De ‘Pony Express’ stopt ermee

Op 26 oktober 1861 hield de Pony Express ermee op. Anderhalf jaar eerder was de beroemde postverbinding opgericht door een drietal ondernemers. In deze periode was communicatie tussen het westen en oosten van Amerika nog erg moeilijk.

° De Pony Express was het eerste snelle transportmiddel voor kleine goederen en post over het Noord-Amerikaanse continent. Poststukken konden in tien dagen tijd van St. Joseph (Missouri) naar Sacramento  (kust van de Stille Oceaan), worden vervoerd. Veel sneller dan eender welke postkoets.

° Ruiters in dienst van de Pony Express konden om de tien mijl gebruikmaken van een wisselstation. Hier werden de vermoeide rijdieren omgewisseld voor frisse viervoeters die op volle kracht konden galopperen. Time is monney wist men toen al.

° Werken voor de Pony Express was echter niet voor iedereen weggelegd. Omwille van de grote gevaren werden vooral jonge, moedige ruiters gevraagd. Vooral weeskinderen waren erg gegeerd want voor hen was het werk kennelijk uitermate geschikt. Lees maar …

Wanted: Young, skinny, wiry fellows not over eighteen. Must be expert riders, willing to risk death daily. Orphans preferred. (afbeelding)

° De bekendste ruiter van de Pony Express is ongetwijfeld William Cody (1846-1917), beter bekend als Buffalo Bill. Hij werkte in 1860 voor de avontuurlijke transportdienst. Later maakte BB naam tijdens verschillende Indiaanse oorlogen. Maar echt beroemd werd Cody met zijn Wild west show, waarmee hij door Amerika en Europa reisde.

°° Op 26 oktober 1861 werd het einde van de Pony Express aangekondigd.  Twee dagen eerder werd  Salt Lake City via de transcontinentale telegraafdienst verbonden met Omaha, Nebraska and Sacramento, California. (gelezen/bewerkt in Historiek)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN 136

Crisissen en uitvindingen ……die nooit van de grond zijn geraakt

In alle berichten die wij vandaag via de beeldbuis krijgen is het duidelijk dat wij weer in het oog van de storm zitten . De journalisten die alles altijd een beetje beter weten als normale mensen trachten hun eigen ideeën te laten doorsijpelen , stellen in interviews vragen , maar laten de geïnterviewden dan eigenlijk nooit antwoorden.

Universiteiten organiseren corona- enquêtes op de sociale media maar geven mensen ook de kans hun ideeën te geven over de situatie , wat dan resulteert in kilometerlange scheldreacties….het virus is weer dicht bij ons , en de crisis die het veroorzaakt nog dichter.

Dat deed me wel denken aan het feit dat crisissen voor sommigen inspirerend kunnen werken want tijdens crisissen wordt er soms echt gezocht naar oplossingen om uit die crisis uit te geraken. Dat maken wij nu ook mee .

Er wordt over heel de wereld gezocht naar een entstof om ons in te enten . Een aantal maanden geleden dachten sommigen nog dat die inentingen al in november zouden kunnen beginnen , wat nu duidelijk niet waar is. Anderen denken nu dat het wel zomer zou kunnen worden en dat de entstof misschien niet krachtig genoeg zou kunnen zijn….

Dat gebeurt allemaal op hoog intellectueel niveau , maar ook dichter bij de Vlaamse grond zijn er mensen die zich niet onbetuigd laten .

Op een moment dat hij niet goed meer wist van welk hout pijlen te maken , keek bijvoorbeeld de heer Van Ranst in westelijke richting en zag dat de Ieren een nieuw instrument hadden uitgevonden …. de coronabarometer.

Op bijna hetzelfde ogenblik was men in de omgeving van Wouter Beke nog alleen aan het werken aan de contact tracing , ook iets nieuws om het virus te overmeesteren en bijvoorbeeld nuttig bij het invoeren van die app corona-alert . In de omgeving van Beke was het hout voor de pijlen immers ook op.

Daarom vond ik het nuttig toch eens te onderzoeken of die neiging tot uitvindingen om uit de crisis te geraken al of niet aanwezig was in vroegere grote crisissen of crises.

Dat was geen gemakkelijke klus want wij hadden duidelijk nog nooit zo een crisis meegemaakt als deze coronacrisis . “De oorlog misschien”, zegden sommige negentigjarigen , maar dat was toch een beetje te hoog gegrepen en was moeilijk te vergelijken .

Het meest vergelijkbaar was nog de economische crisis van het einde der jaren twintig en begin dertig . Dus toch tot negentig jaren geleden.

