Danira Boukhriss volgt Van Gils op

Knipsel dameNa de zomervakantie wordt Danira Boukhriss Terkessidis de gastvrouw van een nieuwe laatavond-talkshow, voorlopig nog zonder titel.

De 28-jarige Boukhriss Terkessidis volgt Lieven Van Gils en Van Gils & Gasten op, die na vijf seizoenen op 9 mei de stekker uit zijn praatprogramma trok.

In tegenstelling tot Van Gils & Gasten, dat erg lange seizoenen kende, zal de nieuwe talkshow van Boukhriss o.a. worden afgewisseld met Dertigers, de laatavondsoap die afgelopen voorjaar succesvol werd gelanceerd.  (MC in DM)

Van D-day tot de totale overwinning

Tweede Wereldoorlog: 1939-1945

Na het Duitse verlies in het Oosten, meer bepaald in Rusland, vreesde nazileider Hitler een geallieerde invasie van West-Europa.

Hij liet langs de Atlantische kust een verdedigingslinie van 2 600 kilometer bouwen: de Atlantikwal. Onvoldoende, zo bleek, om de invasie van Normandië vanuit Engeland op 6 juni 1944 te weerstaan. D-day was het begin. Pas in mei 1945 echter was de totale overwinning voor de geallieerden een feit.

375dday

 

Vanaf eind 1943 reeds bereidden de geallieerden een grote invasie in Frankrijk voor. Deze aanval, die de codenaam Operation Overlord meekreeg maar bekendheid verwierf als D-Day, Decision day, begon op 6 juni 1944, vandaag exact 75 jaar geleden.

Na een gigantisch bombardement op de bunkers aan de Franse kust lukte het de geallieerden de Duitse linies te doorbreken, ondanks zware verliezen.

In enkele weken tijds werden liefst drie miljoen geallieerde soldaten aan land gezet. Eerst rukten ze snel op, maar het verzet van de Duitsers was taai.

In september 1944 probeerden Britse en Amerikaanse troepen de bruggen over de Rijn bij Arnhem in handen te krijgen, om door te kunnen stoten naar het Ruhrgebied. Ondanks de inzet van 20 000 parachutisten, de grootste luchtlandingsoperatie ooit, werden de geallieerden door Duitse tankdivisies teruggeslagen.

Ook het Duitse offensief in de Ardennen, van december 1944 tot januari 1945, leidde tot vertraging van de geallieerde opmars. De oorlog duurde hierdoor zes maanden langer, waardoor nog eens miljoenen mensen stierven: soldaten, concentratiekampgevangenen en burgers, zoals bij de wraakbombardementen op Duitse steden (o.a. Dresden).

Het Derde Rijk capituleerde uiteindelijk op 7 en 8 mei 1945. Vijf dagen eerder hadden de Russische troepen Berlijn ingenomen. Hitler, de grote aanstoker van de oorlog, leefde toen al niet meer: hij pleegde op 30 april zelfmoord, samen met zijn vrouw Eva Braun, in de Berlijnse bunker waar hij zich met zijn laatste getrouwen had verschanst.

Pieter Paul Rubens, de barokschilder

images10Pieter Paul Rubens , onze rasechte Vlaamse barokschilder, werd op 28 juni 1577 geboren in het graafschap Nassau in Duitsland. Hij groeide op in Antwerpen, een stad die zijn calvinistische vader in 1568 moest ontvluchten wegens de toegenomen vervolging van protestanten  in de Spaanse Nederlanden.

Vader Rubens was een Antwerpse magistraat die zich in Duitsland wist op te werken tot adviseur van Anna van Saksen. Hij werd ook haar minnaar. Vader Jan verwekte zelfs een kind bij de prinses. Pieter Paul kreeg op slag een (later) koninklijke halfzus.

De katholieke P.P.Rubens kreeg een zekere afkeer van zijn protestantse vader en zou zich in zijn leven presenteren als een contrarevolutionair schilder: traditioneel en klassiek, wars van vernieuwing. Zijn werken ademen een Bijbelse en klassieke sfeer die tegenwoordig niet meer bij iedereen in de smaak valt.

