Doe mee aan de fietszoektocht!

DSC_2777Doe mee aan de fietszoektocht van 15 juni – 15 september 2016

Vanaf 15 juni  nam VVV Toerisme  Laakdal je  mee  op  fietszoektocht  door onze  gemeente.

De  fietszoektocht  is nog steeds  te koop aan de  vrijetijdsbalie en bij verschillende handelaars. De    zoektocht kost 2,50 euro, inclusief  drankje.

Deelnemers die hun deelnameformulier te laatste 15 september inleveren maken kans op   verschillende leuke prijzen!    Zo is er  een overnachting te winnen en maak je kans op cadeaubonnen van Laakdalse handelaars.

Organisatie: VVV    Toerisme    Laakdal

-lvv-

Herinrichting speelplaats ‘De Schans’

Tijdens de gemeenteraad van 28 juni 2016 werd het lastenboek voor de herinrichting van de speelplaats van school De Schans goedgekeurd. De uitgave voor deze werken wordt geraamd op € 362.754,68 met een subsidieaandeel van € 167.418,13.

 

DSC_0170 Burgemeester en schepen van openbare werken Tine Gielis: “Het schoolteam van de Schans gaf reeds eerder aan dat er te veel parkeerdruk ontstaat ter hoogte van de schoolpoort. Dankzij constructief overleg met het schoolteam werden enkele concrete oplossingen uitgewerkt om deze problematiek op korte termijn aan te pakken.”

Zo wordt kortelings het paadje voor de pastorij terug opengesteld. De ouders komende van o.a. Veerle-Heide kunnen langs deze weg naar de Vinea-parking rijden. De speelplaats zal gedeeltelijk verplaatst worden naar de achterzijde van de school.  Op die manier komt er vooraan meer ruimte voor de zwakke weggebruikers.

sized_DSC_0559Schepen van onderwijs Octaaf Janssens: “Om een optimale controle te hebben op de in – en uitgang van de kinderen, wordt er een elektronische poort voorzien en een sas met camera – en videobewaking. Naast deze controlemaatregelen zal de nieuwe speelplaats beschikken over een berging, verplaatsbare bloembakken en een groenafdekking boven de zandbak. De achterzijde van de parking wordt gedeeltelijk omheind en eveneens uitgerust met een elektronische poort, camera’s en videobewaking.  Tot slot wordt de fietsenstalling gerenoveerd.”

-ludo vervloet-

LAAKDAL OP FACEBOOK

Sinds vandaag vind je de gemeente Laakdal ook terug op facebook. De vroegere facebookpagina Cultuur en Toerisme werd hiervoor omgevormd tot gemeente Laakdal. Op die manier kon de reeds opgebouwde groep ‘likers’ behouden en uitgebreid worden.

 

spa20030Schepen van communicatie Jurgen Mensch: “Sociale media zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. De jeugddienst, sportdienst, bibliotheek en ’t Kakelnestje hadden al geruime tijd contact met hun volgers via facebook. Als gemeente konden wij dan ook niet achterblijven en was het evident dat wij ook op deze kar sprongen om onze inwoners te informeren! Het is bovendien belangrijk dat wij bij dringende zaken de mensen zo snel mogelijk kunnen inlichten!”

Op de facebookpagina van de gemeente Laakdal vind je zowel leuke berichtjes (activiteiten, …) als de meer ernstige berichten van de gemeente en het ocmw (werken, omleiding, vacatures, …).

Om de pagina bekendheid te geven en nog meer ‘likers’ te krijgen, start er vandaag ook een fotowedstrijd. Deze wedstrijd loopt tot en met 31 augustus! De foto moet uiteraard in Laakdal genomen zijn.

Vanaf 1 september wordt een selectie van de tien mooiste foto’s op de facebookpagina gezet. De foto met de meeste likes zal op 28 september als omslagfoto schitteren.

Naast de roem en faam krijgt de winnaar bovendien een cadeaucheque van 50 euro aangeboden.

  • ludo vervloet –

 

 

 

 

Wie wordt de zoektochtkampioen van Tessenderlo?

Een zoektocht is een ideale gelegenheid om een gemeente beter te leren kennen. Het heeft een toeristische en vormende meerwaarde. In onze Limburgse buurgemeente Tessenderlo worden dit jaar drie zoektochten georganiseerd en dat nieuws wilden we u niet onthouden.

20150607 3prov 999 In Schoot loopt de 16de fotozoektocht per fiets van de Landelijke Gilde tot 31 augustus 2016, georiënteerd op de nummers van het fietsroutenetwerk. Formulieren verkrijgbaar bij de Schootse horeca. Info: 0478 56 82 99.

In Engsbergen loopt een fotozoektocht tot 27 augustus, georganiseerd door de Landelijke Gilde. De afstand van 9 km kan wandelend of fietsend afgelegd worden. Info:  albert.verheyen@telenet.be. 013 66 58 79.

In het Centrum bedraagt de afstand van de fotozoektocht slechts 5 km, wat ook wandelend of fietsend kan afgelegd worden. Deze zoektocht van de Harmonie Sint-Martinus loopt tot 10 september. Prijzen voor iedere deelnemer. Info: ksmh-zoekt@hotmail.com; tel. 0478 37 15 56.

Iedere zoektocht voorziet eigen prijzen en een afzonderlijke prijsuitreiking in de periode van 27 augustus tot 10 september 2016. Deelnemingsformulieren van de drie zoektochten zijn tegen €4 te verkrijgen in het VVV-kantoor van het gemeentehuis: vvv@tessenderlo.be of 013 35 33 31 (kantooruren).

fietsmonbest Iedereen kan vrij deelnemen aan één van deze drie wedstrijden maar wie ze alle drie doet en die antwoordformulieren tijdig binnenbrengt, maakt kans op nog meer. VVV-Tessenderlo wil de deelname aan de drie zomerzoektochten stimuleren door tien extra prijzen voor 525 euro met als eerste prijs 150 euro. We gaan op zoek naar de bolleboos die het hoogst scoort op de drie wedstrijden samen! De winnaar krijgt meteen de titel ‘Zoektochtkampioen 2016’. Wie wordt de eerste kampioen?

 

  • ludo vervloet

 

Start bouwwerken Nieuw Administratief Centrum Laakdal

laakdal_16112015_opplein Woensdag 6 juli  gaan de bouwwerken van het Nieuw Administratief Centrum te Laakdal van start. De werken worden uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Vanhout NV. Men verwacht dat de totale duur van de werken 15 maanden in beslag zal nemen.

 

Begin mei startte het Agentschap Onroerend Erfgoed reeds met een archeologisch onderzoek van de site. Het Studiebureau Archeologie spoorde o.a. Maaslands aardewerk uit de middeleeuwen op. Aangezien er geen bijkomend archeologisch onderzoek vereist is, kunnen de infrastructurele werken kortelings starten.

Tijdens de eerste fase wordt het Bpostgebouw afgebroken en wordt de fundering uitgegraven. Er zal geen hinder zijn voor de omwonenden. Vervolgens kunnen de ruwbouwwerken van het nieuwe gemeentehuis starten.

In afwachting van de oplevering van het gebouw zijn reeds diverse werkgroepen actief om de organisatie van OCMW en gemeente op elkaar af te stemmen zodat er dadelijk na de ingebruikname met een geïntegreerde werking van start gegaan kan worden.

OCMW-voorzitter Raf Moons: “De dienstverlening voor de OCMW-bezoekers zal niet inboeten maar wordt zelfs versterkt door het gezamenlijk aanbod van heel wat diensten en producten in één gebouw. Deze integratie werkt drempelverlagend aangezien de bezoekers in de inkomzone heel veel informatie kunnen oppikken en inwinnen.”

Voorzitter gemeenteraad Felix Vanbel: “Naast een optimale dienstverlening betekent het nieuwe gemeentehuis ook een duurzame investering op lange termijn. Het is de eerste keer in de Laakdalse geschiedenis dat een nieuw gemeentehuis wordt gebouwd dat met voorsprong aan de huidige en toekomstige normen van ICT, dienstverlening en duurzaamheid voldoet.”

– Herinrichting dorpsplein –

Door de inplanting van het nieuwe gemeentehuis in het centrum van Groot-Vorst, maakt het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik om de ganse dorpskern op te waarderen.

Schepen van mobiliteit Frank Sels: “Tijdens de gemeenteraad van 28 juli werd het nieuwe wegtracé van de Markt alvast goedgekeurd waardoor een nieuw dorpsplein kan ontstaan. Het ontwerp gaat uit van éénrichtingsverkeer rondom het plein met een logische keerlus. Door de parkeerplaatsen aan de buitenzijde te voorzien blijft het groene hart maximaal gevrijwaard.”

Het nieuwe tracé brengt het historische kader van het Frankisch plein beter in beeld. Rekening houdend met de aanwezigheid van het geklasseerde oud gemeentehuis verhoogt dit concept de erfgoedwaarde van de ganse site. De herinrichtingswerken van de markt zullen aanvatten in het najaar van 2016.

