enorme hoeveelheid zwerfvuil opgeruimd

CD&V-bestuursleden, vrijwilligers en een delegatie van de Laakdalse WITZ’ers (WijkInitiatief Tegen Zwerfvuil) ruimde gisteren zaterdag afval op rond het op- en afrittencomplex in Eindhout .

Knipsel1”De komst van Minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel zette onze actie extra kracht bij. De minister ging in dialoog met de WITZ’ers en was lovend over dit Laakdalse initiatief. Als Laakdaller mogen we bijzonder fier zijn over het stijgend aantal WITZ’ers in onze gemeente. Ze leveren schitterend werk!”, vertelde CD&V-voorzitter Stein Voet die er op staat om deze actie jaarlijks te herhalen. “We moeten een statement blijven maken en het werk van de vrijwilligers in de kijker zetten.”

Een veel te kleine container was het resultaat van de jaarlijkse zwerfvuilactie van CD&V-Laakdal.

Het was mijn eerste deelname aan de zwerfvuilactie en ik ben enorm onder de indruk van het opgeruimde zwerfvuil in deze korte tijd”, aldus de kersverse CD&V-jongere Chiel Peeters.

Na deze opruimactie vernamen we dat er nieuwe kandidaat-WITZ’ers zijn. Wie zich mee wil engageren om mee te werken aan een schoner Laakdal neemt hiervoor contact op met onze milieudienst (milieu@laakdal.be).

LOUIS BOECKMANS IN HUMO

De huldiging van Louis Boeckmans tot verdienstelijke Laakdaller krijgt nog een bewonderenswaardig staartje!

Knipsel2

 

d652bb26-65cc-11e9-9d0f-93c72373d0bf_web_scale_0.1774986_0.1774986__

In november kreeg Stein Voet een telefoontje van uitgeverij Horizon. Zij hadden interesse om het verhaal, dat Felix Van Bel naar aanleiding van de huldiging had gebundeld, uit te brengen.

Stein: “Ik bracht hen in contact met kleindochter Lydia  Boeckmans en sinds deze week ligt het boek al in de boekenwinkel! Historicus-schrijver Pieter Serrien schreef het verhaal van Louis Boeckmans neer in een boek dat als titel ‘De laatste getuige’ kreeg.

Deze week stond een recensie in weekblad  Humo: https://www.humo.be/boekreviews/400859/louis-boeckmans-de-laatste-getuige-hoe-ik-breendonkenbuchenwaldoverleefde

Meer info: https://pieterserrien.be/louisboeckmans/

Vernieuwd charter ‘Gezonde Gemeente’

Schepen van Gezondheid Jurgen Mensch en schepen van Welzijn Raf Moons ondertekenden donderdagavond het vernieuwde charter ‘Gezonde Gemeente’.

Knipsel25Hiermee engageert Laakdal om in samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO ook de komende jaren verder werk te maken van een actief gezondheidsbeleid.

“Wij willen nog meer inzetten op de gezondheid van onze inwoners en personeelsleden en zo het gemeentelijk gezondheidsbeleid verder uitbouwen”, verklaart Jurgen.

 Laakdal werd in 2014 een ‘Gezonde Gemeente’. Sindsdien werden er al tal van acties, infosessies georganiseerd zoals ‘Laakdal stopt met roken’, gratis AED-lessen, een lezing over dementie en orgaandonatie, enz.

“Als gemeente dragen wij de gezondheid van onze inwoners hoog in het vaandel en vinden wij het onze taak om gezondheid en welzijn een vaste plaats te geven in ons beleid en rond deze thema’s te blijven werken!”, besluiten Jurgen en Raf.

“Kiezersbedrog”, zegt N-VA

Buurtschool ’t Schanske gaat eind juni definitief dicht

Het was te verwachten dat de sluiting van het schooltje op de Hei heelwat reacties zou teweegbrengen. N-VA Laakdal was vrij hard in zijn afkeuring.

 “In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 kondigde het bestuur de nieuwbouw aan van de gemeenteschool in Veerle-Heide. Er werd een stevige investering gedaan om de plannen klaar te stomen en er werd zelfs een bord geplaatst met een tekening van het gebouw met de melding dat de bouw zou starten in 2019. Vandaag blijkt dat de ouders en de bevolking één groot rad voor ogen werd gedraaid. Het hele project wordt afgeblazen en het schooltje gaat dicht. N-VA betreurt ten stelligste de gang van zaken. Het is de opperste vorm van kiezersbedrog”, zegt Niels Vermeulen, woordvoerder van de partij. Niels motiveert zijn afkeuring in een aantal quotes.