En ja , er werden toen ook wel zaken uitgevonden om sneller uit de ellende te geraken . We gaan eens samen bekijken wat daarvan gekomen is.

Zo hadden de Canadezen dubbele pech : naast de economische crisis waren er nog sneeuwstormen ook . En toen vond iemand de plastieken gezichtsbescherming tegen sneeuwstormen uit .

Alhoewel daar toen niets mee gedaan werd, lopen er nu wel wat mensen rond , een kapper , een dirigent, een tandarts , die wel iets op hebben dat erg op die antisneeuwstorm plastiek lijkt . Misschien is die plastieken grote klep wel een spin off van de Canadese uitvinding.

Een tweede uitvinding uit die crisistijd waren de badpakken uit hout.

Die zouden het zwemmen veel eenvoudiger maken en bewegen in een tijd van crisis kon nooit kwaad..Het was uiteraard heel dun hout . Iemand van een iets hoger gewicht zou er zeker ook mee verdronken zijn! Deze uitvinding is ook nooit doorgebroken in tegenstelling tot de panelen hout van het badkostuum.

Wel nuttig kan geweest zijn de kinderwagen bestand tegen gasaanvallen.

Hij is in Engeland uitgevonden nog voor de oorlog , maar onder de oorlog zijn er blijkbaar toch weinig mensen geweest die tijdens een gasaanval met hun kleinste kindje gingen wandelen . Dus goed bedoeld , maar ook geen succes geworden .

Dan was er nog de Hamblinbril , waarmee men zonder problemen ,in bed gelegen en met een boek , de glazen zo kon draaien dat men bij het lezen toch wel een stijve nek kon vermijden. Op de foto – want van alles wat ik nu beschrijf heb ik een foto – lijkt het een waardevolle uitvinding , al heb ik mijn leven bij mijn weten nooit meer zo een Hamblinbril gezien.

En de laatste uitvinding die ik hier aanhaal was van Franse inspiratie . Ze had daarom ook een Franse naam : de cyclomer !

Die cyclomer was een fiets waarmee je zowel op het land kon rijden als op het water. Op zichzelf toch prijzenswaardig , maar de crisis is voorbijgegaan net zoals de Cyclomer .

Mijn conclusie is dat de uitvindingen onder een crisis tot stand gekomen , meestal de crisis niet overleven .

Ik ben daarom toch eens de test gaan doen met de uitvinding van nu : corona-alertapp. Wanneer ik mensen tegenkwam die besmet waren, zou ik een signaal krijgen en zou mijn app rood worden in plaats van groen.

Ik heb  mij daarom  woensdag om tien uur naar Westelmarkt begeven ! Daar is rond die tijd heel wat volk. De smartfone zat losjes in mijn regenjaszak . Ik ben om me te beschermen als gemondmaskerde steeds ver genoeg van de individuele mensen gebleven , maar toch dicht genoeg om de signalen van de positieve mensen op te vangen. Drie keer heb ik de toer van de markt gedaan!

Kunnen jullie raden hoe vaak mijn smartfone piepend is rood geworden! Juist!Hij heeft niets van zich laten horen.

Het kan zijn dat er geen zieke mensen op de markt waren of dat bijna niemand een smartfone bij zich had . Het kan zijn dat binnen een jaar ,wanneer heel velen al zullen besmet geweest zijn, de telefoon wel piept ,maar ik denk eerlijk dat hij de richting zal uitgaan van de cyclomer.

De proef van de coronabarometer kon ik niet doen , want die is er nog altijd niet , maar ik vrees er het ergste voor. Mijn contacten daarover met Ierland waren niet erg veelbelovend .

Mijn enige conclusie is : er komt eigenlijk niet veel goeds voort  uit een crisis , op één uitzondering na: de Nutellachoco van de gebroeders Ferrero.

Laten wij hopen dat de deze crisis nu toch snel zal voorbijgaan , maar het virus heeft het voordeel dat het een superpartner en superbeschermer heeft : de privacy! Zolang dat bondgenootschap stand houdt …… zal de coronacrisis blijven duren.

Zeg maar dat ik het zeg

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN 2020

BAKENS VAN LICHT AAN KERKEN EN KAPELLEN IN MEERHOUT-LAAKDAL OM OVERLEDENEN CORONA-TIJD TE GEDENKEN

Voor vele families worden dit jaar de dagen van Allerheiligen en Allerzielen heel bijzonder omdat ze tijdens de corona-crisis van een geliefde afscheid moesten nemen.

° Door alle voorschriften en maatregelen gebeurde dit vaak met meer afstand houden en in een veel kleinere kring dan gehoopt. Het was voor hen extra zwaar om het verdriet een plek te geven en om waardig te rouwen.

° Om alle gekende en ongekende overledenen van de voorbije ‘corona-maanden’ te gedenken, én om hun families een blijk van warme verbondenheid te tonen , roepen de parochies van Meerhout en Laakdal iedereen op om aan alle kerken en kapellen ‘bakens van licht’ te vormen.

°° Dit kan gebeuren door daar vanaf vrijdag 30 oktober tot en met maandag 2 november buiten een noveenkaars of een kaarspotje te komen plaatsen.

° Zo hopen wij op meerdere ‘troostplekken’ met een betekenisvolle en solidaire zee van brandende lichtjes te gedenken en te bemoedigen. Op de avond van Allerzielen maken wij overal foto’s om die met velen digitaal te delen.

°° Concreet … willen wij graag heel wat lichtjes plaatsen nabij de toegang van de kerken in Meerhout-Berg, Zitttaart, Gestel, Meerhout-Centrum (langs het pad naar de kerk),  Veerle-Centrum (op de muur langs de trappen), Veerle-Heide, Klein-Vorst en Eindhout. In Groot-Vorst plaatsen wij de kaarsen aan de Sint-Jozefskapel en op het pad naar de pastorij.

°° Ook aan volgende kapellen kan het: OLV Zeven Weeën Eindhout-Ham, Sint-Bavokapel Trichelhoek, de Lourdesgrot Klein-Vorst.

°° De meeste kerken en kapellen zullen bovendien tijdens het lange Allerheiligenweekeinde tot 18 uur geopend zijn.

Eric Seghers – pastor Laakdal en Meerhout

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KEIZER KAREL

Keizer Karel V , voor de mensen van hier de ‘Karel van de pot van Olen’, trad op 25 oktober 1555 af als ‘heer van de Nederlanden’. Enkele maanden later ook als koning van zijn Spaanse bezittingen en op 7 september 1556 tot slot ook als ‘keizer van het Heilig Roomse Rijk’.

° Zoon Filips II volgde hem op als ‘koning van Spanje’ en ‘heer der Nederlanden’. Maar Filips liet zich hier niet zien. Spaanse hertogen als Alva en Co kwamen het vuile werk voor hem doen.

° Na zijn troonsafstand vertrok Karel naar zijn klooster in Yuste in het Spaanse binnenland. Karel overleed er, amper 58 jaar oud. Met de dood van de keizer viel ook het gehele Habsburgse Rijk uiteen. En werden de Bourgondiërs hier helemaal uitgeteld.

WIE WAS DIE KEIZER KAREL V EIGENLIJK ?

° Toen in 1506 zijn vader Filips de Schone (zoon van Maria van Bourgondië) overleed, waren de gevolgen groot. De 6 jaar jonge Karel ging bij zijn tante Margaretha (weduwe van Maximiliaan van Oostenrijk) in Mechelen wonen waar zij voogdes van de Nederlanden was tot Karel volwassen werd.

° In Mechelen kreeg Karel een gedegen opleiding van de theoloog Adriaan van Utrecht (1459-1523) – de latere paus Adrianus VI, de enige Nederlandstalige paus ooit – die hem religieus en intellectueel bijspijkerde.

° Karel V heerste vanaf 1515 door vele erfenissen over een gigantisch rijk, groter dan het vroegere Romeinse Rijk – een rijk waarin de zon nooit onderging-.  Eén van de eerste wereldrijken ook uit de nieuwe tijd.

° Karel V trouwde op 10 maart 1526 in Sevilla met de toen 23-jarige knappe prinses Isabella van Portugal 1503-1539) om nauwere banden te smeden met het Spaanse buurland Portugal. Omdat Isabella een nicht was van Karel, was hiervoor ook een pauselijke goedkeuring nodig . Die kwam er .

° Karel en Isabella kregen 6 kinderen, 4 zoons en 2 dochters . Tijdens de geboorte van de laatste zoon stierf Isabella op 1 mei 1539 in het kraambed in Toledo. Isabella’s dood trof Karel diep: hij kleedde zich voortaan in het zwart en hertrouwde nooit.

°° Karel V was niet de mooiste man met zijn typerend Habsburgs gezicht: zijn kin stak een flink eind naar voren (Gentenaars noemen het een ‘peerdemuile‘), waardoor hij moeite had om zijn mond te sluiten en ook onduidelijk sprak. Leden van de Habsburgse vorstenhuizen waren trouwens wel vaker misvormd door incestueuze huwelijken en verhoudingen.

