DE BENDE (PATRICK) HAEMERS

Een van de beruchtste criminelen die België ooit heeft gekend, is ongetwijfeld Patrick Haemers. ‘De Bende Haemers’ was alom geducht. ‘Overvallen plegen was hun levensstijl.’

Patrick Haemers in de jaren tachtig. De naam roept bij iedereen ouder dan dertig beelden op van bloedige overvallen op geldtransporten of van ex-premier Paul Vanden Boeynants die zich op een persconferentie afvraagt … wie hem ontvoerd heeft.

Haemers behoorde bij het Brusselse misdaadmilieu. Hij smokkelde een tijdlang geld voor een aantal klanten van bankier x. De bende Haemers werd nog beruchter om gewelddadige overvallen op verschillende geldtransporten waarbij ze erg militair en professioneel te werk gingen.

27 mei 1989, vandaag exact 30 jaar geleden, werd Patrick Haemers aangehouden in een shoppingcenter in Rio de Janeiro door twee Belgische speurders en een aantal Braziliaanse collega’s.

Daarheen was hij, samen met zijn vrouw Denise Tyack, gevlucht na de ontvoering van de oud-premier Paul Vanden Boeynants. Men kwam hem echter gauw op het spoor.

19 april 1993 startte zijn proces onder grote internationale belangstelling. Edoch…bij gebrek aan genoeg juryleden werd het meteen uitgesteld.

14 mei 1993 maakte Haemers in zijn gevangeniscel er zelf een einde aan.

Zesdejaars SILA Westerlo winnen BERT

De zesdejaars Industriële Wetenschappen (6IW) van SILA Westerlo hebben de hoofdprijs gewonnen van de -Belgian Railways Competition for Technicians-, of kortweg BERT.

Dat is de nationale technologiewedstrijd van de spoorwegen voor leerlingen uit de derde graad van het technisch en beroepsonderwijs. De studenten van 6IW wonnen de finale in het NMBS-treinmuseum met hun systeem om graffiti op treinen snel te detecteren en te verwijderen.

60667687_2196693457308433_6315468191489327104_n BERT-NMBS-SNCB-HRRail-1ste-prijs
HR Rail en NMBS daagden de technische studenten in heel België uit om een oplossing te ontwikkelen voor dit tweeledige probleem: enerzijds graffiti heel snel opsporen nadat die is aangebracht, want vroege detectie vergemakkelijkt het verwijderingsproces, en anderzijds graffiti op een efficiënte en milieuvriendelijke manier verwijderen.

SILA Westerlo overtuigde de jury met hun oplossing: de 6IW’ers ontwikkelden zelf een ingenieus systeem waarbij ze een foto maken en deze vergelijken met een standaardfoto zonder graffiti. Als er verschillen worden opgemerkt tussen deze foto’s, dan wijst dit op de aanwezigheid van graffiti en kunnen ze deze lokaliseren. Vervolgens wordt ook het verwijderingssysteem aangestuurd op deze locatie.

Door deze overwinning gaan de studenten aan de haal met 5.000 euro voor de school en de deelnemende leerlingen zelf krijgen elk een reischeque ter waarde van 200 euro.

DE LAAK EN DE MINISTER …

Een maand of iets langer geleden had de gemeente Laakdal contact  met de Vlaamse overheid over het ruimen van het slib in de Laak. De vorige echte ruiming  dateert  al van  dertig jaar geleden .

De Laak slibt stilaan dicht. Wat er nog van de rivier overblijft is veel minder dan de helft van de oorspronkelijke opslagcapaciteit. Het gevolg daarvan zijn vele en grote overstromingen.

sized_DSC_0019 sized_DSC_0020

sized_P1110185Vooral naar de monding toe sterven heel wat bomen af omwille van de slechte kwaliteit van het overstromingswater. Dat allemaal is heel goed te merken op de grens van Varendonk en Zammel, de monding van de Grote Laak. Meteen ook de start van de vervuiling van de Grote Neet. (foto’s mei 2019)

De gemeente Laakdal dringt al jarenlang bij de Vlaamse overheid aan om dringend maatregelen te nemen. Vrijwel steeds was het antwoord : “Alles ligt klaar, binnen twee jaar beginnen wij eraan.”  De uitleg die de gemeente recenter kreeg was wel uitgebreider en klonk positiever.

“Een eerste fase van uitvoering zou er erg snel komen. Het aanvangsbevel werd gegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij. 9 april werd een startvergadering met de aannemer georganiseerd.  De aannemer meldde om op 23 april (!) de werken te zullen starten. De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 6 kalendermaanden.

