets extra toe te stoppen niet helemaal verdwenen. Zo mogen heel wat thuisverplegers en poetshulpen zich nog steeds verheugen op geld, pralines of andere geschenken voor het nieuwe jaar.

* Maar nieuwjaarszingen, zoals de kinderen en de jeugd het doen, is toch het leukst van al. Snoepjes voor de kinderen, iets sterker voor de jeugd.

sized_DSC_0006-2-768x509 sized_DSC_0013-3-768x509

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Vladimir Lenin (1870-1924)

Vladimir Iljitsj Oeljanov, de echte naam van Lenin (van de rivier Lena), werd geboren in Simbirsk, tegenwoordig Oeljanovsk een stad aan de rivier de Wolga, zo’n 900 kilometer ten oosten van Moskou. Zijn vader had wis- en natuurkunde gestudeerd, en zijn moeder was een dochter van een rijke joodse arts.

Ondanks zijn goede komaf had Lenin revolutionaire ideeën. De lijfeigenschap was slechts negen jaar voor zijn geboorte afgeschaft, en toch leefden veel Russen nog steeds in grote armoede.

Lenin werd een felle tegenstander van de almacht van de tsaar. Hij ging in 1887 rechten studeren aan en werd in datzelfde jaar verkozen als vertegenwoordiger van de studenten én gearresteerd omdat hij aan een demonstratie had deelgenomen. Hij werd voor korte tijd verbannen.

Revolutionaire ideeën

Na zijn terugkomst kwam hij in aanraking met een groep radicale activisten die de ideeën van Karl Marx (Das Kapital) hadden geadopteerd.

De Duitse schrijver had in 1867 Das Kapital gepubliceerd. Daarin analyseerde hij de oorzaken van de ellendige positie van de arbeidersklasse. Verregaande suggesties waren nodig om een ommekeer tot stand te brengen, aldus Marx. Lenin was het daar volledig mee eens.

Lenin kwam door zijn radicale ideeën vaak in aanraking met de politie van de tsaar. Hij werd een tijdlang verbannen naar Siberië, en verbleef in ballingschap in Londen en Zwitserland.

Hij kwam terug toen in 1905 een eerste revolutie tegen het bewind van de tsaar uitbrak, die de oprichting van het parlement, de Doema, moest toestaan.

Conservatieve krachten grepen daarna weer de macht, en Lenin vertrok weer naar Zwitserland. In februari 1917 brak een tweede revolutie uit in het door W.O.I uitgeputte en vernielde Rusland. Deze keer deed de tsaar afstand van de troon.

Oktoberrevolutie

Beide keren was Lenin niet in Rusland toen deze revoluties, met blijvende gevolgen, uitbraken, hoewel hij wel een hand had gehad in de organisatie ervan.

Na het vertrek van de tsaar keerde Lenin in het voorjaar van 1917 voor de zoveelste keer terug naar zijn geboorteland, nu voorgoed.

In Rusland bestond een voorlopige regering die ervoor koos om de oorlog met Duitsland verder te zetten. In het najaar van 1917 vond de ‘Oktoberrevolutie’ plaats.

Na de oktoberevolutie , in de nacht van 16 juli op 17 juli 1918 werd de hele tsarenfamilie (vader, moeder en vijf kinderen) op bevel van de lokale sovjet in de kelder van het Ipatjev-huis geëxecuteerd. De lijken werden overgoten met zuur, grotendeels verbrand en daarna in een mijnschacht gegooid.  

De communistische partij, onder leiding van Lenin en toenmalige strijdmakker Leonid Trotski, pleegde een staatsgreep waarin de macht van de voorlopige regering werd overgenomen.

Een van de eerste besluiten van de nieuwe bolsjewistische regering was het beëindigen van de oorlog, waarmee de Duitsers in het westen aan een opmars konden beginnen.

De bolsjewieken ontpopten zich in Rusland tot een dictatoriale eenheidspartij, die tot … 1990 aan de macht bleef. In deze periode van onrust kwam er een uittocht van de intelligentsia op gang. Veel Russen weken uit naar de VS , W- Europa en andere landen.

Op 30 december 1922 , vandaag 98 jaar geleden, werd Lenin de eerste premier van de Sovjet-Republiek (Rusland). Dat bleef hij tot 21.01.24 .

Lenin stierf in 1924, en zijn opvolger Jozef Stalin vestigde de totalitaire dictatuur. Het lichaam van Lenin werd gebalsemd en aan het Rode Plein tentoongesteld, waar het nu nog steeds te zien is.

De figuur van Lenin verscheen overal in de communistische wereld in de vorm van metershoge standbeelden.