P1100861 P1100864

  • Het oorspronkelijke project was een zeer mooi initiatief. Dankzij subsidies en de verkaveling van de gronden van de huidige school, zou de school bijna gratis gebouwd kunnen worden. En mocht de school op termijn niet meer voldoende kinderen aantrekken, kon ze omgebouwd worden tot een zorgwoningencomplex.”
  • Je kan het welzijn van een gemeenschap en de toekomst van kinderen nu eenmaal niet enkel in termen van financieel rendement uitdrukken. Buurtschooltjes hebben een meerwaarde. Het subsidiedossier bij AGION was reeds aangevraagd in … 2010. De tijd om deze subsidie te verkrijgen is lang, gemiddeld zeven jaar. Dit doet ons sterk vermoeden dat men nooit echt de intentie gehad heeft om de school te bouwen.”
  • CD&V en PROLaakdal hebben in 2018 meer dan 80 000 euro aan gemeentegelden uitgegeven voor propaganda rond de bouw van de school. Dat vinden wij immoreel. Door dit soort tsjeverij verliest de politiek haar geloofwaardigheid en worden vooral ouders, kinderen en de lokale gemeenschap compleet voor schut gezet.”

‘t Schanske sluit eind juni DEFINITIEF !

Laakdal 26 april 2019  –  Eerder dit jaar nam het gemeentebestuur de beslissing over de nieuwbouw van ’t Schanske in beraad. Vervolgens werd een informatieronde georganiseerd met de ouders van de leerlingen van ‘t Schanske, de inrichtende macht, het schoolteam, de vakbond en OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten).

Op basis van de verworven informatie en inzichten heeft het schepencollege vandaag beslist om wijkschool ’t Schanske in Veerle-Heide te sluiten op het einde van het schooljaar 2018-2019, eind juni dus.

P1100863

“Wij begrijpen dat dit een emotioneel moment is voor iedereen. Het was geen gemakkelijke beslissing en we zijn hierbij ook niet over een nacht ijs gegaan”, aldus burgemeester en schepen van onderwijs Tine Gielis.

 

Geactualiseerde leerlingenprognose

In Wijkschool ’t Schanske lopen momenteel 29 leerlingen school (waarvan 20 uit Veerle-Heide). Volgens de huidige leerlingenprognose haalt de wijkschool het vooropgesteld minimum aantal leerlingen niet meer in 2021 en 2023. Dat kan rechtstreeks leiden tot een verplichte sluiting van de school.

Context nieuwbouw ‘t Schanske

Een aantal jaren geleden werd een subsidiedossier ingediend bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Deze subsidies zouden vrijkomen in 2019.

AGION legt op om de nieuwbouw 20 jaar lang als onderwijsinstelling te gebruiken. Indien hieraan niet voldaan wordt, moet de subsidie terugbetaald worden.

Kan je een nieuwe school van 2.000.000 euro bouwen indien je de minimumnorm binnen enkele jaren niet langer behaalt? Deze reële situatie noopte de inrichtende macht daarover goed na te denken.

De geplande nieuwbouw van wijkschool ’t Schanske steunde op 3 elementen: sociale verbinding, kwalitatief onderwijs en degelijke infrastructuur. In samenwerking met verschillende partners, zal het bestuur bekijken hoe die alsnog ingevuld kunnen worden:

-We zoeken naar andere projecten om de sociale verbinding in Veerle-Heide te bevorderen.

-Door het samensmelten van de twee scholen tot één campus worden nieuwe mogelijkheden qua personeelsinzet en zorguren gecreëerd, wat de onderwijskwaliteit en leerlingenondersteuning bevordert.

-Voorheen was het schoolgebouw van de Schans niet groot genoeg om bijkomend de kinderen van ’t Schanske te integreren. Gezien het huidige leerlingenaantal kan dit nu wel. Bovendien engageert het college voor burgemeester en schepenen zich om te blijven investeren in het schoolgebouw en in een extra groene speelruimte achter het gebouw.