In deze opdracht is, zoals afgesproken, de ruiming van 2 trajecten voorzien:

deeltraject 1: N141 (Meerlaarstraat) tot de N126 (Geelsebaan)

deeltraject 2: ‘Kerkstraat-Vorstsebaan’”

De melding “zoals afgesproken“ kwam ons in de mededeling eigenaardig over. Wij begrepen niet waarom het deel van de Vorstsebaan tot Varendonk-Zammel niet eerst aan bod komt. Want wanneer eerst de bovenloop wordt geruimd, komt er nog meer water terecht op het zwaarst dichtgeslibde deel, en zal daar nog meer wateroverlast veroorzaken.  (foto’s 2016 na vele, fikse regenbuien, vandaar het schoon water)

P1050480 P1050509

Die bekommernis hebben wij overgemaakt aan de bevoegde minister Koen  Van den Heuvel. Een echt  antwoord verwachten wij elke dag, maar wij vrezen dat men dat laatste stuk, het eigenlijke sluitstuk, weer op de lange baan gaat schuiven. Wij vermoeden trouwens dat de minister bij de VMM ook geen antwoord heeft gekregen.

Knipsel20Toch één klein lichtpuntje in de reactie van de minister … “In het  kader van de Europese Life-projecten werd een projectaanvraag ‘Narmena’ ingediend waarin ook het mondingsgebied van de Grote Laak als projectgebied is opgenomen. Dit project werd alvast in eerste ronde geselecteerd. In juni zal bekend zijn of er een finale goedkeuring is als Life-project.”

Hopelijk reageert de gemeente nu  als een rasechte bulldog die zich aan dat laatste bericht vastklampt en het niet meer los laat! Want zonder de sanering van het mondingsgebied  zal de rest veel minder baten opleveren.

FILES OP DE EVEREST

 Files op de hoogste berg ter wereld: het is geen fictie. Afgelopen woensdag waagden meer dan 300 mensen zich aan de klim op de Mount Everest. Mogelijk heeft de wachttijd bijgedragen aan de dood van twee klimmers. (De Morgen 24.05.19) Intussen liep het dodental op tot tien. (26.05.19).
        Op de foto van Nirmal Purja is een lange wachtrij te zien. Beeld AFP PHOTO / PROJECT POSSIBLE

Van Eyck, een optische revolutie

Knipsel 14De campagne voor het Van Eyckjaar 2020, derde en laatste etappe van het cultuurtoeristische project Vlaamse Meesters, is bezig. Voor de tentoonstelling in het MSK kan de teller alvast beginnen lopen. Het aantal bezoekers is begroot op 240.000. En dat is een voorzichtige schatting, zeggen ze in Gent.

Het restauratieproject van De aanbidding van het Lam Gods vormt de aanleiding, al zal dat in 2020 nog niet afgerond zijn. Het MSK krijgt wel de buitenpanelen, die al eind 2016 van hun vele retouches en vernislagen verlost waren, in bruikleen. De restauratie was ronduit spectaculair. De vele details, het stralende coloriet van het veelluik: ze bleken ongezien. De tentoonstelling wordt opgebouwd rond thema’s of Van Eycks baanbrekende portretkunst. Stuk voor stuk zijn er aanknopingspunten voor te vinden in de buitenste luiken van het Lam Gods.

Het MSK ziet het groots. Het wil de artistieke context rond 1430 schetsen aan de hand van miniaturen, verluchte handschriften, tekeningen, wandtapijten en edelsmeedwerk, maar het zal ook Van Eycks kunst vergelijken met topwerken uit de aankomende renaissance in Italië.

Van Eyck was een hoogontwikkelde kunstenaar, in dienst van de aristocratie. Hij was ambachtsman én geleerde. Brugge was tussen 1420 en 1470 de culturele hoofdstad van Europa. Over Jan Van Eyck weten we echter weinig. De puzzel van zijn biografie moet bijeengeraapt worden aan de hand van zestig stukken: de werken die hij naliet, plus veertig geschreven notities waarin zijn naam opduikt.

Van Eyck signeerde negen schilderijen, die dus met zekerheid van zijn hand zijn. Daarnaast is er sprake van ruim een dozijn ‘eyckiaanse’ werken, toegeschreven aan de kunstenaar of zijn atelier. Van dat oeuvre, verspreid over Europa en Noord-Amerika, komt de helft naar Gent. Vrijdag werd de eerste reeks bruiklenen aangekondigd, w.o. de luiken van het Lam Gods.

