20% OF 1 OP 5

Met 1,3 miljoen zijn ze nu, de personen van buitenlandse herkomst die in Vlaanderen wonen. Of zo’n 21,1 procent van de totale bevolking, en dat is vijf procentpunten meer dan in 2009.

Elk jaar publiceert de Vlaamse overheid haar ‘Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor’. Daaruit blijkt nu – de cijfers zelf gaan over 2017 – dat een paar kapen gerond zijn.

Voor het eerst verblijven meer dan een miljoen mensen van buitenlandse herkomst in de regio Vlaanderen – 1.378.016 om precies te zijn. En voor het eerst ook wordt de 20 procent overstegen – 21,1 procent namelijk. In 2009 was dat nog 15,3 procent, goed voor 947.104 mensen van buitenlandse herkomst.

Voor de duidelijkheid: het gaat hier over personen met een buitenlandse, maar ook met de Belgische nationaliteit. En ook: heel wat van die personen hebben een EU-nationaliteit. De grootste groep zijn trouwens Nederlanders.

Die stijging valt toe te schrijven aan het geboortecijfers, dat voor mensen van buitenlandse herkomst een stuk hoger ligt. Dat betekent ook dat de aantallen en percentages de komende jaren verder zullen stijgen.

Bij de groep tot vijf jaar is nu al 37,5 procent van buitenlandse komaf, voor de groep tot elf is dat 35,1. Ter vergelijking: bij de tachtigplussers is dat niet meer dan 3,7 procent.

Opvallend is hoe zeer dit een stedelijk fenomeen is. Vijftig procent van alle mensen van buitenlandse herkomst woont in twintig steden. Vooral in Limburg en Antwerpen, de rand rond Brussel en de driehoek Brussel-Antwerpen-Gent.  (bron Belga)