40-JARIGEN UIT VEERLE WEER AAN DE FEESTTAFEL

Een flink aantal 40-jarige mannen en vrouwen uit Veerle kwam vorige zaterdag in de Maekelhoeve al voor de vierde keer bijeen voor een stevig feestdiner.

sized_DSC_0478De jongens en meisjes uit 1975 vormen na al die jaren nog een stevige, hechte kliek.

Van de 64 jarigen gaf zaterdag zowat de helft weer acte de présence, al dan niet vergezeld van een partner. Niet iedereen kon op het afgesproken uur aanwezig zijn en staat dus jammer genoeg  niet op de foto.

Weer, zegden we hierboven, want eerder vonden zulke bijeenkomsten al plaats toen ze 30 – 33 en 35 werden.

Nog vroeger hielden de feestneuzen het op een ludieke manier bij een vat bier met hapjes.

Onnodig te vertellen dat de jongens en meisjes van weleer mannen en vrouwen zijn die elkaar nog steeds graag mogen.

De volgende afspraak is op hun 45ste maar … het kan vroeger worden.

 

– ludo vervloet –

VOLLE SUPERBLOEDMAAN

De nacht van zondag 27 op maandag 28 september wordt een ware traktatie voor het oog. Als de wolken het feestje niet vergallen zien we die nacht de combinatie van een volle bloedmaan met een volle supermaan. Een verschijnsel aan de nachtelijke hemel dat voor het laatst plaatsvond in 1982. De volgende gelijkaardige natuurshow is pas voor 2033.

2aa7a7ee-5f74-11e5-a3dc-4f82ee36d8f1_web_scale_0.0509684_0.0509684__Een bloedmaan of rode maan is de term voor een totale maansverduistering, een fenomeen dat plaatsvindt wanneer de zon, de Aarde en de maan zich op één lijn bevinden.

Omdat onze planeet Aarde precies tussen de zon en de maan staat, kan de maan geen direct zonlicht opvangen. Toch verdwijnt onze trouwe begeleider niet helemaal uit het zicht. Het zonlicht dat op dat ogenblik in de aardatmosfeer doordringt zal de maan wel een rode gloed geven. Een bloedmaan dus.

Wie van de rode gloed wil genieten zal wel vroeg uit de veren moeten. De maan komt pas om 3u07 Belgische tijd in de schaduw van de Aarde terecht. Dan kan het ongewone spektakel beginnen.

Om 4u11 is de maansverduistering volledig, met een maximum om 4u48. Vanaf 5u23 krijgt de maan langzaam weer haar normale witte kleur.

18 jaar wachten

Een maansverduistering op zich is niet meteen zeldzaam. De bloedmaan van de vroege maandag 28 september is bijvoorbeeld al de vierde sedert april 2014.

Knipsel maan 1 Maar … in dezelfde nacht van deze bloedmaan is er ook een supermaan. De maan staat dan 8% dichter bij de aarde dan normaal, waardoor ze er vanaf zonsondergang een heel stuk groter uitziet (foto r).

Dat een supermaan en een bloedmaan samenvallen en zo een ‘superbloedmaan’ vormen, is wel uitzonderlijk. De laatste ‘superbloedmaan’ dateert, zoals in de aanhef werd gezegd al van 1982, de volgende is pas voor 2033. Dan zijn een aantal van ons 90 of ouder of … al wijlen.

 

Dus toch maar vroeg onder de lakens en erg vroeg weer op om niks van de hemelshow te missen? Ik doe alvast mee.

-ludo vervloet-

 

LUDO HELSEN VOORGEDRAGEN ALS ERE-BURGEMEESTER

 De gemeenteraad van Laakdal heeft Ludo Helsen dinsdagavond voorgedragen als ere-burgemeester van de gemeente.

Helsen werd in 1971, op 27-jarige leeftijd, burgemeester van Veerle. Dit bleef hij tot aan de fusie, waarna hij ook nog eens de komende 10 jaar (1977-1987) de eerste burgemeester van Laakdal zou zijn.

