‘MONA LISA’ GESTOLEN

Parijs – ‘Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen!’ kopten de Franse kranten. De autoriteiten tastten compleet in het duister over de toedracht van de verdwijning. 

mona_lisa°  Het beroemde meesterwerk van Leonardo Da Vinci werd 21 augustus 1911, gestolen uit het Louvre in Parijs. Het portret uit de 15e eeuw hing sinds 1804 in het Louvre.

° De geportretteerde vrouw was waarschijnlijk Lisa Gherardini, de vrouw van een rijke zijdefabrikant. Mensen kwamen massaal naar het Louvre om naar de lege plek in het museum te kijken. Vingerafdrukken werden wel gevonden, maar van de dader ontbrak verder ieder spoor.

° Op 2 december 1913 kreeg een kunsthandelaar een brief van de Italiaan Vincenzo Leonardo die hem de Mona Lisa wilde aanbieden. De overhandiging zou op 11 december plaatsvinden.

° De kunsthandelaar had de politie reeds ingelicht en de dader werd direct gearresteerd. Hij wilde het schilderij, dat volgens hem door de Fransen van de Italianen gestolen was, weer in Italiaans bezit krijgen. De dief kreeg zeven maanden gevangenisstraf.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WONDERBAARLIJK

In het jongste nummer van Kerk&Leven, het parochieblad zeg maar,  neemt Luc Vanmaercke een interessant ‘Standpunt’ in onder de titel ‘Wonderbaarlijk’

Wie is de grootste wetenschapper uit de Belgische geschiedenis? Voor mij is er één die erbovenuit steekt, Georges Lemaître”, aldus Van Maercke. “Hij was tegelijk astronoom, kosmoloog, wiskundige en natuurkundige. In 1927, op 33-jarige leeftijd, schreef hij een baanbrekend wetenschappelijk artikel over het uitdijende heelal. Zo raakte hij in conflict met de grote Albert Einstein, voor wie het heelal stabiel was. Einstein moest enkele jaren later zijn ongelijk toegeven.”

* In 1930 formuleerde Lemaître een nog gedurfdere stelling, tegenwoordig bekend als de oerknal :

“De hele kosmos, bestaande uit honderden miljarden sterrenstelsels, ontstond uit één onzichtbaar klein punt met een bijna oneindige dichtheid.’” Daarmee werd Lemaître de grondlegger van onze visie op de kosmos en dus op het ontstaan van alles. Van de schepping, bekeken door een astrofysische bril bekeken.

“Het fantastische is dat de wetenschappelijke versie van die schepping (alles is in een fractie van een seconde ontstaan uit één minuscuul punt) nog miraculeuzer is dan de Bijbelse versie (alles werd geschapen in zeven dagen).

* God blijkt nog straffer te zijn dan de auteurs van Genesis durfden te denken.

Wanneer ik voor een jong publiek een lezing geef over het geloof, vertel ik altijd bovenstaand verhaal. “Het valt me op hoe weinig mensen Georges Lemaître kennen. We zijn in ons land zo slordig met onze geschiedenis. Veel toehoorders zijn stomverbaasd dat België zo’n belangrijke wetenschapper voortbracht.”

“Nog verbaasder zijn ze te horen dat de betrokkene tegelijk een priester was. Voor Lemaître bestond er geen conflict tussen geloof en wetenschap. Hij beschouwde beide als parallelle wegen naar de waarheid. Die stelling is voor veel mensen een openbaring. Oef, we mogen gelovig zijn zonder irrationeel te zijn.’

* Vandaag in Dossier de getuigenissen van 4 vooraanstaande wetenschappers …

“Er hoeft immers geen conflict te bestaan tussen religie en wetenschap”, zegt de Amerikaanse wiskundige en wetenschapsfilosoof Jim Stump. „Voor vele vraagstukken in het leven kun je immers een theologisch zowel als een wetenschappelijk onderbouwde visie ontwikkelen.”

