(Ver) schrikkelijk moeilijk, of niet ?

2020 is een schrikkeljaar. Morgen begint de maand februari, de schrikkelmaand bij uitstek. Meestal telt ze 28 dagen, dit keer 29. Waarom is dat zo?

° Onze registratie van tijd, dagen en maanden vindt zijn oorsprong in de stand van de sterren, de maan en de seizoenen zoals ze zich voordoen (zomer, winter etc.). Dit komt doordat de aarde om de zon draait en daarbij ook nog eens om haar eigen as draait.

° De aarde draait in totaal 366,26 keer om haar eigen as, in één rotatie rond de zon. Deze tijdsduur wordt ook wel het siderische jaar genoemd. Er zijn echter maar 365,26 zonnedagen. Dit komt doordat de rotatie om de zon en om de eigen as in dezelfde richting verlopen.

° Onze kalender is gebaseerd op het aantal zonnedagen die we kennen. Het draaien van de aarde en daarmee de seizoenen, zijn natuurlijke fenomenen. Die houden zich niet aan door de mens bedachte eenheden zoals dagen en uren van 60 minuten. Daarom wijkt onze kalender elke dag een heel klein beetje af van de seizoenen, elk jaar verliezen we circa 6 uur.

° Na 100 jaar zou onze kalender ongeveer 24 dagen afwijken van onze seizoenen. Als er geen correctie zou plaatsvinden, één keer in de zoveel tijd, zouden de seizoenen op andere momenten in onze kalender vallen. Januari zou uiteindelijk zelfs een zomermaand worden.

Wanneer schrikkeljaar?

Een handig ezelsbruggetje om te kunnen onthouden wanneer een jaar schrikkeljaar is, is wanneer het jaar deelbaar door 4 is.

Zo zijn 2018 en 2019 geen schrikkeljaar, maar 2020 weer wel. Immers: 2020 / 4 = 505. Schrikkeldag valt in 2020 op een zaterdag.

Correctie eeuwwisseling

° Dan denk je dat één keer in de vier jaar een dag toevoegen voldoende is. Maar helaas is dat net weer een beetje teveel van het goede. In een eeuw zijn er 25 schrikkeljaren en dus schrikkeldagen toegevoegd aan onze kalender. Dit is echter weer teveel en zou de kalender op termijn teveel laten afwijken van de seizoenen. Daarom zijn de eeuwwisselingen, die gewoon deelbaar door 4 zijn, toch geen schrikkeljaren.

° Maar dan zijn we er nog niet. Over een periode van meerdere eeuwen, waarbij de eeuwwisselingen geen schrikkeljaren zijn, komen we net weer wat te kort. En dus is er weer een correctie nodig. Deze vindt plaats tijdens een eeuwwisseling die deelbaar is door 400. Het jaar 1900 was dus geen schrikkeljaar, 2000 weer wel.

Schrikkelseconde

° Sinds de ingebruikname van de atoomklok is het bijhouden van de tijd veel nauwkeuriger geworden. Daaruit bleek dat de tijd, gerelateerd aan de rotatie van de aarde, uiteindelijk een kleine afwijking te zien gaf ten opzichte van de atoomklok. Dit door onregelmatigheden in de rotatie van de aarde.

° Om dit te corrigeren is de schrikkelseconde ingevoerd, de eerste keer vond plaats in 1972. De laatste was op 30 juni 2015.  Vanaf de invoering van de schrikkelseconde zijn er in totaal 26 toegevoegd.

Geboren op schrikkeldag

° Als je geboren bent op schrikkeldag, word je ook wel een ‘schrikkelkind’ genoemd. De verjaardag wordt dan veelal op 28 februari of op 1 maart gevierd. Juridisch gezien, is een schrikkelkind pas een jaar ouder op 1 maart.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

AVOND VAN DE LAAKDALSE SPORTLAUREATEN

Laakdal, groene fusiegemeente met 16.000 inwoners, heeft op sportief vlak best wat te bieden. Wat allemaal verneemt u vanavond (31 jan) tijdens de jaarlijkse uitreiking van de sporttrofeeën in de Laakdalse sporthal in Veerle.

