Godfried van Bouillon

Op 12 augustus 1099 stichtte Godfried van Bouillon (prent) een van de leiders van de Eerste Kruistocht, het Koninkrijk Jeruzalem. Enkele weken eerder was de heilige stad door de kruisvaarders veroverd op de Saracenen.

° De kruisvaarders hadden Jeruzalem sinds juni 1099 belegerd. Nadat de stad was ingenomen werden de Joden en Arabieren afgeslacht.

° Dat de kruisvaarders niet alleen godsdienstige motieven hadden om de stad in te nemen blijkt wel uit het feit dat de buiken van verschillende slachtoffers werden opengesneden. Het gerucht ging dat de moslims gouden munten hadden ingeslikt om te voorkomen dat ze in handen zouden vallen van de kruisvaarders.

° Om het zoekwerk te vergemakkelijken werden de lijken later op een grote hoop gegooid en verbrand. Tussen het as was het eenvoudiger zoeken…

° Na de inname van Jeruzalem hadden de kruisvaarders het grootste deel van de Middellandse-Zeekust in het Midden-Oosten in handen.

° Godfried van Bouillon werd uitgeroepen tot ‘Beschermer van het Heilige Graf’. Het koninkrijk besloeg ongeveer het grondgebied van het huidige Israël en Libanon en strekte zich uit tot aan het vorstendom Antiochië.

° Rustig was het in het koninkrijk allerminst. Veel steden waren nog in handen van moslims. Kort na de inname van Jeruzalem moest Godfried zich al verdedigen tegen een Arabisch leger dat hij bij Askalon versloeg.

° Na de inname van Jeruzalem zou het grondgebied van de kruisvaarders nog twee eeuwen een slagveld zijn.

° Behalve het Koninkrijk Jeruzalem, dat tot 1291 zou bestaan, stichtten de kruisvaarders onder meer ook de graafschappen Edessa en Tripoli en het prinsdom Antiochië.

°°° Meer weten? Op rood drukken.                        – met dank aan Historiek –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Tiendaagse Veldtocht

De benoeming van Leopold van Saksen-Coburg door het Nationaal Congres  tot koning der Belgen was voor koning Willem van Nederland dé reden om niet langer te wachten met militair ingrijpen. Hij wilde verhinderen dat de nieuwe monarch ook daadwerkelijk zijn macht zou vestigen.

° Doch … de massale desertie van de Zuid-Nederlandse soldaten tijdens de Belgische Opstand van 1830 had koning Willem verbijsterd en had tot demoralisatie bij de noord-Nederlanders geleid, zodat het revolutionaire bewind in het nieuwe België snel zijn gezag over vrijwel het gehele zuiden van het koninkrijk Nederland kon vestigen.

° Toen er echter tussen “Hollanders” en “Belgen” onenigheid rees over de boedelscheiding, besloot koning Willem nogmaals te proberen om met wapengeweld zijn gezag te herstellen. Het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldde om de wapens op te nemen viel … beduidend tegen.

° De protestanten in het noorden van Nederland konden zich immers best vinden in de nieuwe toestand. Ook de Nederlandse katholieken in noord en zuid liepen niet warm voor de plannen van Willem (toen nog prins van Oranje) die zo nodig een nieuwe krachtmeting met de nieuwe Belgen wou.

° Daarom riep Willem de gewestelijke en stedelijke schutterijen op voor actieve velddienst. Zodoende sloten ook allerlei vrijkorpsen en … studenten zich aan bij het Nederlandse leger.

° De koning hoopte ook op ruggensteun van Pruisen, Oostenrijk en Rusland. Die zou echter uitblijven omwille van de Poolse Novemberopstand van 1830 en de vrees voor een groot Europees conflict.

° Edoch ... Mede door het gemak waarmee de Belgen in 1830 de “Hollandse” troepen hadden verdreven, waren de leiders van de Belgische Opstand al te overmoedig geworden, zodat zij helemaal geen rekening hielden met de mogelijkheid van een serieuze “Hollandse” aanval en … verzuimden een behoorlijke legermacht op te bouwen.