Burgers met vragen over dit project kunnen zich steeds wenden tot de dienst Communicatie: 013/67.01.11 of communicatie@laakdal.be.

 

– ludo vervloet –

Dina Tersago één en al charme in Eindhout

sized_DSC_0075 sized_DSC_0077 sized_DSC_0079 sized_DSC_0080 sized_DSC_0083 sized_DSC_0085 sized_DSC_0087 sized_DSC_0090 sized_DSC_0098 sized_DSC_0101

PUTDEKSELS EN GELUIDSHINDER

De gemeente Laakdal, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Pidpa gaan volgende week de putdeksels op de N141 nakijken en bepalen welke bijkomende acties nodig zijn om de lawaaihinder aan te pakken.Concreet is het de bedoeling van AWV om de huidige situatie tussen dit en 3 maanden helemaal ongedaan te maken.

sized_P1050006Tine Gielis (burgemeester en schepen voor openbare werken): “Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft onlangs de N141 vernieuwd. Over een afstand van bijna 7 km kreeg het wegdek tussen Veerle en Klein-Vorst een nieuwe laag asfalt. Zeer goed gedaan, ware het niet dat de putdeksels er niet te best bijliggen. Vanuit het gemeentebestuur is erop aangedrongen om dit aan te pakken.”

De rammelende putdeksels zorgen voor storende geluidshinder voor de aangelanden, zeker bij het over rijden door zwaar verkeer. AWV heeft beloofd dat zij het nodige zullen doen om dit probleem binnen de drie maanden te verhelpen. Zelfs drie putdeksels tussen Veerle en Groot-Vorst die niet echt hinderen, zullen vervangen en/of hersteld worden.

sized_DSC_0463“Wij zijn blij dat AWV onze bekommernissen zo ernstig neemt en zo een oplossing biedt voor het probleem van de geluidsoverlast. Bovendien zal dit ook de veiligheid op de N141 alleen maar ten goede komen. Er zijn immers lager gelegen putdeksels die bij het felle regenweer in de afgelopen weken niet voldoende zichtbaar waren. Ik wil niet denken aan de gevolgen als voertuigen of motoren hierin terecht komen en beginnen te slippen”, aldus schepen van verkeersveiligheid en mobiliteit Frank Sels.

 

-ludo vervloet-

Zomerse stortbui teistert 4de KWB-Heiderun

De 4de Heiderun van KWB-Veerle startte zaterdag 19u in volle zomerse avondzon, maar nog voor de eerste doortocht openden de toeschouwers reeds hun paraplu’s. De lopers werden er helemaal niet chagrijnig van. Integendeel, voor de meeste was elke druppel een welgekome verfrissing op hun stomende atletenlijf.

Een zevental lopers (laatste foto) kwam helemaal uit Amsterdam afzakken naar de Hei, puur voor het plezier om ook eens in ‘den Bels’ aan de start te staan. Een selfie en een foto moest voor het aanwezigheidsbewijs zorgen.

Aan het einde van de eerste ronde liepen de deelnemers aan de 4 km al doornat binnen.

Nog natter werden de 8 km-lopers. Maar toen de 12 km er bijna op zat, brak de zon opnieuw door en was de lokale bui helemaal leeg geregend. Maar … geen enkele deelnemer ontsnapte aan de nattigheid.

Winnaar van de 12 km werd Kerremans Sven  1980  M  43:19. Hij was 11 sec sneller dan zijn maat Rens Stefan   1968 M 43:30, de winnaar van vorig jaar.

Uw dienaar hield het na anderhalve ronde doornat voor bekeken. Hij zocht meteen de droge zaal van ’t Buurthuis op en raakte met zijn elektrische scooter net binnen. Toen gaf zijn onmisbaar vervoermiddel zijn elektrische geest. Ook doornat. Gelukkig was een schoonzoon en een kleinkind thuis om hem te komen repatriëren.

Goed twee uur later liep de droge driewieler weer als vanouds. Te laat echter om nog tijdig op de ceremonies van de podiumgasten te zijn. De uitslagen werden beloofd . Marc Van Kerckhoven (KWB) stuurde ze door. Wij maakten hieronder een selectie uit de lange lijsten.

