Brug Geel-Stelen verhuist ZONDAG 20 meter

Morgen zondag 3 juni 2018 wordt de brug van Geel-Stelen over het Albertkanaal 20 meter verschoven naar haar tijdelijke ‘nieuwe’ plaats . Ze zal als omleidingsweg fungeren tijdens de bouw van de nieuwe , hogere brug . Hiervoor werd de brug maandag 28 mei reeds afgesloten tot 2 juli .

situeringskaart_br36-br37_v7-8_0

De Vlaamse Waterweg nv verhoogt eerlang de brug Geel-Stelen (BR 37) tot 9,10 meter . Het plaatselijk verbreden kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal .

Zondag 3 juni 2018 wordt de oude brug centimeter na centimeter op haar ‘tijdelijk nieuwe’ plaats geschoven . Een kijkstuk . Kom jij ook?

Wie veilig de schuifoperatie wil volgen , kan dat doen vanaf twee kijklocaties . Daar werd een strook afgezet voor kijklustigen . Er is slechts beperkte parkeergelegenheid . Dus raden we aan om met de fiets te komen .

Vanaf juli 2018 rijdt het verkeer (tot 5 ton) over de omgelegde brug en wordt de nieuwe gebouwd . Daarna wordt de oude brug gesloopt en de nieuwe in gebruik genomen .

Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden . Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd .

De brug van Stelen heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt . De brug overspant , naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken , waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden , openbare weg (Kemeldijk) op de rechteroever en goederenspoor op de linkeroeve .

  • We verschuiven de huidige brug stroomafwaarts om ze te gebruiken als omleidingsweg
  • Vervolgens bouwen we de nieuwe brug op de locatie van de bestaande brug
  • Na de ingebruikname van de nieuwe brug slopen we de oude brug
  • Dankzij deze aanpak is de N141 tweemaal beperkt onderbroken.

Actuele informatie en omleidingsplannen kan je volgen op

 https://www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen

VAN LOY STEEKT ABDIJTOREN IN NIEUW KLEEDJE

sized_DSC_0149Averbode Al enkele weken lang omhult een stevige en brede stellage de toren van de abdij van Averbode. Van Loy & Cie nv, staat er in grote letters op de panelen. De firma uit Herselt is gespecialiseerd in restauratie- en renovatiewerken van gebouwen en monumenten. Gisteren woensdag kwam er schot in de zaak. De wenk kwam van architect Ursula Bloemmen. GvL was er als de kippen bij.

“Niet verwacht, hé, Herselt, zo dichtbij?”, glimlachte baas Van Loy met pretoogjes. “Wij doen veel werken in Kempen en Hageland. Het bulkt in deze regio’s van oude en mooie gebouwen. Wij mogen met de hand op het hart beweren dat kwaliteit bij ons gegarandeerd is. Wij laten niets aan het toeval over. Zie je die drone? Onze beste controleur. We hebben hem al een tweetal jaren in dienst.”

Architect Ursula Bloemmen uit Veerle knikte instemmend. Zij realiseerde een paar jaar geleden het bezinningshuis van de abdij. Nu werkt ze ijverig mee aan de torenrestauratie.

Een erg attente toeschouwer was ook Marc Fierens, de in het vroege voorjaar verkozen  nieuwe abt van de abdijgemeenschap. Ook een aantal confraters was druk in de weer met allerhande fototoestellen alvorens zich naar de kerk te haasten voor het middaggebed. Deze abdij is springlevend, dat merk je meteen.

De drone hing vrijwel even lang in de lucht als de werklui op hun stellingen. Werklui worden hier volgens bekwaamheid en dienstjaren opgedeeld in geschoolde, ongeschoolde en geoefende mensen, plus ploegbazen. De ongeschoolde arbeiders krijgen een praktische opleiding in de firma. Ze leren hun vak op de werf. Voortdurende vorming, bijscholing en opleiding voor iedereen worden gestimuleerd.