Ook Sabine Van Huffel, hoogleraar aan de faculteit ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, ervaart geloof en wetenschap als een aanvullend geheel: „Mijn geloof sterkt me in het onderscheiden van mijn wetenschappelijke roeping. Geloof en wetenschap versterken elkaar.”

De Duitse astrofysicus Heino Falcke mocht eveneens niet ontbreken. Een jaar geleden maakten hij en zijn team als eersten een foto van een zwart gat. Een prestatie die het wereldnieuws haalde. „ God eren door goede wetenschap”, zegt hij. „En ja, die wetenschap wekt soms geloofsvragen. Vaak vinden die vragen dan jaren later onverwachts een antwoord.”

De Nederlandse moleculair biofysicus Cees Dekker denk dat Kerk en gelovigen vaker moeten spreken over wetenschap, over het ontstaan van de kosmos. “De oerknal is nog wonderbaarlijker dan eender welk wonder in de Bijbel. Wat belet ons om precies daarin de scheppende hand van God te zien? Het christendom en onze tijdrekening beginnen bij Christus, maar de kosmos ontstond al 13,8 miljard jaar vroeger. Door zo ver terug te gaan, naar het begin der tijden, kom je ontegensprekelijk bij de vraag: wat was er dan vóór de oerknal? “

* De wetenschapper buigt deemoedig het hoofd en zegt: „Ik weet het niet.” De gelovige vult aan: „Ik weet het ook niet, maar ik geloof dat God er al was.”

° De ongelovige vindt dat godsdienst vooral troost brengt en dat de natuurwetten ontdekken de grootste prestatie van de mens is. Naar wat er echt voor de oerknal was, blijft het (voorlopig) gissen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Grootneerlandisme

Grootneerlandisme … Een grote voorvechter voor dit idee was de sociaaldemocratische historicus Pieter Geijl die met zijn boek De Groot-Nederlandsche gedachte de eerste steen legde voor zijn visie.

° Geijl was voorstander van een Groot-Nederland, dat zou moeten bestaan uit Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, en pleitte daarom voor samenwerking op het gebied van taal en cultuur.

° Zijn sympathie voor de Vlaamse Beweging hangt hiermee samen, en was ook consequent in het licht van zijn werk Geschiedenis van de Nederlandse stam, waaruit eveneens een grootnederlandse opvatting blijkt.

° Daarnaast poogde Geijl in zijn vierdelige werk Geschiedenis van de Nederlandsche Stam een historische lijn in de samenhang van het Nederlands taalgebied te schetsen (tot 1798).

° Ook heeft hij zich voor de Tweede Wereldoorlog actief ingezet om aanhang te vinden voor zijn idee: een hereniging van het Nederlands taalgebied zou bij de Nederlandse volksaard passen.

° De Groot-Nederlandse beweging ontstond aan het einde van de 19e eeuw. In België kwam de Nederlandstalige burgerij steeds meer in opstand tegen de bevoorrechte positie van het Frans bij de overheidsinstanties en in het openbare leven.

° De wens om de verbroken band tussen de Nederlandssprekenden te herstellen en de positie van het Nederlands in België te verbeteren leidde tot de oprichting van het Algemeen-Nederlands Verbond in 1895.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE PRAAGSE LENTE

Na het einde van WO I werden de landen Tsjechië en Slowakije samengesmolten tot Tsjechoslowakije.  Een republiek, helemaal in de communistische invloedssfeer van Jozef Stalin die er in 1948 de macht had gegrepen.

° Vooral in de jaren 1950 heerste er een dictatoriaal schrikbewind. Vrijheid bestond er nauwelijks. Vanaf 1960 kregen de burgers een beetje meer armslag.

° 5 januari 1968 werd partijleider Novotny vervangen door Alexander Dubcek. Die ijverde meteen voor nog meer vrijheid, transparantie en minder censuur. Kortom, voor  een communisme met een menselijk gelaat. Zeg maar, het begin van wat later ‘De Praagse Lente’ ging heten.

