MORGEN VERKIEZINGEN

26 mei. Verkiezingen. Meer dan waarschijnlijk zal het federale parlement er NA ZONDAG grondig anders uitzien. Misschien wel met een aantal Laakdalse gekozenen erbij…

CD&V kiest met Stein Voet en Nele Devoghel voor 2 Laakdallers voor de verkiezingen van 26 mei.

Nele Devoghel is een kakelvers politiek talent in Laakdal. In oktober nam ze voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met 359 voorkeurstemmen was ze meteen verkozen en schopte ze het tot CD&V-fractieleider binnen de Laakdalse gemeenteraad.

“Van op de Vlaamse lijst onder het lijsttrekkerschap van Minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel, trek ik volop mee de kaart van de landbouwers en het ondernemerschap” weet Nele.

Nele is  voorzitster van de Laakdalse landbouwraad en staat bekend als iemand die van aanpakken weet. Zo is zij onder andere initiatiefneemster van het Lalala-pad en is Nele bezieler van een hoevewinkel waaraan tal van ondernemers meewerken. Nele krijgt de 28ste plek op de lijst voor het Vlaams Parlement.

Knipsel6Stein Voet behaalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen vanop de 11de plaats 412 voorkeurstemmen. Dit is kamerlijsttrekker Servais Verherstraeten niet ontgaan.

“Het is een enorme eer wanneer Servais, hét Kempisch CD&V-kopstuk, je vraagt om als Kempische jongere mee zijn lijst te steunen”,  aldus Stein Voet.

De 33-jarige voorzitter van de Laakdalse CD&V-afdeling krijgt de zesde plaats toegewezen op het lijstje van de opvolgers voor de Kamer.  Stein is al enkele jaren regionaal actief binnen CD&V, maar het is zijn eerste deelname aan bovenlokale verkiezingen.

Reeds in 2008 stond Stein mee aan de wieg van de oprichting van de Laakdalse jongerenwerking. Stein nam na de jongste gemeenteraadsverkiezingen geen mandaat op, maar is achter de schermen als CD&V-afdelingsvoorzitter een erg actieve CD&V-sympathisant.

Caroline Janssens tweede lijstduwer Kamer

N-VA Laakdal

Bij de federale verkiezingen van morgen 26 mei 2019 is Caroline Janssens (Laakdal) tweede lijstduwer (plaats 23) op de N-VA-kamerlijst voor de provincie Antwerpen.  Samen met lijstduwer Peter De Roover (fractieleider Federaal Parlement) wil zij  haar enthousiasme en kennis inzetten om de partij naar een goede verkiezingsuitslag te duwen. Net zoals ze dat in 2014 ook al deed vanuit een opvolgersplaats.

foto caroline-2Caroline Janssens (32 jaar) zetelt al jaren in de Laakdalse politiek. Zij realiseerde tal van mooie zaken voor de Laakdalse burger.  Ze lag bv. aan de basis bij de invoering van het digitaal woonloket, de oprichting van de gemeentelijke facebookpagina, de opstart van de adviesraad voor personen met een beperking, de aankoop van AED’s (defibrillator).

Bij de lokale verkiezingen van oktober 2018 werd Caroline probleemloos weer verkozen. En de inwoners van Laakdal zullen het geweten hebben, want al op de eerste gemeenteraad van deze nieuwe legislatuur realiseerde ze voor Laakdal de invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie.

Vooral sociale thema’s wekken de interesse van Caroline.  De basis/reden hiervan vinden we enerzijds terug in haar studiekeuze (maatschappelijk assistent) en anderzijds in haar beroepskeuze.  Na vijf jaar tewerkstelling in de gehandicaptenzorg werkt Caroline nu sinds twee jaar in het Vlaams Parlement als N-VA-fractiemedewerker  voor de commissies welzijn, gelijke kansen en armoedebeleid.

Vanuit deze interesse en ervaring wil Caroline Janssens graag op federaal niveau blijven werken aan tal van  uiteenlopende sociale thema’s. Ze geeft aan, enorm blij te zijn met het vertrouwen dat ze vanuit de partij krijgt als tweede lijstduwer (plaats 23) op de kamerlijst.

DE LAAK EN DE MINISTER …

Een maand of iets langer geleden had de gemeente Laakdal contact  met de Vlaamse overheid over het ruimen van het slib in de Laak. De vorige echte ruiming  dateert  al van  dertig jaar geleden .

De Laak slibt stilaan dicht. Wat er nog van de rivier overblijft is veel minder dan de helft van de oorspronkelijke opslagcapaciteit. Het gevolg daarvan zijn vele en grote overstromingen.

sized_DSC_0019 sized_DSC_0020

sized_P1110185Vooral naar de monding toe sterven heel wat bomen af omwille van de slechte kwaliteit van het overstromingswater. Dat allemaal is heel goed te merken op de grens van Varendonk en Zammel, de monding van de Grote Laak. Meteen ook de start van de vervuiling van de Grote Neet. (foto’s mei 2019)

De gemeente Laakdal dringt al jarenlang bij de Vlaamse overheid aan om dringend maatregelen te nemen. Vrijwel steeds was het antwoord : “Alles ligt klaar, binnen twee jaar beginnen wij eraan.”  De uitleg die de gemeente recenter kreeg was wel uitgebreider en klonk positiever.