° Naast 67 erkende sportclubs, waarvan bijna een 20-tal een volwaardige jeugdwerking hebben, trekken onze sportclubs jaarlijks ook heel wat sporters aan van buiten de gemeente: afgerond een 700 tal bij de jeugd (-18 jaar) en 1200 bij de volwassenen (+18 j). Kortom +/- 40% zijn niet-Laakdalse sporters tov van 60% Laakdalse. (* gegevens subsidietabellen 2019)

° Het bewijs alvast van een unieke en kwaliteitsvolle sportieve werking, mede dank zij de inzet van zoveel vrijwilligers, want ook zij zijn de sterren vanavond.

° Sport & bewegen heeft een positief effect op een gezond leven. Dat weet onderhand iedereen wel. Maar naast het maatschappelijke en recreatieve karakter ervan betekent sport voor velen duidelijk ook winnen, de beste zijn,… uren trainen, dagen afzien, jaren van gedisciplineerd leven.. En als die fysieke en mentale inspanningen bekroond worden met een vermelding of een titel is het telkens weer de moeite waard geweest.

* Vanavond zal er beslist uitgepakt worden met al die sporttitels! Maar liefst 42 genomineerden zullen, door wie anders dan tv-icoon Frank Raes, weer in de spo(r)tlight gezet worden!

°°° Wij rekenen ook op uw komst! De inkom is gratis en de ambiance verzekerd! (foto’s van een aantal genomineerden + de winnaars van vorig jaar)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Mammoetboom in gemeentepark Veerle

10933982_340707096137791_6771877186915583841_n Je zal maar in een deelgemeente van Laakdal wonen en 70 jaar lang haast dagelijks naar iets kijken dat de vanzelfsprekendheid zelve is. Zonder evenwel te beseffen dat de boom, want daarover gaat het, behoort tot de familie van de oudste, dikste en hoogste exemplaren van deze planeet.

Wat iedereen eerder in Californië verwacht, groeit ook op het dorpsplein van Veerle: een mammoetboom of sequoiadendron gigantum. Niks meer, niks minder.

° In Veerle staat dus een grote boom. Niet zo maar de eerste de beste. Hij werd met zekerheid in 1950 geplant toen het huidige marktplein werd aangelegd naar een plan van ‘bovenmeester’ Claes. Iedereen kent hem nu als een flink uit de kluiten gewassen soort den, maar weinigen weten dat hij tot de familie van de mammoetbomen behoort. Een boom waarvan wij dachten dat die alleen in Amerika voorkomt.

° De Veerlese sequoia heeft echter nog vele jaren voor de boeg om de voetsporen van zijn oudere soortgenoten te drukken want … hij heeft nog maar een basisomtrek van 4,36 m en een voor zijn sociale status minieme hoogte van 17 m. Een kleintje dus nog, maar bekijks gaat hij nu zeker krijgen, alleszins veel meer dan vroeger. Al is het maar uit eerbied voor zijn familie.

° En nu we toch bezig zijn hebben we ook even opgesnord wat ons aller Wikipedia omtrent de mammoet onder de bomen vertelt.

Cipres

* De mammoetboom of reuzensequoia (Sequoiadendron giganteum) is een boom uit de cipresfamilie (Cupressaceae). Het is de zwaarste boom in de wereld. De soort komt vooral voor in Californië. Voor de ijstijden ook op het noordelijk halfrond van de halve wereldbol. In Europa is de boom vooral bekend als fossiel in bruinkoollagen.
De grootste mammoetboom is de General Sherman Tree uit het Sequoia National Park in Californië. Hij heeft een hoogte van ruim 83 meter en een bodemomtrek van 31 m.

Sierboom

* Als sierboom werden mammoetbomen in Europa pas aangeplant na 1850. Daardoor zijn ze voorlopig nog aanmerkelijk kleiner dan in Californië. De dikste mammoetboom in België vind je in het Waalse Esneux. Die heeft al een stamomtrek van 8,9 m. De leeftijd van de oudste reuzensequoia in de wereld wordt op 3200 jaar geschat.

