De ‘Beeldenstorm’ en zijn gevolgen

In de zestiende eeuw (1500-1600) waren steeds meer mensen in de Nederlanden het niet meer eens met de rooms-katholieke kerk. De protestantse kerkhervormers Luther en vooral Calvijn geloofden weliswaar ook in God en Jezus Christus, maar de altaren en heiligen van de rooms-katholieken hadden ze daar echt niet bij nodig.

hagenpreekZe wilden een kerk waar ook het gewone volk zich thuis voelt,  waar Gods woord het belangrijkste is en waar de Bijbel wordt gelezen én uitgelegd. Ook vonden ze het niet goed dat de paus en de adel zoveel macht hadden. Veel protestanten kwamen in open lucht bij elkaar. Samen luisterden ze naar ‘hagenpreken’, verboden toespraken van rondtrekkende dominees, en lieten zich ophitsen door een aantal volksmenners.

Op 10 augustus 1566, vandaag 453 jaar geleden, liep het helemaal uit de hand. De 30-jarige hoedenmaker Sebastiaan Matte hield die dag een hagenpreek net buiten het stadje Steenvoorde, in de Vlaamse Westhoek (nu in Frankrijk). Na de preek bestormden twintig mensen het nabije Laurentiusklooster, waar net een processie afliep. Ze gooiden er alle heiligenbeelden aan stukken en namen veel spullen mee.

In de dagen, weken en maanden daarna breidden de onlusten zich uit. Overal werden kerken en kloosters bestormd en geplunderd. Het begin van de ‘Beeldenstorm’.

08101566c_beeldenstorm_kunsthalle_hamburg_frans_hogenberg.jpg()(mediaclass-media-thumb.919ec29506596ebdcb84c770c7b572639982ebbb)(crop-+898+302)(EA5E05B289E9400988481CC96285E2AF) Eerst gebeurde het alleen in de Vlaamse Westhoek, maar daarna ook in gans Vlaanderen en Brabant. Eind augustus 1566 sloeg de Beeldenstorm over naar de noordelijke Nederlanden. Overal moesten de kerken met hun beelden en ornamenten het ontgelden. In het zuiden bleef het zéééér onrustig.

Margaretha van Parma, de landvoogdes, sloeg in paniek omtrent haar eigendommen in Brussel. Filips II, de slappe zoon en opvolger van keizer Karel die zich hier nooit liet zien, werd op slag ziek in Spanje en hoorde van zijn gezanten dat de edelen zich verenigd hadden om hun bezittingen te beschermen.

hertog-van-alva-titiaanWanneer de storm bleef razen en de Calvinisten (volgers van Calvijn) her en der gedoogd worden, stuurde Filips de ijzervreter Alva met een leger van 10 000 beroepssoldaten naar onze streken. Alva, een 60-plusser, was liever op pensioen gegaan, maar werd nu tegen zijn zin ook landvoogd omdat Margaretha het niet meer zag zitten en de vrome Filips te laf was om zelf een hand te komen uitsteken.

Alva ging er met de grove borstel door. De graven van Egmont en Hoorn werden onthoofd. Brandstapels laaiden nog hoger op dan vroeger, maar voor de adel was het kwaad geschied: de Calvinisten kregen voet aan de grond, zeker in de het noorden van het voormalige Bourgondische rijk. Ook Farnese, de opvolger van Alva, kon dat niet beletten. De scheiding van Noord (Calvinistisch) en Zuid (Rooms) werd een feit na de val van Antwerpen (1585).

De definitieve scheiding kwam er evenwel pas in 1648 met de Vrede van Munster, waarbij de 7 Verenigde Nederlanden het latere Nederland werden en de Spaanse Nederlanden de kern vormden van het latere België.

  • In “Het Geuzenboek”, zijn laatste en monumentale werk van 700 pagina’s, verzamelde Louis Paul Boon uit het oeuvre van 33 bronnen de opstand van ‘les gueux’ (de bedelaars) tegen het gezag van de Roomse kerk en de adel in de Nederlanden van de 16de eeuw, pakweg 450 geleden. Pakkende verhalen van moord en brand voor/tegen het geloof en tegen de heersers uit die tijd. Het verhaal ook dat leidde tot de definitieve scheiding van wat wij nu als Nederland en België kennen.

