Ötzi de ijsmummie

Op 19 september 1991 ontdekte het Duitse echtpaar Simon, twee fervente wandelaars, in de Ötztaler Alpen het buitengewoon goed bewaarde gemummificeerde lichaam van een man die omstreeks 3.300 voor Christus leefde. Op basis van de vindplaats werd de mummie Ötzi genoemd.

° De mummie lag op de Hauslabjoch in een rotskommetje aan de rand van de Niederjochferner gletsjer aan het einde van Ötztal. De vindplaats ligt op de grens van Oostenrijk en Italië op een hoogte van 3.210 meter.

° Ötzi is vermoedelijk gestorven door een jachtongeval of in een gewapend conflict. In zijn borstkas bij de linkerschouder zat een vuurstenen pijlpunt. Die ontdekte men pas een jaar na de vondst van de mummie. De schacht van de pijl was verwijderd maar de pijlpunt is blijven steken.

° Het schot van de pijl was waarschijnlijk niet meteen dodelijk, maar heeft vermoedelijk wel enkele uren of dagen in combinatie met uitputting tot zijn dood geleid.

° Otzi zou ongeveer 45 jaar geweest zijn, vrij oud voor die tijd. Hij had een tenger postuur en woog zo’n vijftig kilo

Weetjes en feiten

  • Ötzi leefde omstreeks 3.300 voor Christus en strijdt met de Egyptische mummie Ginger om de titel ‘oudste menselijke mummie’.
  • In het darmstelsel van Ötzi bevonden zich de resten van twee soorten voedsel die hij kort voor zijn dood heeft gegeten: een stuk edelhertenvlees en een tarwesoort.
  • Ze zeggen dat er een vloek ligt op Ötzi! Een aantal mensen die direct of indirect bij het onderzoek en de vondst betrokken waren, is een tijdje  later overleden…
  • Meneer Simon, met zijn vrouw vinder van de ijsmummie, is in een ravijn gevallen en dagen later pas gevonden. De leider van het forensisch onderzoek is kort na dit onderzoek omgekomen door een auto ongeval. Een bergbeklimmer die rondleidingen gaf op de vindplek van Ötzi kwam om door een lawine en zo zijn er  nog verhalen van overledenen die te maken hadden met de vondst of het onderzoek. Waar of niet waar, wie zal het zeggen…
  • Het echtpaar Simon moest dus zelfs een gerechtelijke procedure beginnen om erkend te worden als de legitieme vinders. Helmut Simon overleed in 2004 op 67-jarige leeftijd na een val in een ravijn. Hij werd acht dagen later pas gevonden.
  • In 2008 kende de rechtbank aan mevrouw Simon 150.000 euro vergoeding toe.  Na een nieuw proces werd dit  bedrag in 2010 verhoogd naar 175.000 euro.
  • Acteur Brad Pitt heeft een tatouage van de contouren van de ijsmummie op zijn onderarm.
  • Een Oostenrijkse popartiest vernoemde zich naar Ötzi: DJ Ötzi, deze scoorde met ‘Anton aus Tirol’ een carnavalshit in de jaren ’90.

Ötzi museum

° De mummie werd eerst naar Innsbruck (Oostenrijk) gebracht. Toch is hij nu te bekijken in het Zuid-Tiroler archeologiemuseum in Bolzano (Italië). Gewoon omdat de vindplek een aantal meter over de grens van Italië bleek te liggen. Voor meer informatie over het archeologiemuseum in Bolzano ga naar: www.iceman.it 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

 Intacte prehistorische holenbeer gevonden

Onderzoekers van de Noordoostelijke Federale Universiteit in Yakutsk hebben een volledig intact exemplaar gevonden van een prehistorische holenbeer.

Voor het eerst werd een exemplaar gevonden waarvan het spier- en orgaanweefsel nog intact is. Zelfs de neus zit er nog op. Tot nu toe zijn er alleen skeletten van het dier aangetroffen. Het nieuws is van ‘wereldbelang’ volgens de onderzoekers.

° De holenbeer was een prehistorische berensoort die tijdens het pleistoceen in grote delen van Europa leefde.

° Gemiddeld werd een holenbeer 3.5 meter lang en een volwassen dier woog tussen de 350 en 600 kg, al zijn er exemplaren aangetroffen van wel 1000 kg.

° De soort verdween ongeveer 15.000 jaar geleden, tijdens de laatste ijstijd.

° Het exemplaar dat nu gevonden is, wordt geschat tussen 22.000 en 39.500 jaar oud. Er moet nog een koolstofdatering gedaan worden om een preciezere inschatting te maken.

Nog geen abonnee van Geschiedenis Magazine? Meld je aan vóór donderdag 17 september 16:00 u., dan krijg je het komende nummer thuis. 

Profiteer van de speciale aanbieding: 1e jaar (8 nrs) voor SLECHTS € 38,95 + cadeaus!