Aan het begin van de zeventiende eeuw (1600) werd Rubens zeer modieus en populair bij de conservatievere kunstliefhebbers. In Antwerpen leerde hij de Klassieke Oudheid kennen, waaruit hij veel inspiratie haalde. Als meesterknecht trad hij in dienst bij indertijd bekende Antwerpse schilders. De grootste invloed op zijn werk zouden echter de al even klassiek geschoolde en barokke Italiaanse meesters hebben.

Hofschilder

Portret-van-de-Franse-koningin-moeder-Anna-van-Oostenrijk-Peter-Paul-Rubens-600x732In 1609 keerde Rubens terug van een lange Italiëreis naar Antwerpen. Zijn faam was ondertussen al een beetje gevestigd. Hij werd als hofschilder aangesteld in de entourage van de landvoogd van de Spaanse Nederlanden. Het geld stroomde binnen, en Rubens was al bij zijn leven een zeer welvarende kunstenaar.

Rubens liet in het centrum van Antwerpen een villa bouwen, geïnspireerd op de landhuizen die hij in Italië had gezien. De pracht en praal van het Rubenshuis toonden dat Rubens niet alleen invloedrijke opdrachtgevers had, maar ook een stijl had ontwikkeld die zeer in de smaak viel bij zijn rijke klanten.

Pieter Paul Rubens als diplomaat

Door zijn contacten aan verschillende koninklijk en adellijke hoven werd Rubens, naast een zeer succesvol schilder, ook een diplomaat: hij verbleef een tijdje aan het hof van de Spaanse koning en probeerde zelfs een vrede te bewerkstelligen tussen Spanje, de Nederlanden en Engeland.

RUBENS, Peter Paul, Madonna and Child with the Donors Alexandre Goubeau and his wife Anne Antoni, caRubens’ belangrijkste nalatenschap is natuurlijk een behoorlijk uitgebreide collectie schilderijen. Hij was zelf zeer productief, maar wist, als een Andy Warhol avant la lettre, ook een zakenimperium op te zetten waarbij hij zichzelf als merk verkocht, maar anderen in zijn naam liet schilderen.

Zijn atelier in Antwerpen werd een productiehuis van allerlei portretten, allegorische voorstellingen, Bijbelse taferelen en landschappen die door vermogende klanten werden besteld, en precies naar wens werden afgeleverd. Rubens vaarde er wel bij.

Rubens stierf op 30 mei 1640. De vele oorlogen hadden hem er niet van weerhouden om een enorm fortuin te vergaren. Misschien juist omdat de katholieke vorsten zo graag hun vroomheid en goede smaak wilden tonen door een Rubens met een klassieke voorstelling in hun paleis te hangen.

Rubens produceerde naast veel schilderijen ook veel kinderen: hij kreeg er maar liefst achttien. Maar vooral zijn ongekend succesvolle carrière als kunstschilder maakte hem in bepaalde opzichten bij leven al tot verreweg de succesvolste barokke kunstschilder der Lage Landen, een prestatie van formaat.

  • twee zelfportretten: l PP Rubens (Barokschilder)  r Jan van Eyck (Vlaamse Primitief) – bij welke van de twee laat jij je portret schilderen?

Knipsel8 Portrait_of_a_Man_by_Jan_van_Eyck

Financiële jackpot voor Vlaams Belang

Vandaag om 13:25 door jvt in De Standaard

De Vlaamse politieke partijen worden voor 82 procent gefinancierd door de overheid. Die financiering wordt berekend op basis van de electorale sterkte van de partijen. Vlaams Belang krijgt met zijn verkiezingsoverwinning een stevige financiële injectie. De verliezers zien hun overheidsinkomsten slinken.

De overheidsinkomsten van Vlaams Belang stijgen na 26 mei tot meer dan 7,7 miljoen euro per jaar. Dat is 5,5 miljoen meer dan voordien, zo berekenden Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens van Vives.

In de verschillende parlementen krijgt de partij zeventig nieuwe medewerkers. Dat brengt het totaal op 87 parlementaire medewerkers.

