DODO in GERHAGEN gesignaleerd

Werkgroep Ecologie Tessenderlo (WET) en Natuurpunt juichen: triomf op alle vlakken! Eindelijk hebben zij in Gerhagen hun ultieme gelijk gehaald.

Na het kappen van de bomen en de kritiek daarop met een petitie van 14.000 handtekeningen van mensen uit de streek, na de berichten over het verdwijnen van vele dieren, zoals het verminderde aantal reeën, het giftige water in de aangelegde vijvers, het niet in bloei komen van de heide, halen zij nu eindelijk hun gelijk.

Nadat al diverse vogelsoorten weer opgemerkt werden in het gebied, is nu in het oeroude ven Pinnekesweier niet alleen de dodaars, maar ook de dodo weer opgedoken.

Deze vogel werd door Hollandse ontdekkingsreizigers op Mauritius ontdekt. De dodo, met wetenschappelijke naam Raphus cucullatus behoort tot de orde van de Columbiformes of duifachtigen. Het dier gelijkt echter op een gans.

DodovanSavery1626

Roeland Savery maakte de eerste prent van het dier in 1626 (zie hiernaast). Zijn voedsel bestaat uit zaden en vruchten. De vogel met de grote snavel kan venijnig van zich afbijten, maar is zelf niet agressief. Het dier stond model voor Arthur de Vetvogel, de tiende strip in de Neroreeks van Marc Sleen.

Dit goede nieuws is een opsteker, een hart onder de riem voor alle natuurliefhebbers in de streek en iedere bezoeker kan er getuige van worden. Pinneksesweier is nu tijdens het broedseizoen afgesloten voor publiek, maar onder leiding van natuurgidsen worden gezamenlijke groepsbezoeken wel mogelijk.

Morgen woensdag vanaf 14.00 uur vertrekken vanaf het Bosmuseum in Gerhagen (Zavelberg 10) geleide wandelingen onder leiding van de natuurgidsen Willy en Johny.

Om 14 en 15u vertrekt telkens een groep. Gelieve u te voorzien van laarzen of stevig schoeisel. Foto’s nemen kan, maar van op afstand, liefst met telelens dus.

 

– ludo vervloet – swa –

 

 

KLOMPENHOUT

20150306_09432820150306_094406 DSC_0076 DSC_0086 DSC_0085 DSC_0084 DSC_0083 DSC_0079 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0106 DSC_0105 DSC_0103 DSC_0101 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0116 DSC_0120 DSC_0121

 

Vrijdag 6 maart  –  De ‘Vrienden van het Klompenmuseum’ draaiden alweer een film. “Klompenhout” heet de nieuwe productie die eerlang in het klompenmuseum zal getoond worden aan de talrijke bezoekers.

De anciens onder de bezoekers weten intussen wel hoe ‘Sammetje’ Mondelaers (95 en onverwoestbaar) of zijn machines een klomp uit een blok hout kunnen toveren, maar hebben zich wellicht nog niet afgevraagd waar dat hout vandaan komt, laat staan hoe het wordt onttrokken aan de bodem van ‘Moeder Natuur’.

Precies dat proces wilden de ‘Vrienden van het Klompenmuseum’ duidelijk maken. In een tijd van heel lang geleden, toen de wereld nog stil was, de werktuigen nog echt primitief en trekpaarden nog geen wielen hadden.

Vrijdagmorgen 6 maart vroeg startten de opnamen van filmclub Schaffen om 9 uur. Maar herhaaldelijk werden ze stilgelegd omwille van storende geluiden in de omgeving. Een zoemende fabriek in Eindhout, overvliegende Herculestoestellen die para’s gingen droppen in … Schaffen, een opruiming van een accidentje zonder lijfelijke schade, gewoon te veel autolawaai in de buurt … je kon het niet bedenken of het deed zich voor tijdens de belangrijke momenten. Met horten en stoten geraakten we de dag toch door.

Volgens het script …

‘Herenboer Felix’ had een canadaboom op zijn erf staan die hij graag kwijt wou. Klompenmaker Sam was geïnteresseerd en mat, boekje in de hand, hoeveel klompen daaruit konden vervaardigd worden. Er werd geboden, afgedongen, beetje gevloekt en verwensingen geuit, maar uiteindelijk geraakten beiden het eens: 600 BF en een paar klompen, maat 29.

Felix tevreden, Sam wellicht ook, al kon je dat niet van zijn gezicht aflezen. Hij betaalde wel meteen contant uit zijn leren buidel, met oud Belgisch geld.

Even later waren de boomvellers al ter plekke. Sam vertelde met een angstwekkende preciesheid waar de boom moest vallen en dirigeerde op een doodkalme manier het verloop van het proces.

Vier zagers en twee touwtrekkers zetten zich enthousiast aan het werk dat, volgens Sam, nog geen twee uur zou duren, maar hij had buiten de conditie van de ‘jongelui’ gerekend. Die gelegenheidszagers moesten na amper een kwartier intensief zagen hun tong binnenhalen om erger te voorkomen.

