HILLARY EN TENZING OP MOUNT EVEREST

Op 29 mei 1953 om 11u lokale tijd bereikten Edmund Hillary en Tenzing Norgay als eersten in de geschiedenis de top van de Mount Everest . In België werd het nieuws bekend gemaakt in het nieuws van 19u. Op de radio uiteraard, want tv stond nog in zijn prilste kinderschoenen. Ik was pas tien en herinner het me nog levendig. Op slag werden Hillary en Tenzing, zoals ik ze onthouden heb, voor een hele lange tijd mijn onvoorwaardelijke favorieten. Ik ging het meteen melden in de buurt , maar daar begreep men mijn enthousiasme niet. En dat begreep ik dan weer niet.

           De moedergodin van de wereld

 • 1953 – De eersten die de Everest beklommen en levend terugkwamen waren de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en sherpa Tenzing Norgay. Zij bereikten op 29 mei 1953 de top met hulp van een zuurstofapparaat. 
 • 1978Reinhold Messner (kleurfoto) uit Zuid-Tirol, en Peter Habeler, uit Oostenrijk, waren op 8 mei 1978 de eersten die erin slaagden de top te bereiken zonder zuurstofapparaat.
 • 1980 – Reinhold Messner was ook de eerste die erin slaagde de Mount Everest solo te beklimmen. Dat was op 20 augustus 1980. Ook deze keer maakte hij geen gebruik van extra zuurstof.
 • Messner was bovendien de eerste die de veertien achtduizenders beklom.
 • 1988 – Tom Whittaker miste zijn rechtervoet, maar wist met een kunstvoet op 27 mei 1988 toch de top van de berg te bereiken.
 • 1988 – Pierre Tardivel in september 1992 en Jean Marc Boivin op 2 september 1988 waren de eersten om van de top naar beneden te skiën en met een parapente (kleine parachute) veilig te landen.
 • 1999 – De eerste Belg die vanuit Tibet de top bereikte was Pascal Debrouwer. Deze prestatie leverde hij op 18 mei 1999. Tijdens de afdaling is Debrouwer wellicht weggegleden en dodelijk verongelukt, waarschijnlijk wegens oververmoeidheid. Ergens op zo’n 8000 meter ligt zijn dode lichaam.
 • 2002 – Hans van der Meulen bereikte in 2002 als eerste Nederlander de top zonder gebruik te maken van een zuurstofapparaat.  Wilco van Rooijen maakte deel uit van de expeditie van Hans van der Meulen maar zelf niet de top wist te bereiken.
 • 2004 – Die Wilco van Rooijen werd op 20 mei 2004 wel de eerste Nederlander die erin slaagde de top te bereiken zonder zuurstofapparaat maar met getuigen, foto’s en video-opnamen.
 • zonder datum – Een 15-jarig sherpameisje is de jongste vrouw die de top van de berg bereikte. De Amerikaanse Samantha Larson stond als jongste niet-Nepalese vrouw op de top van de Mount Everest.
 • 2013 – Op 23 mei verbrak een 80-jarige Japanner het record oudste beklimmer van de Mount Everest. Yuichiro Miura stond voor de derde keer op de top.
 • In mei 2019 waagden 300 mensen de tocht naar de top. Daardoor ontstond vlak onder de top een file van ongekende omvang. In een week tijd overleden elf mensen wegens de ijzige temperaturen en lage zuurstofgraad. Nadien werden de voorwaarden om te mogen klimmen heel streng aangepast.

* Wie er nog meer wil over weten … drukken op rood – Wikipedia vertelt het wel-

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE KRUISDAGEN …

De drie kruisdagen tellen we in de katholieke kerk op maandag, dinsdag en woensdag voor donderdag Hemelvaartsdag. De jeugd van nu heeft er misschien nog nooit van gehoord. Geen erg, want onze euro viel ook vandaag pas, de tweede van de drie kruisdagen. Donderdag is het Hemelvaartsdag.

Zestig , zeventig jaar geleden werd het reilen en zeilen in het dorp nog helemaal gedirigeerd door kerk en pastoor. En steeds werd de schoolgaande jeugd daarbij betrokken. Wij schitterden van heiligheid, al waren de pastoor en de onderpastoor daarvan niet helemaal overtuigd.

Regelmatig kregen we tijdens de dagelijkse mis een tik tegen de oren om bij het sacrale gebeuren te blijven, maar dat namen we erbij. Thuis repten we daar  met geen woord over want dat maakte de zaak alleen maar erger. De pastoor was de baas, had altijd gelijk en daarmee basta. Zo simpel was dat in die tijden.