° De Sovjets zagen meteen hun invloed afnemen. President Dubcek werd op het matje geroepen, maar veel veranderde dat niet. Het volk had van een beetje vrijheid geproefd en wou meer, veel meer.

Soviet troops march through Prague in September 1968, after invading the city to stop the momentum of the democratic reforms instituted during the "Prague Spring." After the invasion, a permanent Soviet presence was established in Czechoslovakia to prevent further reforms. (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)Czech students distribute underground literature in Wenceslas Square, Prague, in protest against the Soviet occupation of their country. (Photo by Reg Lancaster/Getty Images)

° 20 augustus 1968, vandaag 52 jaar geleden, startte ‘Operatie Donau’ (Donaulanden, zoals ze al eerder waren gekend). Moskou bracht zowat het hele Oostblok op de been en stuurde liefst 800 vliegtuigen, zesduizend tanks en 50 000 even zwaar bewapende soldaten naar de naar vrijheid snakkende Tsjecho-Slovaken.

° Dubcek en de zijnen werden meteen naar Moskou gevlogen. Moskou wou een regering waar het meer vat op had, maar niemand bleek bereid op die wensen in te gaan. Ook de burgerbevolking keerde zich tegen de inval, de studenten verspreidden pamfletten, zelfs de deelnemende soldaten aarzelden om en schot te lossen.

° 16 oktober 1968, bijna twee maanden later, zwichtte Dubcek dan toch voor de Sovjetdruk en stemde in met een kleine bezettingsmacht.

° Dubcek werd 17 april 1969 vervangen door Husak. Die hield meteen een zuivering in de … communistische partij. Liefst 3 500 leden zegden hun lidmaatschap op. Moskou had het begrepen.

° In Moskou besefte partijleider Brezjnev dat zijn tussenkomst een flop was en dat zijn Sovjet Unie een vogel voor de kat werd. Gorbatsjov zou later de unie uit elkaar laten vallen. Toch zou het nog tot 1 januari 1993 duren vooraleer Tsjechië en Slovakije weer twee onafhankelijke staten werden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

nog meer op 19 augustus

 19 augustus was niet alleen voor de pop-muziek een belangrijke dag, ook ander nieuws mocht er best nog bij. Lees maar.

° Door zijn huwelijk met Maria van Bourgondië in 1477 werd Maximiliaan na haar voortijdige dood in 1482 de feitelijke machthebber over de Nederlanden en de Franche-Comté, als regent voor zijn troongerechtigd vierjarig zoontje Filips, de latere koning-keizer van de Nederlanden, Castilië en het H.R.Rijk. Het einde ook van de Bourgondische gewesten die nu onder Habsburgs gezag komen.

° In 1486 werd hij gekozen tot Rooms-koning en 22 jaar later, in 1508, door paus Julius II tot keizer van het Heilige Roomse Rijk gekroond. Hij was echter de facto al keizer sinds 1493, het jaar waarin zijn vader overleed.

* Indianapolis Motor Speedway

Op 19 augustus 1909 werd er voor het eerst een autorace gehouden op de Indianapolis Motor Speedway, een beroemd circuit in Amerika dat onder meer bekend werd om de Indianapolis 500, de belangrijkste autorace van het jaar in de Verenigde Staten.

° Het circuit werd in 1909 opgebouwd in opdracht van enkele lokale ondernemers. Dit als testcircuit voor nieuwe auto’s die door de groeiende auto-industrie van de stad Indiana werden geproduceerd. Ook waren in het begin al plannen om auto’s van verschillende fabrikanten zo nu en dan tegen elkaar te laten racen.

° De Indianapolis Motor Speedway is een ovaal circuit en heeft een lengte van ruim vier kilometer. Later werd er een binnen circuit aangelegd dat werd verbonden met een deel van het ovale circuit. Bijnaam van het circuit luidt The Brickyard.