Vanaf 1987 kwam hij mee aan het hoofd van de provincie Antwerpen te staan. Hij verloor Laakdal echter nooit uit het oog. Doorheen de jaren zette hij zich in voor diverse initiatieven die niet alleen de provincie Antwerpen maar ook onze gemeente ten goede kwamen zoals: het toeristisch centrum Hoeve den Eyck, de multifunctionele zaal Druivenrank, subsidies voor amateurtoneelgezelschappen, het fietspad tussen Groot-Vorst en Eindhout…

Van 2007 tot 2011 werd Ludo Helsen voorzitter van de gemeenteraad.

IMG_8178c Felix Vanbel (voorzitter gemeenteraad): “Ludo was zelf voorzitter van de gemeenteraad tijdens de vorige legislatuur. Toen werden 2 burgers benoemd tot ere-burger, nl. Sam Mondelaers die de klompennijverheid nog steeds laat verder leven in onze gemeente en Karel Lauwers die maakte dat Nike zich in Laakdal genesteld heeft en op die manier een antwoord kon bieden op de hoge werkloosheidscijfers. Nu ik zelf voorzitter van de gemeenteraad ben, is het een eer om hem als ere-burgemeester voor te dragen bij de Vlaamse Regering.”

 Tine Gielis (burgemeester): “Ludo haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 het meest aantal voorkeurstemmen in Laakdal. Hij verkoos toen om zijn ambt als gedeputeerde verder te zetten en gaf mij de kans om het ambt van burgemeester op te nemen. Het bleek een win-win situatie. Vanuit zijn ambt als gedeputeerde in de provincie heeft hij heel wat gerealiseerd in Laakdal.”

– ludo vervloet –

Antwerpse molens open voor publiek op 27 september

Molens zijn prachtig maar kwetsbaar erfgoed. De laatste 30 jaar werd er dan ook hard gewerkt om onze historische molens draaiende te houden. Tijdens de Provinciale Molendag op zondag 27 september zijn een 25-tal van die molens in de provincie Antwerpen gratis te bezoeken.
Knipsel molenOnze provincie telt nog heel wat verschillende soorten molens: standaardmolens, bovenkruiers, watermolens, rosmolens, enzovoort. Nagenoeg alle molens worden in werking gezet en zijn te bezoeken tijdens de provinciale molendagen.
Molens zijn bijzonder mooi maar ook kwetsbaar erfgoed. Het provinciebestuur werkt daarom actief samen met vrijwillige molenaars aan het behoud en beheer van het resterende molenbestand. Het is immers belangrijk om onze historische molens draaiende te houden, want een molen die stilstaat is sneller aan restauratie toe.
Provinciale steun voor molens
Het provinciebestuur ondersteunt de Antwerpse molenaars om de molens ook na de restauratie in goede vorm te houden. Daarvoor rekent het provinciebestuur naast een ondersteuning van de werking van de koepelvereniging Levende Molens vzw op de actieve inzet van Monumentenwacht provincie Antwerpen.
  DCF 1.0   Luk Lemmens, gedeputeerde voor Erfgoed en voorzitter van Monumentenwacht provincie Antwerpen licht toe: “Het werk van de vrijwillige molenaars is heel belangrijk. Het gezegde “rust roest” geldt in het bijzonder voor een historische molen. Door regelmatige beweging en trilling van raderen, assen en stenen krijgen houtborende insecten minder kans om zich te ontwikkelen. Bij een werkende molen verkleint ook de kans op zwamvorming omdat lekken sneller worden opgemerkt en er regelmatig verluchting is. In samenwerking met Monumentenwacht wordt de les houtaantasting georganiseerd. De Monumentenwachters reiken tijdens de lessen preventieve maatregelen aan om verschillende vormen van houtaantasting tegen te gaan.”
 Knipsel molenaarsMet provinciale steun organiseerde Levende Molens vzw het afgelopen jaar enkele specifieke cursussen rond molenzorg zoals weerkunde, touwsplitsen en houtaantasting. Daarnaast werd voor alle molens een EHBO-set aangekocht en voor de vrijwillige molenaars werd aangepaste en veilige werkkledij voorzien.
Levende Molens vzw ontwierp een kaart van de provincie met aanduiding van alle molens, die je als informatiebord in of aan de molen kan opstellen. 
De vereniging investeert ook in de aanmaak van een educatieve koffer. Het eerste, al gerealiseerde deel bevat een set met molensteentjes uit plexi die de werking van het scherpsel (groeven) op de stenen illustreert.
– lu van de muilder –

De echte herfst 2015 begint vandaag 23 sept

De herfst loopt – bij conventie dat jaargetijden steeds op de 21e beginnen – van 21 september t/m 21 december. Meteorologen laten de jaargetijden zelfs op de eerste dag van de maand beginnen waarin van jaargetijde wordt gewisseld. Maar beide conventies kloppen helemaal niet met de werkelijkheid.