“Een eerste fase van uitvoering zou er erg snel komen. Het aanvangsbevel werd gegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij. 9 april werd een startvergadering met de aannemer georganiseerd.  De aannemer meldde om op 23 april (!) de werken te zullen starten. De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 6 kalendermaanden.

In deze opdracht is, zoals afgesproken, de ruiming van 2 trajecten voorzien:

deeltraject 1: N141 (Meerlaarstraat) tot de N126 (Geelsebaan)

deeltraject 2: ‘Kerkstraat-Vorstsebaan’”

De melding “zoals afgesproken“ kwam ons in de mededeling eigenaardig over. Wij begrepen niet waarom het deel van de Vorstsebaan tot Varendonk-Zammel niet eerst aan bod komt. Want wanneer eerst de bovenloop wordt geruimd, komt er nog meer water terecht op het zwaarst dichtgeslibde deel, en zal daar nog meer wateroverlast veroorzaken.  (foto’s 2016 na vele, fikse regenbuien, vandaar het schoon water)

P1050480 P1050509

Die bekommernis hebben wij overgemaakt aan de bevoegde minister Koen  Van den Heuvel. Een echt  antwoord verwachten wij elke dag, maar wij vrezen dat men dat laatste stuk, het eigenlijke sluitstuk, weer op de lange baan gaat schuiven. Wij vermoeden trouwens dat de minister bij de VMM ook geen antwoord heeft gekregen.

Knipsel20Toch één klein lichtpuntje in de reactie van de minister … “In het  kader van de Europese Life-projecten werd een projectaanvraag ‘Narmena’ ingediend waarin ook het mondingsgebied van de Grote Laak als projectgebied is opgenomen. Dit project werd alvast in eerste ronde geselecteerd. In juni zal bekend zijn of er een finale goedkeuring is als Life-project.”

Hopelijk reageert de gemeente nu  als een rasechte bulldog die zich aan dat laatste bericht vastklampt en het niet meer los laat! Want zonder de sanering van het mondingsgebied  zal de rest veel minder baten opleveren.

FILES OP DE EVEREST

 Files op de hoogste berg ter wereld: het is geen fictie. Afgelopen woensdag waagden meer dan 300 mensen zich aan de klim op de Mount Everest. Mogelijk heeft de wachttijd bijgedragen aan de dood van twee klimmers. (De Morgen 24.05.19)
        Op de foto van Nirmal Purja is een lange wachtrij te zien. Beeld AFP PHOTO / PROJECT POSSIBLE

Van Eyck, een optische revolutie

Knipsel 14De campagne voor het Van Eyckjaar 2020, derde en laatste etappe van het cultuurtoeristische project Vlaamse Meesters, is bezig. Voor de tentoonstelling in het MSK kan de teller alvast beginnen lopen. Het aantal bezoekers is begroot op 240.000. En dat is een voorzichtige schatting, zeggen ze in Gent.

Het restauratieproject van De aanbidding van het Lam Gods vormt de aanleiding, al zal dat in 2020 nog niet afgerond zijn. Het MSK krijgt wel de buitenpanelen, die al eind 2016 van hun vele retouches en vernislagen verlost waren, in bruikleen. De restauratie was ronduit spectaculair. De vele details, het stralende coloriet van het veelluik: ze bleken ongezien. De tentoonstelling wordt opgebouwd rond thema’s of Van Eycks baanbrekende portretkunst. Stuk voor stuk zijn er aanknopingspunten voor te vinden in de buitenste luiken van het Lam Gods.

Het MSK ziet het groots. Het wil de artistieke context rond 1430 schetsen aan de hand van miniaturen, verluchte handschriften, tekeningen, wandtapijten en edelsmeedwerk, maar het zal ook Van Eycks kunst vergelijken met topwerken uit de aankomende renaissance in Italië.

Van Eyck was een hoogontwikkelde kunstenaar, in dienst van de aristocratie. Hij was ambachtsman én geleerde. Brugge was tussen 1420 en 1470 de culturele hoofdstad van Europa. Over Jan Van Eyck weten we echter weinig. De puzzel van zijn biografie moet bijeengeraapt worden aan de hand van zestig stukken: de werken die hij naliet, plus veertig geschreven notities waarin zijn naam opduikt.

Van Eyck signeerde negen schilderijen, die dus met zekerheid van zijn hand zijn. Daarnaast is er sprake van ruim een dozijn ‘eyckiaanse’ werken, toegeschreven aan de kunstenaar of zijn atelier. Van dat oeuvre, verspreid over Europa en Noord-Amerika, komt de helft naar Gent. Vrijdag werd de eerste reeks bruiklenen aangekondigd, w.o. de luiken van het Lam Gods.

