Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag 11 juli is het de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 1973 is de feestdag voor Vlaamse ambtenaren een verplichte vrije dag. Alle Vlaamse openbare diensten blijven vandaag dicht. Niet moeilijk, dat zijn ze elke zaterdag.

De-Guldensporenslag-De-strijd-om-Vlaanderen-1302-e1454772735398° Haast iedereen kent het verhaal van de Guldensporenslag, waarbij het ‘volc te voet’ op 11 juli 1302  zegevierde over de Franse cavalerie die zich vastreed in de Vlaamse flauma, het moerasland dat Vlaanderen vroeger was . De beroemde Groeningekouter bij Kortrijk (in de beemden), zoals we het leerden op school.

* Het woord Vlaming is afgeleid van het Germaanse woord flauma wat vloed betekent. Wie in een gebied woonde dat onderhevig was aan overstromingen was een flaumung. De Romeinen van Caesar noemden ze al Flandrensis en de gouw Flandria. De stap naar Vlaming en Vlaanderen is dan nog klein.*

Guldensporenslag_Lands_Glorie° Na afloop van die slag, die nog geen dag duurde, werden de verzamelde gulden sporen van de Franse ridders (rijders) door de Vlaamse milities, voornamelijk ambachtslieden en boeren, verzameld en als trofeeën opgehangen in de kruisgewelven van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

° Aanleiding van die Franse ingreep waren de Brugse Metten van 18 mei 1302. Toen sneden ontevreden Bruggelingen de keel door van de in hun stad gelegerde Franse soldaten van koning Filips de Schone. 120 mannen lieten daarbij het leven.

° Militair gezien was de Guldensporenslag evenwel een tour de force. Afgetrainde strijdrossen waarop ridders in geoliede wapenuitrustingen nagelnieuwe lansen in de lucht priemden, waren niet langer een garantie voor triomf en glorie.

Jan_Breydel_Pieter_de_Coninck° Het verhaal van deze heroïsche slag ging echter in de tijd verloren, vijf eeuwen lang. Toen Hendrik Conscience het na de onafhankelijkheid van België (1830) uit de vergeethoek haalde met zijn boek ‘De leeuw van Vlaanderen’ galmde de romantiek door de 19de eeuw.

° Conscience zorgde voor de mythe van een overwinning van het Vlaams op het Frans. Van een taalstrijd was toen evenwel nog geen sprake. In het Franse leger van destijds vochten immers ook Dietssprekende Brabantse ridders mee.

° In feite was de Guldensporenslag een opportunistische alliantie van partijen die onrechtmatige feodale belastingen aanvochten én zich verzetten tegen collaborerende Franstalige patriciërs.

° De namen van Jan Breydel en Pieter De Coninck kent iedere Vlaming, maar in de slag bij Kortrijk speelden zij geen hoofdrol. De strategie werd er bepaald door Gwijde van Namen, Willem van Gulik en Jan van Renesse (een echte voorvader van de wijnmaker in Genoels-Elderen). Het was hun keuze om zich achter de Grote Beek en de Groeningebeek op te stellen. Zij durfden het aan om met een leger voetvolk de machtige Franse ruiterij te bekampen, met het bekende resultaat.

* Op 11 juli 1302 werd vooral bewezen dat de stedelingen voortaan zelf hun zaken wilden regelen en bereid waren daarvoor de koning en zijn handlangers te bevechten tot ze erbij vielen.

(met dank aan Bart Van Loo, auteur van ‘De Bourgondiërs’)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De martelaren van Gorinchem (Gorkum)

Nadat de hertog van Alva, de vervanger van koning Filips II van Spanje in de Nederlanden, de executie van de graven van Egmont en Hoorn liet uitvoeren in Brussel, verzamelden de edelen zich in een Eedverbond tegen de Spaanse overheerser. Spoedig kregen ze de bijnaam ‘geuzen’ mee. Het begin van de 80-jarige oorlog die zou eindigen met het ontstaan van Nederland.

* Het woord geus is afgeleid van het Franse gueux. Dat woord betekent armoezaaier of schooier , maar het kreeg een positieve betekenis voor al wie in die tijden ‘niet Spaansgezind’ was.

° De katholieke inquisitie van Alva verbrandde ketters op brandstapels. In tientallen steden werden de plaatselijke geestelijken gemarteld, door tribunalen veroordeeld en vermoord. Maar ook de geuzen lieten zich niet onbetuigd.

* Vooral de wreedheid van de geuzenleiders Willem Lumey en Diederik Sonoy kende geen grenzen. De aversie tegen de moederkerk uitte zich in pesterij, vernederingen en moord.

° Op 25 juni 1572 zag men in Gorinchem – Gorkum (in het huidige Nederland) de schepen van de watergeuzen naderen. Claes Pieck, kloosteroverste van het franciscaner mannenklooster liet de nonnen uit het nonnenklooster evacueren naar de buiten Gorinchem gelegen vesting van baljuw Caspar Turck. De meeste franciscanen weigerden de stad te verlaten. Het stadsbestuur besloot geen tegenstand te bieden.

° Nog dezelfde dag veroverden de geuzen Gorinchem. Een dag later namen de geuzen ook de vesting van Caspar Turck in. De pastoors en de monniken werden gevangengenomen en mishandeld.

° De geuzen pasten de werkwijze van de katholieke inquisitie bij ketters toe. Zij wilden dat de katholieke geestelijken hun geloof en trouw aan Rome afzworen. Na enkele dagen werden de gevangenen per boot naar Dordrecht en daarna naar Den Briel (jaja, die Alva verloor op 1 april) gebracht.

° Op de kade stond een galg, waar de gevangen enkele rondjes omheen moesten lopen terwijl ze het Salve Regina en andere kerkelijke liederen zongen. “Zien jullie de galg,” riep Lumey. “Dat is jullie kerkhof en jullie kerk.”

° Ter intimidatie deed de beul alsof hij de galg gereed bracht voor een executie. Hierna ging het in optocht door de straten van Den Briel, waar in het centrum een tweede galg stond opgesteld.

° Daar moesten de overmeesterde geestelijken het Te Deum en de Litanie van alle Heiligen zingen. Ook de tweede galg werd niet gebruikt. De priesters en de monniken uit Gorinchem werden opgesloten in de gevangenis, waar nog drie katholieken op hun executie wachtten.

°° Inmiddels was Willem (de Zwijger), de prins van Oranje door een van de geuzenleiders op de hoogte gebracht van de gevangenneming van de katholieken.

° Op 1 juli 1572 ontvingen de geuzen en kopie van het bericht van Oranje waarin hij de vrijlating van de gevangenen eiste. Het beginsel van gewetensvrijheid zou ook voor de krijgsgevangen moeten gelden, vond de prins.

° Toen Lumey ontdekte dat hij slechts een afschrift had ontvangen, negeerde hij de opdracht van Willem de Zwijger. Meer nog. Lumey voelde zich beledigd en besloot zich te wreken op de weerlozen.

° De verhoren en pogingen om de vrome gevangenen hun geloof af te laten zweren gingen nog een dag door. Vergeefs echter. De volgende nacht werden ze even buiten Den Briel gebracht, waar de geuzen enkele maanden eerder het klooster Ter Rugge hadden platgebrand. Er stond nog een turfschuur overeind .

° Op 9 juli 1572 , vandaag 448 jaar geleden, werden de geestelijken aan de balken  opgehangen. Nicolaas Pieck beklom als eerste de ladder. Hierna volgden de anderen: één voor één. “Heer vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen,” zei Govaert van Mervel, een franciscaner priester en koster van het minderbroederklooster in Gorinchem.

° De geuzenbeulen lieten zich echter helemaal gaan. De volgende dag werden de lijken van de martelaren onteerd. Souvenirjagers sloegen hun slag. In de dagen die volgden versierde men hoed of kleding in Den Briel met een hele hand, een vinger, een neus, een oor of een geslachtsdeel van de martelaren.

° Weken later groeven katholieken bij Ter Rugge botresten op. Deze werden jarenlang als relikwieën bewaard in het franciscanenklooster in Brussel. In de negentiende eeuw werd dit klooster afgebroken om plaats te maken voor het Beursgebouw. De in het klooster bewaarde relikwieën van de martelaren werden toen naar de Sint-Niklaaskerk in Brusel  overgebracht.

* Pas in 1868 kregen de relikwieën van de martelaren van Gorinchem een eerbiedwaardige rustplaats. De uit het Duitse Kempen afkomstige goudsmid Franz Xaver Hellner (1844-1894) maakte hiervoor een prachtige schrijn van verguld koper.

* In de Sint-Niklaaskerk in Brussel herinnert het schrijn van de martelaren van Gorinchem (Gorkum) aan deze treurige geschiedenis.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MAURICE GARIN WON EERSTE RONDE

RONDE VAN FRANKRIJK

Merckx won in 1969, vorig jaar 50 jaar geleden , zijn eerste van vijf rondes van Frankrijk en deelde op 20 juli na de finish dé grootste belangstelling in de nationale en internationale pers met de eerste mensen op de maan. In deze coronatijden zonder competitie even terugblikken op de allereerste RvF  moet kunnen…We schrijven1903 , 117 jaar geleden.

° Begin 20ste eeuw werd er al duchtig gekoerst in Frankrijk. Er bestonden zelfs als sportkranten. De meest toonaangevende waren Le Vélo (80 000 exemplaren en sponsor van Bordeaux-Paris) en Auto.

* Henri Desgrange was hoofdredacteur van Auto en kwam op het idee van een heuse ronde van Frankrijk.

° Desgrange, ook de eerste echte uurrecordhouder ooit, had beslist op meer enthousiasme gerekend. Op 6 mei waren er nog maar 15 inschrijvingen. Daarom werd de startdatum van 1 juni verschoven naar 1 juli. Er verschenen uiteindelijk  60 renners aan de start. De eerste Tour bestond uit 6 ritten. De langste was Nantes-Parijs, 471 km lang.

° De fietsen wogen minstens 16 kg, beschikten niet over versnellingen en hadden zelfs geen vrijwiel. Er moest dus constant getrapt worden. Er werd ook ’s nachts gereden, zonder de minste straatverlichting. Verzorgers en begeleiders waren verboden. Herstellingen moesten zelf worden uitgevoerd.

1903B-tour-il-vincitore-dop° Neutrale toeschouwers stuurden de renners weleens de verkeerde kant op en supporters van de concurrentie waren gewoon  gevaarlijk. Onderweg waren er controleposten om na te gaan of de renners het voorziene parcours aflegden.

° Favoriet Maurice Garin, de eerste ingeschrevene, domineerde de eerste Tour volledig. Hij won de eerste rit, pakte de leiding en stond die niet meer af.

° Garin won uiteindelijk met een voorsprong van bijna drie uur op Lucien Pothier en verdiende alles samen pakweg 6 000 FF (Franse frank), omgerekend naar nu 30 000 euro. Slechts 21 renners reden de eerste Tour uit.

Met de trein?

Ook in 1904 verscheen Garin als grote favoriet aan de start. Hij won, net als in 1903, de eerste etappe en behield de veroverde voorsprong tot in Parijs. De voorsprong op alweer Lucien Pothier bedroeg nu ‘slechts’ 3 minuten en 28 seconden. Beiden legden de 2 428 kilometer ruim één uur sneller af dan in 1903.

° Tot twee weken na de laatste etappe gebeurde er echter niets…Geen uitslag, geen prijzen. Pas begin december bleek waarom: Garin en de nummers twee, drie en vier van het eindklassement werden uit de uitslag geschrapt omdat zij delen van het parcours met de trein afgelegd zouden hebben.

Knipsel Maurice Garin° Garin, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend, werd voor twee jaar geschorst. Jammer, want deze schorsing betekende het einde van zijn wielercarrière. Garin werd 85 en overleed in Lens.

° De Kleine Schoorsteenveger (1m62) verkreeg pas in 1901 de Franse nationaliteit. Eerder woonde hij in het Italiaanse Arvier, pal op de Franse grens.

° Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Ronde van Frankrijk in 2003 besloot het stadsbestuur van Maubeuge om Garin te eren door een straat naar hem te vernoemen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HORMONENMAFFIA VERMOORDDE  KAREL VAN NOPPEN

Voor vandaag zondag 28 juni was het echt zoeken om onze lezers hun dagelijkse retrokost te geven. We hielden het in eigen land en kwamen terecht bij Flor Van Noppen , politicus voor N-VA.

° Flor werd geboren op 28 juni 1956 en overleed op zijn 58ste (2014) aan een ongeneeslijke ziekte. Ik herinner me nog dat hij bij zijn voortijdig afscheid uit de Kamer een daverende ovatie kreeg.

° Flor was de broer van de vermoorde veearts Karel Van Noppen en richtte de Stichting Karel Van Noppen op, om de strijd tegen de hormonenmaffia verder te zetten.

° Als veearts-keurder controleerde Karel Van Noppen veeboeren op het gebruik van hormonen. Na een aantal dreigementen bleef hij toch doorgaan met zijn werk.

° Op 20 februari 1995 werd zijn auto staande gehouden nabij zijn woning in Wechelderzande en werd hij met drie schoten doodgeschoten. Hij was 42.

° In april 2002 werden vier verdachten schuldig bevonden aan de moord: Carl De Schutter, Albert Barrez, Alex Vercauteren en Germain Daenen. Deze groep is bekend geworden als “de hormonenmaffia”.

° Alex Vercauteren werd veroordeeld voor de opdracht van de moord, Albert Barrez voor het uitvoeren ervan. Daarnaast werden ook organisator van de moord Carl De Schutter en tussenpersoon Germain Daenen veroordeeld. Vercauteren kreeg levenslang, de andere drie kregen 25 jaar gevangenisstraf.

° Carl De Schutter zit nog steeds vast als organisator van de moord. In juni 2009 kwam Germain Daenen als eerste betrokkene vrij. Hij had toen acht jaar in de cel gezeten. Twee maanden later werd ook Albert Barrez vrijgelaten. Vercauteren mocht op 26 januari 2010 de gevangenis vervroegd verlaten, na een celstraf van 10 jaar.

° Op 4 juni 2016 werd bekendgemaakt dat Albert Barrez opnieuw in de gevangenis zat, dit keer voor een drugszaak.

° In 2011 kwam Rundskop uit, een Vlaams-Nederlandse misdaadfilm ,  gebaseerd op de hormonenmaffia en de moord op Karel Van Noppen. De film kreeg een Oscarnominatie .

° Karel werd begin dit jaar postuum ereburger van Lille en van Wechelderzande .

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

OOK VROUWEN MOGEN STEMMEN

Vrouwen brachten voor het eerst effectief hun stem uit bij de parlementsverkiezingen van 26 juni 1949, vandaag 71 jaar geleden. Het einde van een ware lijdensweg.

° Bij de invoering van’ het algemeen enkelvoudig stemrecht’ in 1919 kregen vrouwen weinig erkenning voor hun oorlogsinspanningen. Met uitzondering van vrouwen die omwille van verzetsdaden gevangen zaten, niet-hertrouwde weduwen of moeders van gesneuvelde soldaten, mochten vrouwen nog altijd niet gaan stemmen.

° Na de Tweede Wereldoorlog werd de legitimiteit van het vrouwenstemrecht steeds minder in twijfel getrokken. De oude discussies en de onstabiele politieke toestand zorgden nog voor enige vertraging.

° Uiteindelijk kregen de Belgische vrouwen bij wet van 27 maart 1948 , stemrecht voor de parlementsverkiezingen en vier maanden later ook voor de provincieraadsverkiezingen.

Vrouwen brachten voor het eerst effectief hun stem uit bij de parlementsverkiezingen van 26 juni 1949, vandaag 71 jaar geleden.

° Jammer genoeg was België één van de laatste landen in Europa waar het vrouwenstemrecht zijn intrede deed. Van alle geïndustrialiseerde landen telt Japan vandaag de minste vrouwen in de politiek met een bezetting van amper 9%. Het Oost-Afrikaanse Rwanda staat helemaal bovenaan met liefst 64% procent vrouwelijke parlementairen.

° Nieuw-Zeeland was in 1893 het eerste land dat vrouwen stemrecht verleende, gevolgd door Finland in 1906 en Noorwegen in 1913. In Saudi-Arabië kregen vrouwen pas in het voorbije decennium (gedeeltelijk) stemrecht.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

NAPOLEON Even iN WATERLOO …

… Nadat Napoleon de macht in Parijs weer had overgenomen , verklaarde hij de vrede in Europa te willen bewaren. De geallieerden waren niet overtuigd van Napoleons intenties, toen die een nieuw leger samenstelde.

° Napoleon wou in de Zuidelijke Nederlanden de Britten en de Pruisen verslaan, voordat ook Oostenrijk een leger kon sturen.

° De Fransen, de Britten en een klein contingent Nederlandse troepen troffen elkaar vlakbij Waterloo.

° Op 18 juni 1815 , vandaag 205 jaar geleden , viel het Franse leger onder bevel van Napoleon en maarschalk Michel Ney meerdere keren aan. Maar de Britten, onder leiding van de hertog van Wellington, hielden stand.

° En toen de Pruisen van Blücher ‘s avonds bij de Britten aansloten, verloor Napoleon de Slag bij Waterloo.

° Napoleon vluchtte te paard en bereikte Parijs op 21 juni ‘s morgens. Op 22 juni 1815 deed hij voor de tweede keer afstand van de troon. Dit keer definitief.

° Parijs werd door het Britse en het Pruisische leger bezet. Napoleon vernam dat het Pruisische leger bevel had gekregen om hem gevangen te nemen, dood of levend.

° Hij wist te ontsnappen en vluchtte. Eerst naar het kasteel van Malmaison en dan naar de havenstad Rochefort, waarvandaan hij naar de Verenigde Staten wilde vertrekken.

° De haven werd echter door de Britten geblokkeerd . Napoleon zag geen andere uitweg dan … zich over te geven.

* Voor de rest van het verhaal verwijzen we graag naar Wikipedia. Door ergens op gekleurd te klikken, geraak je zeker door de hele geschiedenis , ‘de mooiste wetenschappelijk discipline ‘(dixit Martin). Succes ermee.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

frauduleus reukje

Dit staaltje van fraude vonden we in dS Avond van gisteren. Voor liefhebbers van vis geen prettige vaststelling. Maar de controle wordt strenger.

Er zit een reukje aan vis

Belgische onderzoekers hebben een DNA-databank ontwikkeld waarmee controleurs gemakkelijker visfraude kunnen opsporen. Uit een analyse blijkt dat 17 procent van de tong en 2 procent van de kabeljauw vervangen wordt door een goedkopere vissoort.

bvl

 

* Bij visfraude krijgt u in plaats van kabeljauwfilet of tongrolletjes een goedkopere vissoort voorgeschoteld in een restaurant, warenhuis of viswinkel. De ‘valse vis’ is versneden of verwerkt waardoor u het verschil met de dure vis niet meer ziet. Daar komt verandering in. Het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Ilvo) ontwikkelde binnen het Europese project Seafood Tomorrow een nieuwe, betrouwbare DNA-databank van 42 commerciële vissoorten.

* ‘Dankzij de databank en de methodiek die wij mee hebben uitgewerkt, kunnen controleurs met DNA-stalen valse vis ontmaskeren’, zegt Greet Riebbels van het ILVO. ‘Zelfs als de vis sterk verwerkt is in bijvoorbeeld een kant-en-klare maaltijd, kunnen we in het labo nog altijd de identiteit van de vis achterhalen door de DNA-sequentie te vergelijken met de databank. We steken het staal in een machine en zien precies welke vis het is.

173 visstalen

* Onderzoekers van het Ilvo verzamelden als steekproef 132 stalen kabeljauw en 41 stalen tong om te kijken of er sprake was van fraude. De 173 stalen werden vooral in West-Vlaanderen en de regio rond Gent verzameld, en bij verschillende segmenten van de visketen: van import en groothandel tot detailhandel en horeca.

* ‘Drie van de 132 stalen kabeljauw bleken een andere vissoort te zijn, zo’n 2 procent’, zegt onderzoeker Dumas Deconinck. ‘Het ging om alaskapollak, schelvis en koolvis. Van de 41 stalen noordzeetong bleken er liefst zeven van een andere vis te zijn, wat neerkomt op 17 procent fraude. Het ging twee keer om Japanse schar en in de andere gevallen om Senegalese tong, tropische tong, tongschar, northern rock sole en zelfs de Aziatische kweekvis panga.’

Brede controle

* ‘Belangrijk is dat deze cijfers niet tonen waar precies gefraudeerd wordt’, zegt Greet Riebbels. ‘De valse vis in de supermarkt kan bijvoorbeeld ook bij de import, groothandel of in de verwerking verwisseld zijn. De studie toont aan dat visfraude overal in de keten kan zitten, en dat er dus een brede controle nodig is. Hoewel er niet direct een gevaar is voor de volksgezondheid, kunnen mensen met allergieën bijvoorbeeld problemen krijgen als hun vis verwisseld wordt.’

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ceci n’est pas une …

Vlaamse anti-Trumpcartoon gaat de wereld rond: ‘Surrealistisch’

De cartoonist O-SEKOER tekende de bles van Hitler én diens tot Trump getrimde snorretje eigenlijk al in maart 2016. ‘Aanleiding was de opgemerkte verkiezingsbelofte van toen nog presidentskandidaat Trump om een muur te bouwen op de Amerikaans-Mexicaanse grens.

° ‘Een Mexicaanse collega organiseerde in juni van dat jaar een tentoonstelling in Mexico City en vroeg me een werk in te sturen. Daar kwam een boek van, met mijn cartoon op de front. Later heb ik er tal van prijzen mee gewonnen op internationale cartoonfestivals. Toen al werd gezegd dat dit wel eens een klassieker onder de politieke cartoons kon worden.’

° ‘De slogan, want voor mij is het racisme een nog veel groter virus dan corona. En de referentie naar Time, een verwijzing naar de barslechte relatie die Trump er met de media op nahoudt. Die postte ik op 17 mei. En dan stierf George Floyd tijdens een politieactie. Die dag retweette een van mijn volgers de cartoon en sindsdien is het hek van de dam. Al meer dan 40.000 keer gedeeld, al meer dan 50 artikels in nieuwsmedia.’

° ‘Ceci n’est pas une… ‘Ceci n’est pas une pipe… schreef Magritte onder een schilderij van een pijp. En gelijk had-ie: dat was ook geen pijp, het was een schilderij. Beschouw het als een knipoog naar Magritte en het surrealisme. Wat ik doe, is de werkelijkheid uit verband rukken, ze uitvergroten en zo de mensen confronteren met de surrealistische realiteit in de VS.’

(vandaag Kristof Simoens in dS) – Foto: O-SEKOER

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Pieter Paul Rubens, de barokschilder

images10Pieter Paul Rubens , onze rasechte Vlaamse barokschilder, werd op 28 juni 1577 , geboren in het graafschap Nassau in Duitsland. Hij groeide op in Antwerpen, een stad die zijn calvinistische vader in 1568 moest ontvluchten wegens de toegenomen vervolging van protestanten in de Spaanse Nederlanden.

° Vader Rubens was een Antwerpse magistraat die zich in Duitsland wist op te werken tot adviseur van Anna van Saksen. Hij werd ook haar minnaar. Vader Jan verwekte zelfs een kind bij de prinses. Pieter Paul kreeg op slag een koninklijke halfzus.

° De katholieke P.P.Rubens kreeg een zekere afkeer van zijn protestantse vader en zou zich in zijn leven presenteren als een contrarevolutionair schilder: traditioneel en klassiek, wars van vernieuwing. Zijn werken ademen een Bijbelse en klassieke sfeer die tegenwoordig niet meer bij iedereen in de smaak valt.

° Aan het begin van de zeventiende eeuw (1600) werd Rubens zeer modieus en populair bij de conservatievere kunstliefhebbers. In Antwerpen leerde hij de Klassieke Oudheid kennen, waaruit hij veel inspiratie haalde. Als meesterknecht trad hij in dienst bij indertijd bekende Antwerpse schilders. De grootste invloed op zijn werk zouden echter de al even klassiek geschoolde en barokke Italiaanse meesters hebben.

Hofschilder

Portret-van-de-Franse-koningin-moeder-Anna-van-Oostenrijk-Peter-Paul-Rubens-600x732° In 1609 keerde Rubens terug van een lange Italiëreis in Antwerpen. Zijn faam was ondertussen al een beetje gevestigd. Hij werd als hofschilder aangesteld in de entourage van de landvoogd van de Spaanse Nederlanden. Het geld stroomde binnen, en Rubens was al bij zijn leven een zeer welvarende kunstenaar.

° Rubens liet in het centrum van Antwerpen een villa bouwen, geïnspireerd op de landhuizen die hij in Italië had gezien. De pracht en praal van het Rubenshuis toonden dat Rubens niet alleen invloedrijke opdrachtgevers had, maar ook een stijl had ontwikkeld die zeer in de smaak viel bij zijn rijke klanten.

Pieter Paul Rubens als diplomaat

° Door zijn contacten aan verschillende koninklijk en adellijke hoven werd Rubens, naast  zeer succesvolle schilder, ook een diplomaat . Hij verbleef een tijdje aan het hof van de Spaanse koning en probeerde zelfs een vrede te bewerkstelligen tussen Spanje , de Nederlanden en Engeland.

RUBENS, Peter Paul, Madonna and Child with the Donors Alexandre Goubeau and his wife Anne Antoni, ca° Rubens’ belangrijkste nalatenschap is natuurlijk een behoorlijk uitgebreide collectie schilderijen. Hij was zelf zeer productief, maar wist, als een Andy Warhol avant la lettre, ook een zakenimperium op te zetten waarbij hij zichzelf als merk verkocht, maar anderen in zijn naam liet schilderen.

° Zijn atelier in Antwerpen werd een productiehuis van allerlei portretten, allegorische voorstellingen, bijbelse taferelen en landschappen die door vermogende klanten werden besteld, en precies naar wens werden afgeleverd. Rubens vaarde er wel bij.

° Rubens stierf op 30 mei 1640 , vandaag exact 380 jaar geleden. De vele oorlogen hadden hem er niet van weerhouden om een enorm fortuin te vergaren. Misschien juist omdat de katholieke vorsten zo graag hun vroomheid en goede smaak wilden tonen door een Rubens met een klassieke voorstelling in hun paleis te hangen.

° Rubens produceerde naast veel schilderijen ook veel kinderen: hij kreeg er maar liefst achttien. Maar vooral zijn ongekend succesvolle carrière als kunstschilder maakte hem in bepaalde opzichten bij leven al tot verreweg de succesvolste barokke kunstschilder der Lage Landen, een prestatie van formaat.

  • twee zelfportretten: L PP Rubens (Barokschilder)  R Jan van Eyck (Vlaamse Primitief) – bij welke van de twee laat jij je portret schilderen?

Portrait_of_a_Man_by_Jan_van_EyckKnipsel8

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE KONINGSKWESTIE

Na de inval van Duitsland in België overlegde koning Leopold III op het kasteel van Wijnendale (Torhout) voor de capitulatie met zijn ministers. Tijdens dit overleg op 25 mei 1940, vandaag exact 80 jaar geleden, besloot de koning in zijn land te blijven.

° Liever liet Leopold zich krijgsgevangen maken dan naar Engeland uit te wijken, zoals het Nederlandse koningshuis enkele weken eerder had gedaan. In november 1940 bracht hij een bezoek aan Adolf Hitler in Berchtesgaden, waar hij pleitte voor de belangen van zijn volk.

° In 1941 ontstond de zgn. Koningskwestie , omdat de koning  in het huwelijk trad met Liliane Baels, de dochter van Hendrik Baels, de oud-gouverneur van West-Vlaanderen. Aangezien dit huwelijk plaats vond zonder toestemming van de ministerraad en de kamer was het huwelijk in feite onwettig. Bovendien was het volk de immens populaire sneeuwkoningin Astrid nog niet vergeten. Zij verongelukte in het Zwitserse Küssnacht . Een ongeval waarin koning Leopold haast ongedeerd bleef .

° Vlak voor het einde van de bezetting van België , in juli 1944 , werd de koninklijke familie door de Duitsers meegevoerd naar Oostenrijk. Na de bevrijding in 1945 verhuisde de familie naar Zwitserland.

° Intussen werd België bestuurd door de broer van Leopold, prins-regent Karel.

° De voornaamste grieven van de politieke tegenstanders van Leopold (vooral uit linkse hoek) waren dat hij geen dankbaarheid had getoond voor de geallieerde bevrijders en dat hij de inspanningen van de regering in ballingschap en de rol van het verzet in de oorlogsjaren niet wilde erkennen.

° Uiteindelijk organiseerde premier Gaston Eyskens in 1950 een referendum. In Vlaanderen bleek 72% van de bevolking nog achter hun koning te staan, maar in Wallonië en Brussel was minder dan de helft voor de terugkeer van Leopold III. Deze kwestie leidde bijna tot een burgeroorlog .

° Daarom besloot Leopold III wijselijk de macht over te dragen aan zijn oudste zoon Boudewijn. Tot juli 1951, toen Leopold zijn troonsafstand tekende en Boudewijn hem opvolgde, bleef prins Karel regent. Leopold III overleed in september 1983.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4