31 jaar Tiananmenplein in Bejing (Peking)

In de vooravond van 4 juni 1989, precies 31 jaar geleden, kende Peking op het Tiananmenplein  het grootste studentenprotest ooit, gericht tegen’ de Communistische  Partij en haar instellingen’.

Knipsel111° Naar schatting 1 miljoen studenten en burgers namen eraan deel. De massa eiste politieke hervormingen, meer democratie en een einde aan de corruptie binnen de partij.

° In het hoogste bestuursorgaan van de partij woedde ondertussen een felle machtsstrijd tussen enerzijds eerste minister Li Peng, met steun van Deng en anderzijds partijchef Zhao Ziyang. Peng en Deng haalden het.

Deng Xiaping gaf het leger meteen opdracht om het vuur te openen op demonstranten en omstanders. Zeker 10 000 mensen lieten hierbij het leven.

Tank Man

De beroemde foto van de zgn. ‘Tank Man’ werd één dag na het neerslaan van het protest gemaakt door Jeff Widener van Associated Press. Het ‘Plein van de Hemelse Vrede” is opgeruimd, er rijden tanks over het grote plein.

Knipsel112 Knipsel113

° Eén demonstrant valt op, een student die een tank probeert te beletten verder te rijden. Als de tank om hem heen wil rijden, gaat hij er snel weer voorstaan en uiteindelijk beklimt hij zelfs de tank. Iconische beelden.

° Kort na het incident meldde de Britse tabloid Sunday Express dat de protestant een 19-jarige student is die Wang Weilin heet, maar dat is nooit bevestigd. Net dat de man achteraf gefusilleerd werd, is evenmin bewezen. De  Chinese autoriteiten houden het nog steeds op 200 gevallen burgers èn tientallen leden van de eigen veiligheidstroepen.

°° Ondanks de sterke veroordeling voor het bloedbad door de ‘internationale gemeenschap’ verstevigden Deng en medestanders hun machtsbasis en kon het communisme overleven. En dat op een ogenblik dat het communisme in Oost-Europa als dominostenen uiteen viel.

En zeggen dat er op de dag van vandaag nog steeds vooraanstaande Chinezen, w.o. de minister van Defensie, beweren dat het bloedige ingrijpen volledig te verantwoorden was.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Kroning Elizabeth II (1953)

Na de dood van haar vader , George VI , werd Elizabeth II in februari 1953 koningin. De kroning vond op 2 juni 1953 ,vandaag 67 jaar geleden, plaats in de Westminster Abbey in Londen. En heel opmerkelijk : ze is het nog steeds.

° De toen 27-jarige Elizabeth werd niet alleen koningin van het Verenigd Koninkrijk (UK) maar ook van Canada, Pakistan, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Ceylon en Australië. Eind 2007 was Elizabeth II de oudste Engelse regerende monarch aller tijden.

° Elizabeth werd geboren op 21 april 1926 . Haar grootvader George V was toen koning. George overleed in 1936 en werd opgevolgd door zijn zoon Eduard VIII.

° Nog datzelfde jaar deed Eduard echter vrijwillig afstand van de troon zodat hij kon trouwen met de gescheiden Amerikaanse vrouw Elisabeth Wallis Warfield. Eduard werd als koning opgevolgd door zijn broer Albert die voor de koningsnaam George VI koos.

° George overleed in 1952 en werd opgevolgd door zijn dochter Elizabeth.  Het vijfentwintigjarig jubileum van de Elizabeth II werd in 1977 groots gevierd. De periode waarin het Britse vorstenhuis groot aanzien genoot . De koningin was enorm populair.

° In 1992 vierde ze haar veertigjarig jubileum maar toen stonden de zaken er heel anders voor. De koningin noemde haar jubileumjaar echter een annus horribilis vanwege het grote aantal crisissen die zich binnen haar familie hadden afgespeeld.

** Prins Andrew scheidde van Sarah Ferguson en  daarnaast werd ook een heftig debat gevoerd over het gegeven dat de koningin, een van de rijkste vrouwen ter wereld, geen inkomstenbelasting betaalde.

