DE VISIE VAN VUREN 146

DE PLOEG VAN 11 MILJOEN tegenover de PLOEG VAN 15 +5

 

Niet alles kan en moet lukken. Er kan ook al wel eens iets mislukken.

Dat heb ik ooit geleerd toen ik in het noorden van Jutland (Denemarken) aan een koude vlakke fjord een studiecentrum van de Duitse “Die Grünen “ bezocht . Zij bestudeerden vooral wind- en zonne-energie en de aanwending ervan in de woningbouw. Dat allemaal betaald met veel Europees geld.

De Deense overheid had het ons moeilijk gemaakt om daar te geraken . Het was volgens hen of onbereikbaar of veel te ver … Allemaal argumenten die duidelijk afweken van de waarheid zoals dat bij overheden wel eens kan voorvallen ….

Toen wij er op de lange duur en dank zij ons doorzettingsvermogen toch geraakten , zagen wij wel waarom de  Deense overheid die activiteiten  zoveel als mogelijk wilde verborgen houden.

De meeste windmolens nabij de gebouwen waren door de hevige Noordzeewind  schots en scheef getrokken en konden niet meer draaien . Het hoofdgebouw werd verwarmd met zonne-energie. Buiten was het op dat ogenblik nul graden , maar in dat gebouw was het 45 graden . Het systeem van verkoeling was onherstelbaar stuk. Lager dan 45 graden konden ze het niet krijgen. De gezondheidsinspectie had verboden er nog in te werken .

Een tweede gebouw was opgericht met muren van strobalen . Van boven tot onder onherstelbaar gescheurd zoals de tempel van Jeruzalem na de aardbeving.

En in een derde groot gebouw stonden er zeker 75 emmers op de grond om het water op te vangen dat door het dak naar binnen lekte . Het systeem van opvang van zonnewarmte werkte ook niet meer.

Er was dus niets dat echt werkte. En toen ik aarzelend vroeg  of het niet dwaas was dat daar Europees geld voor werd gebruikt , keken die Grünen verbaasd : het was toch volkomen normaal dat Europees geld kon worden  gebruikt, ook wanneer de proeven  mislukten.

In de voormalige DDR waren duizenden sociale woningen afgebroken met datzelfde geld omdat ze kwalitatief slecht waren. En was de geweldige Europese boterberg ook niet weggewerkt met Europees geld nadat ze hem er eerst hadden mee opgebouwd?

Ik kon alleen maar knikken . Dat van die af te bouwen boterberg had ik trouwens zelf ook naar gevonden. Sindsdien besef ik dat iets mag mislukken .

Toen iemand enkele dagen geleden afkwam met die actie “ de ploeg van 11 miljoen “dacht ik daaraan terug . Wie gaat er nu in godsnaam de vlag uithangen van een land dat in coronacrisis de slechtste resultaten liet optekenen ! Welke normale student gaat er een feest geven omdat hij gebuisd is?? Ik heb trouwens niet begrepen wie deze actie heeft uitgevonden!

De regering? Dat is bijna onmogelijk , want wie richt er nu een ploeg op met mensen die hij helemaal niet vertrouwt ?… Dat dit wel degelijk zo is , dat gebrek aan vertrouwen in ons en in  onze landgenoten,  is nu overduidelijk.

Het begon vorige week met een interview van de superhoofdviroloog MvR in een Nederlandse krant. Daarin vertelde hij dat wij een volkje van belastingontduikers zijn . Wij zijn immers acrobaten in het zoeken van achterpoortjes. Dat is zo bij het betalen van belastingen , dus is dat bij de maatregelen van de regering ook zo!

De eerste minister neemt die stelling duidelijk over , want ondanks het feit dat de Europese grenzen , met akkoord van alle lidstaten , open blijven voor het vrij verkeer van mensen en goederen , gaat hij toch grenscontroles organiseren! Waarom?

