Londen brandt

De grote brand van Londen (Great Fire of London) was een verwoestende brand die duurde van 2 tot 5 september 1666 in Londen City.  87 kerken en 70.000 van de 80.000 huizen werden met de grond gelijkgemaakt.

763 images00

*In Londen vonden tussen 30 augustus en 4 september 2016 festiviteiten plaats in het kader van de 350ste verjaardag van de Grote Brand. (foto’s boven)

De echte brand in 1666 begon in het oosten van de stad, in het huis van Thomas Faryner, de bakker van King Karel II. Die was vergeten het vuur in zijn oven te doven voor hij naar bed ging. Kort na middernacht zouden smeulende asresten een stapel hout in brand gezet hebben.

index0000De meeste gebouwen in Londen waren destijds uit brandbaar materiaal opgetrokken, zoals hout en stro. Daarbij was de zomer erg heet en droog geweest. De rondvliegende vonken werden aangewakkerd door een felle oostenwind, waardoor naastliggende panden vlam vatten en de brand zich zeer snel uitbreidde. Daarbij kwam dat de huizen zeer dicht opeen stonden en de straten zeer smal waren waardoor het vuur eenvoudig kon overslaan.

Op de vierde dag doofde het vuur uit zichzelf bij gebrek aan brandstof. Nog weken was de grond onbegaanbaar door de resthitte en keldervoorraden steenkool en hout zouden nog vele maanden nasmeulen.

Ruim 80% van de stad was in de as gelegd. Het aantal slachtoffers was volgens de officiële bronnen echter erg gering. Slechts van een zestal mensen kon vastgesteld worden dat ze omgekomen waren. Er was echter nog geen burgerlijke stand of woonregister

Een gunstig gevolg van de brand was de beëindiging van de pest die Londen daarvoor had geplaagd. De ratten waren wellicht grondig verdelgd.

399px-Great_Fire_LondonVoor Londen betekende de brand een volledige verandering van architectuur. Het zou lang duren voor het open terrein helemaal was opgevuld. Het verhaal dat de stad heel snel weer was opgebouwd, is een legende die door de Engelse regering was verzonnen.

De Grote Brand leidde tot de heropbouw van Londen. Het hout werd vervangen door bakstenen als bouwmateriaal. Er werd ook een georganiseerde brandweerdienst en verzekeringsindustrie op poten gezet. De beroemde Saint Paul’s Cathedral werd heropgebouwd in een barokke stijl.

OVERLIJDEN ‘LADY DI’

We laten augustus achter ons met het droeve nieuws dat de zomervakantie dit weekend ten einde is dat de alom geliefde Britse Lady Di uitgerekend in de vroegte van de laatste (31)augustusdag 1997 het leven liet in een smartelijk ongeval in Parijs.

2684134w380Diana (Lady Di in de volksmond), prinses van Wales was de eerste echtgenote van de Britse kroonprins Charles en de moeder van de prinsen William  en Harry.

Aan het begin van de jaren negentig van vorige eeuw liep het huwelijk op de klippen. Het koppel besloot in 1992 uit elkaar te gaan, al werd de scheiding pas in 1996 afgerond.

Diana overleed in de vroege morgen van 31 augustus 1997 om 04.00 uur in Parijs. Omstreeks 00.22 uur was zij als passagier betrokken in een auto-ongeluk, samen met haar vriend Dodi Al-Fayed, de bestuurder van de auto Henri Paul en bodyguard Rees-Jones, de enige overlevende.

De auto, een Mercedes S280 – op de vlucht voor paparazzi – reed met een snelheid van 104 km/u tegen een pilaar in een tunnel. Niemand van de passagiers droeg een autogordel. Als schuldige werd de chauffeur aangewezen, die een te hoog alcoholpromillage had, en daarbij onvoorzichtig en te hard had gereden.

Haar dood veroorzaakte een bijzondere publieke rouwperiode. Naar schatting zes miljoen mensen waren getuige van de begrafenisplechtigheden.

William en Harry organiseerden tien jaar na haar dood op haar verjaardag (1 juli 2007) het Concert for Diana in het nieuwe Wembley, met gastbands die voldeden aan haar muzieksmaak. (bron:Wikipedia)

mars op washington

Op 28 augustus 1963, vandaag 56 jaar geleden, werd de grootste protestmars uit de Amerikaanse geschiedenis gehouden. Tussen 200 en 300 000 mensen, voor driekwart met een donkere huidskleur, namen eraan deel. Want als dominee Martin Luther King je roept, blijf je niet thuiszitten, was de tendens onder de anti-apartheidsactivisten van toen.

Knipsel 11Net als Gandhi voerde King geweldloze protesten voor gelijke burgerrechten voor blank en zwart. Aan de door hem georganiseerde stakingen en marsen namen vaak ook veel blanke Amerikanen deel. De jonge Bob Dylan was een adept van King.

De later legendarisch geworden ‘Mars op Washington’ eindigde op de trappen van het Lincoln Memorial . Daar hield King zijn memorabel speech ‘I have a dream’ waarin hij de hoop uitsprak dat mensen wel op hun gedrag maar niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden.

De kracht van zijn beroemde rede sloeg niet alleen aan bij de deelnemers maar had/heeft een geweldige impact in de hele wereld. Want deze speech wordt terecht gezien als het hoogtepunt van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Voor zijn toespraak kreeg King in 1964  de Nobelprijs voor de Vrede.

washington-abraham-lincoln-monument.1772.c712Waarom Lincoln en Washington? President Lincoln is een iconische figuur voor de zwarte gemeenschap in Amerika. Zijn imposant monument staat in Washington. Na het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog schafte Lincoln op 18 dec 1865 de mensonwaardige slavernij radicaal af. Daarom dus.

Daarmee waren de raciale problemen echter niet opgelost. De slavernij bestond niet meer, maar de apartheid bleef de schande voor de Amerikaanse maatschappij. Vooral in de zuidelijk staten bleef er nog geruime tijd een strikte rassenscheiding in scholen, kerken en winkels. Er waren ook nog aparte wachtrijen en toiletten. Zelfs met de bus reizen verliep gescheiden

Grote bekendheid verwierf King al in 1955. Toen weigerde de zwarte Rosa Parks haar plaats in de bus af te staan aan een blanke, wat verplicht was in de staat Alabama. De politie werd er bijgeroepen en Parks kreeg een boete.

images109Ze weigerde te betalen, werd gearresteerd en in februari 1956 berecht voor verstoring van de openbare orde. King organiseerde prompt een protest en een grootschalige boycot van het openbaar vervoer. Na bijna 400 dagen van onderhandelen had hij succes: de wet werd veranderd!

 

Op 4 april 1968 werd Martin Luther King op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis, Tennessee vermoord.

DE KORTSTE EN DE BLOEDIGSTE

Dat de mensheid zowat de meest bloeddorstige gemeenschap op aarde is, bewijst de geschiedenis overvloedig. Zelfs de meeste godsdienstverhalen staan bol van moord en doodslag. Het leven na het paradijs begon immers nog maar pas of Kaïn sloeg zijn broer Abel al morsdood. Sindsdien hield het niet meer op.

De rode draad die door onze geschiedenissen loopt, is er één van voortdurende veroveringen waarin geweld erg centraal staat. Van Kaïn met een stuk hout tot de meest verfijnde vernietigingswapens van nu. Wetenschappers zijn er van overtuigd dat de mensheid zichzelf op termijn naar de vaantjes zal helpen. De toekomst van de planeet is aan de dieren of de organismen allerlei. Of helemaal voor niemand meer.

Toch hebben we het vandaag nog eens over een oorlog. De kortste uit de geschiedenis zelfs. Korter nog dan de veldslagen à la Guldensporenslag en Co die op één dag afgehaspeld werden.

index02De oorlog die ik bedoel, speelde zich af in Zanzibar, een eiland voor de  Oostkust van Afrika dat sinds 1964 deel uitmaakt van Tanzania, bij een aantal Laakdallers welbekend.

Het mooie Zanzibar werd in 1890 een protectoraat van Engeland. 25 augustus 1896 overleed de jonge sultan plots. Hij werd opgevolgd door een jongere neef van hem. Die neef had het niet op de Britten begrepen, eerder op de Duitsers, de andere kolonisten van destijds. De Britten stelden meteen een ultimatum. De sultan lachte hen uit. Daar kwamen natuurlijk ‘dikke bullen’ van.

index03 index0127 augustus 1896 om 9u stipt bombardeerden twee Britse kanonneerboten het paleis van de sultan. Dat vloog meteen in brand. Toen ook de vlag van het dak was geschoten, tikte de klok 9u40 en werd het vuren gestaakt.

De oorlog duurde exact 40 minuten maar telde wel veel slachtoffers. Eén Brit werd gedood. Aan Zanzibaarse kant telde men ongeveer 500 doden plus vele gewonden. Gemiddeld vielen er 13 doden per minuut. Waanzin gewoon.

VERWOESTENDE KRAKATAU

In de nacht van 26 op 27 augustus 1883, vandaag 136 jaar geleden, maar o zo fris nog in het collectieve geheugen geprent, vond dé grote uitbarsting van de Krakatau plaats. De berg rees op, scheurde open en stortte in, waarna de zee in het gapende gat stroomde. Het gevolg was een catastrofale explosie.

Knipsel KrakatauEr ontstond een tsunami tot 30 meter hoog. Vloedgolven overspoelden de kusten van Java en Sumatra. Ruim 36.000 mensen verloren het leven. Complete steden en dorpen werden weggespoeld. De uitbarsting ging met zoveel geweld gepaard dat de trommelvliezen van zeelui in de buurt barstten. Het gebrul en geknal was hoorbaar tot in Australië.

De schokgolven in de atmosfeer waren zo krachtig dat ze zeven keer geregistreerd werden. In totaal gingen de golven 3½ keer de aarde rond. Er rees een aswolk uit de berg die 50 kilometer hoog steeg en de omgeving in diepe duisternis dompelde. Door de enorm grote hoeveelheid stof die in de atmosfeer terechtkwam, daalde het volgende jaar de gemiddelde temperatuur wereldwijd met 1,2 graden Celsius.

ANAK KRAKATAU

data39664281-d75190Vorig jaar, op 22 december 2018, vond er weer een tsunami in de Straat van Soenda plaats die de westkust van Java trof en honderden doden eiste, het gevolg van een uitbarsting van de Anak Krakatau, overblijfsel van de grote berg uit 1883, en een daaropvolgende onderzeese aardverschuiving.

DE SCHREEUW

index

 

 

In 2003 beweerden Amerikaanse astronomen onder leiding van Donald W. Olson, dat de buitengewoon rode hemel op het schilderij De Schreeuw (geschilderd in 1893 door de Noorse schilder Edvard Munch) geïnspireerd was door de uitbarsting van de Krakatau in 1883. De uitbarsting zorgde namelijk voor opmerkelijke zonsondergangen in de hele wereld.

Meer weten? Op rood drukken! Wikipedia vertelt er bijna alles van.

DE BARTHOLOMEUSNACHT (23 op 24 aug)

In de tweede helft van de 16de eeuw (na 1550) bekeerden opvallend veel edellieden zich tot het protestantse calvinisme. Ongeveer de helft deed dat om beslag te kunnen leggen op een deel van de katholiek-kerkelijke goederen. Zo ook koning Hendrik VIII van Engeland. Zo’n confiscatie  was goed voor de portefeuille van zowel koning als adel.

Op 18 augustus 1572 huwde de protestantse leider Hendrik van Navarra (de latere Hendrik IV )met Margaretha, jongere zuster van koning Karel IX.

De hele protestantse adel was voor deze bruiloft naar het zeer katholieke Parijs gereisd en de voornaamste leden bleven nadien nog in de stad om besprekingen te voeren met de koning. Deze bruiloft werd later ‘de Bloedsbruiloft’ genoemd. Lees verder waarom.

index002Op 22 augustus werd een aanslag gepleegd op admiraal de Coligny (foto L), de leider van de hugenoten(Franse protestanten). De populaire de Coligny raakte lichtgewond. De aanslag mislukte, maar gaf wel aanleiding tot erg verhitte gemoederen in beide kampen.

Uit angst voor wraak van de hugenoten haalde Catharina de’ Medici (moeder van de bruid én van de koning) koning Karel IX over tot het executeren van de leiders van de protestantse factie, waarna ze zou uitgeroepen hebben: “Dood ze allemaal! Dood ze allemaal! Zodat er niet één overblijft om het mij later te verwijten.”

Eerst werden enkele hooggeplaatste protestanten vermoord, daarna brak ook onder het volk een moordpartij van jewelste uit waarbij protestanten in de hele stad werden opgejaagd en uitgemoord. (prent onder klikken en bah zeggen)

Deze nacht haalde geschiedenis als Bartholomeusnacht (naar de H.Bartholomeus met feestdag op 24 augustus)

De slachting duurde … enkele dagen. In Parijs werden 2 000 hugenoten vermoord. Francois_Dubois_001-1280x640Gedurende de daaropvolgende maanden verspreidde de slachting zich over heel Frankrijk en het aantal doden liep uiteindelijk op tot goed 30 000 mensen …

Toen Gregorius XIII, die eerst beval het Te Deum te zingen, een plechtige mis te houden en een triomfpenning te slaan, van de echte omvang van de slachting hoorde, zou hij zijn misnoegen en veroordeling hebben ingetrokken en geweigerd hebben audiëntie te verlenen aan een van de leiders van de aanval, zeggend: “Ik zal niet één moordenaar ontvangen.”

Hendrik van Navarra bekeerde zich noodgedwongen weer  tot het rooms-katholicisme en werd gevangene aan het hof maar keerde, nadat hij in 1576 was ontsnapt, tot het calvinisme terug.

Opnieuw brak een binnenlandse godsdienstoorlog uit die deel uitmaakte van de tientallen jaren durende reeks katholiek-protestantse (hugenoten-) oorlogen.

Hendrik werd in 1593 Hendrik IV én koning van Frankrijk. Dankzij hem kwam er het ‘Edict van Nantes’. Daardoor kregen de hugenoten weer wat godsdienstvrijheid. Niet lang echter.

De Vuelta start nu zaterdag in Torrevieja

Fons Lauwers, ex-inwoner van Veerle en al jaren volledig ingeburgerd in het Spaanse Torrevieja, is onlangs naar de persconferentie van de Vuelta  geweest, de Ronde van Spanje die morgen zaterdag start in … Torrevieja. Voor Fons dé gedroomde gelegenheid om zijn nieuwe verblijfplaats nog eens in het zonnetje te zetten, maar eerst even te praten over… de Vuelta die nu zaterdag voor zijn deur start.

LAATSTE GROTE RONDE VAN 2019

Naast de Giro d´Italia en de Tour de France wordt vanaf eind augustus La Vuelta, de ronde van Spanje gereden. Sinds zijn ontstaan in 1935 de 74ste editie. Er worden dit jaar 3272,2 km gereden, verdeeld over 21 etappes en beetje korter dan de Giro met 3519 km en de ronde van Frankrijk met 3460 km.

IMG_5188-001763

Start van de Vuelta in Torrevieja met een tijdrit over 13,4 km. Einde drie weken later in de hoofdstad Madrid (15 september). Er zijn rustdagen op maandag 2 september en op dinsdag 10 september.

22 ploegen met een totaal van 176 renners komen aan de start. De internationale ploegen kennen we van de ronden van Italië en Frankrijk. Enkele Spaanse ploegen zoals Murias-Euscadi, Caja Rural en Burgos BH, vervolledigen het lijstje.

Het sportevenement wordt wereldwijd uitgezonden en brengt het toerisme aan de costa’s in de schijnwerpers. Het kostenplaatje wordt door de gemeente Torrevieja gedeeld met het provinciebestuur, met de toeristische raad van Alicante en met de deelstaat Valencia.

COSTA BLANCA

Voor het eerst sinds 2011 start de ronde van Spanje opnieuw in de provincie Alicante aan de Costa Blanca, de witte kust, die haar naam draagt door de witte bloesem van de duizenden sinaasappelbomen in het voorjaar. De eerste drie etappes vinden plaats in de provincie Alicante.

ANP-61082906De enige vlakke rit is een ploegentijdrit in Torrevieja; de 8 bergetappes zijn bekend als rasechte kuitenbijters. Vanaf 2017 worden om veiligheidsredenen per ploeg slecht 8 renners toegelaten, voordien waren er dat 9. De Brit Simon Yates (foto) won de wedstrijd in 2018.

Zevenmaal werd de ronde gewonnen door een Belg. Voor de oorlog won Gustaaf Deloor zowel in 1935 als in 1936.  Eduard van Dijck won in 1947, Frans Demulder in 1960, Ferdinand Bracke in 1971, Eddy Merckx in 1973 en Freddy Maertens in 1977.

De pas overleden Italiaanse superkampioen Felice Gimondi won de Vuelta in 1968 (en werd de wereldkampioen van 1973 in Barcelona door Maertens, Ocana en Merckx in de spurt te verslaan).

Knipsel100

 

Nu zaterdag 24 augustus start de ronde van Spanje in Torrevieja met een vlakke ploegentijdrit, met vertrek en aankomst in de stad. Over een lengte van 13 km vertrekken de renners aan het zoutmeer, rijden verder langs de kustlijn richting La Mata, een gehucht van Torrevieja, om terug te keren door het centrum van de stad en te eindigen aan de jacht- en sporthaven. Vanaf 19u30 op Canvas.

 

 

 

TORREVIEJA

16958_Fill_670_0De naam Torrevieja of ‘oude toren’, is afkomstig van de meermaals gerestaureerde verdedigingstoren uit een ver verleden die zich bevindt in La Mata, een gehucht van Torrevieja.

Torrevieja is bekend als badplaats,  gelegen tussen de Middellandse zee en twee grote meren.

De zoutwinning zorgt al vele eeuwen voor werkgelegenheid en is een bron van inkomsten voor de stad. Jaarlijks wordt er 750.000 ton zout gewonnen uit het roze meer. Dat zout wordt over gans Europa uitgevoerd met grote vrachtschepen, voornamelijk naar de Scandinavische landen.

Zon, zee en zout, zijn de belangrijkste ingrediënten van een bijzonder mooie stad met een aangenaam microklimaat. Zachte winters en aangename zomers zijn de voornaamste  ingrediënten van een rijke toeristische, sociaal voelende en cultureel levendige stad. Liefst 330 dagen zon per jaar schijnt de zon hier.  De omliggende heuvels en bergen  vormen een natuurlijke bescherming voor Torrevieja en enkele omliggende dorpen in de Vega Baja, zoals men deze laagvlakte heet.

Zoutmeer Torrevieja. zoutmeren05

Torrevieja ligt 41 km ten zuiden van de stad Alicante (vlieghaven), is 71,44 km2 groot en heeft een  kustlijn van pakweg 20km. De twee meren in het natuurreservaat en wandelgebied hebben een wateroppervlakte van 2.100 hectare. Alles samen  3.743 hectare groot.

De stad telt momenteel 85.231 inwoners, waarvan 50.111 van Spaanse origine en 35.120 residenten met permanente verblijfplaats, afkomstig uit 117 landen. 997 Belgen staan ingeschreven in het bevolkingsregister. Buitenlandse residenten mogen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er bestaat in Spanje kiesrecht, maar geen kiesplicht.

YouTube filmpje met de hymne van Torrevieja, gebracht door een van de zangkoren van de stad.       klikken-   https://www.youtube.com/watch?v=ATHsUIhRszo   (FL)

‘LE SURVIVANT’ – DE OVERLEVER

images1Charles De Gaulle overleefde zijn Duitse gevangenschap na de slag Van Verdun in de eerste WO en was een spelbepalende figuur in WO II. In 1959 werd hij 10 jaar lang president van de Vijfde Republiek (1959-1969). 

Hij stierf op zijn 80ste (9 nov 1970) in zijn lievelingsstoel, voor de televisie. Toch was hij bekend als ‘Le Survivant’ (de overlever). Eén van de 31 moordaanslagen waaraan hij ontsnapte, gebeurde als volgt …

 22 augustus 1962, vandaag 57 jaar geleden, was hij met zijn vrouw op weg van het Elysée naar de luchthaven van Orly. Vandaar ging het met de auto verder naar zijn woonplaats in Colombey-les-deux-Eglises in de Champagne. In de autokoffer lagen een paar diepgevroren kippen…

Op een kruispunt wordt het gevolg van De Gaulle beschoten door 15 zwaar bewapende terroristen. Die vuren in totaal 187 kogels af op de wagen van de president. De president en zijn vrouw duiken plat op de achterbank.

indexDoor de hoge snelheid en de duisternis wordt de wagen ‘maar’ 14 keer echt geraakt. De banden worden lek geschoten, de ramen sneuvelen, maar de inzittenden blijven ongedeerd. De chauffeur behield de controle over het stuur.

‘Dank zij de veren van de Citroën’, – de eerste auto ooit uitgerust met een hydraulisch veersysteem, en Frans bovendien –, verklaarde de chauffeur achteraf.

De Gaulle bleef in al dat tumult stoïcijns kalm en groette de erewacht in Orly (foto r). Zijn vrouw Yvonne opende de koffer van de wagen en sprak de intussen historische woorden: “Ik hoop dat er niets gebeurd is met de kippen.” Cool tot én met, die De Gaulles.

‘MONA LISA’ GESTOLEN

Parijs 21 augustus 1911 – ‘Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen!’ koppen de Franse kranten. De autoriteiten tasten compleet in het duister over de toedracht van de verdwijning. 

mona_lisaHet beroemde meesterwerk van Leonardo Da Vinci werd 21 augustus 1911, vandaag 108 jaar geleden,  gestolen uit het Louvre in Parijs. Het portret uit de 15e eeuw hing sinds 1804 in het Louvre.

De geportretteerde vrouw was waarschijnlijk Lisa Gherardini, de vrouw van een rijke zijdefabrikant. Mensen kwamen massaal naar het Louvre om naar de lege plek in het museum te kijken.

Vingerafdrukken werden wel gevonden, maar van de dader ontbrak verder ieder spoor. Op 2 december 1913 kreeg een kunsthandelaar een brief van de Italiaan Vincenzo Leonardo die hem de Mona Lisa aan wilde bieden. De overhandiging zou op 11 december plaatsvinden.

De kunsthandelaar had de politie reeds ingelicht en de dader werd direct gearresteerd. Hij wilde het schilderij, dat volgens hem door de Fransen van de Italianen gestolen was, weer in Italiaans bezit krijgen. De dief kreeg zeven maanden gevangenisstraf.

1 3 4 5 6 7 12