*** Geschiedenis Magazine is partner van IsGeschiedenis ****

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WONDERBAARLIJK

In het jongste nummer van Kerk&Leven, het parochieblad zeg maar,  neemt Luc Vanmaercke een interessant ‘Standpunt’ in onder de titel ‘Wonderbaarlijk’

Wie is de grootste wetenschapper uit de Belgische geschiedenis? Voor mij is er één die erbovenuit steekt, Georges Lemaître”, aldus Van Maercke. “Hij was tegelijk astronoom, kosmoloog, wiskundige en natuurkundige. In 1927, op 33-jarige leeftijd, schreef hij een baanbrekend wetenschappelijk artikel over het uitdijende heelal. Zo raakte hij in conflict met de grote Albert Einstein, voor wie het heelal stabiel was. Einstein moest enkele jaren later zijn ongelijk toegeven.”

* In 1930 formuleerde Lemaître een nog gedurfdere stelling, tegenwoordig bekend als de oerknal :

“De hele kosmos, bestaande uit honderden miljarden sterrenstelsels, ontstond uit één onzichtbaar klein punt met een bijna oneindige dichtheid.’” Daarmee werd Lemaître de grondlegger van onze visie op de kosmos en dus op het ontstaan van alles. Van de schepping, bekeken door een astrofysische bril bekeken.

“Het fantastische is dat de wetenschappelijke versie van die schepping (alles is in een fractie van een seconde ontstaan uit één minuscuul punt) nog miraculeuzer is dan de Bijbelse versie (alles werd geschapen in zeven dagen).

* God blijkt nog straffer te zijn dan de auteurs van Genesis durfden te denken.

Wanneer ik voor een jong publiek een lezing geef over het geloof, vertel ik altijd bovenstaand verhaal. “Het valt me op hoe weinig mensen Georges Lemaître kennen. We zijn in ons land zo slordig met onze geschiedenis. Veel toehoorders zijn stomverbaasd dat België zo’n belangrijke wetenschapper voortbracht.”

“Nog verbaasder zijn ze te horen dat de betrokkene tegelijk een priester was. Voor Lemaître bestond er geen conflict tussen geloof en wetenschap. Hij beschouwde beide als parallelle wegen naar de waarheid. Die stelling is voor veel mensen een openbaring. Oef, we mogen gelovig zijn zonder irrationeel te zijn.’

* Vandaag in Dossier de getuigenissen van 4 vooraanstaande wetenschappers …

“Er hoeft immers geen conflict te bestaan tussen religie en wetenschap”, zegt de Amerikaanse wiskundige en wetenschapsfilosoof Jim Stump. „Voor vele vraagstukken in het leven kun je immers een theologisch zowel als een wetenschappelijk onderbouwde visie ontwikkelen.”

Ook Sabine Van Huffel, hoogleraar aan de faculteit ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, ervaart geloof en wetenschap als een aanvullend geheel: „Mijn geloof sterkt me in het onderscheiden van mijn wetenschappelijke roeping. Geloof en wetenschap versterken elkaar.”

De Duitse astrofysicus Heino Falcke mocht eveneens niet ontbreken. Een jaar geleden maakten hij en zijn team als eersten een foto van een zwart gat. Een prestatie die het wereldnieuws haalde. „ God eren door goede wetenschap”, zegt hij. „En ja, die wetenschap wekt soms geloofsvragen. Vaak vinden die vragen dan jaren later onverwachts een antwoord.”

De Nederlandse moleculair biofysicus Cees Dekker denk dat Kerk en gelovigen vaker moeten spreken over wetenschap, over het ontstaan van de kosmos. “De oerknal is nog wonderbaarlijker dan eender welk wonder in de Bijbel. Wat belet ons om precies daarin de scheppende hand van God te zien? Het christendom en onze tijdrekening beginnen bij Christus, maar de kosmos ontstond al 13,8 miljard jaar vroeger. Door zo ver terug te gaan, naar het begin der tijden, kom je ontegensprekelijk bij de vraag: wat was er dan vóór de oerknal? “

* De wetenschapper buigt deemoedig het hoofd en zegt: „Ik weet het niet.” De gelovige vult aan: „Ik weet het ook niet, maar ik geloof dat God er al was.”

° De ongelovige vindt dat godsdienst vooral troost brengt en dat de natuurwetten ontdekken de grootste prestatie van de mens is. Naar wat er echt voor de oerknal was, blijft het (voorlopig) gissen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

wakker worden …

Wakker worden…..


Dr. Roderik Deleersnijder. Vaat- en Thoraxchirurg:

“Dagdagelijks sterven ongeveer 330 mensen in ons land, en wordt een veelvoud hiervan opgenomen in het ziekenhuis, een deel ervan op intensieve zorgen.

De oorzaken hiervan zijn teveel om op te noemen, maar grotendeels gaat het om hart-vaatziekten, kanker, infectieziekten en ongevallen.