° De mammoetboom heeft een zeer dikke bast en een hoge kruin, zodat bij een bosbrand het vuur de belangrijkste delen van de boom niet kan aantasten. Voor de voortplanting is het echter noodzakelijk dat de zaden deels verbrand worden. Het snel blussen en voorkomen van bosbranden in het verspreidingsgebied lijkt de oorzaak te zijn dat er vrijwel geen nieuwe sequoia’s meer groeien. Anderzijds kunnen de zeer sterke bosbranden de oude exemplaren dodelijk beschadigen.
De mammoetboom levert zacht en duurzaam hout. Echt te zacht om als constructiemateriaal gebruikt te worden. Maar het oog mag ook wat hebben.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

FABulous Farmers

Dat er een ruime wisselwerking is tussen je moestuin en de ruime omgeving wisten we al langer. Maar kunnen we dit optimaliseren? Kunnen we de perfecte match vinden?

° Het project FABulous Farmers zoekt een antwoord op de vraag in hoeverre een bepaalde omgeving of landschap bijdraagt aan het welslagen van verschillende landbouwgewassen. Een interessant en leerrijk traject om nieuwe mensen te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en de kans om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek rond Functionele Agro-Biodiversiteit!

° In dit kader is FABulous Farmers op zoek naar mensen met groene vingers en een ‘gezonde goesting’ voor groenten van eigen kweek uit het projectgebied (Stelen, , Zammel, Oosterlo, Eindhout, Varendonk, Veerle, Vorst) die een vierkantemetertuintje willen laten plaatsen en zelf willen onderhouden.

° Meer informatie kunnen geïnteresseerden krijgen tijdens een infoavond op dinsdag 4 februari om 19.30 uur in de bibliotheek van Laakdal (Gemeentehuis, Markt 19).

Meer informatie en een video over het wetenschappelijke project vind je op https://www.rurant.be/projecten-en-diensten/fabulous-farmers/

What do you want to do ?

New mail

GEDICHTENDAG

Vandaag 30 januari, is het gedichtendag. En een dag later (31 jan) geboortedag van Franz Schubert, de Oostenrijkse componist die veel te jong stierf.

images

Poëzie en muziek hangen nauw samen bij Schubert. Hij kon van een middelmatig gedicht een geweldig lied maken (cfr. Der Lindenbaum). Het ging in zijn keuze van de teksten niet om de literaire kwaliteit, maar om het muzikaal potentieel van de gedichten. Goethe was zijn favoriet.

 

Gedichtendag.

Ben jij ook een poëtisch gestemde ziel ? Dan willen we dat vooralsnog graag lezen. Of doe zoals ik: leen iets van een bekend iemand. Stuur je favoriete tekst vandaag nog binnen, we publiceren hem.  (ludo.vervloet@telenet.be).  Wij kozen uit …

index.1jpgDe lenige liefde van Herman de Coninck …

‘Zo helpt poëzie’

Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt:

Mijn miniatuurmensje,

Mijn zelfgemaakt verdrietje,

En het helpt niet;

Zoals je een hand op haar hete voorhoofd legt,

Zo dun als sneeuw gaat liggen,

En het helpt niet:

Zo helpt poëzie

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

POEZIE IN ‘LAAKDAL’ VER TE ZOEKEN

Gedichtendag is hét poëziefeest in Vlaanderen (en Nederland). Ieder jaar op de laatste donderdag van januari staat de poëzie een dag lang in het zonnetje

Voor vandaag (‘dag van de poëzie’) hoopten we op een lading post van de lezers, maar helaas, de poëten onder ons gaven niet thuis. Laakdal dan maar, de poëtische naam van de fusiegemeente van de beide Vorsten, Veerle en Eindhout.

° Met de ‘poëtische’ naam Laakdal hoopte men destijds tot een algemeen akkoord te komen en een gevoel van samenhorigheid te scheppen. Een opzet dat na meer dan 40 jaar nog steeds niet erg geslaagd is. Vooral de oudere mensen van generaties terug blijven zich inwoners van hun deeldorp noemen.