DE MIJNRAMP VAN MARCINELLE

De laatste Waalse steenkoolmijn in Farciennes sloot in 1984. Op 30 september 1992 werd  in Limburg de steenkoolmijn van Zolder gesloten. Met die laatste sluiting kwam er niet alleen definitief een einde aan de productie van steenkool in Limburg, maar ook in België.

Het wegvallen van de mijnindustrie in Wallonië in het midden van de vorige eeuw en de daaropvolgende crisis in de staalindustrie liggen aan de basis van de economische neergang van het Waalse gewest.

Mijnen waren destijds  voor veel mensen hun bron van inkomsten. Zowat elke gemeente in Limburg en in de rand (ook Laakdal) kende een flink mijnwerkersbestand. Het werk in de ondergrond verdiende goed, maar kende ook erg gevaarlijke klanten. Regelmatig waren er dodelijke slachtoffers te melden bij kleine en grote rampen.

Regelrechte ramp

763De grootste mijnramp uit de Belgische geschiedenis deed zich voor in Marcinelle, op 8 augustus 1956, vandaag 63 jaar geleden. Voor de ouderen onder ons alsof het gisteren was.

1 000 meter onder de grond was een kolenwagentje klem geraakt in de lift. Er kwam een kettingreactie op gang en er brak brand uit. 275 mijnwerkers zaten als ratten in de val.  Er vielen 262 doden van 12 nationaliteiten, waaronder 136 Italiaanse gastarbeiders en 95 Belgen. Slechts 13 mensen overleefden de ramp.

De mijn van Marcinelle voldeed wel aan de toenmalige Belgische wetgeving, maar … de veiligheidsmaatregelen schoten schromelijk tekort. Het mijnbestuur en de overheid bleven evenwel buiten schot. Adolphe Calci, directeur de travaux, kreeg zes maanden met uitstel en een boete omdat hij een slecht communicatiesysteem had getolereerd. Antonio Ianetta, de man die het fatale wagentje had geladen, kreeg de nodige papieren om naar Canada te emigreren.

Voor de Italiaanse regering was de maat echter vol: ze zegden het migratiecontract op. Italië leverde niet langer gastarbeiders in ruil voor Belgische steenkool.

De Belgische overheid sloot meteen akkoorden met andere landen. Eerst met Spanje en Griekenland, later ook met Marokko, Turkije, Tunesië en Algerije. En … er werden extra veiligheidsmaatregelen genomen.

520px-Bois_du_Cazier_3

 

 

In 2012 werd mijnsite Le Bois du Cazier (Marcinelle) samen met drie andere sites onder de naam ‘belangrijkste mijnsites van Wallonië’ opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

OM GEK VAN TE WORDEN

 

Knipsel GOEDELE

 

Goedele Liekens (56) is (nog) twee maanden veroordeeld tot de rolstoel. De seksuologe liep in Spanje een dubbele enkelbreuk op nadat ze tijdens een avondwandeling met de hond in een put in de weg stapte. (hbvl)

‘Om gek van te worden. Ik kan niks in dat ding’, zegt ze. Tegen wie zeg je ‘t, Goedele? Je bent echt niet alleen, hoor. Ik ken bovendien heel veel mensen die direct willen tekenen voor zo’n termijn…

Koning Boudewijn overleed 26 jaar geleden

Koning Boudewijn overleed 31 juli 1993, vandaag 26 jaar geleden, aan een hartaanval in het Spaanse Motril. Koning Boudewijn en koningin Fabiola trokken dertig jaar lang elke zomer naar Motril.

Knipsel26De gemeente Motril in het Spaanse Andalusië gaf vorig jaar zijn fiat voor omvorming van de villa Astrida tot een luxehotel. Villa Astrida was eigendom van wijlen koning Boudewijn en koningin Fabiola.