Vooraf had ook een boomklimmer ‘pur sang’ de show gestolen met zijn klimijzers van lang geleden. Een paar rillingen liepen over de ruggen van de toeschouwers.

Om de snel invallende grijzigheid van de late namiddag  voor te blijven, werden uiteindelijk moderne technieken bovengehaald en de ‘Stihls’ deden hun lawaaierige werk. De camera’s gingen een tijdje in stand-by. De “echte” handzagers mochten uiteindelijk de boom echt omleggen. Dat oogt immers een stuk mooier.

Eenmaal de boom tegen de grond lag, werd hij in ijltempo ontdaan van zijn zijtakken, kwestie van gaaf in de klaarstaande ‘oets’ of ‘mallejan’ te passen.

Twee struise  viervoeters (een ruin en een merrie) van elk om en bij de 800 kg brachten de canada een eind verder naar de plaats waar hij eerlang zal opgehaald worden om te worden omgezet in … klompen.

 

– Bezoek het Klompenmuseum achter afspanning ‘denDSC_0121 Eik’ en je weet weldra alles van deze oude stiel 

 

 

-LUDO VERVLOET-

-tekst en foto’s-

VANDAAG STARTEN WERKEN AVERBODIA

Knipsel abdij logoaverbode beeld Korf 22 april 2014 lanceerde de abdij van Averbode een korf met abdijproducten. In de voorbije maanden maakten velen kennis met het abdijbrood, de abdijkaas en het abdijbier van Averbode. De gemeenschap kondigde vorig jaar aan dat zij rond haar artisanale producten voor bezoekers een belevingscentrum wil uitbouwen. Samen met de architectenbureaus Omgeving en B-bis, met het Dillen Bouwteam uit Balen en met verschillende overheden werd in de voorbije maanden hard gewerkt aan de plannen. Nu is het moment van uitvoeren aangebroken. Vandaag insdag 3 maart 2015 gaan de werken van start. Ze zullen wellicht een volledig jaar duren.

POORT OP HET MERODEGEBIED

Belevingscentrum Averbodia komt aan de Westpoort van de abdij, naast de bezoekersparking en het Uitgeverijplein die de Stad Scherpenheuvel-Zichem daar binnenkort aanlegt. Er zal een wandelweg passeren die het abdijvoorplein en het bezoekerscentrum Hoeve Den Eik verbindt. Zo worden het nieuwe belevingscentrum en de hele abdijomgeving een aantrekkelijke poort voor toeristen die het Merodegebied willen verkennen.

ABDIJLEVEN EN  UITGEVERIJACTIVITEITEN

Averbodia wil mensen ‘de dingen van Averbode’ laten ontdekken. Vanuit dit centrum krijgen zij een mooie kijk op de hoger gelegen abdijkerk en -gebouwen. Met een maquette, foto’s, een film en rondleidingen ontdekken zij hoe de norbertijnen leven en waar zij zich inzetten. Ook de levende traditie van het uitgeven voor kinderen, jongeren en scholen wordt interactief voorgesteld.

EEUWENLANGE TRADITIE IN LANDBOUW, VOEDING EN DRANK

Het bezoekerscentrum wil zowel aan groepen als aan individuele bezoekers het verhaal brengen van de abdijlandbouw en van het verwerken van landbouwproducten tot voeding en drank. De weg van graan tot brood, van gras tot kaas, van graan tot bier wordt op een boeiende wijze gebracht. Zo zal Averbode nog meer te bieden hebben als aantrekkelijke plek voor schoolexcursies en voor groepsuitstappen.

HERBESTEMMEN VAN OUDE GEBOUWEN

De abdijgemeenschap wil de oude hoeve- en dienstgebouwen op een waardevolle en economisch verantwoorde wijze renoveren, herbestemmen en vitaliseren. Zo zal de oude hoevewoning in de toekomst een kaasrijperij herbergen. Bezoekers zullen er de kaas, die ter plekke wordt verkocht of verbruikt, zien afrijpen. Aanpalend komt er op de vroegere boerderijlocatie een ruime onthaalhal waar recreanten interactieve informatiedragers vinden over de abdij en haar abdijproducten. Oude werkplaatsen worden omgebouwd tot een bakkershuis en tot een abdijwinkel. In het bakkershuis zal in de toekomst het Averbodebrood voor de lokale verkoop en consumptie worden gekneed en gebakken. Groepen zullen er een werkwinkel brood bakken kunnen beleven. De nieuwe winkel zal plaats bieden voor de boeken en publicaties van Uitgeverij Averbode en voor de korf eigen abdijproducten.Ook wenskaarten, religieuze voorwerpen en toeristische uitgaven over het Merodegebied worden er aangeboden. In de grote schuur komt een verbruiksgelegenheid met zo’n 180 zitplaatsen en een microbrouwerij vindt daar onderdak.Er zal een abdijbier van 5,7° worden gebrouwen en gedegusteerd. Voor de schuur biedt een terras met een mooi uitzicht plaats aan 200 recreanten. Groepen kunnen de sfeervolle oude paardenstallen gebruiken voor multimediaprojecties, voordrachten, werkwinkels, degustaties, …