Verhuis naar ‘de Schans’

Vanaf september wordt wijkschool ’t Schanske ondergebracht op de site van de gemeentelijke basisschool de Schans in Veerle. De inrichtende macht zal deze verhuis en centralisatie mee vormgeven. De school zal in september klaar zijn om alle kinderen te ontvangen.

Tine Gielis: “Met het oog op kwalitatief onderwijs blijven we op pedagogisch vlak investeren in diverse trajectbegeleidingen en zetten we maximaal in op tewerkstelling. We zullen er alles aan doen om de overgang naar de Schans zo vlot mogelijk te laten verlopen. Om op alle praktische vragen van de betrokken ouders te antwoorden, organiseren we later nog een infomoment voor hen.”

KERNRAMP TSJERNOBYL

26 april 1986,  vandaag exact 33 jaar geleden. Kernramp van Tsjernobyl, op de grens van Rusland en Wit-Rusland. De grootste nucleaire ramp ooit waarbij grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrijkwamen. De ramp waarvan de nucleaire industrie beweerde dat ze niet kon gebeuren en aanvankelijk dus niet gebeurde.

Nucleaire-reactor-na-de-ramp-ccDe ontkenning werd spoedig doorgeprikt. Alle meetstations in Europa waren unaniem: in Tsjernobyl was een voorlopig nog onmeetbaar grote nucleaire ramp gebeurd.

Het Sovjetregime dat op zijn laatste benen liep, besefte spoedig dat ontkennen zinloos was. Meer dan 30 uur na de ontploffing startte eindelijk de evacuatie van de bevolking in de nabije stad Pripyat bij Kiev. Daar was het gros van de vervuiling neergekomen. De inwoners werden niet voor de grote gevaren gewaarschuwd, de rest van de wereld evenmin.

Bij de evacuatie werd enkel het hoogstnodige om mee te nemen toegestaan. Drie dagen later zouden de mensen immers weer thuis zijn, werd verzekerd. De rij mensen die bij de bussen wilden komen, was 20 km lang, maar … binnen de drie uur was de stad met 50 000 inwoners compleet leeg en verhuisd.

Pripyat is nog steeds een complete spookstad. Geen enkel huis, geen enkele flat bleef gespaard van plundering. Officieel kregen zowat 600 000 mensen een flinke dosis straling te verwerken. Het dodenaantal loopt nog steeds op.

Wat was er eigenlijk gebeurd in de kerncentrale, één van de grootste ter wereld? Na een mislukte test ontplofte de reactor. De explosie blies het 1 200 ton wegende deksel weg. De hel stond wagenwijd open.

tsjernobyl_headerAanvankelijk werd geblust met water. Dat verergerde de situatie alleen maar. 31 mensen binnen de centrale kwamen direct om. Zij werden in een betonnen kist begraven vanwege de sterke straling. Ook de centrale zelf werd ingekapseld in een reusachtige sarcofaag. Die wordt eerlang vervangen door een nieuw exemplaar.

Tsjernobyl, een naam die gegrift staat in het geheugen van pakweg elke 45- tot 100-jarige, overal ter wereld.

GEEF ONS MAAR ANUNA DE WEVER

Neem nu dat jonge meisje uit Zweden, de 16-jarige Greta Thunberg. Wat een persoonlijkheid! Wat een voorbeeld! Wat een strijder! Laat ik er geen doekje om winden: ik kan dat grietje niet uitstaan.

images0Oké, ze reist de wereld rond om met haar speeches iedereen bij de les te houden, maar als je ze even tussen de soep en de patatten door analyseert, besef je dat ze maar wat uitkraamt in slogans die waarschijnlijk geschreven zijn door een paar reclamejongens met een knotje, een driedagenbaard, een Porsche, een groene bril en een blonde stoot als binnenkort weer afgedankte supervriendin.

Je maakt mij niet wijs dat die Greta Thunberg haar gewauwel zelf verzint. En wauwelen is wat ze doet. Zelfs als ze vijf microfoons voor haar snufferd heeft, heb je een hoorapparaat nodig om haar gefezel te verstaan. Om de andere zin barst ze in snikken uit, en het enige wat ze wil, is roem en applaus op alle banken Wat een seut is me dat.

Men zegt dat het tutje aan een vorm van autisme lijdt, en dat is heel erg, maar de aangewezen methode om die ziekte te bestrijden is thuis in bed liggen, veel thee drinken en de wereld met rus laten.

Geef ons maar Anuna De Wever. Ze schreit zich zelden of nooit de ogen uit de kop, en ze is zo slim om zich zowel panseksueel als lesbisch te outen, opdat ieder jongmens, zij het boy of girl of alles ertussen, haar sympathiek en herkenbaar vindt.

Met andere woorden, Greta Thunberg moet met pensioen, en al haar taken moeten wereldwijd overgenomen worden door onze Anuna, die in staat mag worden geacht om zowel de opzichters van het Amazonewoud, de voorzitters van de Europese instanties als de halfbroer van boer Teunis achter zich te scharen, teneinde de natuur en het klimaat definitief te redden.

(uit ‘Koppensneller Herman Brusselmans’ deze week in Humo)

extra parkeerruimte VRACHTWAGENS

De gloednieuwe vrachtwagenparking langs de Steenweg op Meerhout, vlakbij het op – en afrittencomplex in Laakdal, kan bijna in gebruik genomen worden.

Knipsel22

De gemeenteraad boog zich dinsdagavond over het gebruikersreglement van de parking. Laakdalse bus – of vrachtwagenchauffeurs die graag gebruik willen maken van het parkeerterrein kunnen zich voortaan registreren bij de mobiliteitsdienst.

 

Tine Gielis (burgemeester en schepen van openbare werken):

“Het gemeentebestuur investeerde €97.000 in de inrichting van het terrein dat plaats biedt voor een vijftiental vrachtwagens. Uit veiligheidsoverwegingen werd de parking voorzien van een afsluiting en een slagboom. Bovendien worden er voor de toegangscontrole badges ter beschikking gesteld.”

De parking kan enkel gebruikt worden door chauffeurs die gedomicilieerd en woonachtig zijn te Laakdal.
Het schepencollege verleent de toegang tot de parking op basis van objectieve criteria zoals woonplaats, gebruiksintensiteit en beschikbare ruimte. Er zal daartoe een gebruiksovereenkomst worden afgesloten met de chauffeur en het transportbedrijf.

Frank Sels (schepen van mobiliteit):

“Sommige vrachtwagens parkeren zich op minder geschikte plaatsen vlakbij de dorpskernen en in woonwijken. Zij belemmeren vaak de zichtbaarheid langs de openbare weg en zorgen voor geluidsoverlast met opstartende motoren. Met de aankoop en inrichting van deze parkeerruimte bieden we hen een bijkomende en alternatieve parkeergelegenheid. Bovendien kunnen de chauffeurs ook hun wagens en/of fietsen op de parking achterlaten. Van zodra de werken starten aan het afrittencomplex van de E313 zal er hier ook een carpoolparking met 70 parkeerplaatsen gecreëerd worden voor particulieren.”

Geïnteresseerde chauffeurs kunnen zich telefonisch wenden tot de mobiliteitsdienst van de gemeente Laakdal: 013.67.01.10 of via e-mail: extra parkeerruimte

Buxusmot weer erg actief

Slecht nieuws voor wie een buxusplant in de tuin heeft staan: de rupsen van de buxusmot zijn opnieuw actief. Tijd om uw planten te controleren en eventueel te behandelen.

Knipsel3Vlaanderen maakte de voorbije jaren onaangenaam kennis met de buxusmot, een exotische nachtvlinder waarvan de rupsen in geen tijd hele buxushagen ontbladeren. Momenteel zijn de rupsen zich weer volop aan het ontwikkelen, en voeden ze zich met het bladgroen van de populaire tuinplant. Ze vreten in sneltempo de Vlaamse tuinen kaal.

Buxuseigenaars wordt aangeraden om de plant regelmatig na te kijken op spinsel dat de blaadjes samenklit: verwijder die zo snel mogelijk, want daar nestelde de rups eitjes.

Als extra beschermer kocht mijn vrouw vorig jaar in een speciaalzaak een plastic lokapparaat met een feromoondispenser. Onweerstaanbaar voor de mannetjesmotten die meteen ook de vrouwtjes uitschakelen. Erg efficiënt tot nog toe.

Maar … het beste advies volgens Natuurpunt is de buxusplant vervangen door een andere plant … (dS)

1 2 3 5