volkerenmoord

20 JANUARI is niet alleen de verjaardag van mijn vader of de vierjaarlijkse beëdiging van de nieuwe president van de VS, 20 januari 1942 werd ook de dag waarop de nazileiders in 1942 beslisten over de massamoord op de Joden.

° De Wannseeconferentie werd 20 januari 1942 gehouden op uitnodiging van nazileider Reinhard Heydrich. De bijeenkomst van 15 hoge nazi-ambtenaren vond plaats aan de Wannsee bij Berlijn in Villa Marlier (foto L) Op deze conferentie bespreken ze de geplande moord op elf miljoen Europese Joden.

° De nazi’s hebben een tijd gedacht dat ze Joden naar het buitenland konden laten emigreren maar door de oorlogsomstandigheden werd dat niet langer mogelijk. In plaats daarvan zullen de Joden voortaan naar het oosten ‘geëvacueerd’ worden.

° Er wordt op gerekend dat een groot gedeelte van hen door ‘natuurlijke vermindering’ zal uitvallen. De overblijvende Joden krijgen een ‘passende behandeling’.

° De top-nazi’s verbergen hun ware bedoeling achter ambtelijke taal. De woorden komen uit de notulen van de conferentie die bewaard zijn gebleven.

° Wat er eigenlijk staat is dat de nazi’s een volkerenmoord organiseren. ‘Evacueren’ betekent deportatie naar concentratie- en vernietigingskampen en ‘een passende behandeling geven’ is niet meer dan een omfloerste ‘moord’.

° Hitler had al eerder besloten dat alle Europese Joden vermoord moesten worden. In de Sovjet-Unie waren vanaf juli 1941 Duitse speciale eenheden (Einsatzgruppen) actief om Joden te doden. En in het bezette Joegoslavië vonden sinds het voorjaar van 1941 executies plaats. Begin 1942 waren al meer dan een miljoen Joden vermoord.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Laokoöngroep

Op14 januari 1506 vond een boer iets ten noorden van het Colosseum in Rome bij het  omspitten van zijn land.

De meeste archeologen waren het erover eens dat het om de beeldengroep ging die door Plinius de Oudere wordt beschreven.

De beelden zouden zijn gemaakt door Hagesander, Polydorus en Athenodorus van Rodos en ooit in het paleis van keizer Titus hebben gestaan.

° Het verhaal achter deze afbeelding is dat de Trojaanse priester Laocoön de Trojanen wilde waarschuwen om het paard van Troje niet binnen te halen. Volgens de overlevering werden de priester en zijn zoons vervolgens gewurgd door slangen van Poseidon.

*** Uitgebeeld wordt het moment waarop Laocoön en zijn zoons gewurgd worden door twee slangen die gestuurd zijn door Poseidon (of Pallas Athena).

° De gruwelijke dood van Laokoön heeft in de loop der eeuwen vele kunstenaars geïnspireerd. De bekendste verbeelding van de geschiedenis is de marmeren beeldengroep die door een boer werd gevonden en tegenwoordig in de Vaticaanse Musea te bewonderen is.

*** De beeldengroep is niet gemaakt uit één blok marmer, maar uit vijf blokken.

“De manier waarop de spieren van de romp en de armen de krachtsinspanning en het lijden in de hopeloze strijd weergeven, de uitdrukking van smart op het gezicht van de priester, dat hulpeloos zich in bochten wringen van de twee jongens en de wijze waarop al deze verwarring en beweging tot een blijvende groep is gestold, hebben sinds de ontdekking bewondering gewekt.”

Rechterarm

De Laokoöngroep was niet compleet toen ze gevonden werd. De belangrijke rechterarm ontbrak.

° Hoe die arm er precies uitzag en vooral welke kant hij op wees, was een punt van discussie. Paus Julius II schreef zelfs een wedstrijd uit waarbij de juiste houding van de arm moest worden bepaald.

° Uiteindelijk koos men voor een uitgestrekte arm.Tot onvrede van Michelangelo die meende dat de arm van Laokoön gebogen achter diens hoofd moest zitten.

° Na deze wedstrijd, waar ook de bekende kunstenaar Raphael bij betrokken was, werd een omhoog geheven rechterarm aan het beeld bevestigd. Eeuwenlang was het beeld zo te zien.

* In 1906 vond een Duitse archeoloog vlakbij de plek waar de beeldengroep vier eeuwen eerder was opgegraven een marmeren arm. Na bestudering concludeerden onderzoekers dat dit de ontbrekende rechterarm van Laokoön moest zijn.

* In 1957 werd het armfragment aan de beeldengroep toegevoegd. Geen opgeheven arm, maar een arm die zoals Michelangelo had beweerd achter het hoofd zit. (gevonden bij Historiek en Wikipedia + vrije foto – rood drukken om meer -)

P.S.  De peniskwestie … Er zijn twee redenen waarom mannen op oude Griekse standbeelden zo klein geschapen zijn. Ten eerste zijn ze niet veel kleiner geschapen dan de gemiddelde man en ten tweede werd een grote penis in die tijd niet gezien als iets goeds. Integendeel, een man met een grote penis werd als dom en lelijk bestempeld en mannen met een kleine penis waren slim, gesofisticeerd en rationeel.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

OOIT GEHOORD VAN WINTON ?

Nicolas Winton, zoon van Duitse Joden, groeide op in Londen. Aan de vooravond van W.O. II belandde hij in Tsjechië. Een vriend had hem gevraagd te helpen bij het Joods maatschappelijk werk.

Nicolas Winton

(Nicolas Winton pinterest.ca)

° Winton zette in zijn eentje een organisatie op om Tsjechische kinderen van Joodse families te helpen die omwille van de nazi-rassenwaan groot gevaar liepen.

° Niet lang voordien had het Britse Lagerhuis, na de Kristalnacht, een maatregel goedgekeurd om vluchtelingen onder de 17 in Groot-Brittannië toe te laten.

° Voorwaarde was wel dat de kinderen een verblijfplaats kregen en er een borg van vijftig pond per kind werd betaald voor de terugkeer naar hun vaderland. Winton zocht en vond in Groot-Brittannië huizen voor 669 kinderen.

° Eenvoudig was het evenwel niet om de Joden naar Groot-Brittannië over te brengen. Ze moesten nl. in Hoek van Holland inschepen op de veerboot .

° Nog moeilijker om te doen, want na de Kristalnacht had de Nederlandse regering besloten de grenzen voor alle Joodse vluchtelingen te sluiten.

° Uiteindelijk slaagde Winton er toch in, weliswaar met steun van Britse garanties , de kinderen via Nederland naar Groot-Brittannië te brengen.

De ‘Britse Schindler’

***  Pas in 1988 kwam er aandacht voor de redding van de 669 Joodse kinderen. En wel omdat zijn vrouw Grete op zolder een plakboek had gevonden met daarin lijsten van de kinderen. Niet veel later besteedde de BBC in het televisieprogramma That’s Life aandacht aan de zaak.

° Winton werd ook herenigd met een groot aantal – inmiddels volwassen – ‘kinderen’, die hij het leven had gered.

° Omdat hij zoveel Joden redde, wordt Nicholas Winton wel eens de ‘Britse Schindler’ genoemd, naar Oskar Schindler, de zakenman die honderden Joden het leven redde door hen te werk te stellen in zijn fabriek.

* In Tsjechië kreeg Winton de hoogste onderscheiding voor zijn moed. Winton overleed in 2015.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KUIFJE is VEEL GELD WAARD

De eerste aflevering van Kuifje verscheen op 10 januari 1929  voor het eerst in de jeugdbijlage van de Waalse krant ‘Le Petit Vingtième’.

° Per week verschenen er twee pagina’s, tot het hele verhaal op 8 mei 1930 (na 69 afleveringen) was voltooid. Datzelfde jaar wordt het stripverhaal gebundeld en is het eerste Kuifje-album geboren.

° De Franstalige titel luidde: Tintin, reporter du Petit “Vingtième”, au pays des Soviets. In dit eerste album maakt Kuifje een journalistieke reis door de Sovjet-Unie. Voor Kuifje is dat het begin van een groots avontuur.

° In het verhaal wordt het communisme van Lenin en Stalin stevig op de korrel genomen. Stemgerechtigden worden met wapens bedreigd en straatkinderen krijgen alleen brood als ze verklaren communist te zijn.

° Verder komt onder meer de problematiek van de koelak-boeren in de toenmalige Sovjet-Unie aan bod.

*  De Belgische striptekenaar Hergé, pseudoniem van Georges Remi (1907-1983), werd beroemd met zijn verhalen over Kuifje (Tintin), een jongensachtige reporter die de wereld afreist om problemen te bestrijden. Voor originele Kuifje-tekeningen zijn verzamelaars geregeld bereid diep in de buidel te tasten.

*  Het album verscheen pas in 1975 voor het eerst officieel in een Nederlandse vertaling. Dit onder de titel Kuifje in de Sovjet-Unie. In 1988 werd die titel gewijzigd in Kuifje in het land van de Sovjets.