LOKAAL EN SOCIAAL VERANKEREN

Averbodia streeft ernaar om waar mogelijk lokale en duurzame producten te gebruiken in haar verbruiksgelegenheid en die in de abdijwinkel te koop aan te bieden. Ook wordt de regionale tewerkstelling behartigd. Een samenwerking met een sociaal-economie-bedrijf wordt opgestart om mensen uit doelgroepen tewerk te stellen. De bedrijven La Lorraine Bakery Group, Milcobel en Brouwerij Huyghe staan met hun vaklui het personeel van Averbodia bij om de ambachten van brood bakken, kaas rijpen en bier brouwen te leren. Met toeristische diensten wordt bekeken hoe alles goed verankerd geraakt binnen de toeristische ontsluiting van de ruimere streek.

VERNIEUWEN VAN DE ABDIJHOEVE

In de buurt van het belevingscentrum bevindt zich de huidige boerderij van de abdij. Aangezien deze gebouwen en infrastructuur dateren uit 1949 is hier dringend nood aan vernieuwing en aanpassing. De abdijgemeenschap maakte dan ook plannen voor de bouw van een melkveestal en de aanpassing van de bestaande hoeve. Als Milcobel-coöperant zal de boerderij in de toekomst hoofdzakelijk gericht zijn op de teelt van de eigen veevoeders en op melkproductie. Milcobelproduceert de abdijkaas van Averbode en bouwt mee de kaasrijperij van Averbodia uit.

VISIE ONTWERPERS ARCHITECTENBUREAUS

OMGEVING en B-bis architecten ontwierpen het nieuwe belevingscentrum dat zich binnen de abdijmuren zal bevinden. De nieuwe functies krijgen een onderkomen in de beschermde gebouwen van de abdij.

De ontwerpers kozen er bewust voor om de bestaande gebouwen van buiten uit zo weinig mogelijk te wijzigen om dusdanig het karakter van de abdij maximaal te bewaren. Nieuwe toevoegingen worden in claustra metselwerk uitgevoerd. Deze bouwwijze sluit sterk aan bij de bestaande metselwerkwanden, terwijl de nieuwe toevoegingen toch goed leesbaar blijven binnen het historische patrimonium. De inrichting van de gebouwen wordt als ‘een meubel’ beschouwd dat los in de bestaande ruimtes staat. De ruimtes zelf worden beschouwd als de historische schil waarbinnen de nieuwe functies geïntegreerd zullen worden.

Het nieuwe belevingscentrum dient enerzijds een meerwaarde te vormen voor de vele fietsers en wandelaars uit de omgeving. Zij zullen op een nieuwe manier een glimp van de intra-muros wereld van de abdij kunnen opvangen.

De plaatselijk verdwenen abdijmuur zal worden hersteld door het bouwen van een overdekte tentoonstellingsruimte, een hedendaagse interpretatie van de historische poortgebouwen. De tentoonstellingsruimte zal aan de buitenzijde een gesloten karakter hebben met wanden opgetrokken uit baksteen die de verdwenen abdijmuur vervolledigen. Langs de binnenzijde echter heeft deze ruimte een open karakter dat naadloos aansluit op het plein van het belevingscentrum.

De buitenruimte rond het belevingscentrum zal eveneens volledig worden heraangelegd. Het ontwerp evoceert op een hedendaagse manier de landschappelijke inpassing van de historische configuratie van de abdij. Aan de buitenzijde van de abdijmuur wordt een deel van de historische vesten opnieuw opengelegd teneinde de (plaatselijk verdwenen) strikte scheiding tussen de intra-en extra-muros wereld te herstellen. Aan de binnenzijde van de muur wordt een plein aangelegd van waaruit de bezoekers een prachtig perspectief krijgen op de abdijgebouwen.

Na aanbesteding werd er besloten om de ruwbouwwerken en de werken aan de buitenaanleg te gunnen aan Dillen Bouwteam uit Balen. Deze aannemer is het project zeer genegen en kan goede referenties voorleggen van gelijkaardige werken.

BEELDMATERIAAL

Voor enkele plannen van Averbodia: zie de link http://we.tl/cblddLBGxo.

Voor campagnebeelden van de korf abdijproducten en voor fotomateriaal van de abdij: zie www.averbodia.be.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Voor meer informatie over belevingscentrum Averbodia, contacteer:

Eric Seghers e.seghers@abdijaverbode.be M: + 32 498 52 59 03

Voor meer informatie over Abdij Averbode kaas, contacteer: Hugo Demullier hugo.demullier@milcobel.be M: +32 (0) 477 66 52 90

Voor meer informatie over Abdij Averbode brood, contacteer: Tine Vandaele t.vandaele@llbg.com M: + 32 473 80 72 27

Voor meer informatie over Abdij Averbode bier, contacteer: Alain De Laet alain@delirium.be M: + 32 475 28 77 24

 

 -LUDO VERVLOET-