** Ook nog in 1992 verscheen het boek Diana, haar eigen verhaal. Later dat jaar scheidden prins Charles en Diana. En om het nog erger te maken … in het jubileumjaar 1992 ging een deel van Windsor-palace in de vlammen op.

° In 2013 vierde de koningin haar diamanten huwelijk. Dat deed ze in besloten kring op haar landgoed Windsor Castle. Het 60-jarig regeringsjubileum van de koningin werd in 2012 al uitgebreid gevierd. Het wachten is nu … op een volgende viering.

° Sinds de hertog van Edinburgh in 2017 met pensioen ging, woont hij op Wood Farm. Dat is een naar Windsor-normen bescheiden cottage op het domein van Sandringham, het privé landgoed waar de Queen de winterperiode doorbrengt.

° De plichtbewuste vorstin blijft het grootste deel van het jaar onverminderd meedraaien in The Firm – Het Bedrijf, zoals de Britse koninklijke familie zichzelf noemt.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

de beroemde nederlandse afsluitdijk

Het belangrijkste geschiedkundig feit van 28 mei haalden we bij onze buren in Nederland en hun wereldberoemde afsluitdijk.

° Het gehele plan voor de zuiderzeewerken werd opgesteld door Ir. Cornelis Lely (1854-1929). De Nederlandse ingenieur heeft jarenlang gelobbyd om zijn plannen gerealiseerd te krijgen . Er waren uiteraard ook tegenstanders. Het leven zou voor de vissers volledig veranderen , was de meest gehoorde .

° De belangrijkste redenen voor de inpoldering van de Zuiderzee waren bescherming tegen stormvloeden , vorming van een zoetwaterbassin en het verkrijgen van nieuwe landbouwgronden.

° Al in de achttiende eeuw lagen er vele plannen op tafel. Begin 20ste eeuw bleek het plan van Cornelis Lely het meest aantrekkelijke.

* In 1927 werd aan het prestigieuze project begonnen. Na de proefpolder was de afsluitdijk aan de beurt. Het werk vorderde gestaag.

° Het laatste gat van de dijk werd met veel ceremonieel gedicht op 28 mei 1932 , vandaag exact 88 jaar geleden . Op die plaats staat nu het monument met het opschrift: ‘Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.’

° De Afsluitdijk is meer dan 30 km lang en loopt van Den Oever op het voormalige eiland Wieringen naar Kornwerd op het Friese vasteland. De Afsluitdijk is circa 90 m breed.

° Het aanvankelijke plan was om er een weg èn een spoorweg op aan te leggen . Door de verkeersontwikkelingen na WO II werd het tracé van de spoorlijn echter gebruikt voor een verbreding van de autoweg . De huidige snelweg maakt als E10 deel uit van het Europese wegennet.

* De watersnoodramp van 1953 bewees dat de dijken in het IJsselmeergebied (nieuwe naam voor Zuiderzee) meer dan hun nut hebben.

° De naam Ir. Cornelis Lely werd gegeven aan één van de belangrijkste gemalen om het Wieringermeer droog te malen, het Lely-gemaal in Medemblik én aan de nieuwe plaats Lelystad.

° In mei 2007 werd het standbeeld van ingenieur Cornelis Lely op de Afsluitdijk onthuld ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van de dijk.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Bonnie en Clyde

Op 23 mei 1934 lopen de bankrovers Bonnie Parker en Clyde Barrow in de Amerikaanse staat Louisiana in een hinderlaag van de politie en worden doodgeschoten.

° Mede daardoor werden Bonnie Parker en Clyde Barrow in de jaren dertig van de vorige eeuw wereldberoemd.

° In 1967 werd hun verhaal verfilmd door Arthur Penn. De hoofdrollen werden gespeeld door Faye Dunaway en Warren Beatty.

° Bonnie en Clyde zouden in de jaren dertig gezamenlijk ongeveer tien gewapende bankovervallen hebben gepleegd.

° Daarnaast werden ze verdacht van verschillende overvallen op winkels en tankstations. Het duo werd door de autoriteiten ook verantwoordelijk gehouden voor verschillende moorden.

Verder op 23 mei:

  • 1785 – De bifocale bril door Benjamin Franklin.
  • 1788 – South Carolina wordt de achtste staat van de Verenigde Staten.
  • 1923 – Oprichting van Sabena , de nationale luchtvaartmaatschappij van België.
  • 1945 – De Duitse regering-Dönitz wordt gearresteerd.
  • 1945 – Heinrich Himmler, die al op 20 mei was gearresteerd, maakt zich bekend en pleegt daarna zelfmoord.
  • 1969 – De rock-opera ‘Tommy’ van The Who komt uit.
  • 1992 – De bekendste strijder tegen de maffia in Italië, rechter Giovanni Falcone, wordt vermoord bij een bomaanslag op Sicilië.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HET WARSCHAUPACT EN DE KOUDE OORLOG

De jeugd heeft er wellicht nooit over gehoord, en dat is hun goed recht. Het ‘Warschaupact’ is immers reeds geschiedenis vanaf 1991 toen het officieel ontbonden werd. Meteen ook het einde van de Koude Oorlog tussen Oost- en West-Europa.

*In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog werd in 1949 de NAVO opgericht, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.

l_nikita chroesjtsjovToen ook West-Duitsland op 9 mei 1955 lid werd van de NAVO besloot Sovjetleider Nikita Chroetsjov dat de communistische landen in Oost-Europa dringend aan een tegenhanger toe waren. Een heleboel landen deed mee, van Rusland (Sovjet-Unie) over Roemenië tot wat toen Tsjecho-Slowakije was. Alleen Joegoslavië, met zijn president Tito bleef aan de kant.

*Op 14 mei 1955, vandaag  exact 65 jaar geleden, werd het Warschaupact ondertekend.

NAVO en WARSCHAUPACT hebben nooit een rechtstreeks militair conflict gehad, maar bestreden elkaar in wat toen de Koude Oorlog heette. De Duitse Democratische Republiek, DDR, die Berlijn omsloot en opdeelde in een West- en Oostkant, was daarvan het frappantste voorbeeld. Toen de Berlijnse Muur op 9 november 1989 viel, kreeg het Warschaupact  een fameuze knauw en werd zijn bestaan niet lang meer gegarandeerd.

*Het Warschaupact werd officieel ontbonden op 1 juli 1991.

Tweemaal had het Warschaupact  ingegrepen bij zijn eigen lidstaten. In 1956 maakte het een einde aan de Hongaarse opstand. Een tweede keer in 1968 toen de straten van Praag werden schoongeveegd en er een einde kwam aan de ‘Praagse Lente’.

images

 

 

Grote figuur achter de val van de Muur en later van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was Michaël Gorbatsjov, de man van perestrojka (hervorming) en glasnost (openheid). Hij kreeg hiervoor  in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede.

De meeste ex-Warschaulanden werden vanaf 1999 over 2004 tot 2009 lid van de NAVO.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KERNRAMP TSJERNOBYL

26 april 1986,  vandaag exact 34 jaar geleden. Kernramp van Tsjernobyl, op de grens van Rusland en Wit-Rusland. De grootste nucleaire ramp ooit waarbij grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrijkwamen. De ramp waarvan de nucleaire industrie beweerde dat ze niet kon gebeuren en aanvankelijk dus niet gebeurde.

Nucleaire-reactor-na-de-ramp-cc° De ontkenning werd spoedig doorgeprikt. Alle meetstations in Europa waren unaniem: in Tsjernobyl was een voorlopig nog onmeetbaar grote nucleaire ramp gebeurd.

° Het Sovjetregime dat op zijn laatste benen liep, besefte spoedig dat ontkennen zinloos was. Meer dan 30 uur na de ontploffing startte eindelijk de evacuatie van de bevolking in de nabije stad Pripyat bij Kiev. Daar was het gros van de vervuiling neergekomen. De inwoners werden niet voor de grote gevaren gewaarschuwd, de rest van de wereld evenmin.

° Bij de evacuatie werd enkel het hoogstnodige om mee te nemen toegestaan. Drie dagen later zouden de mensen immers weer thuis zijn, werd verzekerd. De rij mensen die bij de bussen wilden komen, was 20 km lang, maar … binnen de drie uur was de stad met 50 000 inwoners compleet leeg en verhuisd.