De gemeenteraad van Motril had gewild dat de villa al vanaf februari 2017 kon omgevormd worden tot een luxehotel, maar de procedure nam veel tijd in beslag. De stichting van naasten van koningin Fabiola, eigenaars van de villa op een domein van 2,6 ha, moest eerst een akkoord hebben met de hotelketen vooraleer de woning aangepast kon worden. Het milieurapport omvatte o.m. een project voor de bouw van een kapel ter ere van de vrome koning.

Koningin Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón overleed 5 december 2014 in Laken.

Leopold I , koning der Belgen

Nu zondag herdenken we niet alleen de eerste maanlanding en de eerste RvF-overwinning van Eddy Merkx, maar toevallig is het ook de nationale Belgische feestdag. Tijd om nog eens na te vlooien hoe België aan zijn koningen kwam, meer bepaald aan Leopold I.

Coat_of_Arms_of_King_Leopold_I_of_Belgium.svgNa de revolutie van 1830 legde het Belgische Nationaal Congres op 24 november 1830 per decreet vast dat het Huis van Oranje-Nassau voor eeuwig uitgesloten was van de Belgische troon. Deze uitsluiting werd vastgelegd in een periode waarin de latere koning Willem II van Nederland, voor de Europese mogendheden een aanvaardbare kandidaat leek voor de Belgische troon.

Het Nationaal Congres ging op zoek naar een bondgenootschap met Engeland, aangezien er gevreesd werd dat België door Pruisen, Frankrijk en Nederland langs de taalgrenzen zou worden opgedeeld. Vervolgens werd Leopold van Saksen-Coburg op 4 juni 1831 door het Nationaal Congres verkozen met een grote meerderheid van 152 op 196 stemmen.

Leopold had de steun van Engeland, dat het best meende met de Belgische onafhankelijkheid, én internationale ervaring en prestige had. Het Nederlands was Leopold niet machtig. Het enige bezwaar (voor de katholieken althans) was dat de nieuwe koning Lutheraans was. Daarom moest hij de verzekering geven dat hij met een katholieke prinses zou trouwen en zijn kinderen katholiek zou opvoeden.

Leopold aanvaardde het Belgische koningschap op voorwaarde van een duidelijk grensverdrag met Nederland. Hiertoe werd teruggegaan naar de grens tussen Nederland en België uit 1790. Het verdrag werd ondertekend door de grote mogendheden Frankrijk, Groot-Brittannië, Pruisen en Rusland.

Na behoorlijk wat discussie stemde het Belgische Nationaal Congres op 9 juli 1831 in met het verdrag, met 126 stemmen tegen 70. Na de instemming van de grote mogendheden had Leopold geen bezwaren meer.

De koning kwam per boot uit Engeland, waar hij woonde. Vanuit Calais werd hij over het strand met een koets naar De Panne gebracht. Via Oostende, Brugge en Gent trok hij naar Laken. Op 21 juli 1831 , zondag 188 jaar geleden, legde hij in Brussel de eed af als eerste Koning der Belgen.

399px-NICAISE_Leopold_ANVNog geen twee weken later, op 2 augustus 1831, vielen opnieuw Nederlandse troepen België binnen. Gedurende een periode van acht jaar waren er schermutselingen. Pas in 1839 werd de Belgische onafhankelijkheid onder grote internationale druk officieel erkend door Nederland na de gebiedsafstand van het huidige Nederlands Limburg. In dat verdrag aanvaardden de grote mogendheden de Belgische onafhankelijkheid in ruil voor zijn neutraliteit.

In 1842 deed Leopold een mislukte poging om wetten betreffende kinder- en vrouwenarbeid in te voeren. De koning, die zelf protestant was en dat bleef tijdens zijn koningschap, bekwam dat de ca. 7.000 protestanten van het land hun wettelijke gelijkstelling (daterend van 1802) voortgezet zagen. Op zijn aandringen werd ook de Anglicaanse godsdienst in 1835 erkend in België. In 1849 verschenen de eerste postzegels. Ze beeldden de koning af.