– Joe Dawson, winnaar van de Indianapolis 500 race van 1912 –

° De eerste autorace werd gehouden op 19 augustus 1909 voor ongeveer 12.000 bezoekers. Deze eerste race (1909) had een lengte van vijf mijl en werd gewonnen door de Oostenrijkse ingenieur Louis Schwitzer. Zijn wagen haalde een gemiddelde snelheid van 57,4 mijl per uur (92,4 km/uur).

° Sinds 1911 wordt op het circuit ieder jaar de Indianapolis 500 (miles) gereden. Samen met de 24 uur van Le Mans behoort deze race tot de meest prestigieuze autoraces ter wereld. In de race duelleren 33 coureurs 805 km lang (200 ronden) om de overwinning.  (mmw Historiek)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KOLOSSAAL COLOSSEUM ?

Waarom heet het Colosseum Colosseum?

Colossus van Nero bij het Colosseum (cc - Classical Numismatic Group)
Colossus van Nero bij het Colosseum (cc – Classical Numismatic Group)

Wie denkt dat het Colosseum zijn naam dankt aan het feit dat het bouwwerk kolossaal is, heeft het mis. De naam verwijst in werkelijkheid naar de Colossus van Nero, een enorm standbeeld dat gebouwd werd in opdracht van de Romeinse keizer Nero. Dit naar het voorbeeld van de beroemde Colossus van Rhodos, een van de zeven wereldwonderen van de antieke oudheid.

° Aanvankelijk kwam het beeld in de vestibule van de Domus Aurea te staan, het zogenaamde “Gouden Huis” van Nero. Toen de keizer overleed was het standbeeld echter nog niet klaar. Pas in 75 na Christus werd de Colossus van Nero ingewijd.

° Ruim vijftig jaar later kreeg het een plek naast het Amfitheater. Voor het transport van het beeld zouden maar liefst vierentwintig olifanten zijn gebruikt. Omdat het beeld nu bij het amfitheater stond kwam dit theater bekend te staan als het Colosseum (bij de Colossus). (bron Historiek)

What do you want to do ?

New mail

uit de ‘Almanak met een hoek af ‘
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HET GEBEURDE OP 19 AUGUSTUS

… en daarmee mikken we vandaag op de jeugd van toen…

° Nadat bekend werd dat alle leden van The Beatles drugs gebruiken besluit het radiostation KNOW in Denver op 19 Augustus 1967 te stoppen met het draaien van de platen van de Liverpoolse groep.

° Op 19 Augustus 2006 heeft Boy George zijn vijf dagen durende taakstraf bij de dienst afvalverwerking in New York erop zitten. Boy George is tot deze taakstraf door de rechter veroordeeld nadat in oktober 2005 in zijn appartement in Manhattan, New York dertien pakketjes met cocaine worden gevonden. Naast zijn taakstraf moet Boy George ook een boete van $1000  (792 euro) betalen.

° Op 19 Augustus 1977 beginnen The Sex Pistols onder de naam The Spots aan hun Engelse tournee. De groep speelt onder de schuilnaam, in de hoop te voorkomen dat zij door zaaleigenaren van tevoren al worden geweerd.

° The Commodores komen op 19 Augustus 1978 op de eerste plaats van de Engelse hitlijst met Three Times A Lady. Het nummer is geschreven door zanger Lionel Richie, die geïnspireerd is door de toespraak die zijn vader geeft ter ere van zijn moeder op hun 37 jarige trouwdag. Three Times A Lady blijft vijf weken op de eerste plaats staan, en is daarmee de grootste hit die Motown Records in Engeland gehad heeft.

° Hound Dog, in de uitvoering van Elvis Presley, wordt op 19 Augustus 1988 na een onderzoek door de Recording Industry Association of America (RIAA) uitgeroepen tot de meest gedraaide plaat ooit in de geschiedenis van de Amerikaanse Jukeboxen. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black, drummer D.J. Fontana en pianist Shorty Long. Uiteraard zorgen The Jordanaires voor de achtergrondvocalen.

