Lopen op de grens van …

‘De Demer’, de scheidingslijn tussen Kempen en Hageland, een prachtig stukje natuur . Met de groeten! Fons.

Of hoe onze voormalige Veerlenaar in Spanje verknocht blijft aan dat lapje Vlaanderen waar de beide Neten (plus Laak) en Demer en Dijle stromen.

Het onderwerp van vandaag: De Demer

even klikken en je zit er middenin
https://youtu.be/JYniJLfm4VY

What do you want to do ?

New mail

‘Keizer Karel’ wordt vandaag 520 jaar

Het is vandaag precies 520 jaar geleden dat Karel V, beter bekend als Keizer Karel, werd geboren. Zijn wieg stond in Gent. Het verhaal …

° Op 24 februari 1 500 stapte een bode het Gentse stadhuis binnen met de “blyde nieumaere ende tidinghe vanden gheboorte van onsen jonghen prince binnen deser stede, geboren op Sente Matthys avont”(citaat uit de stadsrekeningen). Groot feest natuurlijk, vreugdevuren alom, ook al kon niemand toen vermoeden dat het knaapje later, door een hele rist dynastieke toevalligheden, een wereldrijk zou erven waar de zon nooit onderging.

° Karels ouders, Filips de Schone en Johanna van Castilië, logeerden toen al enkele maanden in het grote Prinsenhofkasteel, vlakbij het Gravensteen. Het hele domein besloeg 2 hectare, er was zelfs plaats voor een dierentuin met leeuwen.

°° In ‘Het Geuzenboek’ wil Louis Paul Boon ons doen geloven dat de prins zijn moeder verraste door ter wereld te komen toen zij op de nachtpot zat. Fantasie, het is gewoon een van die vele eeuwenoude volkse Karel-verhalen, zoals ook de historie over de pot van Olen er een is.

°° Een grotere polemiek vecht Gent nog steeds uit met Eeklo. Volgens de Eeklonaars is Keizer Karel bij hen geboren, op 22 februari. Ook zij zwaaien met oude stadsrekeningen. Er valt in te lezen dat “onze gheduchte vrouwe en princesse gheleghen was van eenen zone” en dat er op die dag allerlei ongewone festiviteiten plaatsvonden in Eeklo.

° Maar Keizer Karel zelf was er zijn hele leven lang van overtuigd dat hij op 24 februari geboren werd, in Gent. Hij heeft hier op zijn minst veertien keer voor kortere of langere perioden verbleven. Als kind is hij hier waarschijnlijk nog meer geweest, omdat hij verzot was op die leeuwen in de leeuwenhof.

° Op 24 februari heeft hij zelfs meerdere keren zijn verjaardag gevierd in Gent. De eerste keer al toen hij 9 werd. En bij de bestraffing in 1540 (Gent kwam in opstand tegen te hoge belastingen) komt hij met zijn leger aan…

STROPPENDRAGERS

°° 14 februari arriveert hij. Pas op 24 februari, zijn verjaardag, laat hij het stadsbestuur bij zich komen om de beschuldigingen voor te lezen. Op 3 mei verplichtte hij een grote groep Gentenaars waaronder edellieden, stadsambtenaars en bekende poorters blootsvoets voor hem te lopen, gekleed in een zwarte tabbaard. Sindsdien worden Gentenaars stroppendragers genoemd.

° En tot slot heb je nog zijn bezoek na zijn troonsafstand in 1555: voor hij inscheepte in Vlissingen (op weg naar Spanje, waar hij in 1558 stierf) heeft hij Gent bezocht, als laatste stad.

VOORBESTEMD

° Gent was hoe dan ook voorbestemd om Karels geboortestad te worden. Zijn ouders verbleven al sinds oktober 1499 in het Prinsenhof, het was duidelijk de bedoeling dat hij daar geboren zou worden. Waarom? Misschien omdat het een juridische enclave was en men een eigen heerlijk gebied verkoos als geboorteplaats.

° Bovendien waren Karels grootouders, Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, in Gent getrouwd. En vergeet niet dat Gent, een stad van 60.000 inwoners, op dat ogenblik nog altijd de belangrijkste stad van de Nederlanden was. Gent dus, met enige renommee en uitstraling als geboorteplaats van iemand die een belangrijke dynastieke carrière voor de boeg had.”

ONZE TOREN

° Door een hele rist dynastieke toevalligheden werd Karel in zijn leven beladen met eretitels alom. Vanaf zijn geboorte was hij hertog van Luxemburg en aartshertog van Oostenrijk. In 1506 stierf zijn vader (Filips de Schone – zoon van Maria van Bourgondië ) en erfde Karel ook het Hertogdom Brabant en de graafschappen Vlaanderen en Holland. Maar omdat hij nog minderjarig was nam eerst zijn grootvader Maximiliaan van Oostenrijk, later diens dochter Margaretha van Oostenrijk het regentschap waar.

° Op zijn 15de (1515) werd Karel echt vorst van de Nederlanden en droeg hij ook de titels Karel II van Bourgondië, Karel V van Spanje en nog later Keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk.

° Naar Laakdal (Veerle) toe betekent die haast magische 1515 de inwijding van de nieuwe kerk met toren. (Ludo Helsen in “Jaarboek VIII 2015 van Laakdal”, waarvan nog steeds exemplaren in voorraad).

* foto boven: Met de typische Habsburgerskin van zijn grootvader Maximiliaan, was Keizer Karel helemaal geen mooie jongen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

20% OF 1 OP 5

Met 1,3 miljoen zijn ze nu, de personen van buitenlandse herkomst die in Vlaanderen wonen. Of zo’n 21,1 procent van de totale bevolking, en dat is vijf procentpunten meer dan in 2009.

Elk jaar publiceert de Vlaamse overheid haar ‘Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor’. Daaruit blijkt nu – de cijfers zelf gaan over 2017 – dat een paar kapen gerond zijn.

Voor het eerst verblijven meer dan een miljoen mensen van buitenlandse herkomst in de regio Vlaanderen – 1.378.016 om precies te zijn. En voor het eerst ook wordt de 20 procent overstegen – 21,1 procent namelijk. In 2009 was dat nog 15,3 procent, goed voor 947.104 mensen van buitenlandse herkomst.

Voor de duidelijkheid: het gaat hier over personen met een buitenlandse, maar ook met de Belgische nationaliteit. En ook: heel wat van die personen hebben een EU-nationaliteit. De grootste groep zijn trouwens Nederlanders.

Die stijging valt toe te schrijven aan het geboortecijfers, dat voor mensen van buitenlandse herkomst een stuk hoger ligt. Dat betekent ook dat de aantallen en percentages de komende jaren verder zullen stijgen.

Bij de groep tot vijf jaar is nu al 37,5 procent van buitenlandse komaf, voor de groep tot elf is dat 35,1. Ter vergelijking: bij de tachtigplussers is dat niet meer dan 3,7 procent.

Opvallend is hoe zeer dit een stedelijk fenomeen is. Vijftig procent van alle mensen van buitenlandse herkomst woont in twintig steden. Vooral in Limburg en Antwerpen, de rand rond Brussel en de driehoek Brussel-Antwerpen-Gent.  (bron Belga)