° De naam Laakdal is en blijft een misbaksel van enkele toogvrienden die zich lieten inspireren door het stroomgebeid van de Grote- Kleine- en Rode Laak om een nieuwe fusienaam te bedenken. Uitgangspunt daarvoor was wellicht dat men met de Grote Laak meteen ook de provincies Antwerpen en Limburg voor een deel kon afbakenen. Waar men de dalen vond is nog steeds een raadsel want buiten de bultjes Wijngaardbos, Trichelhoek en Kapelleberg is hier niet veel verhevenheid te bespeuren om onderaan een dal te creëren.

° Bovendien lijken alle drie de Laken tegenwoordig meer op grachten dan op rivieren die tijdens een aantal dagen van fikse regenval hun stroomgebied gevoelig uitbreiden in de belendende weilanden en tijdens een droogteperiode haast helemaal leegstaan.

° Een ding vergaten de naamgevers ook: Eindhout behoort niet tot het stroomgebied van de Laken, wel van de Grote Nete. Men vindt de naam terug in Netezonen, de naam van de dit seizoen weer erg succesrijke voetbalclub. En … als Netezonen weer stijgt en VV Laakdal zakt, krijgen we volgend seizoen weer een pak dorpsderby’s in 3C …

LAAKDAL

“Laten we afspreken op het marktplein van Laakdal.”Wat schort er aan deze zin?, vroeg Hans Otten zich ooit af in GvA. Aan de zin schort taalkundig niets, inhoudelijk wel. Laakdal heeft immers helemaal geen centraal marktplein, wel pleinen van een deelgemeente.

° Nadat Veerle in 1971 na veel tegenwerking met het piepkleine Varendonk werd gefusioneerd, smolt de kleine fususie zes jaar later samen met Eindhout en de Vorsten. De eerste nieuwe gemeenteverkiezing maakte van Ludo Helsen, toen reeds burgemeester van Veerle-Varendonk, de eerste burgemeester van Laakdal.

° Varendonk bleef en blijft evenwel tot op de dag van heden nog steeds dwarsliggen. De mensen van Verrendoenk hebben een eigen alternatief gemeentebestuur en deden in 2015 nog eens een echte trouw van vroeger over in hun klein gemeentehuisje. Varendonk-kermis met attracties en volksbal was een andere realisatie.

° Ook de inwoners van Veerle-Heide zeggen al een tijdlang met fierheid dat ze van de Hei zijn. Tegenwoordig vindt een deel van het culturele leven van Laakdal hier plaats. ’t Buurthuis is uiterst geschikt voor feesten allerlei, voor toneel, muziek en jeugdopvoeringen van de scholen. Morgen en zaterdag 1 feb spelen de Plansjeetrappers uit Vorst voor de laatste keer Wanda’s wassalon.

° Het echte dorpsleven van vroeger bestaat echter niet meer. In onze jonge jaren hebben we in onze jeugdige overmoed ooit alle 52 toenmalige cafés en cafeetjes op één dag bezocht, natuurlijk zonder overal bier te drinken. Er waren daar cafeetjes bij waar amper een half dozijn klanten binnen kon. Vele cafébazen waren ook ‘mamber’ (membre-lid) van fanfare De Wijngaard en kregen eens per jaar hun muzikaal bezoek, met vertier.

° Veerle was/is ook bekend voor zijn jaarlijkse processies en kermissen (van elk twee stuks). Van heinde en verre kwam daar veel volk op af, nu veel minder. De kermissen en één processie bestaan nog steeds maar worden van de troon gestoten door de Vejelse Metten en het vuurwerk op oudejaarsavond.

° Ook Eindhout met een paar erg druk bezochte cafés en Groot-Vorst met zijn meiboomplanting en zijn fusie met het Duitse Tönisvorst én zijn fanfare Concordia kennen nog een bloeiend uitgaansleven.

° Het gebrek aan een grote winkel zit de Pootzakken dwars. Voorlopig lijken ook de jeugdbewegingen van Groot-Vorst, Klein-Vorst, Eindhout en Veerle niet erg genegen om samen iets te organiseren. Klein-Vorst kan wel prat gaan op zijn sportvelden op de Vloed.

° Voelen de inwoners van Laakdal zich bovendien nog een Pootzak, een Tut of een Vejelschijter en zijn die van Klein-Vorst nog steeds eerder gericht op het nabije Tessenderlo? Niet helemaal, de jeugd is opgegroeid als inwoner van Laakdal.

° Dat is ook te merken bij de lokale voetbalploegen. Toen Veerle Sport fuseerde met Standaard Vorst in VV Laakdal (rood van Vorst, geel van Veerle) mocht de naam Vorst of Veerle hier niet meer vallen. Voortaan was het Laakdal. Pogingen om Excelsior en Netezonen ook bij deze fusie te betrekken zijn bij voorbaat uitgesloten. ‘No way’, klink het daar. ‘Raak niet aan onze entiteit. Wij zijn en blijven Excelsior Vorst en Netezonen Eindhout’

° Hopelijk laat een nieuwe, nog grotere fusie van gemeenten (waarvan sprake is) nog lang op zich wachten, want wat voor een naam krijgen we dan misschien?

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘bloody sunday’ 1972

Bloody Sunday is de bijnaam die in Noord-Ierland wordt gebruikt voor 30 januari 1972, de dag waarop in het stadsdeel Bogside van Derry 14 ongewapende jongens en mannen werden neergeschoten door Britse soldaten na een vreedzame, maar door de Britten verboden, demonstratie voor burgerrechten.

De demonstratie van vandaag 48 jaar geleden, was georganiseerd door de protestant Ivan Cooper om te protesteren tegen de opsluiting van voornamelijk katholieke Ieren in Noord-Ierland. 

* Het Widgery-tribunaal, dat voor deze zaak ingesteld werd, achtte de militairen “niet schuldig” aan de dood van de 14 burgers. Er is in deze zaak echter nooit een veroordeling uitgesproken. Wel stelde Widgery dat het gedrag van de militairen “roekeloos” was geweest.

* De Britse premier David Cameron bood op dinsdag 15 juli 2010 (!) , volle 38 jaar na de feiten, namens de regering in het  Britse Lagerhuis zijn excuses aan voor de dood van de 14 ongewapende betogers tijdens Bloody Sunday in 1972. De premier deed dit tijdens de presentatie van een langverwacht rapport van de magistraat Mark Saville.

* De conclusies van het lijvige rapport waren volgens Cameron “schokkend”. Volgens Lord Saville was de dood van de 14 betogers “onrechtvaardig en onverdedigbaar”. Het onderzoek is het duurste en langste in de Britse justitiële geschiedenis.

* Bloody Sunday wordt vaak aangeduid als het escalatiepunt van de dertigjarige burgeroorlog (the Troubles) die in Noord-Ierland plaatsvond. Graffiti in Belfast (Noord-Ierland) lieten onterecht altijd blijken dat IRA … ‘I Ran Away’ (Ik rende weg) betekende.

* Herinneringen aan Bloody Sunday overschaduwen nog altijd de recentste conflicten in de geschiedenis van onderlinge schermutselingen tussen Ieren en Britten omdat de slachting van de onschuldigen op die zondag in januari 1972 werd uitgevoerd door Britse soldaten, en niet door paramilitairen.

* De Ierse popgroep U2 had in 1983 een hit met het lied Sunday Bloody Sunday dat over deze gebeurtenis verhaalde.

* In 2002 verscheen de film “Bloody Sunday “ van Paul Greengrass die het over de gebeurtenissen van toen heeft.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE EERSTE DRIEWIELAUTO

De Duitse ingenieur en industrieel Carl Friedrich Benz richtte in 1883 de firma Benz & Cie op. Carl Benz bouwde in 1878 een tweetakt gasmotor en ontwikkelde daarna een eencilinder-viertakt verbrandingsmotor.

* De verbrandingsmotor stelde Carl Benz in staat om in 1886 een driewielig voertuig, de eerste auto ooit, aan te drijven.

Later bleek dat zijn rivaal, de Duitse automobielpionier, Gottlieb Wilhelm Daimler haast tegelijkertijd ook een vergelijkbare verbrandingsmotor had ontwikkeld.