10 DAAGSE VELDTOCHT

° Onder leiding van de prins van Oranje (prent), de latere koning Willem II, trok het Nederlandse leger op 2 augustus bij Poppel de grens over. Naarmate de veldslagen elkaar opvolgden, leken de Nederlanders de uiteindelijke winnaars te worden, maar …

° Toen de Nederlanders ook de beslissende Slag bij Leuven dreigden te winnen, kwamen er Franse dreigementen. De prins van Oranje bond meteen in, want wou voorkomen dat hij in gevecht zou komen met de Fransen. Op 12 augustus 1831 sloot hij noodgedwongen een wapenstilstand. De veldtocht had precies 10 dagen geduurd. Tijd om ermee op te houden.

° Daarna dronken ze een glas … en alles bleef zoals het was (onze luchtige versie van de feiten).

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Vuren kijkt verder 15

Wie weet het nog ? Ik  soms ook niet meer, maar wanneer je even wil nadenken toch wel ! En de bekende New York Times helpt ons. Enkele dagen in een nabij buitenland gaven me tijd om toch eens na te denken over alles wat wij nu meemaken.

De wijze waarop landen rondom ons omgaan met het coronagebeuren is duidelijk anders ,rustiger en kalmer , de situatie wordt er niet zo door pers en TV opgeklopt en opgejaagd.

Men geraakt er niet in paniek omwille van enkele bijkomende besmettingen . Niemand jaagt de regering op omdat ze zogezegd niet luistert naar de virologen of niet honderd procent doet wat die zeggen . Er is geen “ambras “ tussen beide groepen….Er is een duidelijke eenheid van aanpak.

Des te harder valt het op dat er in ons land in 2 gebieden een chaos is tot stand gebracht: aan de kust en in de Antwerpse Kempen , precies de twee gebieden waar de regering het beleid in handen heeft gegeven van twee gouverneurs en vier burgemeesters.

De draagkracht van mensen en vooral hun incasseringsvermogen worden overschreden .Vooral het feit dat een groot aantal mensen zich erg onheus behandeld voelt , mensen uit de Kempen en dagjesmensen aan zee , haalt de motivatie van velen naar beneden,

En dan zijn er onze regeringen . Begin maart is de federale regering met volmachten, maar met grote steun van het parlement er goed aan begonnen . Maar door een andere politieke samenstelling van de federale en de Vlaamse regering kwam er snel grote naijver tussen ministers en regeringen. Ministers spraken elkaar tegen en vooral de tv – interviewers legden zich toe op het uitvergroten van die verschillen. De pers volgde.

Daarenboven verloor de Vlaamse regering aan slagkracht door het overlijdensschandaal in de rusthuizen . Door het feit ook dat niemand de eer aan zichzelf hield en opstapte zal dat probleem de Vlaamse regering blijven achtervolgen.

De federale  regering liep in de val van de pers  die haar telkens bleef  verwijten dat ze niet alles letterlijk uitvoerden wat de virologen hadden voorgesteld. De laatste weken ging de regering dat dan ook doen , gewoon moedeloos opleggen wat enkele virologen vertelden zodat een van hen van dan af echt regering speelde en openlijk hier en daar begon tussen te komen  zonder nog iemand te raadplegen .

De ministers van de federale regering beginnen er trouwens wat moedeloos bij te zitten . De liberalen omdat ze voelen dat ze er misschien in de volgende regering  niet meer bij zullen zijn , de christendemocraten om allerlei andere redenen.

Wel denk ik dat ze het allemaal erg vinden dat de mensen die er in de vorige regering de stekker hebben uitgetrokken omwille van Marrakesh , nu toch weer aan zet zijn. Ondank is ’s werelds loon ,maar dan net omgekeerd. Wie de boel liet ontploffen , wordt beloond en mag zijn wil opdringen.