De mythe van Lenin werd groter dan zijn daadwerkelijke actieve bijdrage aan de revolutie, net zoals zijn standbeelden veel groter waren dan hijzelf.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MET VOLLE MAAN het JAAR UIT

Morgen 30 december is de maan eivol. Maar wij konden niet wachten en zagen geen verschil tussen ‘zo goed als vol’ en ‘helemaal vol’. Maar omdat ze zo fel scheen konden wij er geen maanlandschap op toveren. Daarom schoven we er een paar filtertjes voor. Met dit resultaat …

What do you want to do ?

New mail

Het jaaroverzicht van VUREN 151

Net zoals alle belangrijke media zorgde ook de Gazet van Laakdal

voor het overzicht over dit boeiende maar toch eentonige jaar.

Louis Vuren schreef het.

 

Na het jaar twee ,nul , één en negen

viel alles plots wel heel erg tegen.

Corona kwam al snel in ‘t jaar

maar wij zagen  geen echt gevaar.

In maart heette het al COVID-19,

Toen was de miserie al goed te zien!

Het hele land deed men op slot ,

wij mochten alleen nog rond ons KOT,

wat wandelen of met de fiets …

anders mochten wij helemaal NIETS!

 

Niet naar d’Ardennen , niet naar de kust ,

wij werden stilaan ongerust

maar in juni klaarde ‘t een beetje op,

een beetje maar ,want de grote flop

van augustus werd de avondklok

met de gouverneur als zondebok .

 

Even in de Kempen iets positiefs. Er liep een wolf….’

… onder een auto . En dan kwam de tweede golf.

Hopelijk komen wij daar ook uit

want toen nam de regering het besluit

dat er van Kerstmis niet veel overbleef .

Dat besliste haar nieuwe regelneef

die voor geen rede openstond

en met een grote glimlach op zijn mond

ook de rest van ‘t jaar naar de bliksem kreeg .

Geen vuurwerk meer , de cafe’s leeg ….

Wie eenzaam was , was de sigaar .

Zo eindigde dit rampzalig jaar.

 

Daarom schrijf ik nu aan alle mensen

wat wij voor ‘t nieuwe jaar hen wensen :

TEN EERSTE ALLE VIROLOGEN

HEEL VER WEG UIT ONZE OGEN!

TEN TWEEDE ALLE MASKERS WEG

En gespaard van alle pech .

Ten derde snel een spuitje in je arm

en veel gezondheid in je darm!

EEN JAAR DAT HELEMAAL ANDERS IS

En nog een zalige Kersemis!

What do you want to do ?

New mail

BLOEDBAD WOUNDED KNEE

Sinds de koloniale tijd vond een nagenoeg voortdurende reeks van gewapende conflicten plaats tussen de Europese kolonisten en de indianen, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. In de 19e eeuw werd het land een bestemming van vele Europese immigranten  en werd het gebied van de indianen steeds kleiner.

° Ondanks het verdrag uit 1851 bleven zich echter kolonisten vestigen in het gebied dat was toegekend aan de Lakota in South Dakota (rood op de kaart) . Conflicten tussen de Lakota en de blanken mondden uit in de Eerste Sioux-oorlog (1854-1856).

° In de jaren erna leverden de Lakota samen met andere stammen herhaaldelijk strijd met kolonisten en milities, waarop diverse verdragen met de Amerikaanse overheid werden gesloten. Het laatste grote conflict met de Verenigde Staten zou de Ghost Dance-oorlog worden, als gevolg van de herhaalde schending van deze verdragen door de VS.

° In 1890 hadden de Noord-Amerikaanse indianen feitelijk al het onderspit gedolven tegen de blanken. Een deel van hen leefde in erbarmelijke omstandigheden in het Pine Ridge-reservaat. Twee mystici predikten de opstand.

° Kicking Bear, een Lakota, voorspelde de uitroeiing van de blanken. De Miniconjou-Lakota haalden Sitting Bull over om zich bij hen te voegen, maar voor het zover was, werd Sitting Bull door de indiaanse politie gearresteerd en … samen met zeven van zijn krijgers, omgebracht.

° Het 7e cavalerieregiment (7th Cavalry Regiment) ging dan op zoek naar de Miniconjou die het reservaat waren ontvlucht. Op 28 december 1890 werd de groep gevonden, dertig mijl ten oosten van Pine Ridge. De uitgeputte en slecht tegen de winterkou geklede indianen boden geen verzet. Ze kregen de opdracht een kamp op te slaan bij de Wounded Knee-beek, vijf mijl westelijker.