Vandaag 23 sept om 10u20 (Belgische zomertijd) begint immers de enige echte, astronomische herfst van 2015.

images 2  De astronomische herfst is de herfstequinox en heeft tot nog toe nooit op 21 september plaatsgevonden, soms wel een keer op 22 maar meestal op 23 september. De zon staat vandaag pal boven de evenaar en gaat door het herfstpunt richting Steenbokskeerkring. Dag en de nacht zijn vandaag op de hele aarde nagenoeg even lang.

De astronomische herfst eindigt op het ogenblik dat de zon pal boven de Steenbokskeerkring staat. Dit jaar gebeurt dat op 22 december om 05u48 (noordelijk halfrond) met de winterzonnewende en de terugkeer van het licht als opwekkend gevolg.

De zon schuift van dan af terug op naar de evenaar waar we rond 21 maart de lente-equinox krijgen. Daarna stomen we met de zon mee opnieuw naar de Kreeftskeerkring, de zomer met toenemend licht en warmte tegemoet.

In feite is het niet de zon die beweegt, maar de kantelende Aarde die zich beurtelings door onze ster laat verwarmen of afkoelen. Zonder die regelmatige bewegingen van de Aarde, de naweeën van een serieuze botsing met een andere planeet miljoenen jaren geleden, kenden we geen seizoenen.

 

De Germaanse wortel harbista werd in het Oudhoogduits herbist, in het Middelhoogduits herbest en in het Middelnederlands hervest. Het Engelse woord harvest (“oogst”) is verwant met onze naam voor dit seizoen.

images 4 images 3

Bij de boeren van vroeger golden volgende gezegden betreffende de herfst …

Met Sint Lambertus (7 september) moeten de werkzaamheden op het land afgerond worden. Het werk verplaatst zich van buiten naar binnen. Sint Lambertus brengt het spinnewiel bij de haard.

– Veel nevel in de herfst, veel sneeuw in de winter.
– Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar.
– De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.
– Brengt de herfst ons laat nevelvlagen, dan zal sneeuw ons in de winter plagen.
– Brengt het najaar helder weer, ’t zal des winters stormen op het meer.
– Verdwijnt de boer van de akker, worden jager en hond wakker.
– Als de zwaluwen vertrekken voor de noten rijp zijn en de ganzen vroeg beginnen over te vliegen,Is een vroege winter te verwachten.
– Veel noten, harde winter.
– Als de bomen twee keer bloeien, zal de winter tot mei zich met ons bemoeien.
.
– Bloeien de bomen tweemaal op een rij, zal de winter zich rekken tot in mei.
– Hebben katten in de herfst een heel dikke vacht, dan wordt een strenge winter verwacht
– Houden de bomen hun bladeren lang, weest voor een strenge winter bang.
– Als laat in de herfst bij het hakken het sap nog uit de berk vloeit, zal een een winter komen die niet streng is.
– Volgt de eerste sneeuw op regen, houdt een harde winter tegen.

 – ludo vervloet –

CAMERA’s BEWAKEN LAAKDAL

Tijdens de gemeenteraad van januari 2014 bracht Niels Vermeulen van N-VA Laakdal het voorstel om bewakingscamera’s te plaatsen in Laakdal.

pasfoto Niels VermeulenLaakdal bevond zich toen en bevindt zich nog steeds tussen 3 drukbezochte op- en afrittencomplexen van de E313. Dit brengt de nodige passanten met zich mee. Vanaf deze opritten ben je in een wip in verschillende grootsteden, in Duitsland, Nederland, enz…

Het spreekt voor zich dat gemeenten die dicht bij zulke op- en afritten liggen, vaak het doelwit zijn van dievenbendes.

Daarom zou het nuttig zijn om aan deze complexen en aan de drukke invalswegen van onze gemeente camera’s te plaatsen. Deze kunnen ook gebruikt worden als extra toezicht bij o.a. een inbrakenplaag. De camera’s hebben sowieso al een preventieve werking. Ook bij calamiteiten op de autosnelweg kunnen  ze hun nut bewijzen. Eventueel kunnen de camera’s ook gebruikt worden om niet-verzekerde voertuigen te herkennen.

N-VA Laakdal hoopte toen om met dit voorstel het inbraakcijfer te laten dalen.

Morgen dinsdag 22.09.2015 (1,5 jaar later) heeft de meerderheid de ANPR nummerplaatlezer/bewakingscamera op de agenda gezet. En zoals in het pleidooi van mezelf komt deze aan het op- en afrittencomplex E313 in Eindhout… Toeval bestaat.

Vera Celis, burgemeester van de stad Geel. zette destijds ook haar schouders onder dit project.

 – Niels Vermeulen – gemeenteraadslid Laakdal –

“Internationale Dag voor de Vrede en een kernwapenvrije wereld!”

Laakdal is één van de 135 Belgische steden en gemeenten die vandaag de vredesvlag heeft opgehangen voor een kernwapenvrije wereld.

IMG_6857“De Internationale Dag van de Vrede” is een jaarlijkse dag voor aandacht voor de vrede, uitgeroepen door de Verenigde Naties”, legt schepen van internationale samenwerking Benny Smets uit.

“Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. In deze tijden van oorlog in o.a. Syrië is het broodnodig dat alle volken en individuen worden uitgenodigd om de vijandelijkheden voor minstens een dag te stoppen. En dat signaal willen wij ook in onze gemeente geven!”

Dit jaar wordt 70 jaar Hiroshima en Nagasaki herdacht. Bij de kernbomaanvallen op 6 en 9 augustus 1945 kwamen honderdduizenden mensen om het leven. Kernwapens maken geen onderscheid tussen militairen en burgers, maken disproportioneel veel slachtoffers en zijn daarom illegaal volgens het internationaal recht. Vandaag zijn er echter nog steeds meer dan 17 000 kernwapens in de wereld, waarvan een twintigtal in België op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Eén zo’n bom is meer dan 10 keer krachtiger dan de kernbom die Hiroshima vernietigde.

Het draagvlak voor een kernwapenvrije wereld is zeer groot. Uit een recent onderzoek blijkt dat 65% van de Vlamingen vindt dat ‘de kernwapens uit de militaire luchtmachtbasis van Kleine Brogel verwijderd moeten worden’.

 

-ludo vervloet-

PAARDENTREFFEN BIJNA HELEMAAL PERFECT

Het grootse paardentreffen in een reuzenwei vlakbij Gerhagen-Schoot lokte andermaal de massa. Mede door het laatste mooie zomerweer kwamen een paar duizend paardenliefhebbers zich verkijken op de kunsten allerlei van hun geliefde viervoeters.

Het werd een waar feest tot een spijtig ongeval de pret gedeeltelijk kwam bederven.

In de start van een gypsie-oefenening brak een van de deelnemende viervoeters ongelukkig een poot. Het arme dier probeerde zich nog verdienstelijk te maken maar een behandelende veearts kon niet anders dan de trouwe viervoeter te laten inslapen. Een koude rilling ging over het publiek heen. Paarden zijn sterke beesten, maar broos tegelijk. En mensen leven innig met hen mee. (lvv)

In bijgaande foto’s proberen we toch een sfeer te schetsen van hoe het er meestal gezellig  toeging op de paardenwei. Klikken om te vergroten.

Met dank aan Agnes en Martin voor de foto’s.

 

sized_DSC04534 sized_DSC04535 sized_DSC04537 sized_DSC04538 sized_DSC04540 sized_DSC04541 sized_DSC04545 sized_DSC04548 sized_DSC04554 sized_DSC04555 sized_DSC04556 sized_DSC04558 sized_DSC04560 sized_DSC04563 sized_DSC04564 sized_DSC04569 sized_DSC04570

sized_DSC04573

 

“Had ik zes minuten tijd, was je alles kwijt” …

Diefstalpreventie-actie

Preventie is het beste wapen tegen inbraken. Daarom besteden onze politiemensen deze maanden graag extra aandacht aan uw woning. Gisteren ging de diefstalpreventieadviseur samen met enkele vrijwilligers op pad in Laakdal, om te checken of jouw woning ‘inbraakproof’ is.

IMG_8171aKnipsel inbraak

Bij zo’n rondgang wordt er gelet op specifieke kenmerken van een slecht beveiligde woning: openstaande ramen, slecht cilinderslot in voor-/achterdeur, rondslingerend materiaal in de tuin, onbewoonde indruk tijdens de afwezigheid… Wanneer dergelijke zaken worden opgemerkt, krijgen de bewoners een kaart in de brievenbus met daarop zeven manieren om inbrekers te ontmoedigen. De politie hoopt op deze manier de bewoners te sensibiliseren om hun woning beter te beveiligen.

Tine Gielis (Burgemeester): “Meer blauw op straat wordt zeer zichtbaar door de politie die de boer opgaat met in hun kielzog vrijwilligers. Ik kan de burgers sterk aanraden om aan de slag te gaan met de tips die gegeven worden om je huis te beveiligen. Door samen de strijd aan te binden tegen diefstal kunnen we de inbrekers hopelijk afschrikken en weghouden.”

Walter Swolfs (Wijkcoördinator Laakdal): “Als politie streven wij ernaar zoveel mogelijk in het straatbeeld aanwezig te zijn. Jammer genoeg kan dit niet altijd en overal tegelijkertijd. Onder het motto “Veiligheid, een gedeelde zorg” willen wij onze inwoners dan ook sensibiliseren om samen met ons mee te werken aan een veilige leefomgeving. Een goed beveiligde woning helpt ons al een flinke stap vooruit in onze strijd om mogelijke inbrekers weg te houden. Denk er ook aan om verdachte toestanden steeds onmiddellijk te melden.”

Wil je jouw woning beter beveiligen tegen inbraak? Elke inwoner van de zone kan inbraakwerend advies aanvragen.

Na een afspraak met de diefstalpreventieadviseur of één van de veiligheidsvrijwilligers wordt er een gratis screening van de woning gedaan. Jos Delarbre (Diefstalpreventieadviseur): “Een trauma na een inbraak kan eindeloos duren. Het aanvragen én opvolgen van diefstalpreventief advies duurt evenwel mogelijk enkele weken. Aan jou de keuze…”

Je kan het gratis advies aanvragen via www.pzglm.be (e-loket/ aanvragen),

telefonisch op 014/56 47 33, per mail (tgv@pzglm.be) of via je wijkagent.

 

-ludo vervloet-

OOK ‘VOGELZANG’ VAN DE PARTIJ OP ‘GROTE VERKEERSDAG’

De zesdejaars van de basisscholen uit de politiezone Geel-Meerhout-Laakdal verzamelden dinsdag 15 sep. aan en in de sporthal van Meerhout voor de ‘Grote Verkeersdag’.

Het initiatief voor de eerste verkeersdag werd 16 jaar geleden al genomen binnen het bedrijf BP. Andere bedrijven sprongen in de volgende jaren mee op de kar. Het leidt geen twijfel dat tegenwoordig zowat iedereen beseft dat verkeerseducatie voor kinderen enorm belangrijk is in de hectische verkeerswereld waarin we leven.

De zesdejaars doorliepen gisteren vijf workshops waarin een hoop erg praktische dingen als hulpdiensten bellen, reanimeren en andere EHBO-toestanden vervat zaten.

Opvallend was ook de aanwezigheid van de gasten van OCMW-dagcentrum Vogelzang uit Laakdal. Zij bakten wafels voor de kinderen en namen met hun bekend enthousiasme ook deel aan de workshops.

Op de foto worden de gasten vergezeld door burgemeester Tine Gielis. Even klikken voor vergroting.

SAM_3347

-ludo vervloet-

 

1 2