Onder het bewind van Leopold I werden meerdere kolonisatiepoging ondernomen, onder meer door de Compagnie Belge de Colonisation. Het bleef voorlopig bij pogingen.

In 1865 kreeg de koning een hersenbloeding en een bronchitis bovenop. Koning Leopold overleed op 10 december 1865 in Laken. De eerste koning der Belgen regeerde 34 jaar en ligt begraven in de kerk van Laken. Hij rust er in de koninklijke crypte tussen al zijn opvolgers en familie.

  • Het Belgisch palmares van Leopold I –

1832 Op 9 augustus huwt Leopold met Louise-Marie van Orléans, dochter van Louis-Philippe, Koning van de Fransen.

1835 De eerste spoorlijn van het continent (Brussel-Mechelen) wordt ingewijd.

1842 Leopold bepleit een wetgeving over vrouwen- en kinderarbeid. Maar de tijd is er nog niet rijp voor.

1848 Een republikeinse revolutie verjaagt Louis-Philippe van de Franse troon. Die revolutie deint uit over heel Europa, maar België blijft gespaard, vooral dankzij de diplomatieke inspanningen van de koning.

1850 Op 11 oktober overlijdt Koningin Louise-Marie. 1865  Op 10 december sterft koning Leopold I.

GEDEELTELIJKE MAANSVERDUISTERING

Wie gisteren 16 juli naar de hemel keek, kon (misschien) een gedeeltelijke maansverduistering zien.

De maan stond wel heel laag boven de Belgische horizon. Een vrij uitzicht op het zuidoosten en zuiden was een must.

De wereld van 1969

Het spektakel van de eerste maanlanding ,die zondag 21 juli vijftig jaar geleden gebeurde, mocht de Vlamingen niet verbazen. Hun wereld was er een van innovatie en vooruitgang. In hun dagelijkse leven werd alles werd groter, sneller, beter, gemakkelijker. En ze waren rijker dan ooit tevoren. ‘The sky’ was niet langer ‘the limit’.

61e37c1a-a66f-11e9-a43d-6d69d965944b_web_scale_0.1112966_0.1112966__Officieel gebeurde de maanlanding op verschillende data, 20 en 21 juli 1969, maar door het tijdsverschil viel het samen: dat met Neil Armstrong de eerste mens een voet op de maan zette en dat met Eddy Merckx voor het eerst sinds dertig jaar nog eens een Belg de Ronde van Frankrijk won. (foto AP)

In 1969 bestonden nog geen sociale media die constant nieuws uitstuurden. Het ging om aangekondigde, opbeurende en spectaculaire evenementen, opmerkelijke prestaties van internationale allure. Ze pasten naadloos in de optimistische geest van de jaren zestig.

Vandaag bezit een ordinaire laptop meer rekenkracht dan de hele loodgieterij die Apollo 11 een halve eeuw geleden naar de maan stuurde.

Dat bevestigt slechts de dromen van de jaren zestig: een onbeperkte en ook onproblematische technologische vooruitgang die slechts het allerbeste beloofde voor de komende generaties.

Tijdens één generatie …

Ouderen die zich nog levendig konden herinneren hoe de eerste auto’s op straat verschenen, zagen de mens nu op de maan wandelen. Ze hadden nog meegemaakt hoe de radio in hun leven kwam en konden het maanavontuur nu rechtstreeks bekijken op televisie – voor velen was de verandering ook een schok. Nooit eerder was de wereld zo snel en drastisch veranderd.

Groter, sneller, beter, het was in veler dagelijkse leven niet anders. Wat na de Tweede Wereldoorlog nog gold als een luxe, een aparte badkamer in huis, centrale verwarming of een aansluiting op het waternet, was in 1969 stilaan een vanzelfsprekend dagelijks gemak.

images bandopnemer images platenspeler

Idem met elektrische huishoudtoestellen, stofzuigers, wasmachines, koffiezetapparaten, koelkasten, broodroosters, haardrogers, mixers, platenspelers, bandopnemers en wat verder zoal nog het dagelijkse leven kon vereenvoudigen en veraangenamen. En de energie om al dat spul aan de praat te houden was spotgoedkoop.