Je voelt ook dat de fut er uit is. Bij eender welk ander land zou het niet aanvaard worden dat een buitenland gaat bepalen onder welke voorwaarden andere Europeanen de grens mogen overschrijden , zoals Duitsland dat nu doet met Antwerpen, maar onze regering trekt de mond niet open en laat maar begaan. De regering hangt in de touwen.

En dan is er de grootste groep ongeregelde satellieten, de viro- en andere logen. Waar men in Vlaanderen nooit op wijst is dat de Franstalige virologen totaal anders concluderen dan de Vlaamse.

De Vlamingen begonnen anderhalve maand geleden hetzelfde te zeggen…. de aangroei van besmette mensen was niet zo erg want daar werd door enorm veel meer te testen  hard achter gezocht om ze te kennen en ze af te zonderen en er dan die contact-tracing op toe te passen.

Beter was het aantal ziekenhuisopnames te volgen en het aantal overlijdens. Een tweede golf was dus zeker niet bezig.Zo bekijken de Franstaligen het nu nog, maar de Vlamingen zijn van gedachte veranderd en verkondigen dat de tweede golf wel bezig is. Ik voel het aan als een beetje een staatsgreep van Van Ranst de weken dat Van Gucht op vakantie was.

Ten tweede is er de vaudeville van de mondmaskers…we weten toch allemaal nog hoe onze virologen en de minister van volksgezondheid ons maandenlang hebben voorgehouden dat mondmaskers geen zin hadden.

En nu zeggen ze het tegenovergestelde . Het gevolg daarvan is dat totaal virusonwetenden nu oudere mensen die alleen op een gewone fiets bergop fietsen en naar adem moeten happen , toch op straf van boete bevelen een mondmasker te dragen.

Van welke adviseurs zouden wij in belangrijke momenten zulke geweldige bochten  aanvaarden? Alleen van virologen , denk ik. Zij weten er duidelijk ook niet alles over, en zij passen hun uitleg maar wat aan. Maar godzijdank zijn zij niet alleen. Er dagen heel wat concurrenten op aan de einder en op gezichtsafstand .

Ondertussen verschijnen er inderdaad op vele plaatsen artikels van andere virologen en van  andere gezondheidsspecialisten , die vaak radicaal anders denken, maar die in de media nooit aan bod komen . Waarom niet? Omdat de media het liefst met heel erge dingen voor de dag komen.

Ik weet dat jullie er ook graag alles over weten. Daarom kom ik in mijn volgende overpeinzing hierop terug . Op de visie van een aantal andere bekende virologen en epidemiologen….en ook op wat de New York Times schrijft over ons en het schandaal in de ziekenhuizen.

Dit is alleen maar een beetje kritisch zijn….. wij hebben van alle Europeanen  de strengste maatregelen  genomen en ondergaan , en nu nog , en wij hebben het slechtste resultaat.

Daar moeten wij op dezelfde manier over nadenken als een student die heel het jaar in zijn eigen ogen hard heeft gestudeerd , maar wel met de diepste buis uit de deliberatie komt.

Luis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Slag der Zilveren Helmen

De ‘Slag der Zilveren Helmen’ vond plaats op 12 augustus 1914 in Halen. Bij aanvang van de Eerste Wereldoorlog meende men dat een cavaleriecharge nog voor een beslissing kon zorgen.

° Maar wat bleek? De Duitse cavalerie was niet meer van deze tijd. De Belgen gooiden hun fietsen in de gracht en sloegen de Duitse aanval met gemak af. Veel Duitse cavaleristen sneuvelden.

° Na afloop van de slag werden de zilveren helmen met karakteristieke spits verzameld. Net zoals de Vlamingen in 1302 de gulden sporen van de Franse ruiters verzamelden.

° Als allerlaatste grote cavaleriecharge uit de geschiedenis mocht de Slag der Zilveren helmen wel op grote belangstelling rekenen van militaire historici.