*  In 1946 verscheen voor het eerst een Kuifje-album in het Nederlands.

Kaft van Kuifje-strip voor 1 mln $

*  In het Amerikaanse Dallas is de orginele illustratie van de eerste kaft van een Kuifje-strip onder de hamer gegaan voor 1,125 miljoen $ (992.000 euro). Dat heeft het veilinghuis Heritage Auctions bekendgemaakt.

De tekening werd op 13 februari 1930 gepubliceerd en toont Kuifje op reportage in het land van de Sovjets, terwijl hij uit een boomstam een propeller maakt voor zijn vliegtuig. Zijn hondje Bobby kijkt naar hem, helemaal ingepakt in verbanden.

*  Hergé publiceerde de avonturen van ‘Kuifje in het land van Sovjets’ vanaf januari 1929 elke week in de krant Le Petit Vingtième, het kinderkatern van de Belgische krant Le Vingtième Siècle.

* Door het succes van de strip wordt Kuifje uitgebreid van 8 naar 16 pagina’s, en vanaf 13 februari 1930 wordt de strip los van de krant gepubliceerd, met als allereerste kaft de tekening die geveild werd. In september 1930 wordt de eerste echte strip ‘Tintin au pays des Soviets’ gepubliceerd.

*  De meeste oude kaften van de Kuifje-strips bevinden zich in het Hergé-museum in Louvain-la-Neuve. De tekening die verkocht werd in Dallas is gemaakt met Chinese inkt en waterverf, en is door Hergé gehandtekend. De tekening werd door Hergé aan de krantenuitgever overgemaakt om op de kaft te drukken, en werd uiteindelijk in Brussel gevonden. De identiteit van de verkoper en de koper worden niet vrijgegeven.

*  Kuifje breekt regelmatig verkooprecords tijdens veilingen. Het is niet de eerste keer dat oude kaften en tekeningen voor meer dan een miljoen euro onder de hamer gaan.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘DE LAMBEIR’ IN EINDHOUT

In 1977 ging de Laakdalse fusie van start en ook café-feestzaal Sint-Lambertus opende de deuren. René Goukens en Lisette Baelus hadden het bestaande café omgebouwd en er een  nieuwe zaal voor alle doeleinden aangebouwd.

De naam was snel gevonden: Lambertus , op zijn tuts de Lambeir , patroonheilige van Eindhout, lang geleden vermoord in Luik, waar hij de patroon van het bisdom Luik werd. Bisdom waartoe Eindhout tot 1 559 behoorde .

Lambeir is ook de naam van de grootse fanfare van Eindhout die er haar lokaal heeft. (de geschiedenis hiervan loopt momenteel in zes afleveringen in de Laakdalse Heemtijdingen).

Voordien hadden René en Lisette gedurende drie jaar het café aan de overkant onder dezelfde naam uitgebaat. De Lambeir is hét verenigingscafé bij uitstek in Eindhout met ook wielertoeristenclub Sint-Lambertus, vzw Zonne-Run en spaarkas De Potters.

In 2012 stopten René en Lisette na 38 jaar de dorstigen gelaafd te hebben. Onze Pol won er later eens een wedstrijd bier tappen. Die traditie groeide in het café en het dorp, nadat zoon Tommy Goukens in 2008 wereldkampioen ‘bier tappen’ werd.

Stella Artois als biermerk valt meteen op. Dus is het een café van bierhandel Cools. Stichter was Karel Cools die destijds de hele streek van bier (en ijs met de kermissen) voorzag . Karel is ook de oom van Frans Cools uit Looi. Die bouwde het Atomium voor Expo58).

Vital Sels, pastoor op rust en mijn vroegere godsdienstleraar, ergerde zich wanneer in het blaadje van de socialisten sprake was van ‘Zaal Lambertus’ voor hun jaarlijks bal, (de Sint eraf gelaten). Hij ontwaarde daarin en snode daad van goddeloosheid. Wat zou hij zeggen van de huidige naam Lambeir?

Mark Vertessen nam de zaak over. Hij is een van de beste klarinettisten van het land, speelde in de hoogste afdelingen van nationale filharmonies en orkesten, nochtans gewoon begonnen bij de harmonie van Looi waar zijn vader ook speelde.

Mark is ook paardenliefhebber en bevriend met topjockey Jos Verbeeck die ooit  Roland Liboton vergezelde op een praatavond in de zaal.

Vooral Lia Pauwels van Klein-Vorst runde nu de zaak, maar door zware ziekte, een brand en een ongelukkige val moest ze al voor corona de zaak opgeven. De nieuwe uitbaters kennen we ‘eerlang’.     Swa Van Gehuchten

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Het verhaal van de kindermoord

Koning Herodes hoorde van de wjzen uit het oosten dat er een ‘koning der Joden’ geboren zou zijn. De wijzen werden naar eigen zeggen geleid door een ster. Herodes gaf de wijzen de opdracht het kind te vinden en hem hierover te informeren, opdat ook hij hulde zou kunnen gaan brengen.

De wijzen werden in de nacht dat ze bij het kindje Jezus in Betlehem waren , in een droom gewaarschuwd niet terug te keren naar Herodes.

Ze namen dus een andere route . Toen Herodes merkte dat hij door de wijzen uit het oosten misleid was, zond hij manschappen uit om alle jongetjes van twee jaar oud en jonger om het leven te brengen.

Ook Jozef kreeg in een droom de waarschuwing van een engel  om samen met  Maria en hun baby haar Egypte te vluchten , omdat Herodes onderweg zou zijn om het kind te zoeken en te doden.

Ook Mozes

De auteur van Matteüs, schrijver van dit verhaal , legde bewust diverse verbanden tussen Jezus en  Mozes. Het verhaal over de kindermoord is vergelijkbaar met het verhaal van Mozes, die een moord op zijn generatiegenoten overleefde. En door de vlucht naar Egypte verbleef ook Jezus, net als Mozes, een tijd in Egypte.

Historie

Er zijn geen historische of archeologische bronnen over deze gebeurtenis. Er is zelfs geen archeologisch bewijs van bewoning van Bethlehem rond de tijd van Jezus. Flavius Josephus tekende de misdaden van Herodes op, een lijst van ongeveer 1 000 bladzijden, maar de kindermoord van Bethlehem wordt hierin niet vermeld.

Herdenking

De gebeurtenis wordt in de christelijke traditie wel jaarlijks herdacht op ‘de dag van de Onschuldige (onnozele = oud Nederlands) kinderen‘ vandaag 28 december .

**  prent boven uitrekken voor detailsDe kindermoord van Pieter Breugel de Oude –

* P.P. Bruegel bracht de gebeurtenissen in Betlehem over naar een Brabants dorp onder een blauwe winterlucht, bedekt door sneeuw . Dit Brabantse Bethlehem wordt overvallen door de arm der wet: gerechtsdienaars in rode mantels belagen de dorpelingen te paard. Het vuile werk laten ze opknappen door huursoldaten.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

de computer

TIME  Machine of the Year (1982) : de computer

Sinds 1927 roept het populaire Amerikaanse tijdschrift TIME ieder jaar iemand uit tot ‘persoon van het jaar’.

*** Op 26 december 1982 werd er voor het eerst een object tot ‘machine van het jaar’ uitgeroepen : de computer. TIME gaf hiermee aan dat de computer definitief zijn intrede had gedaan in het leven van de mens.

° In 1927 was de Amerikaans luchtvaartpionier Charles Lindbergh de eerste Amerikaan die door TIME uitgeroepen werd tot ‘persoon van het jaar’. Hij was de eerste persoon die in één ruk van Amerika naar Europa (Parijs) vloog.

° De afgelopen decennia waren het niet altijd helden die door TIME betiteld werden als de belangrijkste persoon van dat jaar. Ook beruchte leiders als  Adolf Hitler (1938) en Jozef Stalin (1939) sierden al eens de cover van het Amerikaanse magazine.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VREDE VAN GENT

De vrede van Gent. Al ooit van gehoord? Neen? Wel, ik ook niet. Op zoek naar historische nieuwtjes kwam ik er toevallig bij uit. Alleszins een verhaal dat wij onze talrijke lezers op kerstavond niet willen onthouden.

De Vrede van Gent maakte een einde aan de vijandelijkheden tussen … Britten en Amerikanen. Vooral een schermutselingenoorlog die tussen 1812 en 1814 in de Verenigde Staten en Canada werd uitgevochten. Met het platbranden van het Witte Huis en het Capitool in Washington en een slag in de moerassen van New Orleans als bekendste wapenfeiten.

De oorlog was begonnen als een rechtenschending van havenexploitaties (door de Engelsen) en een kolonisatie van Canada (door de Amerikanen).

In 1814 werd naar een oplossing gezocht op neutraal terrein. Dat waren de Zuidelijke Nederlanden.

De Amerikaanse delegatie werd in Gent ondergebracht in Hof van Lovendeghem, in het Kartuizerklooster op de hoek van de Veldstraat met de Volderstraat, de Britse in het deel dat door de toenmalige textielfabrikant Lieven Bauwens was verbouwd.

Na een half jaar onderhandelen werd de Vrede van Gent met Kerstmis getekend. In de Sint-Baafskathedraal werd een dankmis opgedragen en werden beide delegaties op een feestelijk nieuwjaarsbanket getrakteerd op het stadhuis.

De ratificatie van het verdrag gebeurde pas op 17 februari (hoi Elly) 1815, kort nadat het nieuws de V.S. eindelijk had bereikt!

In 1964 werden op de gevels van beide logementen herdenkingsplaten aangebracht.

De latere Amerikaanse president John Quincy Adams die de delegatie in Gent aanvoerde, rapporteerde uitgebreid over de onderhandelingen in 1814 in zijn dagboek. Ook de jonge James Gallatin, secretaris van zijn vader Albert Gallatin, tekende zijn indrukken op.

De Amerikaanse afgevaardigden stonden namelijk op erg goede voet met de Gentenaars, werden her en der uitgenodigd en beleefden memorabele dagen in Gent, terwijl de Engelsen nogal haatdragend waren.

De latere V.S.-president John-Quincy Adams vond die periode dan ook ‘de mooiste uit zijn leven’. Anderzijds vond hij het theater in Gent wel beneden alle peil en de vrouwen lelijk, hoewel de nachtelijke uitstapjes van zijn collega’s met plaatselijke schonen een andere klok lieten horen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VANDAAG 21.12.2020 OM 11 u 02 BEGINT DE WINTER

****  De astronomische winter begint vandaag maandag  21 december 2020 om 11.02 uur. De zuidpool baadt de hele dag lang in de zon. Op de noordpool is het continu nacht. In het noordelijk halfrond zijn de dagen kort en de nachten lang. Op het zuidelijk halfrond is het net andersom.

**  Meer informatie over de astronomische seizoenen vind je bij weerman Frank Deboosere.

* De astronomische seizoenen beginnen niet altijd mooi op een 21-ste. Meer zelfs, de astronomische herfst is in onze tijdrekening nog nooit begonnen op 21 september!

VRAAG – “Is het begin van de astronomische winter (21 of 22 december) wel de kortste dag van het jaar?”

°° Goei vraag, Martin … Als je naar de kalender kijkt, stel je inderdaad vast dat vanaf 17 december de dagen ’s avonds al beginnen te lengen (langer worden). Pas op 3 januari begint de zon ’s ochtends vroeger op te komen. De vroegste zonsondergang vond reeds plaats op 12 december. De meest late zonsopkomst gebeurt op … 31 december.

Wat is er aan de hand?

° De aarde draait rond de zon. Die baan is geen cirkel, maar een ellips. In de winter bevindt de aarde zich dichter bij de zon dan ’s zomers.

° Op 2 januari 2021 bevindt de aarde zich op een afstand van ongeveer 147 miljoen km van de zon. Zes maanden later, in de nacht van 5/6 juli 2021, zal de aarde het verst verwijderd zijn van de zon, op een afstand van 152 miljoen km van de zon.

°° Daardoor zal de aarde ’s winters ook wat sneller rond de zon draaien. Dat is een toepassing van de tweede wet van Kepler (de perkenwet).

° De draaiing van de aarde rond zijn as is constant. En dus zien we de zon begin januari meer achterlopen ten opzichte van de sterren dan begin juli.

* Samengevat: bij het begin van de astronomische winter (vandaag 21 december 2020) kennen we wel degelijk de kortste dag van het jaar.

° Maar … dat verschil is niet symmetrisch verdeeld over de zonsopgang en de zonsondergang, omdat de aarde eind december dicht bij de zon staat en omdat de aardas schuin staat ten opzichte van de baan rond de zon (wellicht het gevolg van een geweldige botsing van de aarde met een ander hemellichaam – waaruit de maan zou zijn ontstaan).

Niet altijd op een 21-ste

De astronomische seizoenen beginnen niet altijd mooi op een 21-ste. Meer zelfs, de astronomische herfst is in onze tijdrekening nog nooit begonnen op 21 september!

° In 2020 begon de astronomische lente op 20 maart om 04.50 uur. Dag en nacht duurden  even lang.

° De astronomische zomer begon op 20 juni 2020 om 23.44 uur. De noordpool kreeg de hele dag lang zonlicht. In het noordelijk halfrond genoten we van lange dagen en korte nachten. 

° De astronomische herfst begon op 22 september 2020 om 15.31 uur. Dag en nacht duurden weer even lang.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 6