De aanbidding van het Lam Gods is een buitenbeentje. Na de restauratie – nu het kleurenpalet en de ruimtelijke kwaliteiten beter tot hun recht komen – kan het veelluik voor het eerst een echte dialoog aangaan met de andere werken. Het is de eerste maal ooit dat de panelen naast ander werk van de Vlaamse meester getoond worden. Alleen dat al maakt de tentoonstelling uitzonderlijk. De buitenluiken van het Lam Gods komen in een geklimatiseerde, beveiligde vitrine. Voor het eerst zullen bezoekers ze van zeer dichtbij kunnen bekijken. (bericht dS)

Van Eyck, een optische revolutie. Van 1/2/2020 tot 30/4/2020 in het MSK, Gent. Ticketverkoop startte 1 februari. Wie voor 1 juli een kaartje koopt, betaalt 22 euro in plaats van 28 euro. www.vaneyckwashere.be

NIEUW KAPELLETJE VOOR MON

Aan de Herseltseweg in Veerle, ter hoogte van Mon Cleckx, is het oude  kapelletje op 1 mei vervangen door een nieuw. De nieuwe uiting van volksgeloof vertelt een beetje over de oorsprong ervan.

sized_P1110202

IMG_2299-2

Volgens de informatie van de heemkring lwgh-laakdal is het kapelletje destijds opgericht door de Boerenjeugdbond (BJB). Er waren toen nog veel boerenzonen en -dochters in Haenven.

Vermits het oude kapelletje zware sporen van slijtage vertoonde, werd het tijd om een nieuw te maken. Guido De Peuter vond dat deze uitdrukking van volksdevotie  niet verloren mocht gaan en nam de opdracht wat graag aan. Omdat zijn hobby houtsnijden is, wou Guido er bovendien iets speciaal van maken. Na wat denkwerk kwam het resultaat in fotobijlage (boven) uit de bus.

Op het onderste deel van het nieuwe kapelletje vind je  de oorsprong  ervan: de BJB. De korenaren verwijzen naar de landbouwactiviteit. Het vlindertje is de handtekening van de snijder. Dat laat Guido meestal achter op zijn werkstukjes, als het tenminste past in het kader van het onderwerp. Wat hier zeker het geval is.

LUCKY CHRISTOFFEL COLUMBUS …

20 mei 1506, vandaag 513 jaar geleden, overleed de wellicht best gekende zeevaarder ooit, de ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus.  Zonder het echt te beseffen werd hij ontdekker van een nieuw continent.

Christopher Columbus portrait from Salvadoran moneyOp zijn 14de al wist hij dat de zee zijn lotsbestemming was. Voor hij het plan opvatte om op zoek te gaan naar een kortere zeeroute naar Azië nam Columbus vanuit zijn geboortestad Genua aan verscheidene handelsreizen deel.

Columbus was er van overtuigd dat de aarde rond was. Door een nieuwe zeeroute pal westwaarts te varen, zou hij beslist in Azië belanden. Cipangu (huidig Japan) lag slechts 3 500 km ver, rekende hij verkeerd uit. In werkelijkheid waren er dat bijna 20 000, een zeereis van zeker 85 dagen. Gezien de toenmalige navigatietechnieken en bevoorrading volstrekt onverantwoord. Maar soit, Columbus geloofde in zijn eigen rekensommetje. Nu nog een sponsor vinden.

Na een schipbreuk tijdens een handelsvaart voor de kust van Portugal, kwam hij bij de koning terecht. Die wees hem door. Aan het Spaanse hof had men wel oren naar zijn plannen. Alhoewel, de koning had veruit de meeste belangstelling voor de fortuinen die Columbus hem voorspiegelde. Columbus kreeg een opdracht en vaarde uit van op de Canarische Eilanden met 3 boten: de ‘Nina’, de ‘Pinta’ en de ‘Santa Maria’. U allen welbekend van op school.

images (5)botenColumbus mocht echt van geluk spreken dat zijn theorie van ‘de oceaanzee’ niet klopte en dat er wel degelijk een continent lag tussen Europa en Azië. Al geloofde hij het zelf niet.

12 oktober 1492 dacht Columbus dat India voor zijn voeten lag , maar van een rijke Aziatische beschaving was geen sprake. De inboorlingen waren wild, liepen haast naakt rond en spraken een taaltje dat niemand verstond. San Salvador doopte hij de plaats waar hij geland was. Dagen later vielen er eerste doden omwille van de ziektekiemen die de Spanjaarden kwistig verspreidden.