DOOR DE VELDEN

* Het gebruik van drie dagen na elkaar processie te lopen is al zeer oud. Rond 470 werd het door bisschop Mamertus van Vienne ingevoerd. Er werd toen een bidprocessie gehouden om Gods hulp af te smeken tegen rampen en nood, waar Zuid-Frankrijk in die tijd veel door geteisterd werd. Sinds de 9e eeuw vond de processie ook plaats in Rome, maar pas tegen het einde van de middeleeuwen werd zij door de gehele Kerk overgenomen.

In de vroege morgen van die drie dagen trokken de boeren en allen die met de boerenstiel verwant waren in processie langs de velden. Een beeld dat al lang verdwenen is, maar toch houdt men er nog aan in sommige gemeenten (kleurfoto Glabbeek-Zuurbemde) om deze traditie, weliswaar in veel kleinere vorm, te behouden.

De schoolkinderen werden massaal gemobiliseerd om drie dagen lang mee door de velden te hossen. En dat lieten ze geen twee keer vragen. De processie werd meteen na de vroegmis van 07u gevormd en trok elke dag een andere richting uit. Daarmee probeerde men geen enkele boer voor te trekken bij de hemelse weermakers.

* De benaming kruisdagen is waarschijnlijk ontleend aan de gewoonte om op deze dagen een kruis mee te dragen om de processie te leiden. De priester werd helemaal voorin geassisteerd door twee of meer misdienaars in het ornaat van de kerk.

Omwille van die kledij heb ik ook altijd gehoopt om ooit ook misdienaar te mogen worden, maar dat lukte me niet in de kerk van Veerle , ondanks het feit dat ik elke dag een trouwe kerkganger was. Flor Mangelschots (van bakker trapken op)en ik vochten steevast voor ‘de eerste stoel’. Later werden we beiden gedelegeerd naar het ‘peekeshuis’ aan de Vorstsebaan (ex middenschool), maar daar was de stank van urine bijna niet te harden op een nuchtere maag.

Onderweg werd in en tussen de velden gebeden dat het een aard had. De litanie van zowat alle heiligen in de hemel passeerde dagelijks de revue. Tussen de processielopers vond men natuurlijk ook een aantal gasten die een eigen versie van die litanie lieten horen en liever commentaar gaven op de gewassen van de boeren.

“Jef zijn tarwe wordt maar niks dit jaar, ora pro nobis“, “Sus heeft nog nooit zo’n slechte patatten op zijn velden gehad, ora pro nobis.” “Lewie, nondedjie, dat wordt niks met je koren dit jaar, ora pro nobis“.

Al bij al vonden wij begin de jaren 1950 die vroege morgentochten door de velden erg plezierig. Als we tenminste niet verrast werden door een regenbui. Want vlug naar huis lopen om kleren te wisselen was er toen niet bij.

Van de kerk ging het immers recht naar school en daar moest iedereen maar zijn plan trekken met zijn natte spullen. De kinderen van de Hei, die te voet naar school kwamen en ’s middags bij bevriende mensen in het dorp hun boterhammetjes gingen eten, weten dat nog maar al te goed. De tijden zijn (gelukkig maar) grondig veranderd.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GROEN GROENER GROENST

Wie dezer dagen door een bos rijdt en de moeite doet om naar boven te kijken, valt van de ene prettige verbazing in de andere. Het prille lentegroen, beschenen door een reeds krachtige lentezon, zorgt voor de mooiste tinten die uw netvlies kunnen verwerken. Dit lentegroen zie je maar een paar dagen. Volgende week reeds is het je dat niet meer. Bovendien zullen de IJsheiligen (eindelijk ?!) hun naam weer eer aandoen. Uurtje of twee vrij? Fiets in het zonnetje van Schoot naar Averbode en terug. Je zal zeker niet alleen zijn.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

droogte vernielde het akkadische rijk

Sargon de Grote heeft waarschijnlijk niet de stad Akkad gesticht, maar haar wel tot grootmacht gemaakt door de omliggende steden te veroveren. Van daaruit breidde hij zijn heerschappij eerst uit over geheel Sumer, en vervolgens over de ‘Vier Werelddelen’: Elam, Noord-Mesopotamië en Syrië (Mari) met Cappadocië.

° Onder Sargon en zijn opvolgers – de bekendste is zijn kleinzoon Naram-Sin, die evenals hijzelf legendarische roem verwierf – was Akkad een centraal georganiseerde staat, met een uitgebreid ambtenarenapparaat en aan het hoofd een koning met goddelijke waardigheid.

° Het noordelijke alluviale deel van Mesopotamië, waar Eufraat en Tigris elkaar het dichtst naderen, ten noorden van het eigenlijke Sumer, kwam door de dominantie van de hoofdstad Akkad eveneens bekend te staan als Akkad. Er ontstond een traditie waarbij de heersers zich “koning van Sumer en Akkad” gingen noemen, als een twee-eenheid. Deze traditie is door de latere Babylonische koningen overgenomen.

 • Meer weten? Op rood drukken.

– De Almanak – (met een hoek af) –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail