GAZET VAN LAAKDAL

DE VISIE VAN VUREN dag 14

Kranten , waarom toch ?

Wanneer je de kranten van de voorbije twee weken eens vlug doorneemt , dan merk je daarin toch al wat verschillen met de tijd ervoor. Zo zijn bijvoorbeeld verslagen over inbraken er stilaan uit verdwenen.

Je hoeft geen specialist in criminologie te zijn om te beseffen dat zakkenrollers en dieven het in deze tijd erg moeilijk hebben. De zakkenrollers omdat ze geen publiek meer hebben. Er zijn weinig mensen op straat en wanneer er hier of daar nog iemand loopt , mag je er zelfs niet dichtbij komen.

De specialisten zakkenrollen bevestigen ook dat hun geliefkoosde publiek er niet meer is : Aziaten die in de verste verte er niet aan denken dat ze hier zouden kunnen bestolen worden en die dan ook een beetje onoplettend zijn bij het wegbergen van hun geld.

Ik kan die stelling bevestigen want wanneer ik vroeger beroepsmatig omgang had met Chinese bezoekers , ging er geen jaar voorbij of enkele Chinezen werden bestolen wanneer ze in Antwerpen met de tram durfden te rijden , en daar reden ze toch zo graag mee. Trouwens , ook wij werden zowat altijd bestolen wanneer wij in Rome een bus durfden te nemen.

Ook inbrekers hebben het moeilijk. De mensen zijn nu bijna altijd thuis. Hun enige kansen liggen nog bij medeburgers die in de namiddag even weg zijn om te wandelen of te fietsen. Maar die komen dan vaak terug vooraleer je als amateur-inbreker het slot hebt geforceerd.

Leden van de politie zeggen dat zaken die nu her en der wel welig tieren geburenruzies zijn . Vooral van naaste buren die van tevoren al een probleem hadden en nu allebei elke dag slechter en slechter gezind worden , zeker op elkaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan daar al eens een vechtpartij van komen. Maar daarin zijn de kranten niet geïnteresseerd , net zoals ze vroeger evenmin belangstelling hadden voor vechtpartijen in cafe’s.

De kranten weten wel wat de mensen echt interesseert. Iedereen is toch wel stilaan een beetje bang voor dat virus en willen alles lezen wat daarover gepubliceerd wordt. Daarom wordt ook het tv-nieuws daarmee overstelpt. Ook de kranten staan halfvol met berichten daarover .

Ik citeer er enkele uit kranten van gisteren en ik doe dat door de titels te vertalen in eenvoudige vragen:

-hoe erg slaat corona toe in uw gemeente?

-zijn er beademingstoestellen te kort?

-welk land is er nog zonder besmetting?

-kun je twee keer corona krijgen?

-moet je mensen verklikken?

-welk is de beste app voor videobellen?

-wat staat er ons te wachten na corona?

Alle kranten publiceren dergelijke titels op het internet. Je wil meer weten en … je drukt op de titel van het als interessant aangekondigde artikel. In het beste geval kun je de eerste vier lijnen lezen , en dan krijg je gegarandeerd het blokkeringsblad voor je neus geduwd waarop je moet aanduiden of je dat artikel wil verder lezen , tegen betaling uiteraard , dan wel of je een abonnement neemt op de krant voor een week , een maand , een jaar.

Kampioenen hierin waren de Standaard en het Nieuwsblad, een beetje later gevolgd door De Morgen en bij uitbreiding ook door HLN, GvA en HBvL. Kortom, ze doen het allemaal. Al bij al een verfoeilijke praktijk.

Met een beetje goede wil, zouden de kranten in deze tijd een enorme hulp kunnen zijn voor bange mensen , waarvan er vele de eindjes moeten aan elkaar knopen om te overleven , die het zich niet kunnen veroorloven om zich een abonnement te laten aansmeren.

Reclame is een onderdeel van onze maatschappij en niemand zou er aanstoot aan nemen dat er iets verscheen als : “in de Standaard lees je alles over Corona” of “ om meer te weten over Corona : lees de Morgen ! “

Maar zij gaan een stap verder , een stap te ver! Ik sta beslist niet alleen met het besluit dat wat kranten nu doen , bange mensen lokken , laag bij de grond is.

Dan zijn telefoonmaatschappijen van een ander gehalte : ze geven mensen meer belcomfort in deze tijd zonder de prijs te verhogen!

En zeggen dat kranten vandaag nog bestaan dank zij de steun van de belastingbetaler . Wanneer we moeten betalen voor een beetje meer nieuws , betalen wij in feite dubbel.

Kranten , waarom toch? Waarom jullie berichtgeving niet verder openstellen? Vele mensen zouden er u dankbaar voor zijn.

Beste Laakdalse lezer , hopelijk tot morgen ,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

statiegeld tegen zwerfvuil

Het aantal kilo’s zwerfvuil in Laakdal is vorig jaar jammer genoeg gestegen t.o.v. het jaar voordien. Zo werd er in ’19 2.900 kg zwerfvuil of zo’n 500 kg meer dan in ’18 (2.400 kg) door de gemeentelijke diensten verzameld. Schepen van Milieu Benny Smets vindt het dan ook enorm belangrijk om te blijven pleiten voor het invoeren van statiegeld!

° Ondanks enkele lovenswaardige initiatieven zoals het WITZers-team (wijkinitiatief tegen zwerfvuil) neemt het fenomeen zwerfvuil niet af, integendeel. “Het is zeer goed dat vrijwilligers het zwerfvuil in hun buurt opruimen en wij zijn hen daar enorm dankbaar voor, maar dit zou eigenlijk overbodig moeten zijn”, begint Benny zijn pleidooi. “Er wordt dezer dagen veel gewandeld en gefietst. Maar ik zou iedereen willen vragen om het gezond en ook netjes te houden en het afval terug mee naar huis te nemen en niet in de natuur of in de berm achter te laten!”

° De milieuschepen geeft toe dat het soms ‘dweilen met de kraan open’ is: “We gaan de volgende weken onze mobiele camera terug meer inzetten.  Om minder zwerfvuil in onze bermen en grachten te vinden, zal volgens mij enkel statiegeld echt soelaas brengen!”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Einde van de dinosauriërs

763In de Amerikaanse staat Noord-Dakota hebben wetenschappers een modderpoel ontdekt die ontstond op het moment dat de dinosauriërs uitstierven.

° Het levert uniek bewijs op voor de theorie dat een inslag van een meteoriet een eind maakte aan hun leven. 

° Zó goed is de opgraafplek bewaard gebleven dat onderzoekers er zelfs subtiele zaken als dinosaurusveren, insecten en vissenvinnetjes uit de grond halen. Allemaal gedood op de dag dat de wereld een beetje verging: 65,95 miljoen jaar geleden, toen er bij Mexico een ­meteoriet zo groot als een berg insloeg en in één klap het tijdperk van de dinosauriërs beëindigde.

° Het moet een dag in het voorjaar zijn geweest, is de voorzichtige conclusie die de wetenschappers trekken uit de groeipatronen van teruggevonden vissenkaken.

° “We hebben de directe slachtoffers van de inslag gevonden”, zegt emeritus hoogleraar geologie Jan Smit van de Vrije Universiteit Amsterdam, die de vindplaats al enkele jaren in stilte met een team onder Amerikaanse leiding onderzoekt.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De voorbije maand maart

In vetjes  de cijfers van de maand maart 2020 – schuin gedrukt tussen haakjes die van vorig jaar maart 2019 … Merk het verschil.

° Tijdens de voorbije 30 dagen kende onze GvL 32 646 (104 397 ) maal het bezoek van 10 032 (16 536) unieke bezoekers, zeg maar lezers.

° Tijdens de laatste 7 dagen noteerden we 11 778 (22 132) bezoeken van 3 991 (3 958) unieke bezoekers.

° Oorzaak van dit verlies zijn wellicht de vervelende aanhangsels onderaan de artikels. Wie denkt die te kunnen verwijderen uit Word Press krijgt een standbeeld.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

bewust besmetten met corona

F1-teamleider wou piloten bewust besmetten met corona
De 76-jarige Marko, rechts naast Max Verstappen, denkt zelf dat hij het coronavirus al heeft gehad (ook al is hij niet getest, red). Foto: Photo News

Helmut Marko, baas van de pilotenopleiding bij Red Bull, stelde voor om alle F1-piloten van het team bewust te besmetten met het coronavirus. ‘Dit zijn allemaal sterke jonge mannen in goede gezondheid.’

Kamp in tussenseizoen

° Omdat alles dan stil ligt, is dat volgens Marko ‘het ideale moment’. Het zou Max Verstappen, Alexander Albon en de andere piloten van Red Bull toelaten om zonder verdere gezondheidszorgen aan de heropstart van het F1-seizoen te beginnen.

° ‘We hebben in totaal vier Formule 1-piloten en acht tot tien junioren’, verklaarde Marko in het omstreden tv-interview. ‘Het idee was om een kamp te organiseren, waarmee we zowel mentaal als fysiek de verloren tijd konden overbruggen. Dat leek mij het ideale moment voor hen om besmet te raken.’

Voorstel niet goed ontvangen

° De 76-jarige Marko, die denkt dat hij het coronavirus zelf al heeft gehad (ook al is hij niet getest, red), ziet zelf geen graten in zijn voorstel. ‘Dit zijn allemaal sterke jonge mannen in goede gezondheid. Op die manier zouden ze optimaal voorbereid zijn voor de heropstart van het Formule 1-seizoen, wanneer dat ook komt. Een seizoen dat waarschijnlijk sowieso zeer moeilijk zal zijn.’

° Op de vraag hoe de rest van het Red Bull-team op zijn voorstel reageerde, antwoorde Marko eerlijk: ‘Laten we het zo zeggen: mijn voorstel werd niet goed ontvangen.’ Waarna het hoofd pilotenopleiding van Red Bull besloot met een verwijzing naar de vele positieve reacties die ook zijn team had gekregen op het gezamenlijke initiatief van zeven F1-teams om hun ingenieurs extra beademingstoestellen te laten maken.

– Nico Tanghe in dS –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN dag 13

Moogt ge uw lief bezoeken ?

Wij schrijven hier even “Belgisch Nederlands “ omdat een van de hoofdrolspelers , misschien wel DE hoofdrolspeler , deze vraag ook steeds in deze vorm herhaalt . Dat Belgisch Nederlands ligt hem trouwens goed in de mond , en de zin uit zijn eerste optreden in het Vlaamse Parlement ging ook in heel het Nederlands taalgebied rond .” Da gade gij nie bepale” zei hij toen , waarna hij ook dadelijk aangesteld werd tot minister van cultuur!

Maar de minister – president , zoals sinds Vandenbrande , die voorzitter van de Vlaamse regering heet , is niet van de minsten. Bij elke persconferentie van de nationale Veiligheidsraad zit hij naast mevrouw de eerste minister en dat is niet zo maar omdat hij de rapste op die stoel was. En hij heeft nog een eigenschap : mensen pijn doen ligt hem niet. Hij vindt heel die corona-afzondering echt erg en dat merk je ook aan zijn interpretatie van de maatregelen. Vandaar dat hij die dag toen de eigenlijke Lockdown begon , op het scherm uitleg kwam geven met een helende glimlach.

De vraag of je , wanneer je wou wandelen , eerst met de wagen ergens mocht naartoe rijden , beantwoordde hij met “ ge moet nu nie heel het land gaan doorrijden….. en ge moet da bekijken met gezond verstand “ , waarna de kijkers dachten dat je toch wel een tiental kilometer mocht rijden tot een plek waar je heel goed kon wandelen ! Een aantal dagen daarna mocht dat duidelijk niet meer en moest je te voet vertrekken van je huis.

Alles werd stilaan zeker . De lijstjes “ wat mag en wat mag niet “ werden duidelijker, Ook op de vraag of je je lief nog mocht bezoeken had Jambon , hierin gestaafd met gezondheidsargumenten en met een nog grotere glimlach , geantwoord dat het mocht want dat je daar gelukkiger van werd. Alhoewel een heel aantal geliefden het zo interpreteerden en deden , werd het daarna duidelijker dat dit in de redenering van de universitaire specialisten niet kon.

Bij de nieuwsankers zijn er wel enkele zeer slimme , en niet de minste is Stef Wauters, die drie dagen geleden Jan Jambon nog eens in zijn nieuwsuitzending uitnodigde na de volgende vergadering van die Veiligheidsraad , en die heel goed wist waar het zwakke punt van Jambon lag.

Dus begon Stef opnieuw over het bezoeken van dat lief. Op zijn gezicht zag je duidelijk de glimlach van “ hoe gaat die hierop nu nog een zinnig antwoord geven ? Gaat hij nu wat anders zeggen dan een dag of tien geleden? “

Maar Jan Jambon zag de pijl aankomen en trok zijn kop opzij. Hij begon te zeggen dat wanneer je met dat lief samenwoonde , er helemaal geen probleem was! Dat was inderdaad juist , maar dat was geen antwoord op de vraag want dan vormden zij een koppel net zoals vele anderen , of ze nu getrouwd waren of niet.

En Jan ging op zijn elan verder . Wanneer je in hetzelfde dorp woonde , kon er ook geen probleem zijn . Hij begon nog even over welke afstand het kon en niet meer kon, geraakte daar niet helemaal uit en besloot dan abrupt met Ja , je lief bezoeken mag.”

Stef Wauters repliceerde nog verbaasd met een monkelende glimlach dat de kans groot was dat je zo een bezoek wel aan de politie zou moeten uitleggen!

De dag erna duurde het niet lang of professor Van Ranst zei duidelijk dat je lief bezoeken niet kon!

En daardoor ontstond er een groot gezagsprobleem : een specialist inzake besmetting die alles over zijn onderwerp wist maar geen politiek gezag droeg, tegenover een hoge gezagsdrager die van besmetting niet zo veel afwist …

Het bleek een aantal uren later dat er toch wel wat was bemiddeld tussen die twee. De verklaring was dat zowel Van Ranst als Jambon in deze kwestie allebei gelijk hadden. Maar dat betekende ook dat er toch zeker nog wat twijfelsituaties bleven bestaan , waar ook de politie niet perfect zou kunnen oordelen . Nog heel wat twijfelsituaties !