Door haar stemmenverlies ziet de N-VA haar overheidsinkomsten krimpen van 13 miljoen euro tot 10,5 miljoen euro. Dat blijft wel het grootste bedrag van alle partijen. Tegelijk moet de partij het met 25 medewerkers minder stellen. Enkel CD&V verliest volgens Vives nog meer personeel. Daar worden 26 medewerkers geschrapt. De christendemocraten zien bijna twee miljoen euro per jaar verdwijnen.

Groen zit aan de kant van de winnaars en ontvangt vanaf nu jaarlijks ongeveer 4,3 miljoen euro, dat is 750.000 euro meer dan voordien. De partij mag ook 13 nieuwe medewerkers inzetten.

SP.A ziet zijn overheidsinkomsten dalen van 5.924.000 tot 4.525.000. De socialisten moeten het met 17 medewerkers minder doen. Bij Open VLD is het verlies minder. De Vlaamse liberalen zien 720.000 euro minder en moeten 11 mensen laten gaan.

DE BENDE (PATRICK) HAEMERS

Een van de beruchtste criminelen die België ooit heeft gekend, is ongetwijfeld Patrick Haemers. ‘De Bende Haemers’ was alom geducht. ‘Overvallen plegen was hun levensstijl.’

Patrick Haemers in de jaren tachtig. De naam roept bij iedereen ouder dan dertig beelden op van bloedige overvallen op geldtransporten of van ex-premier Paul Vanden Boeynants die zich op een persconferentie afvraagt … wie hem ontvoerd heeft.

Haemers behoorde bij het Brusselse misdaadmilieu. Hij smokkelde een tijdlang geld voor een aantal klanten van bankier x. De bende Haemers werd nog beruchter om gewelddadige overvallen op verschillende geldtransporten waarbij ze erg militair en professioneel te werk gingen.

27 mei 1989, vandaag exact 30 jaar geleden, werd Patrick Haemers aangehouden in een shoppingcenter in Rio de Janeiro door twee Belgische speurders en een aantal Braziliaanse collega’s.

Daarheen was hij, samen met zijn vrouw Denise Tyack, gevlucht na de ontvoering van de oud-premier Paul Vanden Boeynants. Men kwam hem echter gauw op het spoor.

19 april 1993 startte zijn proces onder grote internationale belangstelling. Edoch…bij gebrek aan genoeg juryleden werd het meteen uitgesteld.

14 mei 1993 maakte Haemers in zijn gevangeniscel er zelf een einde aan.

Van Eyck, een optische revolutie

Knipsel 14De campagne voor het Van Eyckjaar 2020, derde en laatste etappe van het cultuurtoeristische project Vlaamse Meesters, is bezig. Voor de tentoonstelling in het MSK kan de teller alvast beginnen lopen. Het aantal bezoekers is begroot op 240.000. En dat is een voorzichtige schatting, zeggen ze in Gent.

Het restauratieproject van De aanbidding van het Lam Gods vormt de aanleiding, al zal dat in 2020 nog niet afgerond zijn. Het MSK krijgt wel de buitenpanelen, die al eind 2016 van hun vele retouches en vernislagen verlost waren, in bruikleen. De restauratie was ronduit spectaculair. De vele details, het stralende coloriet van het veelluik: ze bleken ongezien. De tentoonstelling wordt opgebouwd rond thema’s of Van Eycks baanbrekende portretkunst. Stuk voor stuk zijn er aanknopingspunten voor te vinden in de buitenste luiken van het Lam Gods.

Het MSK ziet het groots. Het wil de artistieke context rond 1430 schetsen aan de hand van miniaturen, verluchte handschriften, tekeningen, wandtapijten en edelsmeedwerk, maar het zal ook Van Eycks kunst vergelijken met topwerken uit de aankomende renaissance in Italië.

Van Eyck was een hoogontwikkelde kunstenaar, in dienst van de aristocratie. Hij was ambachtsman én geleerde. Brugge was tussen 1420 en 1470 de culturele hoofdstad van Europa. Over Jan Van Eyck weten we echter weinig. De puzzel van zijn biografie moet bijeengeraapt worden aan de hand van zestig stukken: de werken die hij naliet, plus veertig geschreven notities waarin zijn naam opduikt.

Van Eyck signeerde negen schilderijen, die dus met zekerheid van zijn hand zijn. Daarnaast is er sprake van ruim een dozijn ‘eyckiaanse’ werken, toegeschreven aan de kunstenaar of zijn atelier. Van dat oeuvre, verspreid over Europa en Noord-Amerika, komt de helft naar Gent. Vrijdag werd de eerste reeks bruiklenen aangekondigd, w.o. de luiken van het Lam Gods.

De aanbidding van het Lam Gods is een buitenbeentje. Na de restauratie – nu het kleurenpalet en de ruimtelijke kwaliteiten beter tot hun recht komen – kan het veelluik voor het eerst een echte dialoog aangaan met de andere werken. Het is de eerste maal ooit dat de panelen naast ander werk van de Vlaamse meester getoond worden. Alleen dat al maakt de tentoonstelling uitzonderlijk. De buitenluiken van het Lam Gods komen in een geklimatiseerde, beveiligde vitrine. Voor het eerst zullen bezoekers ze van zeer dichtbij kunnen bekijken. (bericht dS)

Van Eyck, een optische revolutie. Van 1/2/2020 tot 30/4/2020 in het MSK, Gent. Ticketverkoop startte 1 februari. Wie voor 1 juli een kaartje koopt, betaalt 22 euro in plaats van 28 euro. www.vaneyckwashere.be

Britten zwaarste, Belgen elfde

Real_Ale_2004-05-09_cropped

 

 

Engelsen zijn de zwaarste drinkers ter wereld, weet de Daily Mail. De gemiddelde Brit is 51 keer per jaar dronken. Dat is dus elke week. Amerika is tweede met 50, kort daarop volgen Canada en Australië

Ook de Belgen doen het niet zo goed met een elfde plek. Op een jaar drinken we ongeveer 35 maal te veel.
Het onderzoek bestudeerde in de wereld het drinkgedrag van ongeveer 120.000 mensen in 36 landen. Chili scoorde het laagst, dus eigenlijk het best.

JAN VAN EYCK IN GENT

Portrait_of_a_Man_by_Jan_van_Eyck
Het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent kondigde gisteren trots aan dat ‘Van Eyck, een optische revolutie’ de grootste Jan Van Eycktentoonstelling ooit wordt.
Er werden vier nieuwe bruiklenen bekendgemaakt. Daaronder De madonna bij de fontein (Van Eyck en atelier) uit een privéverzameling, De annunciatie uit de National Gallery of Art in Washington en een getijdenboek uit Turijn.
Daarmee zullen al zeker negen van de circa twintig sleutelwerken van de schilder van het Lam Gods te zien zijn in Gent. Van het altaarstuk zelf worden de acht gerestaureerde buitenluiken geëxposeerd. In het najaar wordt de definitieve lijst bekend.
De tentoonstelling, met in totaal honderd schilderijen, miniaturen, sculpturen en tekeningen, vindt plaats van 1 februari tot 30 april 2020 in het MSK. (gvds)

(foto: zelfportret Jan Van Eyck)

LOUIS PAUL BOON AL 40 JAAR OVERLEDEN

Schrijver, kunstschilder , scenarist, reportagemaker en ‘viezen tist’, zoals hij zichzelf noemde als fenomenale feminaliefhebber, hij was het allemaal.

Boon-0Oudere lezers herinneren zich Louis Paul Boon beslist nog wel. De jongeman uit 1912 die tot zijn 16de de katholieke technische school van zijn geboortestad Aalst bezocht. En daar werd weggestuurd wegens het bezit van verboden boeken die hij niet bij een katholieke bibliotheek had geleend.

Boon wou schrijver worden, schrijver en schilder. Dat laatste deed hij eerst samen met zijn vader, die gevelschilder was om den brode, zoals dat toen heette. Later schilderde Boon op echt canvas. Maar bekender werd hij als schrijver.