Omdat hij ons duidelijk niet vertrouwt? Denkt hij dat wij in het buitenland alleen maar wat gaan foefelen? Of wil hij … laten controleren of wij allemaal het bewijs bij ons hebben dat wij elektronisch moeten terugsturen wanneer wij meer dan 48 u in het buitenland hebben vertoefd!

Dit is een waanzinnige gedachte , want iemand die maar een halve dag over de grens is geweest, kan zoiets niet in zijn of haar bezit hebben. Je hebt het pas nodig na 48 uur , en dan nog niet eens in afgedrukte vorm.

Het is dus eerder een gewoon dreigement waar weinig achter zit . Alleen maar wantrouwen . Wie wil er nu een ploeg oprichten met mensen die hij wantrouwt? Misschien wil de minister van justitie een voetbaltornooi organiseren tussen de verschillende gevangenissen???

Daarenboven is er nog een fundamentele bedenking! Wie kan er nu een ploeg van 11 miljoen mensen op de been brengen wanneer hij een ploegje  van 15 nog niet onder controle kan houden wanneer hij de lippen op elkaar houdt op het ogenblik dat er een individu de boel naar de bliksem helpt met het uitkramen van de grootste dwaasheden én het beledigen van twintig procent van de bevolking . Wie, wie …? De niet-verkozen minister die ooit werd aangekondigd als BOM , en er ook eentje is … de bom onder de regering.

Ik hang in deze omstandigheden geen vlag buiten. Zeker niet in de kersttijd.

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

cleveringa deed het wel

Wat blijkbaar niemand in België durfde, deed de Nederlandse hoogleraar rechtsgeleerdheid Cleveringa wel. Op 26 november 1940 hield hij zijn ‘Openbare protestrede tegen de Duitse bezetter’.

° Op 21 november 1940 werden, onder meer door de ondertekende ariërverklaringen, alle Joden ontslagen die in dienst waren van universiteiten. In Leiden, waar Cleveringa hoogleraar was, werden in totaal tien docenten, onder wie twee hoogleraren, uit hun functie ontheven.

°° Cleveringa was bijzonder geraakt door het ontslag van zijn goede vriend en leermeester professor Eduard Maurits . De hoogleraar protesteerde meteen fel tegen het ontslag van Joodse collega’s.

° Enkele weken eerder hadden de Duitsers de zogeheten ariërverklaring verstuurd naar alle ambtenaren. Met deze verklaringen wilde de bezetter te weten komen welke openbare functies bekleed werden door Joden om hen vervolgens te kunnen ontslaan. Wie de verklaring weigerde te ondertekenen werd sowieso ontslagen.

° Cleveringa (foto) kwam in opstand en op 26 november 1940 zou hij een openbare protestrede houden in het Groot-Auditorium van de universiteit.

° Dat de protestrede niet zonder gevolgen zou blijven, wist de hoogleraar maar al te goed. Zijn vrouw had hij vooraf op de hoogte gebracht. Thuis stond een koffer klaar.

° Toen Cleveringa op dinsdag 26 november naar de universiteit ging, werd hij geacht de colleges van de net ontslagen Meijers over te nemen. In plaats daarvan hield Cleveringa , voor een groot aantal toehoorders , zijn protestrede. Na afloop klonk er langdurig applaus en werd het Wilhelmus door een van de studenten ingezet.

*  Cleveringa noemde vier redenen voor zijn besluit. “Eerst… plichtsbesef, hij is decaan, het is zijn rol. Ten tweede … morele verontwaardiging. Je mag mensen niet ontslaan op grond van afkomst, dat is discriminatie en in strijd met de rechtstaat .Ten derde erkentelijkheid jegens Meijers, de man die al zijn promotor was in 1919 en die hij altijd zeer bewonderd had. En als laatste … hij wou niet laf zijn, wel een goed voorbeeld voor zijn studenten.

° Een dag later werd Cleveringa inderdaad gearresteerd. Tot de zomer van 1941 verbleef hij  in het huis van bewaring in Scheveningen, het zogeheten Oranjehotel. Cleveringa overleefde de oorlog en keerde terug naar Leiden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit.

**  In 2015 werd de verzetstoespraak geprezen tot ‘Beste speech van Nederland’. In Leiden wordt jaarlijks op 26 november stilgestaan bij de protestrede van de hoogleraar. (gelezen en bewerkt uit Historiek)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ALBERT I SPRAK …

Op 22 november 1918 , vandaag 102 jaar geleden, sprak koning Albert I (1875-1934) tot het Belgische parlement. In zijn rede deed hij meer dan zijn zegen geven aan de tripartite (‘driepartijen)-regering die de dag daarvoor was aangetreden.

De koning sprak zich ook uit voor meer gelijkheid in België: invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht, invoering van sociale wetgeving en van erkenning van het Nederlands naast het Frans.

In 1919 werd het algemeen enkelvoudig stemrecht ingevoerd  voor alle mannen van eenëntwintig jaar en ouder. Voor die tijd was het stemrecht voorbehouden aan een deel van de mannelijke bevolking.

Gezinshoofden kregen echter een extra stem, en daarnaast kon een extra stem gegeven worden aan personen die een diploma hoger onderwijs en/of vermogen hadden.

In totaal kon men maximaal drie stemmen uitbrengen. De gedachte was dat wie iets opgebouwd had, ook meer te verliezen had, en dus meer inspraak mocht hebben.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

CECI N’EST PAS RENE MAGRITTE

Toen René Magritte in 1912 dertien jaar oud was, werd zijn moeder dood uit de rivier Samber gehaald. Zij had zich met een doek voor haar voorhoofd in het water gestort. In zijn werk verwijst hij meermaals naar dit drama met illustraties van een vrouw van wie het aangezicht bedekt is.

° René Magritte werkte in eerste instantie als ontwerper bij Victor Servranckx in de behangpapierfabriek Peters-Lacroix. Het debuut van Magritte in de schilderkunst was kubistisch, futuristische en abstract.

° Na de kennismaking met het werk van Giorgio de Chirico in 1925, begon het werk van Magritte surrealistische elementen te assimileren. De Chirico beeldt voorwerpen zeer realistisch uit maar in totaal verschillende contexten. Zo beklemtoont De Chirico de raadselachtigheid van de objectenwereld.

° Tussen 1927 en 1930 werd in Parijs zijn surrealistische visie bekroond met de vriendschap van André Breto, schrijver van Het Surrealistisch Manifest.

° De zwarte humor van Magritte leidde hem ook vaak tot een morbide figuratie, daarbij nog meer gesurrealiseerd door de soms onmogelijk onwaarschijnlijke benamingen die hij zijn werk toebedeelde.

° Na 1945 werd Matisse lid van de Communistische Partij van België. In 1953 creëerde Magritte de wandschilderingen in het Casino van Knokke. Die zijn ondertussen beschermd.

*  In 1960 werd Magritte bekroond voor al zijn werk met de Belgische Staatsprijs. Het was de  eerste keer dat de Staatsprijs aan een kunstschilder werd toegekend.

° In de jaren 50 van de twintigste eeuw was Magrittes werk erg in trek bij New Yorkse verzamelaars. Magrittes werk zit voornamelijk in Amerikaanse collecties. Ook zijn bekendste icoon “La Trahison des Images” is daarbij.

° Magritte overleed op 21 november 1967, vandaag 53 jaar geleden. Samen met zijn vrouw werd hij begraven op het gemeentelijke kerkhof van Schaarbeek.

Schilderstijl

Het grootste deel van het oeuvre van Magritte behoort qua stijl tot het surrealisme, een van de belangrijke kunststromingen van de 20e eeuw.

* Het bekendste werk van Magritte is zonder enige twijfel “La Trahision des Images” (1928-29) of “Het verraad van de voorstelling” met de geschilderde tekst: “Ceci n’est pas une pipe” onder de zeer realistische afbeelding van een pijp.

° In dit werk schildert René Magritte een pijp met vlak daaronder de boodschap: “Dit hier is geen pijp” (Ceci n’est pas une pipe). Hij wil zichzelf en de toeschouwer herinneren aan het feit dat het hier gaat om een met olieverf beschilderd doek, en niet om een echte pijp.

* René Magritte vond dat het de taak is van de kunstschilder om de realiteit in een ander kader te plaatsen. Zijn kunst roept altijd meer vragen op dan zij kan beantwoorden.

* Veel van het werk van Magritte laat ook een verandering van het ene voorwerp in het andere zien. Bijvoorbeeld de serie woonhuizen in de nacht, met een heldere hemel in daglicht erboven. Of een maan die voor de bladeren van een boom hangt. Uilen of andere vogels die als planten uit de grond komen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

15 NOVEMBER ‘KONINGSDAG’

Vandaag 15 november is het Koningsdag. Oorspronkelijk het ‘Naamfeest van Zijne Majesteit de Koning’ genoemd.

*  Koningsdag werd oorspronkelijk gevierd met kerkelijke overheden. In 2001 werd deze in wezen religieuze plechtigheid vervangen door een burgerlijke.

Hoe de plechtigheden vandaag er gaan uitzien, werd niet meegedeeld. Vorig jaar ging het er als volgt aan toe …

° In de voormiddag was er , op initiatief van de kerkelijke overheid , nog steeds het Te Deum in de kathedraal van St. Michiel & St.Goedele. Op deze plechtigheid waren de leden van de koninklijke familie aanwezig. Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Lorenz woonden toen het Te Deum bij.

***  Het koningspaar zelf was, en zo hoort het ook,  niet aanwezig op de plechtigheden.

° De plechtige zitting vond ‘s middags plaats in het parlement, eveneens in aanwezigheid van leden van de koninklijke familie en van prominente genodigden, en bestond uit toespraken, getuigenissen en de huldiging van verdienstelijke landgenoten.

° Op Koningsdag werden –  net als op 8 april (de geboortedag van koning Albert I (en van mij)) onderscheidingen in de nationale orden uitgereikt.

° In federale overheidsdiensten en sommige andere openbare diensten hebben de ambtenaren een vrije dag. Ook in het leger is Koningsdag een feestdag , net als voor de universiteit Gent.

***  Koningsdag is ook de officiële feestdag van de Duitse Gemeenschap van België.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

SPAANSE FURIE

De Spaanse Furie, ook bekend als de ‘plundering van Antwerpen’ vond plaats van 4-7 november 1576. Aanleiding was de woede van de circa 5 000 Spaanse beroepssoldaten die meer dan twee jaar lang geen soldij kregen uitbetaald.

° Na de dood Requesens, de opvolger van Alva, in maart 1576, hadden de Spaanse soldaten het recht in eigen handen genomen. De muitende soldaten, in feite gedrilde roversbenden, besloten steden te overvallen en de buit als soldij te beschouwen.

° Achtereenvolgend werd Mechelen aangevallen, Brussel bedreigd, Aalst geplunderd om ten slotte in Antwerpen, een zeer welvarende stad, hun furie bot te vieren. Zelfs hun officieren sloten zich bij de muiters aan.

Op 4 november, omstreeks half één in de middag, drongen Spaanse soldaten woningen binnen. Ze doodden talrijke inwoners, verkrachtten vrouwen op grote schaal en stalen het geld en de sieraden die ze op hun pad tegenkwamen.

° Volgens ooggetuigen riepen de Spaanse soldaten … “Santiago! España! A sangre, a carne, a fuego, a sacco!” (Sint-Jakob! Spanje! Moord, verkracht, brand, plunder!”)

° Drie dagen lang werd Antwerpen geplunderd, waarbij niemand gespaard werd. Het stadsbestuur coördineerde een tegenaanval. Vanuit het stadhuis en omliggende woningen schoten de Antwerpenaren met scherp op de Spaanse soldaten.

° De Spanjaarden wisten dat de vernietiging van het stadhuis de enige manier was om het verzet te breken en staken het stadhuis met stro in brand. De burgers die het stadhuis ontvluchtten, werden doodgeslagen of doodgeschoten. Branden sloegen over op de huizen in het centrum van de stad. Enkele honderden huizen brandden af..

° Van het stadhuis bleef niks over dan alleen de buitenmuren. Enkele inwoners wisten nog een aanzienlijk deel van het stadsarchief te redden.

* Afgaande op de verslagen van Antwerpse burgers leert dat vermoedelijk honderden slachtoffers zijn gevallen en geen duizenden. Overdrijvingen van calvinistische chroniqueurs wellicht.

° Na de Spaanse Furie waren de troepen Antwerpen uitgejaagd en kwam een calvinistisch bewind aan de macht in de stad.

° In juni 1579 sloot Antwerpen zich aan bij de Unie van Utrecht die de Spanjaarden bestreed. In 1581 was de wederopbouw van het jonge, totaal vernielde stadhuis van Antwerpen een feit.

FURIE WAS GEEN VAL

* Enkele jaren later, in 1584 en 1585, vond het Beleg van Antwerpen plaats. Dat liep uit op de Val van Antwerpen in augustus 1585. Pogingen om Antwerpen en andere Vlaamse steden aan te sluiten bij de Nederlandse stadstaten die later Nederland zou worden , werd door Marnix van St Aldegonde amateuristisch verkwanseld. Maar daarover later meer.

* Na de Val van Antwerpen vluchtten veel protestantse inwoners van Antwerpen naar de Republiek der Nederlanden, waar een deel van hen aan de basis stond van wat bekend werd als de ‘Gouden Eeuw van de Noordelijke Nederlanden.’

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN 138

* De Middeleeuwen zijn niet terug, ze zijn er steeds gebleven *

Wanneer ik soms terugdenk aan onze tijd in de middelbare school dan zie ik nog duidelijk de zogenaamde handboeken voor mij die wij toen gebruikten . Gallior voor Frans bij voorbeeld en voor geschiedenis elk jaar een andere titel van de reeks Historia …..vanaf Egypte en de Grieken over de Romeinen naar de Middeleeuwen. Daarna kwam de Moderne Tijd en dan de Nieuwste Tijd , die wij bijna nooit helemaal uit kregen.

Het was toch wel een beetje pretentieus van de ontwerpers van dat leerprogramma dat zij  ons reeds vanaf 1 500 in de moderne tijd deden terechtkomen.

Ik ben daarna nog veel met geschiedenis bezig geweest , maar ik werd  toch pas in het begin van maart overtuigd dat die middeleeuwen nooit gedaan waren geraakt.

De jaren tevoren hadden wij geen geld willen besteden aan onderzoek om nieuwe virussen te bestrijden en plots moesten wij met die COVID-19 gaan leven en er ons tegen verdedigen op dezelfde manier als onze voorouders de pest bestreden.

Het was zelfs nog erger . De wapens om te strijden waren toen ook alleen maar … de aangetaste mensen vermijden die soms met een ratel moesten rondlopen. In het andere geval waar er geen ratel bij te pas kwam gewoon maar iedereen vermijden.

Maar waar we in de middeleeuwen nog wisten WIE wij moesten vermijden ,werd dat ons vandaag door de heilige privacy ontnomen.

Dus het veiligste is ieder ander medemens vermijden. Daar moeten wij nu mee bezig zijn. Ieder mens is nu niet meer onze broeder of zuster , maar onze persoonlijke vijand. Dat is de eerste lijn van het nieuwe evangelie.

Deze crisis bracht ons terug tot in de diepste middeleeuwen.

Wij hadden wel een regering die alles deed wat ze kon om weerstand te bieden. Eerst eentje met volmachten , daarna een echte met een parlementaire meerderheid . Na de eerste persconferentie was er wat vertrouwen , maar daarna ging het mis.