* De volgende ochtend, 29 december 1890vandaag 130 jaar geleden, wilde het leger de indianen ontwapenen. Er ontstond een worsteling waarbij een geweer per ongeluk afging en een soldaat neerviel. Het  begin van een hevige schietpartij.

° Van dichtbij vuurden de soldaten in de groep indianen die slechts gewapend waren met knuppels en messen die ze hadden verborgen in dekens. Tientallen indianen, onder wie veel vrouwen en kinderen, werden neergeschoten.

° De vluchtende indianen werden kilometers ver buiten het kamp achtervolgd en gedood. In totaal kwamen meer dan 200 indianen om. Er sneuvelden ook 25 militairen.

° De volgende lente pas, toen het leger terugkeerde, werden de nog niet-geborgen lijken van 144 indianen, waaronder 44 vrouwen en 16 kinderen, begraven in een massagraf.

° Het bloedbad van Wounded Knee was de laatste echte oorlogshandelingen in een serie van gewapende conflicten tussen het Amerikaanse leger en de indianen. Aan de betrokken militairen werd na afloop een medaille toegekend.

1973: bezetting van Wounded Knee

° In de jaren zeventig van de 20e eeuw was er in de Verenigde Staten een opleving van indianenactivisme. Eind februari 1973 werd het dorp Wounded Knee bezet door honderden jonge leden van de American Indian Movement (AIM), die er een Oglala Sioux-vrijstaat uitriepen. Ze werden gesteund door traditionele Sioux-leden die wilden dat het verdrag van 1868 werd nagekomen.

° Volgens dit verdrag hadden de Sioux recht op de Black Hills, die voor hen heilige grond waren. De autoriteiten stuurden echter gewapende eenheden naar Wounded Knee en sneden de elektriciteitsvoorziening af. Na 73 dagen werd de bezetting gebroken. Er werden 1 200 arrestaties verricht.

° Tijdens de bezetting verdween een groep van 16 personen onder mysterieuze omstandigheden. Na het einde van de bezetting werden nog 64 indianen onder onopgehelderde omstandigheden vermoord en werden nog enige honderden arrestaties verricht. Uiteindelijk werden slechts vijftien indianen daadwerkelijk veroordeeld voor hun aandeel in de bezetting.

  • De popgroep Redbone bracht in 1973 het nummer We Were All Wounded At Wounded Knee uit.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Het verhaal van de kindermoord

Koning Herodes hoorde van de wjzen uit het oosten dat er een ‘koning der Joden’ geboren zou zijn. De wijzen werden naar eigen zeggen geleid door een ster. Herodes gaf de wijzen de opdracht het kind te vinden en hem hierover te informeren, opdat ook hij hulde zou kunnen gaan brengen.

De wijzen werden in de nacht dat ze bij het kindje Jezus in Betlehem waren , in een droom gewaarschuwd niet terug te keren naar Herodes.

Ze namen dus een andere route . Toen Herodes merkte dat hij door de wijzen uit het oosten misleid was, zond hij manschappen uit om alle jongetjes van twee jaar oud en jonger om het leven te brengen.

Ook Jozef kreeg in een droom de waarschuwing van een engel  om samen met  Maria en hun baby haar Egypte te vluchten , omdat Herodes onderweg zou zijn om het kind te zoeken en te doden.

Ook Mozes

De auteur van Matteüs, schrijver van dit verhaal , legde bewust diverse verbanden tussen Jezus en  Mozes. Het verhaal over de kindermoord is vergelijkbaar met het verhaal van Mozes, die een moord op zijn generatiegenoten overleefde. En door de vlucht naar Egypte verbleef ook Jezus, net als Mozes, een tijd in Egypte.

Historie

Er zijn geen historische of archeologische bronnen over deze gebeurtenis. Er is zelfs geen archeologisch bewijs van bewoning van Bethlehem rond de tijd van Jezus. Flavius Josephus tekende de misdaden van Herodes op, een lijst van ongeveer 1 000 bladzijden, maar de kindermoord van Bethlehem wordt hierin niet vermeld.

Herdenking

De gebeurtenis wordt in de christelijke traditie wel jaarlijks herdacht op ‘de dag van de Onschuldige (onnozele = oud Nederlands) kinderen‘ vandaag 28 december .

**  prent boven uitrekken voor detailsDe kindermoord van Pieter Breugel de Oude –

* P.P. Bruegel bracht de gebeurtenissen in Betlehem over naar een Brabants dorp onder een blauwe winterlucht, bedekt door sneeuw . Dit Brabantse Bethlehem wordt overvallen door de arm der wet: gerechtsdienaars in rode mantels belagen de dorpelingen te paard. Het vuile werk laten ze opknappen door huursoldaten.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 12