° Drummer Pete Best is op 16 Augustus 1962 door manager Brian Epstein ontslagen als drummer van The Beatles. Zijn plaats wordt ingenomen door Richard Starkey, de drummer van Rory Storm & The Hurricanes die zich onder het pseudoniem Ringo Starr twee dagen later bij de groep voegt voor een optreden in Birkenhead.

° Op 19 Augustus 1962 tijdens een optreden in de nieuwe bezetting, wordt Ringo uitgefloten en roept het publiek “Pete forever, Ringo never”.

° Op 19 Augustus 1964 beginnen The Beatles aan hun eerste Noord-Amerikaanse tournee, bestaande uit 24 concerten in even zoveel steden en een benefiet optreden in New York. Het eerste concert vindt plaats in een uitverkocht Cow Palace in San Francisco, waar ze het podium delen met The Bill Black Combo, Jackie DeShannon en The Righteous Brothers. Het concert wordt door 17.000 fans bezocht.

° Burning Love van Elvis Presley komt op 19 Augustus 1972 de Billboard Hot 100 binnen. Het is voor Elvis Presley zijn allerlaatste Top 10-hit in Amerika.

° De Belgische impressario Freddy Cousaert overlijdt op 19 Augustus 1998, na een ongeluk met zijn fiets, aan een hartaanval. In 1981 en 1982 speelt hij een sleutelrol in het leven van Marvin Gaye. Die woont dan in Belgixc3xab. Hier neemt hij het album Midnight Love, met de hit Sexual Healing, op.

° Freddy Coudaert heeft de dood van Marvin Gaye op 1 April 1984 vermoord door zijn vader zien aankomen. In een interview met het Belgische blad Humo vertelt Cousaert: “Een artiest vertelde me dat hij een paar weken voor Marvins dood nog met diens vader heeft gesproken. Ook hij had het wapen te zien gekregen en vader Gaye had er zelfs aan toegevoegd: ‘I’m gonna take him out before some white man does it.” Freddy Cousaert is 61 jaar geworden.

° Paul McCartney & Wings zijn sinds 9 Juli 1972 in een dubbeldekker op tournee door Europa. Op 19 Augustus 1972 is het tweede Nederlandse optreden in De Evenementenhal in Groningen. Op 20 Augustus 1972 wordt een concert gegeven in het Concertgebouw in Amsterdam. Een dag later spelen Paul McCartney & Wings in het Congresgebouw in Den Haag. Na Nederland is er één optreden in Antwerpen in  en Berlijn.

° Dit is de eerste tournee van Paul McCartney na het uiteenvallen van The Beatles. Wings bestaat uit Paul en Linda McCartney, Henry McCullough, Denny Seiwell en Denny Laine.

° Elvis Presley wil 19 Augustus 1974 weer aan een nieuwe serie optredens in het Las Vegas Hilton beginnen, wanneer hij een aanbieding krijgt van Barbra Streisand. Zij wil een remake maken van A Star Is Born uit 1937. Streisand biedt Elvis Presley de kans als serieus acteur op het witte doek te schitteren. Helaas geeft Colonel Tom Parker hem geen toestemming de rol aan te nemen. In 1976 draait de film in de bioscoop met Barbra Streisand en Kris Kristofferson in de hoofdrollen.

… en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan, maar we mogen niet overdrijven met ons nood-geval.

What do you want to do ?

New mail

schoterheide

Schoterheide heeft de recente hittegolf blijkbaar al verteerd. Ze begint paars te kleuren. Volgende week is wellicht het moment om ook eens te komen kijken naar het jaarlijkse schouwspel. Echt de moeite waard. -Foto’s vandaag valavond –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 3 4 5 6 7 12