De aanbidding van het Lam Gods is een buitenbeentje. Na de restauratie – nu het kleurenpalet en de ruimtelijke kwaliteiten beter tot hun recht komen – kan het veelluik voor het eerst een echte dialoog aangaan met de andere werken. Het is de eerste maal ooit dat de panelen naast ander werk van de Vlaamse meester getoond worden. Alleen dat al maakt de tentoonstelling uitzonderlijk. De buitenluiken van het Lam Gods komen in een geklimatiseerde, beveiligde vitrine. Voor het eerst zullen bezoekers ze van zeer dichtbij kunnen bekijken. (bericht dS)

Van Eyck, een optische revolutie. Van 1/2/2020 tot 30/4/2020 in het MSK, Gent. Ticketverkoop startte 1 februari. Wie voor 1 juli een kaartje koopt, betaalt 22 euro in plaats van 28 euro. www.vaneyckwashere.be

NIEUW KAPELLETJE VOOR MON

Aan de Herseltseweg in Veerle, ter hoogte van Mon Cleckx, is het oude  kapelletje op 1 mei vervangen door een nieuw. De nieuwe uiting van volksgeloof vertelt een beetje over de oorsprong ervan.

sized_P1110202

IMG_2299-2

Volgens de informatie van de heemkring lwgh-laakdal is het kapelletje destijds opgericht door de Boerenjeugdbond (BJB). Er waren toen nog veel boerenzonen en -dochters in Haenven.

Vermits het oude kapelletje zware sporen van slijtage vertoonde, werd het tijd om een nieuw te maken. Guido De Peuter vond dat deze uitdrukking van volksdevotie  niet verloren mocht gaan en nam de opdracht wat graag aan. Omdat zijn hobby houtsnijden is, wou Guido er bovendien iets speciaal van maken. Na wat denkwerk kwam het resultaat in fotobijlage (boven) uit de bus.

Op het onderste deel van het nieuwe kapelletje vind je  de oorsprong  ervan: de BJB. De korenaren verwijzen naar de landbouwactiviteit. Het vlindertje is de handtekening van de snijder. Dat laat Guido meestal achter op zijn werkstukjes, als het tenminste past in het kader van het onderwerp. Wat hier zeker het geval is.

COSA NOSTRA VERGEET NOOIT

Giovanni Falcone was een Italiaans onderzoeksrechter, vooral bekend als verwoed strijder tegen de Italiaanse maffia, de Cosa Nostra.

23 mei 1992, vandaag 27 jaar geleden, werd hij, samen met zijn vrouw en drie lijfwachten, door die Cosa Nostra letterlijk in de lucht geblazen. De prijs van een drie jaar durend proces in Palermo tegen die Siciliaanse maffia waarin het hof liefst meer dan ‘25 eeuwen’ gevangenisstraf uitsprak voor 342 maffiosi, waaronder ook de baas der bazen Salvatore Rina.

Falcone moest deze krachttoer dus met zijn leven bekopen. Vijf jaar na afloop van het proces bracht de Cosa Nostra een bom van 500 kg springstof aan in de rioleringen onder de snelweg naar het vliegveld. Toen Falcone passeerde, werd de lading van op afstand tot ontploffing gebracht. Met de fatale gevolgen.

Italië maffialand? Voor vele waarnemers wel. In de ‘Corruption Perceptions Index 2017’ bekleedt Italië nochtans pas de 54ste plaats.

Meer dan 2/3 van alle landen wereldwijd scoort immers nog slechter dan Italië, wat inhoudt dat 6 miljard mensen in een corrupt land leven. Dus landen met een slecht bestuur, politieke instabiliteit, een slecht functionerend rechtssysteem en beperkte persvrijheid.

De best-scorende landen zijn Nieuw-Zeeland, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zwitserland. België staat op de 16de plaats, net voor de USA.

DUUR SCHUILEN IN DE BIECHTSTOEL

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft zich vandaag over een dossier van diefstallen uit een offerblok gebogen. Een man ging er twee keer met de inhoud vandoor, een derde keer mislukte.

af797954-7c8d-11e9-b71d-b10c3d5c5a99_web_scale_0.0694444_0.0694444__Hij slaagde er in maart twee keer in om met de inhoud van het offerblok aan de haal te gaan, een keer 5 euro en de andere keer zo’n 100 euro was zijn buit.

De bewaker van de Hanswijkbasiliek herkende de man op camerabeelden, sloot bij zijn derde roofpoging de deuren en belde de politie. Daarop trachtte de man te vluchten en kroop in de antieken biechtstoel uit de 17de eeuw. Die raakte daarbij beschadigd.

De man gaf toe vanuit Charleroi naar Mechelen te zijn gekomen om te stelen. Hij kampt met een zware drugsverslaving en had geld nodig.

De schade aan de biechtstoel wordt geraamd op bijna 5.500 euro, een bedrag dat de parochie hoopt terug te krijgen van de man.

(dS) – Belga, tvdc – foto fvv –

1 2 3 6