 

-ludo vervloet-    

(tekst en foto’s)

 

4de Heide Run  – de uitslagen

4 km  –  45 aankomsten

1   61 Mondelaers Kevin 1980 M 0:14:48 16.2162

2   90 Volders Jasper 1995 M 0:15:35 15.4011

3   96 Broers Gerben 1997 M 0:16:12 14.8148

4   50 Maes Peter 1978 M 0:16:15 14.7692

5   20 Ferd Joos 1979 M 0:16:28 14.5749

6   55 Ruelens Pete 1963 M 0:16:34 14.4869

7   32 Bens Benny 1962 M 0:16:37 14.4433

8   10 Tuerlinckx Bart 1977 M 0:17:02 14.0900

9   66 Korthout Kim 1987 M 0:17:23 13.8063

10 37 Steemans Jan 1976 M 0:17:28 13.7405

 8 km – 39 aankomsten

1   216 Helsen Thomas 1988 M 8km 0:27:47 17,2765

2   202 Vervecken Jo 1995 M 8km 0:31:19 15,3273

3   235 De Rooy Andy 0 M 8km 0:31:46 15,1102

4   208 Artoos Tom 1977 M 8km 0:32:27 14,7920

5   213 Keusters Sam 1982 M 8km 0:32:44 14,6640

6   251 Van Baedel Milan 1989 M 8km 0:33:10 14,4724

7   241 Vleugels Marc 1969 M 8km 0:34:39 13,8528

8   231 Cools Bart 1969 M 8km 0:35:07 13,6687

9   256 Mordelaers Steven 1982 M 8km 0:35:29 13,5275

10 240 Vanrompay Leander 1989 M 8km 0:36:17 13,2292

11 237 Willekens Walter 1958 M 8km 0:36:22 13,1989

12 258 Nijs Steven 1980 M 8km 0:37:41 12,7377

13 250 Mangelschots Gert 1972 M 8km 0:38:21 12,5163

14 225 Derboven Tony 1964 M 8km 0:38:35 12,4406

15 205 Palmaers Guy 1969 M 8km 0:38:37 12,4299

 12 km – 36 aankomsten

1   264 Kerremans Sven  1980 M 43:19

2   327 Rens Stefan          1968 M 43:30

3   353 Tom                       1974 M 46:32

4   346 Vandoninck Ivo   1978 M 46:54

5   350 Van de Water      1970 M 49:32

6   341 Mergaerd Benny 1965 M 50:17

7   337 Aerts Kim              1972 0 51:21

8   315 Vanschrooven Kristof 1984 M 52:04

9   330 Vranckx Benoit    1950 M 52:57

10 349 Mertens Kristof   1979 M 53:29

30 332 Vandeweyer Moni  1963 V 1:03:04  eerste vrouw voor Saskia Degens

 

 

sized_DSC_0074sized_DSC_0077sized_DSC_0080sized_DSC_0082sized_DSC_0084sized_DSC_0086sized_DSC_0087 sized_DSC_0088sized_DSC_0090sized_DSC_0070

Fanfare St. Cecilia wordt 150

Zaterdag 25 juni : 17u openingsconcert en receptie.

Knipsel St CeciliaOm 21 u is het tijd om de benen in te smeren en de dansschoenen aan te trekken voor het “Bal Musical” waar coverband Sixpact zal spelen.

Zondag 26 juni wacht er van 11u30 tot 13u30 een stevige lunch (voor zij die zich inschreven).

Vanaf 13u30 zijn er optredens van Daalman, Cliff Rilly, Het zat harmonieke, Bobby Prins en Yves Segers.

Alle festiviteiten hebben plaats in de vrije basisschool (VBS) Meerlaar. De inkom is gratis en voor niks.

 

Lopen in Veerle-Heide

Net als vorig jaar wordt er in Laakdal omtrent deze tijd hard gelopen. ‘Rapper dan rap’ in Groot-Vorst hebben we al achter de rug. Veerle en Eindhout zijn de volgende organisatoren van het plaatselijke drieluik.

KWB organiseert nu zaterdag 25 juni zijn 4 – 8 – 12 km-loop in Veerle-Heide met start en aankomst aan ’t Buurthuis.

Er zijn geen wedstrijdjes voor de prille jeugd, zoals we graag zien. Een euvel dat in de toekomst kan opgelost worden. Vorst, zelfs met een G-loop, en Eindhout doen het wel. Waarom zou KWB op de Hei achterblijven?

De wedstrijd start om 18u45. Kom eens kijken, liever nog meedoen!

Heide Run 2015-003 Heide Run 2015-110

In bijlage een paar beelden van vorig jaar toen Stefan Rens het nipt haalde in de spurt.

-ludo vervloet –

 

 

 

1 2 3 5