° De Duitse generaal Heinz Guderian wijdde aan de slag een compleet hoofdstuk in zijn Achtung: Panzer! -boek uit 1937. Daarin toonde hij aan dat cavaleriecharges als deze in deze moderne tijden gedoemd waren om te mislukken , en dat de tank hét wapen van de toekomst was.

° In de Engelstalige literatuur staat de slag bekend als de Battle of Haelen.

°°° In Halen is er ook een militair museum dat helemaal aan De Slag der Zilveren Helmen is gewijd. Het museum is gelijkvloers en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn zitplaatsen. Het museum is open van 1 mei tot en met 31 oktober. Reken op € 25 voor een rondgang van anderhalf uur.

° Buiten de gewone openingsuren kan je altijd informeren naar een bezoek op afspraak. Het museum bezoeken onder begeleiding van een gids, kan enkel op afspraak.

Museum ‘Slag der Zilveren Helmen’
Rotemstraat 14
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ALCATRAZ … de beroemde gevangenis

Alcatraz  federale gevangenis (1934)

 11 augustus 1934 arriveren de eerste federale gevangenen in de gevangenis op het eiland Alcatraz in de Baai van San Francisco. Volgens de overheid maakten de afgelegen ligging en de sterke stroming in de baai het voor gevangenen haast onmogelijk om vanaf Alcatraz te ontsnappen.

° Sinds 1907 werd het eiland al gebruikt als militaire gevangenis. Tijdens W.O.I zaten er vooral dienstweigeraars vast.

° Eind oktober 1934 kwam de gevangenis in handen van de United States Department of Justice en werd Alcatraz een federale gevangenis.

° Alcatraz herbergde de gevaarlijkste misdadigers van de USA. Gevangenen die  elders vluchtpogingen waagden, werden naar het gevangeniseiland overgebracht.

° In 1934 werd ook de beruchte maffiabaas Al Capone naar Alcatraz overgebracht. Aanvankelijk zat de maffiabaas gevangen in de Atalantagevangenis, maar toen bleek dat hij zijn bende vanuit die gevangenis nog steeds bestuurde werd hij verplaatst naar Alcatraz.

° Vanuit Alcatraz kon Capone de buitenwereld nooit meer bereiken. Zijn organisatie verdween geleidelijk. Toch probeerde Capone personeel om te kopen. Maar dat leverde alleen maar … de isoleercel op. Capone stierf in 1947, hij werd …48 jaar oud, want geboren in 1899.

° In de jaren veertig werd de Amerikaanse moordenaar Robert Stroud naar Alcatraz overgebracht. Hij ging de geschiedenisboeken in als de Birdman of Alcatraz omdat hij zich gedurende zijn gevangenschap had bekwaamd in de ornithologie (vogelkunde).

° Tijdens een verblijf in een andere gevangenis had Stroud een belangrijke vogelstudie geschreven. Ook had hij toen vogels gehouden en verkocht. In het veel strengere Alcatraz mocht hij geen vogels meer hebben.

° Enkele tientallen gevangenen ondernamen toch een poging om te ontsnappen van het eiland. Volgens de officiële cijfers slaagde er echter niemand in levend weg te komen van het rotseiland.

° Van de 36 gevangen die een poging ondernamen, werden er 23 opgepakt, 6 gedood tijdens hun vluchtpoging, en 2 zouden zijn verdronken. De 5 andere vluchters zijn volgens de gevangenis waarschijnlijk verdronken in de wateren rond The Rock.

° De beroemdste vluchtpoging werd in juni 1962 ondernomen door Frank Morris, John Anglin en Clarence Anglin. Zij zouden hun cel via een losgemaakt luchtrooster hebben verlaten en vervolgens per vlot zijn gevlucht.

° Of het drietal levend aan wal geraakte, is niet bekend. Hun lichamen zijn in ieder geval nooit gevonden. Van deze ontsnappingspoging is de film Escape from Alcatraz  gemaakt. Een jaar na hun vluchtpoging werd het drietal weer opgesloten.