°° En dan is er nog die pot van Olen … en de drie bezoeken die Keizer Karel aan Olen bracht. Wellicht is Karel nooit in Olen geweest, maar de legende van de pot behoort wel tot het collectieve geheugen in Vlaanderen.

Trouwens, zo’n populaire gozer was Karel niet...

Met harde hand onderwierp hij in 1540 vijfhonderd Gentse bestuursleden en ambachtslieden die het beu waren zijn Franse oorlogen te sponsoren door ze blootsvoets en met een strop om de hals voor hem te laten verschijnen. De Gentenaars hadden meteen hun bijnaam van ‘stroppendragers’ vast. (met dank aan Bourgondiër Bart Van Loo)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PRETTIGE WINTERTIJD

Vannacht draaien we de klok een uur terug en mogen we wat langer slapen. Daarmee wordt oktober de langste maand van het jaar (31 dagen + 1 uur).

° Veel klokken doen het automatisch maar echte handwerkers draaien in de nacht van 24 op 25 oktober, om 3 uur precies de klok een uur terug en gaat de wintertijd in. Die loopt tot 28 maart 2021.

° In 2018 stelde de Europese Commissie voor om het systeem van zomer- en wintertijd in de lente van 2021 af te schaffen. Maar daarvan komt voorlopig niets in huis.

  • kleine historie

° In de jaren 70 was het oliecrisis. Energie werd duur betaald. Het ene land na het andere voerde de zomer- en wintertijd in. Ook België en Nederland draaiden aan de klok in 1977.

° Europa raadpleegde de burger . Van de 4,6 miljoen Europeanen sprak liefst 80 procent zich uit voor één systeem : altijd zomer- of altijd wintertijd. In België ging het zelfs om 83 procent.

° Fransen en de Duitsers kozen voor een volledig jaar zomertijd, de Nederlanders voor de wintertijd. 50 procent van de Belgen koos voor wintertijd, 45 procent voor zomertijd.

° Er gebeurde echter niets op Europees niveau. Overschakelen van zomer- naar wintertijd zal nog een tijdje duren. Prettige wintertijd!

*° Zeg nooit winter- of zomeruur maar zomertijd en wintertijd , maar dat wist u al langer.

  • Zomertijd begon zondag 29 maart 2020 , twee dagen na het overlijden van Werner. De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober (het begin van de wintertijd), 25 oktober om 3u dus.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Zwarte Donderdag …

Bankrun bij de American Union Bank in New York aan het begin van de crisis – foto Historiek

Op 24 oktober 1929 stortte de New Yorkse effectenbeurs op Wall Street in.

° Begin van dat jaar ontstonden in Amerika economische problemen. De verkoop van auto’s stokte en de huizenbouw stagneerde.

Na een periode van extreme koersstijgingen vroegen de aandelenhouders zich nu af hoe lang het nog goed kon gaan.

° Begin september 1929 begon de beurs al te haperen en maandag 21 oktober brak paniek uit op de beursvloer. Toch herstelden de koersen zich, maar een paar dagen later was het wel degelijk… Zwarte Donderdag.

Krantenbericht over de beurskrach op Wall Street

° Op 24 oktober 1929 sloeg de verwarring op de beurs voor het eerst echt goed toe. Deskundigen probeerden de Amerikaan er nog wel van te overtuigen dat de hoge prijzen ‘niet meer dan normaal’ zijn en bankiers kochten aandelen om hun vertrouwen in het prijsniveau te demonstreren.

° Ook de net aangetreden president Herbert Hoover probeerde de zaken te redden en bleef herhalen dat alles in het land prima in orde was.

° De koersval was echter een feit. Weken na elkaar zakten de koersen. Ze bleven dat doen tot … de zomer van 1932.

°°° De beurscrach van 1929 met wereldwijde gevolgen werd de eerste van die aard.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GAUGUIN BIJ VAN GOGH

Paul Gauguin arriveerde op 23 oktober 1888, vandaag exact 132 jaar geleden, bij Vincent van Gogh in het Zuid-Franse Arles. Tien weken lang beukten de temperamentvolle kunstenaars op elkaar in. “Hij is een romanticus, maar ik voel mij meer aangetrokken tot het primitieve,” schreef Gauguin aan een vriend.

° Gauguin was zelfbewust. Hij zou Vincent even laten zien hoe geschilderd moest worden. Vincent van Gogh kon Gauguin niet volgen. Paul Gauguin beeldde de Nederlandse kunstenaar in zijn atelier in Arles uit terwijl die zonnebloemen schilderde.

Het schilderij werd, omwille van het onderwerp, een van zijn bekendste werken en hangt tegenwoordig in het Vincent van Gogh Museum in Amsterdam.

