SCHRIKKELDAG 2020

Het weer op schrikkeldag was best zacht voor de tijd van het jaar. ‘s Morgens kwam de zon er moeizaam door en moest spoedig wijken voor enkele fikse regenbuien. Naar de avond toe kregen we bredere opklaringen én het bleef licht tot flink voorbij zes uur.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

FERDINAND EN ISABELLA

Op 29 feb, de toeslagdag van 2020, houden we eraan om nog een geschiedkundig stukje te breien aan het verhaal van gisteren. Karel de Grote kreeg de Moren niet weg uit Spanje. De reconquista (herovering) van moslim-Spanje werd pas na 800 jaar strijd wel helemaal voltooid toen de Moren de sleutel van Granada overhandigden aan Ferdinand II van Aragon.

° De Moren overheersten eeuwenlang bijna het volledige Iberische Schiereiland, maar werden systematische teruggedreven. In de 15de eeuw (1401-1500) bezaten ze nog enkel de zuidelijke provincie Granada. Het Alhambra was het paleis van de Moorse heersers.

° Met de oprichting van de Inquisitie beoogden Ferdinand en Isabella (Los reyes catholicos) in de eerste plaats het katholicisme en de eenheid te verzekeren. De dominicaan Tomas de Torquemada werd aangesteld als eerste grootinquisiteur.

° Hoewel Isabella zich uit economische motieven verzet zou hebben tegen het vervolgen van Joden, slaagde Torquemada erin Ferdinand te overtuigen.

° Op 31 maart 1492 tekende Isabella samen met Ferdinand het Edict van Granada, ook wel Verdrijvingsedict genaamd. Hierdoor werden de Joden gedwongen zich te bekeren tot het christendom of te vertrekken uit Spanje.

° Velen bekeerden zich, lieten zich dopen en behielden zo hun eigendommen.  Zo’n 160 000 à 400 000 marranos (ook te vertalen als zwijnen) vertrokken wel. Hun bezittingen werden in beslag genomen.  De uitwijzing van de Joden werd in Spanje beschouwd als een grote overwinning, maar in feite verloor het land veel succesvolle en belangrijke burgers.

° Op 17 april 1492, enkele maanden na de val van Granada, gaf Isabella haar akkoord om Christoffel Columbus een westelijke doorvaart naar India te laten zoeken. Hij vertrok op 3 augustus 1492 en landde op 12 oktober van dat jaar op een eiland van de Bahama’s  dat hij San Salvador noemde ter ere van Jezus, de verlosser van de mensheid. Dat hij een nieuw continent had ontdekt, kwam niet in hem op. Hij waande zich in India.

° Columbus wachtte in april 1493 wel een triomfantelijk onthaal. Na Columbus begon Spanje aan zijn gouden eeuw van exploratie en kolonisatie maar stootte al snel op Portugese weerstand. Op 7 juni 1494 werd het verdrag van Tordesillas gesloten dat de verdeling van de niet-Europese wereld tussen Castilië en Portugal vastlegde.

° En wat gebeurde er omstreeks die tijd bij ons? Maria van Bourgondië viel in 1482 van haar paard en stierf weken later. Haar man Maximiliaan van Oostenrijk werd voogd en regent tot zoon Filips de Schone in 1493 op de troon kwam. Filips overleed echter al in 1506 en zijn vrouw Johanna  van Castilië, de moeder van de latere keizer Karel, werd waanzinnig van verdriet… Karel van Bourgondië  werd koning van Spanje en keizer van het Roomse Rijk. Bij ons begon een lange tijd van Spaanse overheersing …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VANDAAG SCHRIKKELDAG

De naam “schrikkeljaar” komt van het Middelnederlandse scricken, dat “met grote passen lopen” of “springen” betekende en ook terugkomt in het Hasseltse woord ‘schrikschoen’ (schaats). Dit komt tevens overeen met de Engelse benaming leap year, letterlijk “springjaar”.

° Een schrikkeljaar is een kalenderjaar met 366 dagen. Deze extra dag, een schrikkeldag, wordt ingevoerd omdat een kalenderjaar van 365 dagen ongeveer 6 uur korter duurt dan het tropisch jaar.

° Een tropisch jaar is de tijd die de planeet Aarde nodig heeft om in haar baan om haar Zon van lentepunt naar lentepunt te bewegen. In het tropisch jaar liggen de seizoenen vast.

° Een tropisch jaar is echter niet exact 365 dagen, maar 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden langer. Dat wordt afgekort naar 6u. Maal vier geeft 24u of één dag na vier jaar. De schrikkeldag.

° De schrikkeldag laten de meteorologen vallen op 29 februari en komt voor als het jaartal restloos deelbaar is door 4, maar niet door 100 – tenzij het jaartal restloos deelbaar door 400 is. 2020 is een schrikkeljaar.

° Deze eeuw waren dat al 2004 – 2008 – 2012 en 2016 (allemaal deelbaar door 4, maar niet door 100) schrikkeljaren. 2020 komt er vandaag bij in het rijtje.

° Ook 1600 (deelbaar door 400) was een schrikkeljaar. 1700, 1800 en 1900 waren dat niet (deelbaar door 100, maar niet door 400)l.

° Voor de ouderen onder ons … De Mechelse acteur René Verreth wordt uitgerekend vandaag tachtig. Jarig op een schrikkeldag, dat wel, maar René viert zijn verjaardag altijd op 1 maart. Liefst deed hij dat met zijn broer Manu, maar die is al tien jaar geleden overleden.  De tweelingbroers René en Manu Verreth, geboren op 29 februari 1940, maakten zich onsterfelijk als acteurs in De Collega’s (en later nog even in de Pak-de-poen-show).

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KAREL DE GROTE

Karel De Grote werd geboren op 2 april 742 en stierf in Aken op 28 februari 814 , vandaag exact 1 206 jaar geleden. Hij werd bijna 72 jaar. Lees even mee, je herkent beslist nog veel uit je schooltijd …

° Samen met zijn broer Karloman en zijn vader werd hij in 754 gekroond door paus Stefanus II en ontving hij de titel Patricius Romanorum, beschermer va de Kerk van Rome. Na de dood van broer Karloman in 771, werd Karel alleenheerser over het Frankische rijk. In Frankrijk wordt hij Charlemagne genoemd.

° Met zijn kroning tot keizer door paus Leo op eerste kerstdag 800 in Rome, werd Karels rijk ook de eerste vorm van Europese Unie zoals we die nu kennen.

° Tussen 772 en 804 onderwierp Karel de Grote de heidense Saksen. De bisdommen Münster en Osnabrück werden gesticht. Paus Hadrianus I riep hem om hulp in zijn pauselijke strijd tegen de Longobarden.

  • Charlemagne verenigde het Frankische rijk in 774. De overwinning van Karel de Grote op de Avaren in 775 leverde een grote oorlogsbuit op. Zij hadden immers Byzantium jarenlang beroofd van goud, sieraden en edelstenen. De rijke schat werd op zestien ossenwagens naar Aken gebracht.

° Tussen 785 en 801 voerde Karel ook nog strijd tegen de Arabieren (Moren) en de Basken die Spanje in hun greep hadden. Uit die tijd dateert ook het ‘Roelantslied’.

  • Roelant, leider van de achterhoede, en beladen met de geroofde goudschat uit Pamplona, komt in moeilijkheden. Aanvankelijk wil hij Karel niet lastigvallen en probeert  hij alleen stand te houden in de engte (pas) van Roncevalles. Tenslotte blaast hij toch om hulp. Hij doet dat door zó hard te blazen op zijn hoorn Olifant, dat het bloed hem uiteindelijk uit de slapen komt. Even later wordt hij overmeesterd en gedood.

° Karel beveiligde de grenzen van zijn rijk door het instellen van marken, waar hij markgraven benoemde. Die graven hadden een zekere vrijheid in het besturen van hun mark. Marken waren ook het betaalmiddel in Duitsland tot de euro kwam.

° De eenheid in zijn rijk organiseerde Karel in een eenvormig bestuurlijk en justitieel apparaat. Hij bevorderde de handel, de landbouw en de culturele ontwikkeling van zijn onderdanen. Hij trok geleerden aan als adviseurs en bevorderde het onderwijs onder meer door de bouw van kloosterscholen. Hij liet in zijn rijk verschillende paleizen bouwen, maar zijn voorkeur bleef uitgaan naar zijn Palts in Aken.

° Karel de Grote trachtte verband te leggen tussen de antieke, de christelijke en de Germaanse idealen, waarmee hij de grondsteen legde voor het christelijke Europa van latere eeuwen. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk de Vrome. Nog later zouden  alle drie zijn zonen een deel van zijn rijk erven en zitten we binnen de kortste keren ook in … de Middeleeuwen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Pest kwam ook uit Azië

Ook de pestbacil (bacterie) kwam uit Centraal-Azië en kwam via de Zwarte Zee naar Italië. Dat gebeurde langs de Zijderoute: over de Dardanellen, langs de Middellandse Zee door de Straat van Messina en zo naar Genua. Het handelsverkeer bracht de pest naar Europa.

° Waarschijnlijk ging de pest aan land in Messina op Sicilië, en trok de ziekte daarna via Napels noordwaarts. Bronnen uit de 14e eeuw maken melding van een zijderoutevloot waarvan de bemanning ziek aanmeerde in Messina in het jaar 1346.

° Eens op het land ging het ook toen snel. De pest verspreidde zich over heel Europa, op de klassieke wijze, reizend met paard en kar. In twee jaar tijd had de ziekte het volledige continent bereikt. Ze heeft gewoekerd tot 1351. (prent: pestdokter met masker)

° Italië was het ideale land voor de pest om Europa te veroveren. Het had door zijn welvarende havensteden contacten met verre gebieden. Het had dankzij de bloei ook overbevolkte steden waar mensen in slechte omstandigheden dicht op elkaar leefden.

° De pest is een bacteriële ziekte. Ze wordt overgedragen via ratten en vlooien en kwam zo bij de mens terecht. Het gebrek aan hygiëne was de grote katalysator, samen met de onwetendheid. De bacterie Yersinia pestis is pas eind negentiende eeuw gedetecteerd. Maar in Italië was de oorzaak op dat moment bij geen enkele wetenschapper bekend.

° De pestepidemie van de 14e eeuw was bijzonder vernietigend. Maar vooral niet de enige epidemie die Europa heeft geteisterd. Later kwam ze herhaaldelijk terug, in verschillende vormen, tot in de negentiende eeuw. En nog verschillende keren kwam ze uit Azië. Logisch. Het waren de Europeanen die naar Azië trokken en handelswaar naar hier brachten, net als de bacillen. (gehoord bij prof Bob Vanhee in ‘De wereld vandaag’ vrt NWS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Kinderen niet , grootouders wel

Vandaag om 11:00 door Maxie Eckert,, Hilde Van den Eynde in HN

* Het nieuwe coronavirus komt ineens dichtbij. Voor het eerst zijn er meer nieuwe ziektegevallen buiten dan binnen China. Hoe groot is het gevaar

° Op basis van bijna 45.000 patiënten die besmet zijn geweest met het nieuwe coronavirus (“sars-CoV-2”). De overgrote meerderheid – 81 procent – van de patiënten kent een “mild” verloop van de ziekte.

° Bij 14 procent van alle ­patiënten mondt covid-19 (de naam van de ziekte die het ­virus uitlokt) uit in een toestand met serieuze ademhalingsproblemen en benauwdheid. 5 procent van de patiënten wordt “kritiek”. Van die patiënten overlijdt de helft.

° Het risico op een ernstig verloop is niet gelijk verdeeld. Bij kinderen van negen jaar of jonger waren er in China tot midden februari geen sterfgevallen; over het algemeen zijn er weinig jonge patiëntjes. Kinderen lijken beschermd tegen het virus. Maar we weten niet of ze het toch kunnen doorgeven.

° Ouderen daarentegen hebben een bovengemiddeld groot risico om te overlijden aan ­covid-19. Bij de zeventigers is dat risico 8 procent. Bij de tachtigers 15 procent. Bestaande chronische aandoeningen – ­cardiovasculaire ziektes, diabetes, hoge bloeddruk, kanker – verhogen (in welke leeftijdsgroep dan ook) het risico om aan covid-19 te bezwijken.

° Infectie met het sars-CoV-2-virus kan een dubbele longontsteking veroorzaken. Dat leidt tot zuurstof­tekort in weefsels en organen. Het hart moet dan harder pompen om het zuurstofarme bloed rond te stuwen en de organen alsnog van voldoende zuurstof te voorzien. Hartschade of hartstilstand ligt op de loer.

° Daarnaast kan een zware ­virale longontsteking ook bloedvergiftiging uitlokken. Zo”n bloedvergiftiging kan uitmonden in een fatale septische schok, waarbij de bloeddruk wegvalt en de bloedsomloop stilvalt.

° Ook kan het immuunsysteem bij zijn pogingen om het virus uit te schakelen, de situatie onbedoeld erger maken. Door in overdrive te gaan en een golf van afweerstoffen op de longblaasjes af te sturen, kan het de ontsteking juist aanblazen.

° Het is inmiddels bewezen dat ook mensen die (nog) geen symptomen vertonen, het virus kunnen doorgeven. Afstand houden van een patiënt (1,5 meter) – hoest of nies in de elleboog of in de mouw – niet in de hand (waarmee u vervolgens andere personen en/of voorwerpen aanraakt). Was sowieso vaak en grondig de handen, ook tussen de vingers, de rug van de hand en rond de nagels.

* Omdat het virus allicht ook kan overleven op ­oppervlakken zoals deurklinken, is het zinvol om na aanraking van mogelijk besmette oppervlakken niet met de handen aan het gezicht te komen.

* Misschien zeggen we over een paar weken wel: so what? Maar vandaag zou dat onverantwoord zijn.

www.info-coronavirus.be

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DESERT STORM

17 januari 1991 begon ‘operatie Desert Storm’, de geallieerde oorlog tegen het Irak van Saddam Hoessein. Toenmalig VS-president George Bush senior gaf het sein voor de operatie als antwoord op de Iraakse invasie van Koeweit op 2 augustus 1990.

° De coalitie tegen het Irak van Saddam Hoessein bestond uit 34 naties, waarvan de VS de best uitgeruste was. De oorlog begon met een wekenlang luchtbombardement op Iraakse steden.

° Het Iraakse leger, toen de vierde grootste strijdmacht van de wereld, was niet opgewassen tegen de moderne westerse invasiemacht. Het grondoffensief startte op 24 februari, drie dagen later ( vandaag 27 feb – 29 jaar geleden) werd Koeweit-Stad bevrijd. Saddam bleef evenwel aan de macht.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

172 miljard euro naar belastingparadijzen

° De meeste betalingen die in het aanslagjaar 2019 (over de inkomsten van 2018) vanuit ons land naar belastingparadijzen stroomden, vertrokken naar de Verenigde Arabische Emiraten, gevolgd door Oezbekistan, de Kaaimaneilanden, Bermuda en Turkmenistan. Bedrijven zijn verplicht betalingen vanaf 100.000 euro naar een dertigtal belastingparadijzen aan te geven bij de fiscus.

° De woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns, benadrukt dat het niet gaat om fraude of zwart geld, ‘want het gaat om aangegeven betaalverkeer’.

°° ‘De betalingen worden wel gescreend: het moet gaan om werkelijke en oprechte verrichtingen en niet om artificiële constructies. Als we verdachte structuren opmerken, wordt de situatie nader onderzocht. In het aanslagjaar 2018 zijn 75 dossiers bekeken, waarvan er uiteindelijk 35 verder zijn onderzocht. Tien van die onderzoeken kwamen in handen van de Bijzondere Belastinginspectie’, aldus Adyns.

(gelezen in Trends van 27.02.20)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 10