° Sinds 1973 is Alcatraz open voor publiek. En opmerkelijk … op het eiland staat de oudste nog werkende vuurtoren van Californië.

** Onze lezer Robert Rodet uit Veerle bezocht Alcatraz als een vrije burger. Zijn commentaar … Wij zijn in 1990 in de gevangenis Alcatraz geweest. Dat was toen al een oud versleten kot. Ge moet niet vragen wat het nu is : invallens gereed.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail


What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Japan in oorlog

Na de Eerste Wereldoorlog werd Japan door Europa en de VS erkend als een koloniale macht . In 1931 leidden schermutselingen met het Chinese leger in Zuid-Mantsjoerije tot een Japanse invasie van het hele gebied.

° In oktober 1931 stemde de Volkenbond een resolutie waarin de terugtrekking van de Japanse troepen werd geëist. De resolutie was voor Japan het sein om in 1933 uit de organisatie te treden.

° Japan had ondertussen een aanzienlijk stuk Chinees grondgebied onder controle, en  verwachtte van de westerse mogendheden dat zij de ordehandhaving in Oost-Azië aan Japan zouden overlaten.

° In 1937 werd een klein conflict net buiten Peking door Japan aangegrepen om China binnen te vallen. Het begin van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog (1937-1945).

° Op 7 december 1941 viel Japan de Amerikaanse marinebasis in Pearl Harbor aan. ° Op 8 december 1941 ondertekende president Roosevelt van de VS een oorlogsverklaring aan Japan.

° De opeenvolging van verscheidene gebeurtenissen zorgde er uiteindelijk voor dat Japan in een oorlog belandde waarin het land het zou moeten opnemen tegen een overmacht bestaande uit o.a. de VS, China, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie.

° Toen Duitsland op 8 mei 1945 capituleerde had nog geen enkel land een werkend prototype van een atoombom voltooid.

° Op 16 juli vond de eerste test-explosie plaats (de plutoniumbom Trinity). Vervolgens kwamen twee atoombommen in aanmerking voor gebruik: een uraniumbom (Little Boy) en een plutoniumbom (Fat Man).

° Er zou lang nagedacht zijn of deze bommen ook echt ingezet moesten worden. Veel geleerden waren tegen. De bom was immers ontwikkeld om Hitler voor te zijn, maar Duitsland was al verslagen.

° Uiteindelijk besloten de VS de bom tegen Japan te gebruiken. Het nieuwe wapen smeekte om getest te worden. En een atoomaanval zou de oorlog met Japan beslist verkorten waardoor veel Amerikaanse soldatenlevens gespaard zouden blijven. In feite een slappe argumentatie, want zonder die bommen zou Japan binnen de kortste tijd ook wel door de knieën gegaan zijn.

° De bommen werden afgegooid. Een ramp als nooit tevoren voltrok zich. Eerst in Hiroshima, enkele dagen later ook in Nagasaki.

° Door de na-effecten als gevolg van de ioniserende straling liep het dodental uiteindelijk op tot ongeveer 140.000 eind 1945.

° Volgens een in 2004 afgerond onderzoek door de gemeente Hiroshima, heeft Little Boy in totaal 237.062 levens gekost. In Nagasaki zouden nog zo’n 70.000 mensen zijn omgekomen, onder meer als gevolg van leukemie.

° Op 12 augustus 1945 besloot keizer Hirohito tot de overgave. Op 2 september werd de overgave van Japan officieel ondertekend aan boord van USS Missouri, een Amerikaans slagschip dat in de baai van Tokio lag.

° W.O. II was eindelijk afgelopen.  Maar het strijdtoneel verplaatste zich niet veel later naar Korea … Meer daarover later.    

(lv maakte een analyse uit berichten van Wikipedia – en liet de rode woordjes staan voor bijkomende info)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 5