Driewieler met verbrandingsmotor

Van de driewieler (foto) bouwde de firma van Carl Benz in Mannheim een kleine serie die ook werd verkocht in het buitenland. Het voertuig kon hiermee een snelheid van 16 kilometer per uur ontwikkelen. Thans vergelijkbaar met een mobieltje op 3 of 4 wielen voor mensen met een beperking.

  • Voor dit voertuig ontwikkelde Carl Benz het differentieel, de riemaandrijving en de autoband.

De door Benz gebouwde eerste auto bevindt zich tegenwoordig in een museum in München. Het zou nog tot 1893 duren voordat hij met een auto op vier wielen zou komen.

Ingenieur en industrieel

Carl Benz ontwikkelde verschillende tweetaktmotoren en maakte later een motorwagen met een watergekoelde viertaktmotor.

* Met de driewieler maakte hij in 1885 een eerste tochtje. Ter vergelijking vertel ik hierbij dat mijn grootmoeder langs vaders kant toen een meisje van 14 was …

* Op 29 januari 1886 , vandaag 134 jaar geleden, kreeg Benz een patent voor zijn uitvinding.

° Benz introduceerde zes maanden later zijn eerste voertuig met een benzinemotor. Twee jaar later reed zijn echtgenote Bertha Benz met de ‘Benz Patent Motorwagen’ van Mannheim naar Pforzheim, een tocht van ongeveer 100 kilometer.

Mercedes Benz

Carl Benz kreeg in 1905 ruzie met zijn aandeelhouders en vertrok uit het bedrijf. En richtte Benz und Söhne op. Dit bedrijf werd na het vertrek van Carl Benz in 1906 voortgezet door zijn zonen. Het bedrijf werd een toeleverancier van Mercedes-Benz.

Carl Benz overleed op 4 april 1929 op zijn 84ste in Ladenburg. De naam Benz komen we tegenwoordig nog tegen in de merknaam Mercedes Benz.

What do you want to do ?

New mail

DON QUICHOTTE de la Mancha

Even vooraf … Filips II, de zoon van keizer Karel V, had weinig zin om zijn vader op te volgen in de Nederlanden en koos resoluut voor het koningschap in Spanje.  

Daar werd hij later opgevolgd door zijn 20-jarige zoon Filips III, in wiens bekwaamheid hij geen vertrouwen had. Hij liet hem een dodelijk verarmd Spanje en het immens grote paleis Escorial nabij Madrid na.

* Don Quichotte, de beroemde roman van schrijver Cervantes, dateert uit die tijd. Hij wordt in januari 1605 gepubliceerd en is in feite een uiting van de desillusie die zich meester maakte van zijn meest loyale aanhangers in het verpauperde Spanje van toen.

De Don Quichotte van schrijver Cervantes vertelt het verhaal van een oudere edelman die, duidelijk in de war, denkt dat hij een ridder is.

° Alonso Quijano is zijn verstand kwijtgeraakt en denkt dat hij de dolende ridder Don Quichotte van La Mancha is. Hij begint aan een dwaaltocht over de wegen en het platteland van Spanje.

Gezeten op zijn strijdros, in feite een afgeleefde, uitgemergelde boerenknol, en gehuld in een verroest harnas met een papieren helm op het hoofd trekt hij ten strijde tegen alle soorten van onrecht en onrechtvaardigheden.

Herbergen ziet hij voor kastelen aan. Geestelijken voor schurken. Windmolens voor reuzen en een kudde schapen voor een heus leger.

Maar zijn waanideeën stuiten steevast op de nuchterheid, de voorzichtigheid en de spreekwoorden van Sancho, zijn schildknaap en goede buurman.

° Deze botsing tussen de ideale, fictieve wereld van Don Quichotte en de echte wereld van Sancho is de bron van de humor in dit boek.

Het verhaal werd meteen een geweldig succes onder wie kon lezen in die tijd van meer dan 400 jaar geleden.

° In mijn geheugen zit Don Quichotte gegrift als de ridder die ‘tegen windmolens vecht’, een ‘nodeloze strijd levert’.

Don Quichotte is, na de Bijbel, een van de meest vertaalde boeken. Nog steeds verkrijgbaar in de boekhandel.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 7