En die heeft de Gazet van Laakdal opgelost!

Na raadpleging van vijf eminente juristen blijkt er zoiets te bestaan als het voordeel van de twijfel! Dus telkens een politieagent hierover twijfelt , mag het. En trekt , volgens ons ,  Jambon aan het langste eind.

Met het nieuwsanker van de VRT , waar de minister-president zijn eerste verklaring aflegde , moeten wij dus zeggen : “ Dat zullen de mensen graag horen.”

Toch eens benieuwd of er niemand in deze situatie geverbaliseerd wordt… Mocht dat zijn , laat het ons zeker weten.

Hopelijk tot morgen ,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Russen verkopen ALASKA aan VS

Voor de liefhebber van de wildernis is Alaska een van de mooiste, zoniet hét mooiste land ter wereld (John Muir).

indexDe expansiedrang die de Russen destijds naar Alaska dreef, begon in de 16de eeuw. Eerst (1581) werd een Siberische gebied veroverd, later (1741) het hele gebied dat we nu kennen als Alaska. Thans de grootste staat van de Verenigde Staten van Amerika,  want zowat even groot als Spanje, Frankrijk, Duitsland en de Benelux samen.

De veel te dure oorlog in de Krim en de slechte communicatie tussen Sint-Petersburg en de 3 000 Russen in Alaska maakte dat tsaar Alexander II op 30 maart 1867 afstand deed van Alaska. Voor , omgerekend naar 2019, slechts 113 miljoen dollar, of amper 0,4% van de huidige staatsbegroting van Alaska.

Een schril contrast met de honderden miljarden dollars die later verdiend werden met pels, walvisolie, goud, hout, tin, platina, zink, lood en vooral petroleum. Wedden dat de Russen nog steeds spijt hebben van die verkoop?

 

DE EIFFELTOREN

Op 31 maart 1889, morgen exact 131 jaar geleden, werd de Eiffeltoren in Parijs ingewijd, en op 6 mei officieel geopend. Het kunstwerk werd ontworpen en gebouwd door architect Eiffel ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Franse revolutie en van de wereldtentoonstelling die daarmee gepaard ging. De bouw duurde amper 2 jaar en 2 maanden, een recordtijd.

De-bouw-van-de-Eiffeltoren-1888-1889 index 2

De Parijzenaars waren aanvankelijk niet erg fier op hun toren, die ze een ‘tragische lantaarnpaal’ noemden. Vijf jaar na de bouw wou men de toren alweer afbreken. Omdat hij een uitstekende radiozendmast bleek, werd hij gespaard. In totaal is de toren 324 meter hoog, met antennes.

Tegenwoordig is hij de trots van Parijs met liefst 7 miljoen bezoekers per jaar. Sinds 1889 hebben al 300 miljoen mensen de Eiffeltoren bezocht.

What do you want to do ?

New mail

KUNSTSCHILDERS GOYA EN VAN GOGH

De Spanjaard Francisco Goya en de Nederlander Vincent van Gogh waren twee zeer gerenommeerde schilders die met elkaar hun geboortedatum gemeen hebben.

Beiden zijn jarig op 30 maart. Goya is van 1746, Van Gogh van 1853. Lees hun boeiende leven en werk in Wikipedia. Echt de moeite waard.

Francisco José De Goya y Lucientes was een Spaanse kunstschilder en graveur. Wikipedia

Geboren: 30 maart 1746, Fuendetodos, Spanje

Overleden: 16 april 1828, Bordeaux, Frankrijk

Perioden: Romantiek, Rococo

Volledige naam: Francisco José de Goya y Lucientes

francisco-goya-derde-mei-1808

Francisco Goya schilderde omstreeks 1814 een gewelddadige episode uit de Spaanse geschiedenis. In maart 1808 werd Madrid ingenomen door het leger van Napoleon Bonaparte. De Spaanse koning Karel IV werd tot aftreden gedwongen en verbannen naar Bayonnne in Frankrijk.

 

Vincent Willem van Gogh was een Nederlands kunstschilder. Zijn werk valt onder het postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde. Wikipedia

Geboren: 30 maart 1853, Zundert, Nederland

Overleden: 29 juli 1890, Auvers-sur-Oise, Frankrijk

cachedimage

 

 

Vincent van Gogh besloot pas op 27-jarige leeftijd te gaan doen waar hij wereldwijd beroemd mee werd: kunstenaar worden. In nauwelijks tien jaar (1880-1890) maakte hij circa 900 schilderijen en 1100 werken op papier. Ook liet hij een correspondentie van 902 brieven na.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 11