° Paul Gauguin : “Ik voel me in Arles een vreemde. Alles is zo klein en armzalig, de streek en ook de mensen. Vincent en ik zijn het bijna nergens over eens, vooral niet over het schilderen. Hij houdt van mijn schilderijen, maar als ik ermee bezig ben, vindt hij steeds dat het hier of daar anders moet. Hij is romantisch en ik neig meer naar het primitieve.”

° Op 23 december 1888 , 2 maanden later, liep het totaal uit de hand. Gauguin verliet kwaad het huis van de Nederlandse kunstenaar en bracht die nacht door in een pension. De volgende morgen stond Arles in rep en roer. Vincent van Gogh had zijn oor afgesneden en het aan een prostituee overhandigd…

° Vincent van Gogh werd naar het ziekenhuis gebracht. Gauguin zocht zijn spullen bij elkaar en ging er vandoor. De kunstenaars zouden elkaar nooit meer spreken.

° Vincent van Gogh begreep dat hij de inzinking aan zichzelf te wijten had. “In plaats van voldoende en regelmatig te eten, hield ik me vooral op de been met koffie en alcohol”, meldde hij zijn broer Theo.

° Twee weken later werd Van Gogh uit het ziekenhuis ontslagen. Twee maanden later vroegen de buren aan de autoriteiten om Vincent van Gogh op te sluiten. Zij vonden hem een gevaar voor de openbare veiligheid.

° Vincent van Gogh haalde uiteindelijk zelf de trekker over, zegt men. Hij overleed op 29 juli 1890 en werd de volgende dag begraven in Auvers-sur-Oise.   (prent AbsoluteFigures)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Hongaarse Opstand van 1956

De volksopstand duurde van 23 oktober tot 10 november 1956. De opstand ontstond spontaan en was gericht tegen het Sovjetbewind in de volksrepubliek Hongarije.

° Ook bij ons werd meegeleefd met de onderdrukte Hongaren. Op kostschool in het klein seminarie van Hoogstraten moesten wij zelfs elke dag extra bidden opdat kardinaal Mindszenty en het Hongaarse volk toch maar niets zou overkomen. Tijdens het kort Allerheiligenverlof (3 dagen) moesten we dat ook thuis blijven doen.

° De opstand begon als een vreedzame betoging van enkele duizenden studenten van de technische universiteit Boedapest. Die liep uit de hand.“Russen naar Rusland” werd er  geroepen. Tienduizenden inwoners van Boedapest sloten zich spontaan aan bij de studenten.

° Vlaggen met het staatswapen werden neergehaald en het embleem van de volksrepubliek werd eruit geknipt. Op het Heldenplein in Boedapest werd het standbeeld van Stalin omvergehaald. Het leger begon wapens uit te delen aan de opstandelingen. De Sovjettroepen werden gedwongen zich tot buiten Boedapest terug te trekken

De regering riep de Sovjet-Unie te hulp. Op 24 oktober vielen betogers echter het parlement binnen en dwongen de regering af te treden. Imre Nagy werd premier.

° De opstand leek eind oktober, begin november zelfs te zullen slagen. De nieuwe regering trad uit het Warschaupact en kondigde een neutrale status aan om de Sovjet-Unie geen gezichtsverlies te bezorgen. Intussen werden ook de gevangenissen bestormd en gevangenen, onder wie kardinaal Mindzensky bevrijd. Van 28 oktober tot 4 november werd er ook niet gevochten. Onze gebeden werden verhoord.

° Op 4 november 1956 echter vielen troepen van het Warschaupact het land binnen en sloegen de opstand, die 13 dagen geduurd had, neer. De licht bewapende opstandelingen konden niet op tegen de Sovjets.

° Bij de gevechten kwamen naar schatting 2 500 Hongaarse burgers om het leven. Het aantal doden aan de zijde van de Sovjet-Unie wordt geschat op 800. Meer dan 200.000 Hongaren werden gedwongen om Hongarije te verlaten. Premier Nagy werd na een proces in juni 1958 geëxecuteerd.

° Kardinaal Mindszenty vluchtte naar de Amerikaanse ambassade. Hij zou daar vijftien jaar verblijven. In Hongarije zelf werden ruim dertienduizend mensen gevangengezet. Naar schatting werden er 350 geëxecuteerd. De Hongaren bleven de Sovjets haten.

° In december 1991 bood de Sovjet-Unie officieel haar excuses aan voor de inval. De Russische president Jeltsin zou de excuses herhalen in een toespraak voor het Hongaarse parlement eind 1992.   (foto’s Wikipedia)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 8