Columbus voer verder en bereikte Cubanacan (Cuba). Dat taaltje interesseerde hem meer, omwille van die ‘Kan’ aan het einde. Kan’s waren grote heersers in Azië. Toen ook dat niet zo was, ontdekte Columbus ongewild ook nog Haïti (Hispaniola). Daarna keerde hij in de lente van 1493 terug naar Spanje en werd uitbundig ontvangen.

In het najaar van datzelfde 1493 vaarde Columbus opnieuw naar ‘zijn Azië’. Aan boord van de 17-koppige vloot nu ook 1 200 avonturiers die best een nieuw leven in die verre wereld wilden wagen. Onbewust werden zij de eerste Spaanse kolonisten van Haïti.

Dat Columbus zijn eerste twee tochten baseerde op onjuiste berekeningen en Midden-Amerika ’per ongeluk’ ontdekte, maakt zijn prestaties niet minder groot.

amerigo-vespucci-9517978-1-402De man die jaren na hem Amerika echt zou ‘ontdekken’ was Amerigo Vespucci, een Italiaan uit Florence.

De brieven die Vespucci schreef over zijn belevenissen en bevindingen onderweg zorgden er in Europa voor dat algemeen aanvaard werd dat de pas ontdekte wereld niet Indië of zomaar een eilandje was, maar een heel nieuw werelddeel, de ‘Nieuwe Wereld’.

De Duitse cartograaf Martin Waldseemüller was zo onder de indruk van Vespucci’s beschrijvingen dat hij in 1507 het ontdekte land Amerika noemde, naar Amerigo Vespucci. In 1538 werd op een landkaart van onze eigenste cartograaf Mercator de naam ‘Terri Americi’ gebruikt om zowel Noord- als Zuid-Amerika aan te duiden. Maar die naam geraakte nooit echt ingeburgerd.

MINISTER BEZOCHT LAAKDALSE WERF

De Confederatie Bouw organiseerde gisteren zondag 19 mei 2019 voor de dertiende opeenvolgende keer een Open Wervendag. Deze nationale imagocampagne is uitgegroeid tot dé visitekaart voor bouw-, energie- en milieuprojecten.

Knipsel 2Op Open Wervendag kon het grote publiek kennismaken met meer dan 135 toonaangevende bouwprojecten die trendsettend zijn en technisch, maatschappelijk, economisch en op milieugebied innoveren.

Minister van omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) bracht een bezoek aan een Laakdalse werf. De minister bezocht een woning in houtskeletbouw in de Aambeeldstraat in Groot-Vorst. Een project gerealiseerd door het woningbouwbedrijf Quality Build uit Herselt, gespecialiseerd is in houtskeletbouw.

BEZWAREN TEGEN HOTEL DE MERODE

Vorige vrijdag was het de laatste dag dat er tegen het plan van prins Simon de Merode bezwaren konden worden ingediend.  De prins wil immers graag een groot hotel realiseren waarvoor heel wat bomen moeten sneuvelen.

Dat zorgt bij vele mensen en verenigingen voor grote problemen. Een groot hotel waarvoor heel wat bomen zouden moeten sneuvelen, zien zij echt niet meteen zitten .

Staf Pelckmans-v2

 

De partij Groen Herselt en Westerlo was dan ook bij de forse indieners van een bezwaar. Staf Pelckmans is de voornaamste kandidaat voor Groen in de Kempen. Staf werd gekozen. Een bewijs dat hij heel wat in zijn mars heeft.

 

Tevoren was Staf de voornaamste cultuurambtenaar uit de Kempen als directeur van het provinciaal Cultuurcentrum de Warande.

Staf coördineerde voor GvL de standpunten van Groen als volgt:

  • Een van de vijf ambities waarop we ons als Groen Kempen willen focussen is de realisatie van één of meerdere regionale parken in de Kempen.
  • Als concrete voorbeelden benoemden we de regio rond het Turnhouts Vennengebied en de regio rond het gebied De Merode.
  • Door de potentiële realisatie hiervan beogen we de bescherming van onze natuurgebieden om zo bij te dragen aan de Kempense biodiversiteit en luchtkwaliteit. Boskap hierbij is uit den boze : doch als het dan toch moet dan enkel via een slim systeem van verplichte boscompensatie in diezelfde regio. Het betreft hier immers duidelijk een boskap voor nieuwe bebouwingen.
  • Als we deze regionale parkambities ook nog koppelen aan ons actiepunt rond het behoud van de Open ruimte in onze regio dan passen de plannen van het Kasteelpark de Merode met o.m. de inplanting van een hotelfunctie hier uitdrukkelijk NIET
1 2 3 4 6