De Belgen konden het ook betalen. De hele jaren zestig door kende het land een nooit eerder geziene economische groei, waarbij multinationaal kapitaal Vlaanderen in een nieuwe industrialisering opstootte. De welvaartsstaat, die de economie een stevige sociale onderbouw verschafte, beleefde zijn hoogtepunt. In één generatie was de koopkracht meer dan verdubbeld.

De schaarste op de arbeidsmarkt versnelde de kansen voor vrouwen om een eigen inkomen te verwerven – en de industrie zocht goedkope arbeidskrachten door zogeheten gastarbeiders te ronselen; in 1970 waren er al 68.000 van buiten Europa in België aan de slag.

Alom gekraak

index eurochequeAl begon het ook te kraken. De regulering startte; in 1969 kreeg elk dorp een postcode, het parlement maakte de weg vrij voor de invoering van de BTW, banken perkten het cash geld in met de introductie van de eurocheque, al had de Nationale Bank dat jaar naar eigen zeggen het toppunt van haar kunnen bereikt met de opvallende esthetiek van de nieuwe munt van 10 frank (0,25 eurocent).

Vooral op straat begon het te kraken. Koning Boudewijn ging in 1969 lintjes knippen: hij opende zowel de Kennedytunnel in Antwerpen (foto HLN) als de eerste metrolijn, zes stations lang, in Brussel.

763 KennytunnelDe welvaart had de auto in het bereik gebracht van iedereen die wilde geloven in de illusie van vrijheid die er rond was gecreëerd. Overal kreeg de auto nog voorrang, wat stadscentra tot gigantische parkings maakte en voetgangers er maar het beste moesten van maken.

Spoorlijnen en kleine stations gingen dicht en waar de tram nog reed, moest hij ondergronds, zoals met de metro, of werden rails opgebroken om in het beste geval plaats te maken voor de bus.

En ook toen ging al wat mis met rijvaardigheid van de Belg, met regulering als gevolg; van in 1969 kon alleen wie slaagde in een theoretisch examen nog een rijbewijs krijgen, tevoren volstond daarvoor een eenvoudig verzoek bij de gemeente.

Nostalgie

1000004006423357En er kwam protest. Het inzicht groeide dat de vooruitgang ook een tol eiste in de levenskwaliteit, in het ruimtelijke beslag, en zelfs in de gezondheid. De prille ecologische beweging (de Bond Beter Leefmilieu werd opgericht in 1971) inspireerde de openbare omroep in 1970 tot de actie ‘Plant een boom’. Het een jaar eerder begonnen jongerenprotest aan de universiteiten sudderde door en radicaliseerde rond democratisering en kritiek op materialisme en consumentisme.

In het beste geval sprak daaruit een verlangen naar authenticiteit, dat ook de Vlaamse folk (foto Wannes van de Velde) populair maakte.

images WoodstockIn Amerika had je ‘Woodstock’, het eerste echt groot popfestival in de wereld van toen. The Beatles namen hun laatste plaat op.

Maar die nostalgie uitte zich ook in de fermettes waarin de rijk geworden Vlaming graag ging wonen. In de al dan niet fake attributen ervan overleefde daar de landbouw die in de realiteit stilaan de plaats had moeten ruimen voor de agro-industrie.

Dat rond de oude wereld een nostalgische cultus was ontstaan, is het duidelijkste teken dat dit universum voorgoed voorbij was. Ook de maanlanding had dat concreet gemaakt .

– (bewerkt gelezen bij Marc Reynebeau in dS) –

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag 11 juli is het de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 1973 is de feestdag voor Vlaamse ambtenaren een verplichte vrije dag. Alle Vlaamse openbare diensten zijn vandaag dicht.

De-Guldensporenslag-De-strijd-om-Vlaanderen-1302-e1454772735398Haast iedereen kent het verhaal van de Guldensporenslag, waarbij het volc te voet op 11 juli 1302  zegevierde over de Franse cavalerie die zich vast reed in de Vlaamse flauma, het moerasland dat Vlaanderen vroeger was, de Groeningekouter bij Kortrijk (in de beemden), zoals we het leerden op school.

*Het woord Vlaming is afgeleid van het Germaanse woord flauma wat vloed betekent. Wie in een gebied woonde dat onderhevig was aan overstromingen was een flaumung. De Romeinen van Caesar noemden ze Flandrensis en de gouw Flandria. De stap naar Vlaming en Vlaanderen is dan nog klein.*

Guldensporenslag_Lands_GlorieNa afloop van die slag, die nog geen dag duurde, werden de verzamelde gulden sporen van de Franse ridders (rijders) door de Vlaamse milities, voornamelijk ambachtslieden en boeren, verzameld en als trofeeën opgehangen in de kruisgewelven van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Aanleiding van die Franse ingreep waren de Brugse Metten van 18 mei 1302. Toen sneden ontevreden Bruggelingen de keel door van de in hun stad gelegerde Franse soldaten van koning Filips de Schone. 120 mannen lieten daarbij het leven.

Militair gezien was de Guldensporenslag evenwel een tour de force. Afgetrainde strijdrossen waarop ridders in geoliede wapenuitrustingen nagelnieuwe lansen in de lucht priemden, waren niet langer een garantie voor triomf en glorie.

Jan_Breydel_Pieter_de_ConinckHet verhaal van deze heroïsche slag ging echter in de tijd verloren, vijf eeuwen lang. Toen Hendrik Conscience het na de onafhankelijkheid van België (1830) uit de vergeethoek haalde met zijn boek ‘De leeuw van Vlaanderen’ galmde de romantiek door de 19de eeuw. Conscience zorgde voor de mythe van een overwinning van het Vlaams op het Frans. Van een taalstrijd was toen evenwel nog geen sprake. In het Franse leger van destijds vochten immers ook Dietssprekende Brabantse ridders mee.

In feite was de Guldensporenslag een opportunistische alliantie van partijen die onrechtmatige feodale belastingen aanvochten én zich verzetten tegen collaborerende Franstalige patriciërs.

De namen van Jan Breydel en Pieter De Coninck kent iedere Vlaming, maar in de slag bij Kortrijk speelden zij geen hoofdrol. De strategie werd er bepaald door Gwijde van Namen, Willem van Gulik en Jan van Renesse (een voorvader van de wijnmaker in Genoels-Elderen). Het was hun keuze om zich achter de Grote Beek en de Groeningebeek op te stellen. Zij durfden het aan om met een leger voetvolk de machtige Franse ruiterij te bekampen, met het bekende resultaat.

Op 11 juli 1302 werd vooral bewezen dat de stedelingen voortaan zelf hun zaken wilden regelen en bereid waren daarvoor de koning en zijn handlangers te bevechten tot ze erbij vielen.

(met dank aan Bart Van Loo, auteur van ‘De Bourgondiërs’)

MAURICE GARIN WON EERSTE RONDE

RONDE VAN FRANKRIJK

Zaterdag begint men eraan. In Brussel nog wel. Want deze Tour de France start  niet zonder eerst eer te brengen aan zijn meest illustere winnaar ooit: onze Eddy Merckx. Merckx won in 1969, 50 jaar geleden, zijn eerste van vijf rondes en deelde die 20 juli dé grootste belangstelling in de nationale en internationale pers met de eerste mensen op de maan.

1903-tour-garinEen terugblik op de allereerste Ronde van Frankrijk in … 1903 , 116 jaar geleden.

Begin 20ste eeuw werd er al duchtig gekoerst in Frankrijk. Er bestonden zelfs als sportkranten. De toonaangevendste waren Le Vélo (80 000 exemplaren en sponsor van Bordeaux-Paris) en Auto.

Henri Desgrange was hoofdredacteur van Auto en kwam op het idee van een heuse ronde van Frankrijk.

Desgrange, ook de eerste echte uurrecordhouder ooit, had beslist op meer enthousiasme gerekend. Op 6 mei waren er nog maar 15 inschrijvingen. Daarom werd de startdatum van 1 juni verschoven naar 1 juli. Er verschenen uiteindelijk  60 renners aan de start. De eerste Tour bestond uit 6 ritten. De langste was Nantes-Parijs, 471 km lang.

De fietsen wogen minstens 16 kg, beschikten niet over versnellingen en hadden zelfs geen vrijwiel. Er moest dus constant getrapt worden. Er werd ook ’s nachts gereden, zonder de minste straatverlichting. Verzorgers en begeleiders waren verboden. Herstellingen moesten zelf worden uitgevoerd.

1903B-tour-il-vincitore-dopNeutrale toeschouwers stuurden de renners weleens de verkeerde kant op en supporters van de concurrentie waren gewoon  gevaarlijk. Onderweg waren er controleposten om na te gaan of de renners het voorziene parcours aflegden.

Favoriet Maurice Garin, de eerste ingeschrevene, domineerde de eerste Tour volledig. Hij won de eerste rit, pakte de leiding en stond die niet meer af.

Garin won uiteindelijk met een voorsprong van bijna drie uur op Lucien Pothier en verdiende alles samen pakweg 6 000 FF (franse frank), omgerekend naar nu 30 000 euro. Slechts 21 renners reden de eerste Tour uit.

Met de trein?

Ook in 1904 verscheen Garin als grote favoriet aan de start. Hij won, net als in 1903, de eerste etappe en behield de veroverde voorsprong tot in Parijs. De voorsprong op alweer Lucien Pothier bedroeg nu ‘slechts’ 3 minuten en 28 seconden. Beiden legden de 2428 kilometer ruim één uur sneller af dan in 1903.

Tot twee weken na de laatste etappe gebeurde er echter niets…Geen uitslag, geen prijzen. Pas begin december bleek waarom: Garin en de nummers twee, drie en vier van het eindklassement werden uit de uitslag geschrapt omdat zij delen van het parcours met de trein afgelegd zouden hebben.

Knipsel Maurice GarinGarin, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend, werd voor twee jaar geschorst. Jammer, want deze schorsing betekende het einde van zijn wielercarrière. Garin werd 85 en overleed in Lens.

De Kleine Schoorsteenveger (1m62) verkreeg pas in 1901 de Franse nationaliteit. Eerder woonde hij in het Italiaanse Arvier, pal op de Franse grens.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Ronde van Frankrijk in 2003 besloot het stadsbestuur van Maubeuge om Garin te eren door een straat naar hem te vernoemen.

VOORTAAN DIGITAAL

Fluvius, aanbieder van gas en elektriciteit in Vlaanderen, heeft vandaag  dinsdag 25 juni de eerste digitale meters geïnstalleerd in Laakdal.  De gelukkige was Werner Op de Beeck, teamleider aansluitingen bij Fluvius, regio Noord-Limburg, waaronder Laakdal ressorteert.

Het betrof een laatste test voor de uitrol van de digitale  tellers. Vlaams-Brabant, met  de regio Leuven-Lubbeek,  startte begin april het pilotproject. De echte start voor  Vlaanderen gebeurt nu maandag 1 juli.

Er was heel wat Fluviusvolk op de been in de Makelstraat. Technici kwamen  deze ultieme test meemaken om er  vanaf maandag voluit tegenaan te gaan. Vanaf dan worden uitsluitend nog digitale tellers geplaatst. Analoge tellers worden niet meer gebruikt.

Prosumenten (bezitters van zonnepanelen en andere energie-opwekkers) en budgetmeterklanten krijgen binnen de 3 jaar digitale meters. Alle andere klanten worden omgeschakeld binnen 15 jaar.

De  prosumenten kunnen  nog steeds kiezen voor het terugdraaisysteem, tot 15 jaar na plaatsing van de eerste zonnepanelen.

Overstappen naar  het nieuwe nettarief (gescheiden meting waarbij het distributienettarief bepaald wordt op je totale afname van het net), kan gebeuren wanneer blijkt dat dit voor de klant voordeliger uitvalt. Dit is wel definitief.

sized_DSC_0081 sized_DSC_0080

sized_DSC_0076 sized_DSC_0077

1 2 3 6