Met schrijven kon hij pas voluit gaan toen zijn vrouw Jeanneke een confectiezaak begon. Louis Paul Boon was een sterk maatschappelijk geëngageerd persoon, een voorvechter van de arbeidersklasse.

Knipsel24

 

Met de ‘De voorstad groeit’ herkende de jury van de Leo Krynprijs , met Willem Elsschot als meest bekend lid, meteen het talent van Boon. Hij won die prijs en het boek werd gepubliceerd bij Manteau.

Boon toonde zich ook in zijn volgende werken een echte linkse rooie rakker, en dat was trappen tegen de benen van de nog alom sterke katholieke kerk. Mede daardoor  lag het Roomse Vlaanderen niet met wijd open armen op hem te wachten.

Veel boeken verkocht Boon niet bij het brede publiek. In zo ver dat Manteau weigerde zijn boeken nog verder uit te geven. Zelfs ‘De Kapellekensbaan’,  zijn meesterwerk , werd door Manteau geweigerd.

geuzenboek

 

Gelukkig voor Boon zag de Amsterdamse Arbeiderspers wel brood in Louis Paul Boon. ‘Pieter Daens’ uit 1971 werd meteen een topper die in 1972 werd verfilm door Stijn Coninckx. Een film die nog steeds het bekijken waard is.

 

 

Boontje overleed op 10 mei 1979, 40 jaar geleden reeds. Postuum verscheen dat jaar ook nog het imposante  ‘Het geuzenboek’. Nog steeds een perfecte aansluiting op … ‘De Bourgondiërs’.

8 mei : Bevrijdingsdag of Wapenstilstand

Vandaag 8 mei is het Bevrijdingsdag of Wapenstilstand, de dag waarop het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd in de meeste Europese landen. Op “Victory in Europe Day” herdenkt men de overwinning op Duitsland.

Meestal wordt de overwinning op 8 mei gevierd omdat Duitsland op 8 mei 1945 officieel capituleerde, waardoor in Europa een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

sized_P1010035Reeds op 25 april schudden Amerikanen en Russen elkaar de hand op de oevers van rivier Elbe. 30 april pleegde Hitler zelfmoord in zijn bunker. 4 mei legde zijn opvolger Dönitz capitulatievoorstellen voor.  De Amerikaanse generaal Eisenhower weigerde. Duitsland gaf zich uiteindelijk zonder voorwaarden officieel over op 8 mei om 23u01. V-dag was geboren.

In Nederland vierde men die dag al op 5 mei omdat het Duitse leger in Nederland op 5 mei capituleerde. In de voormalige Oostbloklanden wordt 9 mei als de Dag van de Overwinning aangehouden omdat Duitsland tegenover de Sovjetunie een dag later capituleerde. Met de capitulatie van Duitsland was de Tweede Wereldoorlog in Europa afgelopen, maar …

Het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog kwam echter pas ruim drie maanden later , op 15 augustus 1945, toen uiteindelijk ook Japan als laatst overgebleven asmogendheid de strijd staakte, nadat de geallieerden hadden gedreigd met meer atoombommen na die op Hirosjima en Nagasaki. De formele capitulatie van Japan vond plaats op 2 september 1945.

Slechts 18 dagen strijd

sized_P1010038In feite duurde WO II voor België amper 18 dagen. De Achttiendaagse veldtocht van het Belgisch leger vond plaats in mei 1940, toen België onder de voet gelopen werd door het veel te sterke Duitse leger. De veldtocht liep van 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, tot 28 mei 1940, toen koning Leopold III capituleerde. Van dan af was België bezet gebied en bleef dat tot 8 mei 1945. Met alle miseries van dien.

Irisdag

In België is 8 mei geen officiële feestdag meer sinds de federalisering van het land. De scholen hebben geen vrije dag, maar sommige overheidsinstellingen (provincie- of gemeentebesturen) en ministeries geven wel een vrije dag. In Brussel is 8 mei Irisdag, feestdag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1 2 3 5