eerste kwartier

Tussen de jagende wolken door vertelde de maan ons vanavond dat ze in haar eerste kwartier staat. De maan is halfvol en je kan een ingebeelde letter P (premier/eerste) met ze maken. Volgende week is het volle maan, beter nog vollemaan.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Belgische Opstand (1830)

De Belgische Opstand (1830)

– Septemberdagen 1830 op de Grote Markt in Brussel – Gustaaf Wappers, 1835 –

Op 25 augustus 1830 , vandaag exact 190 jaar geleden, werd in de Muntschouwburg in Brussel de opera La Muette de Portici (De stomme van Portici) opgevoerd, ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem I.

° Het stuk ging over een opstand tegen de Napolitaanse koninklijke garde. Bij de aria Amour sacré de la patrie (De heilige liefde voor het vaderland) sloeg de vlam in de pan.

° Rond de Brusselse schouwburg had zich al een groep relschoppers verzameld en zij kregen gezelschap van tientallen bezoekers van de schouwburg.

° Gezamenlijk sloegen ze ruiten in, plunderden ze winkels en verzamelden ze wapens. De geest was uit de fles. Het was het begin van de Belgische opstand, het startsein van een onafhankelijk België.

° Koning Willem I was al vijftien jaar koning van zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden (1815). Beide gebieden waren samengevoegd tijdens het Congres van Wenen dat Europa na de val van Napoleon opnieuw moest indelen.

° Na vijftien jaar waren veel Belgen ontevreden. Veel van de katholieke zuiderlingen waren bijvoorbeeld niet blij met het feit dat Willem I protestants was en de Franstalige edelen vonden het weer vervelend dat de regering Nederlands sprak. Veel liberalen waren daarnaast van mening dat de koning veel te machtig was.

° Toen in 1830 in Frankrijk de koning Karel X succesvol werd afgezet kwamen ook de Belgen in actie. Koning Willem I wilde de Zuidelijke Nederlanden kost wat kost in het koninkrijk houden en zette het leger in tegen de opstandelingen.

 

° Al snel splitste het leger zich. De zuidelijke militairen deserteerden op grote schaal. Dit versterkte het onafhankelijkheidsgevoel van de Belgen nog meer en er werd een nieuwe koning aangesteld: Leopold van Saksen-Coburg, de eerste koning der Belgen, ofwel koning Leopold I.

 

° De koning legde op 21 juli 1831 de grondwettelijke eed af. De eenentwintigste juli is om die reden in België nog altijd de nationale feestdag.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Stomme van Portici

De Stomme van Portici (La Muette de Portici) is een opera in vijf bedrijven die voor het eerst in 1828 werd opgevoerd in de Opéra van Parijs. Hij vertelt een geromantiseerd, patriottisch verhaal dat zich lang geleden afspeelde tijdens een Napolitaanse opstand tegen de toenmalige Spaanse overheerser.

° Dat het werk nog steeds een zekere bekendheid geniet, is helemaal te danken aan het feit dat een opvoering ervan plaatsvond op 25 augustus 1830 in de Brusselse  Muntschouwburg.

° Die opvoering bracht de gemoederen van de toeschouwers zo sterk in beweging dat er anti-Hollandse rellen uitbraken die tot de Belgische Revolutie zouden leiden.

images Willem I° De opera-uitvoering werd nb gegeven om de 58e verjaardag te vieren van de Nederlandse koning Willem I. Die Willem zorgde echter voor veel onvrede in de toen nog zuidelijke provincies omwille van zijn autoritair (eigenzinnig) bewind.

° Het volk morde in die dagen, de oogst was mislukt en de bevoorrading kwam in het gedrang. De julirevolutie in Frankrijk gaf de burger moed. Het front werd sterker en heftiger toen ook de Waalse mijnwerkers en de Vlaamse wevers zich aansloten om betere levensomstandigheden af te dwingen.

° De vlam sloeg pas goed in de pan toen de zanger de aria ‘Amour sacré de la patrie, rends-nous l’audace et la fierté. A mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté’, inzette. Vooral die laatste zin (Aan mijn land dank ik mijn leven, het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben) hakte er stevig in.

° Brussel stond in rep en roer. De rellen die begonnen tijdens de opera, leidden tot het begin van de geslaagde Belgische Revolutie én het uitroepen op 4 oktober van de Belgische Onafhankelijkheid door het Voorlopig Bewind.

* Meer weten? Rode woordjes aanklikken … Wikipedia weet het allemaal.

What do you want to do ?

New mail

“Ne goeie oude dag”

‘Ne goeie oude dag in Laakdal’dankzij het HAIRE-project

 

Laakdal, 24 augustus 2020 De gemeente Laakdal en ‘Welzijnszorg Kempen’ zetten met een Interreg project en met steun van de provincie Antwerpen in op de fysieke en mentale gezondheid van 60-plussers op het platteland volgens de HAIRE-methodiek.

HAIRE

HAIRE staat voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe ofwel ‘Gezond ouder worden in landelijk Europa door innovatie’.

De methodiek brengt aan de hand van interviews met ouderen de noden en behoeften van de inwoners in kaart. Het HAIRE-project wordt ook verwoord als “Ne goeie oude dag in Laakdal”.

Dat geeft duidelijk het doel van het project weer: wat kunnen wij als gemeente doen om ne goeie oude dag in Laakdal mogelijk of beter te maken?

Raf Moons (schepen van Welzijn): “We zoeken 60-ers en 60-plussers die niet meer werken, maar nog wel thuis wonen, waarvan een interview en een vervolggesprek mag worden afgenomen. De deelnemer krijgt vanuit deze gesprekken een plan op maat ter bevordering van het persoonlijk welzijn en de nodige ondersteuning. Naast deelnemers zijn ook vrijwilligers die deze interviews willen afnemen van harte welkom. Als vrijwilliger kan je zo meewerken aan een positieve verandering binnen onze gemeente.”

*** Geïnteresseerden die als vrijwilliger en/of deelnemer een bijdrage willen leveren aan het project mogen contact opnemen via ldc@laakdal.be. Voor meer informatie over het HAIRE-project, surf naar https://www.laakdal.be/haire.

Activiteiten voor senioren in coronatijd

Gerda Broeckx (schepen van Senioren): “Heel wat activiteiten kunnen omwille van de coronacrisis niet plaatsvinden. Gemeente Laakdal wil alternatieven aanbieden mits het in acht nemen van de huidige maatregelen. We dachten aan een fietstochtje in je eigen bubbel,  de uitbouw van een dementievriendelijk Laakdal en online praatcafés.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Een dag in Pompeii

Een dag in Pompeii – animatie  (even drukken op rood)

De stad Pompeii werd in 79 bedekt door een dikke laag as, als gevolg van een uitbarsting van de Vesuvius. Het is daardoor een van de best bewaarde Romeinse steden. Bekijk hier een animatie van de ondergang van Pompeii.

24 augustus ?

° Als dag waarop de uitbarsting plaatsvond wordt vaak 24 augustus 79 genoemd. Of de gebeurtenis zich inderdaad op die dag voltrok, wordt echter betwijfeld. Historici baseerden zich altijd op een brief die Plinius de Jongere aan de Romeinse historicus Tacitus schreef.

° Plinius maakte hierin melding van de uitbarsting waarvan hij getuige was, maar schreef er wel pas jaren na de ramp over. Bovendien ging de oorspronkelijke brief verloren. Er zijn alleen kopieën van Plinius’ schrijven.

° In 2018 werd op een muur in Pompeii een houtskooltekst gevonden waaruit archeologen afleiden dat de uitbarsting mogelijk twee maanden later plaatsvond.

° Op dit fragment is ook een datum te vinden, omgerekend 17 oktober 79. Aangezien het om een houtskooltekst gaat en dergelijke teksten onder normale omstandigheden snel verdwijnen, vermoeden archeologen dat de ramp met Vesuvius zich enkele dagen hierna voltrok, op of rond 24 oktober 79.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GROENE ENERGIE BIJ VAN ELVEN

Van Elven verkoopt groene energie

Laakdal, 24 augustus 2020 – Nele Devoghel en Stefaan van Elven zijn een landbouwerskoppel met een akkerbouwbedrijf gespecialiseerd in de teelt en het verpakken van aardappelen, wortelen en uien.

° Vanaf nu leveren ze de stroom van hun zonnepanelen rechtstreeks aan lokale consumenten.

° Het dak van de hoeve van Van Elven ligt vol zonnepanelen. De ongebruikte stroom die vroeger gewoon naar het elektriciteitsnet ging, wordt nu aangeboden aan lokale consumenten. Het bedrijf werkt hiervoor samen met het energieplatform Bolt.

* “We vonden het altijd frustrerend dat onze ongebruikte groene stroom verloren ging en grijze stroom werd op het algemene net” , zegt Nele Devoghel. “Met ‘Vers van de Boer’ proberen we zoveel mogelijk van onze producten af te zetten in de korte keten.”

° De elektriciteit die door Van Elven wordt opgewekt is voldoende om 11 gezinnen van stroom te voorzien. Belangstelling ? …

https://www.boltenergie.be/nl/onze-producenten/nele-en-stefaan

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 18

Rode zakdoeken met witte bollen!
Wanneer er in deze crisistijd iets duidelijk is geworden dan is het wel hoe een noodzakelijk streekgevoel helemaal is aan het verloren gaan. Wij hebben het een hele tijd lang “ het Kempengevoel “ genoemd en in de oude hoofdstad van de Kempen heeft men daar zelfs een belangrijk deel van hun laatste Jaarboek aan gewijd.
Hoe vaak hebben gemeentelijke politici , meestal burgemeesters , vroeger niet samen zaken ondernomen om problemen te helpen oplossen die met de hele streek hadden te maken en niet met hun gemeente alleen.
Hoe vaak kwamen we ze niet tegen bij ministers om zaken te bepleiten die heel de Kempen vooruit hielpen ….. om te zorgen dat er in alle gemeenten waterleiding kwam , dat de telefoonaansluitingen van dezelfde kwaliteit zouden zijn als in de rest van het land , en wanneer er in het provinciehuis wel al eens iemand een verklaring aflegde , en dat kon ook de gouverneur zijn , of iets ondernam wat in de Kempen in een verkeerd keelgat schoot , dan waren er steeds wel enkele jonge durvers bereid in de grote voorhal van het provinciehuis de gouverneur op te wachten , de symbolische zakdoek met rode bollen als identiteit en protest rond de nek geknoopt , om er op te wijzen dat de Kempen wat er gezegd of gedaan werd helemaal niet nam.
Met een kluitje in het riet worden gestuurd zoals nu recent gebeurde met het mee en erg onverdiend en onrechtvaardig oranje of rood inkleuren van de streek ,met alle negatieve economische gevolgen , dat zou veertig jaar geleden nooit gebeurd zijn.
Dit betekent niet dat ze alles opgelost kregen , maar er bestond wel een echt Kempengevoel. En dat was nodig en is nog nodig.
Misschien waren de burgemeesters toen veel meer bezig met de hele streek en hoefden ze niet te aarzelen of te wachten op een fiat van een nationale partijtop , die zich in eerste instantie van de streek niets aantrekt.
Wat er toen nog was,  waren echte Kempische parlementairen. Gekozen op lijsten alleen van het arrondissement Turnhout. De zes Kempenaren die daarop verkozen werden wisten duidelijk wie hun kiezers waren en zouden er steeds alles aan gedaan hebben ervoor te zorgen dat hun regio niet onrechtvaardig behandeld werd….
Maar die gegarandeerde streekvertegenwoordiging is reeds een tijd afgeschaft , parlementairen worden verkozen op provinciale lijsten , en dat heeft dat noodzakelijke Kempengevoel mee de grond ingeboord.
Ik heb in de hele discussie over de onrechtvaardige behandeling van de Kempen nu geen enkel lid van de twee parlementen zijn of haar mond horen of zien opentrekken.
Erg is ook dat heel wat sociale verenigingen zich nu op provinciale basis aan het reorganiseren zijn .
Het voordeel van dit nadeel is dat wij nu weten waar we staan en van wie we niets meer te verwachten hebben.
Daarom juich ik ook het voornemen toe van een aantal Kempenaren om op een nieuwe en totaal andere leest een soort Raad voor de Kempen op te richten, die in nieuwe gevallen van oneerlijke behandeling weer mondig zal zijn .
Louis Vuren
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Wat gebeurde ooit op 24 augustus ?

24 augustus

Gebeurtenissen

 •  Algemeen
  • 79 – Een grote uitbarsting van de Vesuvius verwoest Pompeï en Herculaneum
  • 410 – Voor het eerst in 800 jaar wordt Rome veroverd en geplunderd; dit gebeurt door de Visigoten onder leiding van Alarik I.
  • 2001 – een Airbus A330-243 van Air Transat, vlucht 236 onderweg van Toronto naar Lissabon, maakt zonder brandstof boven de Atlantische Oceaan nog een zweefvlucht van meer dan honderd kilometer en een succesvolle noodlanding op de Azoren.
  • 2004 – Twee Tsjetsjeense vrouwen laten bijna gelijktijdig bommen ontploffen in twee verschillende vliegtuigen in Zuid-Rusland, waarbij 89 mensen om het leven komen.
  • 2008 – Een Boeing 737 van de luchtvaartmaatschappij Itek Air stort neer in Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KTM MAG WEER FEESTEN

Miguel Oliveira won zondag voor het eerst in zijn carrière een MotoGP-race. Die van Stiermarken-Oostenrijk.

Een bevrijding, aldus Miguel die voor de eerste Portugese overwinning ooit zorgde : “De mensen van KTM hebben vertrouwen in mij en ik in hen. Blij dat ik hen een tweede GP-zege kan aanbieden. Binder zorgde onlangs voor de eerste.”

Oliveira zat in de slotfase van de race op het vinkentouw  toen Espargaro en Miller voor de overwinning streden.  Oliveira: “Toen die twee nog alleen oog hadden voor elkaar kon ik ze nog vrij gemakkelijk voorbij in het zicht van de eindmeet. Haha, als twee honden vechten voor een been, loopt de derde er mee heen. Tweede KTM-zege dit seizoen en ook Pol Espargaro als derde mee op het podium. De bazen zullen tevreden zijn. Van BMW kreeg ik nog een blitse auto cadeau. Wat een dag…”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4 5 12