Toen de premier vorige week tevreden thuiskwam na zijn nieuwe persconferentie en begon te werken aan nog een aantal details van protocollen, schrok hij zich een aap toen hij hoorde dat ene Elio di Rupo vanuit Wallonië ook een persconferentie aan het geven was….en de dag erna begon Brussel ook al apart .

En toen kwam de grote dag voor Vlaanderen . Voor de eerste keer in de geschiedenis kwam Vlaanderen weer naar buiten met een eigen beleid . Breydel en De Coninck dansten in hun graf, Jacob van Artevelde zeker ook , om niet te zwijgen van Gwijde van Dampierre en Robrecht Van Bethune. Op de sociale media verscheen  de boodschap : In dit land zijn twee democratieën .

De premier kreeg bijna elk uur een telefoontje van zijn papa : “ Wat zijn die allemaal aan het doen? Precies de middeleeuwen die terug zijn? De ene denkt dat hij de graaf van Vlaanderen is , de andere de Hertog van Brabant , of de markiezin van Antwerpen….doe toch iets , het is vijf na twaalf!!!! “

En zoals steeds hebben papa’s altijd gelijk. Ook bestuurlijk waren de middeleeuwen terug .

Eenheid van beleid ? Nuldebotten! Van de gewone burgers werd er geen enkele gevonden die alles nog verstond. Alle provincies en alle gemeenten  begonnen nu allemaal straffer en straffer te doen . En in sommige gemeenten, die tien dagen geleden hun inwoners nog hadden toegeroepen dat ze “ goe bezig “ waren, sloeg de paniek toe.

Het ging ergens zelfs zover dat in een van de gemeenten een dame die geen mondmasker wou dragen niet gewoon geverbaliseerd werd , maar tegen de grond werd geslagen en geboeid werd weggevoerd voor de ogen van haar kinderen. Het was net of de repressie terug was , maar erger nog: het waren de middeleeuwen !

De premier trachtte de zaak weer in handen te krijgen. Hij belde een paar vrienden of ze een vlag van Europa hadden , de echte , met een ster minder dan vele jaren terug want Groot-Brittannië was het ondertussen afgebold.

Een Belgische vlag had hij zelf wel . Daarmee had hij al vele jaren in zijn handen gestaan toen de Ronde van Vlaanderen voor zijn woning in Brakel voorbij kwam , zeker om de vele leeuwenvlaggen wat te neutraliseren.

En zittende tussen die twee vlaggen sprak hij net zoals Macron het land toe. Vanaf nu nam hij het roer weer in handen. Er waren nog alleen duidelijke richtlijnen voor het hele land zodat alle inwoners weer wisten waar ze aan toe waren.

De premier en zijn papa waren tevreden . De middeleeuwen met al hun hertogdommen , baronieën en markiezaten waren weer naar af gestuurd.

De reclame die een van de partijen maakte dat er in het land twee democratieën waren , was plots zonder voorwerp geworden. Het Vlaamse beleid was weer naar af gestuurd , samen met hun gewestministers.

De premier en zijn papa gingen tevreden slapen en stonden tevreden op. Er was weer eenheid en duidelijkheid. Ze wisten toen nog twee zaken niet :

Ten eerste dat de baronie politieregio Geel Laakdal Meerhout er  toch nog aan aantal nieuwe verboden  had bijgelapt. En ten tweede dat ene Van Ranst  met iets wat op een glimlach leek en in rustige trage tred zich naar de studio’s van RTV en VTM spoedde , waar hij Goedele Wachters en Danny Verstraete zou ontmoeten. “En het ZAL lockdown worden “ murmelde hij “wij zullen eens laten zien wie hier de baas is!”

Dit wordt zeker nog vervolgd …

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN 134

De praaivasie van Koen Wauters

De premier zegt steeds iets wat bijna waar is . Zo ook zijn commentaar tijdens de laatste persconferentie over de botsende waarden .

“Vrijheid “ , zei hij ,”is een van onze grote waarden waar wij niet mogen aan tornen , en gezondheid is er ook zo een! Maar wanneer die vrijheid in botsing komt met de gezondheid dan moeten wij bereid zijn tijdelijk een deel van onze vrijheid in te leveren !”

Zo gaf hij de indruk dat alles maar draaide rond twee waarden , en zo vergat hij te spreken over een derde waarde die alles overheerst , en waarvoor ook de gezondheid moet wijken , namelijk de privacy!

Enige inbreuk op ons privé leven is duidelijk absoluut onmogelijk. Het zou voor onze gezondheid enorm veel oplossen mocht het mogelijk zijn dat verantwoordelijke mensen in de verschillende gemeenten toch eens zouden mogen weten wie die besmette mensen zijn , of dat tenminste de burgemeester of de gouverneur of de minister van binnenlandse zaken het mocht weten , want zo zouden ze in elke gemeenten gemakkelijker het verband kunnen vinden tussen verschillende mensen die besmet zijn , kunnen ontdekken dat zij bijvoorbeeld  in dezelfde café kwamen of in dezelfde judoclub……zo zouden ze kunnen vinden van waar de besmetting kwam.

Maar dat mag niet , want die privacy is de waarde die boven alle andere hoog verheven is . Daardoor kan ook een contact tracing nooit optimaal werken.

Privacy !

Een groot deel van mijn leven heb ik met dat woord problemen gehad.

Toen ik in de zestiger jaren mijn laatste “masterjaren” anglistiek studeerde aan de KUL , was je zeker op alles gebuisd wanneer je tijdens een examen  maar durfde te zeggen “ praaivasie”.

De Engelsen lachten zich kapot met die uitspraak , want zij noemden het toen en nu nog steeds “ privasi”.

Er was nog wel een minder beschaafde manier van Engels spreken , namelijk in de Verenigde Staten, want daar waren wel een aantal minder beschaafden die verkeerdelijk “praaivasie “ durfden te zeggen.

De examenafspraken waren dat je daar Engels sprak en dus “privasi “ zegde . Wanneer je toch met “praaivasie “ voor de dag kwam , kon dat alleen maar wanneer je tijdens het hele examen Amerikaans Engels zou spreken . Wij hadden dat kunnen proberen , want buiten één prof was er van de andere geen enkele die consequent Amerikaans kon spreken . Maar waarom zou je slordig Amerikaans willen leren wanneer je al zoveel last had om dat mooie Oxford English onder de knie te krijgen!

En wij waren dus zo gedrild dat woord juist uit te spreken dat ik  nog hartkloppingen krijg telkens wanneer iemand “praaivasie “ zegt , en dat is heel vaak , want alle Vlamingen en Nederlanders spreken het zo uit. Maar ik ben aan mijn moeder , die met haar weinig geld mijn studies betaalde , verplicht “ privasi “ te zeggen . Want dank zij haar investering heb ik het zo met vallen en opstaan geleerd.

Tot daar dit persoonlijk probleem. Het feit dat ik dat hier vertel is ook al een inbreuk door mezelf op mijn eigen privacy.

Ik besef dat jullie nu vol ongeduld je zit af te vragen : “ wat the f..k komt die Koen Wauters daarbij doen?”

Eenvoudig. Hij is de grote uitzondering op die nationale privacypolitiek. Wij mogen van niemand weten dat hij of zij besmet is , maar van Koen Wauters moeten het zo veel mensen weten als mogelijk. En wanneer het van VRT afhangt nog veel meer.

Want in de coronawedloop tussen VRT en VTM heeft de nationale zender nu toch wel het geluk dat zijn wetenschappelijke medewerker die zo vele  dagen lang ons bijkomende informatie kwam geven over alles wat met corona te maken had , nu zelf is besmet!!

En in de plaats van rustig thuis te kunnen uitzieken tot de ziekte overwonnen is , moet de sukkelaar nu ook nog een dagboek schrijven! En VTM maar jaloers zijn!

Wat niet wil zeggen dat in dat dagboek niets prettigs of interessants staat. Onder meer dat zijn huisdokter erg zenuwachtig was , want hij had die test met het staafje diep in de neus nog nooit bij iemand gedaan en was heel gelukkig dat hij het gekund had!

Na 36 uur kwam het resultaat : positief…. Koen moest in quarantaine en uitzieken , medicatie was niet nodig, rusten wel , en vooral slapen en nog eens slapen.

En dat deed Koen ook . Hij werd een beetje een COVID-19 variant van Doornroosje .

Ook werden er van Koen een honderdtal foto ‘s gemaakt , om de meest belabberde er te kunnen uit te kiezen voor publicatie.

Ik wou hiermee alleen maar aantonen hoe extreem er met mensen wordt omgegaan.

Waar het nuttig zou zijn iets meer te weten mag het niet en moeten de ziektebestrijders aanmodderen , en in het andere geval moet een zieke zijn leven opengooien naar iedereen. Twee extremen.

Een beetje minder van het ene en een beetje meer van het andere zou voor de gemeenschap beter zijn geweest. Een beetje meer openheid van sciensano en Koen Wauters een beetje langer met rust laten…..

Dit is het oordeel van

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘WITTE mARS’ … 24 JAAR GELEDEN

De Witte Mars was de betoging van 20 oktober 1996 in Brussel nadat de zaak Dutroux losbarstte na diens arrestatie.

° De betogers kwamen op straat voor een beter werkend gerecht dat in alle onafhankelijkheid de zaak Dutroux tot op het bot zou kunnen uitspitten en voor een betere bescherming van kinderen.

° Op 20 oktober trokken zo’n 300.000 mensen door de straten van Brussel. Deze optocht werd de witte mars genoemd. Nog nooit was er in Brussel zoveel volk ineens op straat gekomen, behalve bij de antirakettenbetoging van 1983. Iedereen had iets wits bij zich: een ballon, een mantel, …

° Sommigen hadden zelfs hun gezicht wit geschilderd. Het wit was als kleur van de hoop bedoeld als een symbolisch teken; deze symboliek was gegroeid na het witte verschijnen van koningin Fabiola op de begrafenis van haar echtgenoot.

° Met de Mars wilde de Belgische publieke opinie aangeven dat er iets moest veranderen in België en dat het gerecht en de politie meer aandacht moesten besteden aan “het kind”.

° De nawerking van de Witte Mars bleek echter niet even sterk. Tijdens de parlementsverkiezingen van 1999 waagde Paul Marchal, de vader van de vermoorde An, zich in de politiek.

° Hij richtte een eigen politieke partij op, maar zonder veel succes. Ook het aantal aanwezigen bij acties van de “witte comités” ging geleidelijk achteruit.

What do you want to do ?

New mail

* (gelezen/bewerkt uit Wikipedia) – op rood drukken voor meer info –
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

AMATEURVOETBAL WORDT STILGELEGD

– corona slaat weer erg hard toe –

Vandaag dinsdag 13 oktober 2020 besliste De Raad van Bestuur van “Voetbal Vlaanderen” om per direct alle wedstrijden in de amateurcompetities stil te leggen, vanwege de genomen beslissing om binnen de sportsector over te gaan van code geel naar code oranje. Voetbal Vlaanderen vindt het met de huidige maatregelen onmogelijk om veilig wedstrijden te organiseren.

° Dat betekent dus dat alle provinciale wedstrijden van de eerste ploegen vanaf nu niet meer doorgaan, net als die van de eerste ploegen van de amateurreeksen in de nationale afdelingen 2e en 3e VV. Er werd voorlopig nog geen termijn vastgelegd voor een eventuele herstart.

° Het competitievoetbal seniores vanaf de 2e afdeling VV tot en met 4e provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt ook voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 6