Als we eerlijk toegeven lag voor maart 2020 niemand echt wakker van het dagelijks sterftecijfer van hartinfarcten of het wekelijks aantal ziekenhuisopnames van longkanker.
Laat staan van het aantal opnames van jonge mensen met een meningococcen- of streptococcensepsis op intensieve zorgen. Tenzij het uiteraard om een , voor ons, dierbare ging.
Hebben we ooit moord en brand geroepen als het aantal griepdoden van 2 naar 3 per dag steeg? Ik kan het me alvast niet herinneren.

De reden is echter heel simpel. We hebben “leren leven” met deze ziekten en aandoeningen en ondanks allerlei sensibiliseringscampagnes, aanvaarden we het ziektebeeld en de mortaliteit die deze met zich meebrengen, en veranderen we ons gedrag niet.

Immers, hoe verklaar je anders dat bv sigaretten nog steeds worden toegelaten in onze maatschappij, terwijl het de grootste oorzaak voor hart- vaataandoeningen en longkanker is ?
Waarom houden we niet heel het jaar onze huid bedekt tegen de zon, terwijl we weten dat uv licht melanomen kan veroorzaken?
Ons sentiment naar Corona toe is op zijn minst gezegd anders.
Corona is als de nieuwe leerling in de klas die door iedereen argwanend bekeken wordt, en wiens prestaties en “cijfers” zeer nauwgezet worden opgevolgd en becommentarieerd.
Wat ik vooral betreur is dat deze “cijfers” zo ongenuanceerd worden toegelicht en dikwijls verkeerdelijk als argument worden gebruikt om een politieke beslissing te motiveren.

Om een voorbeeld te geven : als het aantal coronadoden per week van 2 naar 3 stijgt, is dit geen stijging met 50%. Je moet dit immers zien in relatie met het totaal aantal doden per dag, nl gemiddeld 330.
Het gaat dus om een stijging van 0,6 naar 0,9 procent, wat niet significant is.

Om verder te gaan over de cijfers : het aantal ziekenhuisopnames ligt nu (tijdens 2de golf)nog steeds onder 50 per dag, net iets hoger dan einde juni, doch in percentage tov de Belgische bevolking slechts een stijging van 0,004% naar 0,0045%.

Om de virologen te citeren in mei: de maatregelen mochten versoepelen als we een week lang minder dan 200, liefst 100 opnames per dag zouden hebben. We zitten hier nog steeds sterk onder, toch worden maatregelen teruggeschroefd.
In totaal zijn vandaag 253 patiënten opgenomen over het hele land, dat is gemiddeld minder dan 2 patiënten per ziekenhuis. Is dit onrustwekkend?

Het enige cijfer dat werkelijk stijgt is het aantal nieuwe besmettingen. Doch hier “vergeet men” de cijfers in relatie te brengen met het aantal testen die gedaan worden.
In absolute cijfers zitten we aan dezelfde aantal besmetttingen als half mei, doch er wordt massaal meer getest vandaag de dag.

In april en mei werden immers enkel mensen getest die ernstige symptomen vertoonden en waarbij een ziekenhuisopname werd overwogen. Deze positieve testen waren inderdaad significant omdat deze direct in relatie stonden met het aantal opnames, en dus een goede parameter waren voor de ernst van de epidemie.
Als ik dan lees dat er dat er op de site waar vorig jaar nog de Sinkensfoor stond, nu een covid test drive in komt, waar iedereen met minste symptomen kan getest worden, dan gaat dit uiteraard tot een piek van positieve gevallen leiden. Of het percentage positieve testen/aantal testen en de ziekenhuisopnames ook zullen stijgen in zelfde mate is natuurlijk erg twijfelachtig.

Het is duidelijk dat we nog niet leven met Corona zoals we leven met andere ziekten. Emotioneel wordt een coronabesmetting of dode niet op dezelfde manier getaxeerd als pakweg een griepbesmetting of dode.

Als we echt met Corona willen leven zullen we toch moeten aanvaarden dat er, net zoals bij andere ziekten, een zekere graad van mortaliteit is. De boutade dat elke coronadode er 1 teveel is, klinkt misschien politiek correct, maar is in realiteit niet haalbaar.

Leven met Corona wil vooral zeggen dat we moeten blijven werken, sporten, uit gaan eten en drinken zonder in continue angst te verkeren die leven onmogelijk maakt.
Hou voorlopig je bubbel beperkt, ontsmet regelmatig je handen en hou wat afstand.

Draag een mondmasker enkel wanneer het zinvol is (een condoom draag je toch ook niet 24h/d)
Put vertrouwen uit het feit dat het overgrote deel van de mensen die in aanraking komt met Corona niet in het ziekenhuis terecht komt.

Op deze manier kunnen we blijven leven als individu en maatschappij met Corona en houden we de economie draaiend.
Of willen we liever afglijden naar een paranoïde samenleving waarin we gemuilkorfd door een masker in angst leven van een virusdictatuur?“

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4