° Pripyat is nog steeds een complete spookstad. Geen enkel huis, geen enkele flat bleef gespaard van plundering. Officieel kregen zowat 600 000 mensen een flinke dosis straling te verwerken. Het dodenaantal loopt nog steeds op.

° Wat was er eigenlijk gebeurd in de kerncentrale, één van de grootste ter wereld? Na een mislukte test ontplofte de reactor. De explosie blies het 1 200 ton wegende deksel weg. De hel stond wagenwijd open.

tsjernobyl_header° Aanvankelijk werd geblust met water. Dat verergerde de situatie alleen maar. 31 mensen binnen de centrale kwamen direct om. Zij werden in een betonnen kist begraven vanwege de sterke straling. Ook de centrale zelf werd ingekapseld in een reusachtige sarcofaag. Die wordt eerlang vervangen door een nieuw exemplaar.

° Tsjernobyl, een naam die gegrift staat in het geheugen van pakweg elke 45- tot 100-jarige, overal ter wereld.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Wilbur en Orville Wright, luchtvaartpioniers

‘‘s Werelds grootste vliegtuig, de Stratolaunch, heeft er zijn eerste testvlucht opzitten. Dat gebeurde zaterdag 13 april 2019 in de Amerikaanse deelstaat Californië.’ Hoe het verder liep, weten we niet, maar de plannen oogden vorig jaar echt groots.

GZHvJt6nrtrP9PrXVquZsm-650-80° De Stratolaunch (foto l) moet in de toekomst dienen als lanceerplatform voor satellieten, en zal geen passagiers vervoeren. ‘Roc’, zoals het vliegtuig genoemd wordt, heeft een spanwijdte van 117 meter. Van staart tot snuit is het 72 meter lang en het weegt 226 ton. Het is zo gigantisch dat er twee cockpits zijn, een in elke romp.

° Wat een schril contrast met de proto-zweeftoestellen van de broers Wright aan het begin van vorige eeuw die ik op mijn almanak vond. Wilbur werd 16 april 1867 geboren, vandaag 153 jaar geleden.

Broer Orville was vier jaar jonger (1871), even oud als mijn grootmoeder Marie, beiden vandaag dus jongelui van 149  …

° Met de werktuigkundige Charles Taylor ontwierpen de gebroeders Wright een luchtgekoelde 12 pk motor. De tweedekker van de Wrights kreeg een spanwijdte van 12,2 meter en een lengte van 6,4 meter. Het dragend oppervlak van de vleugels was 47,4 vierkante meter.

Wrightflyer° Beide broers realiseerden op 17 december 1903 de eerste vlucht ooit met hun experimenteel en onafgewerkt toestel. Dat gebeurde in de duinen van Kitty Hawk (VS). Na enkele mislukte pogingen lukte het uiteindelijk toch … Hun toestel bleef 59 sec in de lucht en legde de fabuleuze afstand van 260 meter af.

° Nu een lacheding, maar omdat de broers hun vluchten in het geheim maakten, geloofde de pers hun verhaal aanvankelijk niet. Ondanks de foto’s die ze zelf hadden genomen.

* Pas veel later kregen de broers de roem die ze verdienden en kon de luchtvaart ‘een hoge vlucht’ maken.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE TITANIC EN DE IJSBERG

Vandaag 14 april is het 108 jaar geleden dat de Titanic – in de nacht van 14/15 april 1912 – verging. Het grootste passagiersschip ter wereld, dat onzinkbaar leek, zonk binnen een tijdspanne van 3 uur.

movie-titanic-1523649350° De Titanic was op zijn eerste oversteek van Engeland naar Amerika in aanvaring gekomen met een ijsberg en werd op verscheidene plaatsen doorboord. 1 522 opvarenden, w.o. 20 Belgen, kwamen om het leven. Uiteindelijk zouden 705 mensen de ramp overleven.

° Gelukkig was de Titanic maar voor de helft volgeboekt. Wat wellicht te maken had met de voor die tijd erg prijzige tickets. Eerste klas kostte 2 795 dollar. Tickets voor de grootste suites haalden 83 200 dollar.

° Exact een maand na de ramp verscheen de eerste film. Een Amerikaanse actrice die de ramp overleefd had, vertolkte de hoofdrol. De stomme film van amper 10 minuten, ging precies een maand later, op 14 mei in première.

° De ramp van de Titanic werd in 1898 voorspeld in een boek van Morgan Robertson: ‘Futility or the Wreck of the Titan’. Het verhaal van een Brits passagiersschip (de Titan) dat tijdens een overtocht in april tegen een ijsberg vaart en zinkt. Iedereen komt om, mede door een tekort aan reddingssloepen. Robertson kreeg zijn novelle aanvankelijk niet verkocht omdat uitgevers zijn verhaal te ongeloofwaardig vonden…

° De bekendste verfilming is ‘Titanic’ uit 1997 van James Cameron, met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. Een fictieve film met een waarheidsgetrouwe indruk van de beroemde scheepsramp uit 1912.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KNAPPE KOP, die GaGa

galilei-galileoTwee jaar voordat de Beeldenstorm in de Nederlanden uitbarstte (1566) werd Galileo Galilei geboren in Pisa Italië op 15 februari 1564 , 456 jaar geleden. Zes jaar na zijn dood in 1642 werden de Nederlanden definitief opgedeeld in een Noord- en een Zuidgedeelte, beklonken in de Vrede van Munster (1648). Maar dit terzijde.

° Galilei bekommerde zich wellicht weinig om politiek. Hij werd astronoom, wiskundige en filosoof. Met een in Middelburg (Nl) uitgevonden telescoop ontdekte hij kraters en bergen op de maan, zwarte vlekken op de zon, de manen van Jupiter (Ganymedes, Europa, Callisto en Io) en zag hij ook Venus van dichterbij.

° Hij kwam ook tot de ontdekking dat de Melkweg een geweldige verzameling sterren is en … zeer belangrijk in die tijd … dat onze planeet Aarde om de zon draait, en niet andersom zoals de Kerk beweerde. Volgens haar was de Aarde het onbewogen middelpunt van het universum.

° In 1610 publiceerde Galilei zijn ontdekkingen. Ze maakten hem beroemd over heel Europa. De Kerk was echter not amused en veroordeelde  Galileo in 1616 voor ketterij en geloofsdwaling. Galilei mocht wel blijven werken zolang hij zijn stelling niet als een bewezen feit beschouwde.

° In 1632 kreeg hij levenslang huisarrest  omdat  hij zijn ontdekkingen in zijn Dialogo publiceerde en paus Urbanus VIII behoorlijk op de korrel nam. Pas in 1992 sprak paus Paulus II de kerkelijke excuses uit.

° Van GG is ook de oneliner  “Ik heb nog nooit een man ontmoet die zo onwetend was dat ik niets meer van hem kon leren.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM’

11 april 1970 vond de lancering plaats van Apollo 13, een bemande missie naar de maan.

index13 april, vandaag 50 jaar geleden, toen Apollo 13  tussen de aarde en de maan zat, ontplofte een zuurstoftank aan boord, waardoor de bemanning schipbreuk leed in de ruimte. De landing op de maan was nog niet ingezet en de maanlander was nog niet aangekoppeld.

° Die lander kon nu gebruikt worden om elektriciteit, water en zuurstof te leveren, terwijl de motor van de maanlander kon ingezet worden om terug te keren naar de aarde.

° Astronaut Jack Swigert rapporteerde als eerste aan de thuisbasis: ‘Okay, Houston, we’ve had a problem’ (Houston, we hebben een probleem gehad). De astronauten gaven zo aan dat het probleem al achter hen lag, wat niet helemaal klopte, want de missie moest afgebroken worden.

index1° ‘Houston, we have a problem’. Iedereen zegt het, wereldwijd zelfs, om aan te geven dat iets verkeerd loopt. Deze foute quote is de schuld van de film ‘Apollo 13’ uit 1995 waarin de jonge acteur Tom Hanks aan de thuisbasis meldt “Houston, we have a problem”.

° Cinematografisch was dat laatste veel spannender omdat het probleem zich op dat eigenste moment afspeelt en men nog niet weet hoe het kan opgelost worden.

Om maar te zeggen dat legendarische, maar foute citaten zo dus kunnen ontstaan.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 8