De drone sloeg elke vierkante cm van de renovatie op. Hij is de attente kijker op elke werf. Na de plaatsing van de nieuwe as en het kruis, wachtte de afwerking van de bol en aanverwanten. Natuur leien, schilfers van de leisteen uit de Belgische Ardennen zijn niet goedkoop en erg arbeidsintensief qua plaatsing, maar je krijgt een dak dat weer vele, vele jaren overleeft. De eerste 14 dagen kampeert de firma zeker nog in de abdij.

LEFEBVRE UIT VEERLE

Woensdagvoormiddag (23 mei) werd de totaal nieuwe as, waarop de ronde bol gemonteerd staat met daarop het 7 m hoge ijzeren kruis, dus opnieuw op zijn plaats gebracht .

Om het werk tot een goed einde te brengen, werd in de Antwerpse haven een kraan van 111 m hoog gehuurd bij de firma Michielsens. Daarmee kon men vrij gemakkelijk bij het 90 m hoge kruis. Omdat die kraan moeilijk kan gemist worden aan de dokken, moest ze na de middag al terug naar de haven. Natuurlijk met aangepast transport, dat spreekt vanzelf.

In de abdij is dit het eerste restauratiewerk sinds 1856 , toen de nu totaal versleten as met kruis werd geplaatst. Een datum die men vond op de breedste gordel rondom het kruis. Dat oogde weer helemaal als vanouds van de zwarte ijzerverf .

Ook de smid (forgeron) van het kruis kennen we nu. Het was een zekere Lefebvre uit het naburige Veerle , wellicht een Fransman zoals zijn naam doet vermoeden. Werk voor onze heemkundigen indien ze hem nog niet mochten kennen.   (lu)

nb ONZE HEEMHUNDIGEN (p.a. Eric Aerts) HEBBEN ERG GOED GEWERKT EN VONDEN

  • Fidelis Amandus Lefebvre was geen Fransman maar werd geboren te Kortrijk in een bakkersgezin. Fideel was de enige telg in de familie die niet koos voor de bakkersstiel en officieel slotenmaker was. Hoogst waarschijnlijk leerde hij tijdens zijn dienstplicht de zes jaar oudere Veerlese Rosa Ruelens kennen waarmee hij in 1837 in het huwelijk trad. Nazaten zijn te vinden in Herselt, Beverlo en Westmalle.
  • De reactie van Liliane Daelmans uit Westmalle, één van de nazaten…

Beste Eric – Héél erg bedankt voor de moeite die u zich getroost hebt om mij te informeren! U hebt geen idee hoe blij u me daarmee gemaakt hebt!! Ik ga zo spoedig mogelijk de familieleden in Beverlo op de hoogte brengen. Zij waren al heel trots op hun achternaam en dat zal nu nog méér zijn.
In het artikel staat dat men veronderstelt dat Fidelis Amandus Lefebvre zijn latere echtgenote leerde kennen tijdens zijn legerdienst en dat klopt. Hij heeft toelating gekregen van zijn kolonel om te mogen huwen, staat er in het huwelijkscontract.
Fidelis Amandus is geboren in Kortrijk in 1812 en was bij het maken van het kruis dus 44 jaar.
Hij had een zoon met dezelfde naam maar die is pas geboren in 1843 en kan dus niet de maker van het kruis zijn.
Ook mijn overgrootvader, de kleinzoon van de man uit Kortrijk, heette Fidelis Amandus Lefebvre en zo waren er nog drie andere kleinzonen met dezelfde naam. Blijkbaar is hij dikwijls peter mogen zijn.
Helaas weet ik (nog) niet waar en wanneer Fidelis Amandus (de eerste) overleden is. Hij is voor 1864 naar Laken verhuisd met zijn vrouw en 2 van zijn zonen en ook 10 jaar later woonde hij nog daar (terwijl zijn echtgenote terug naar Veerle gaan wonen was en er in 1871 overleden is) maar na 1874 lopen alle sporen voorlopig dood. Vroeg of laat zal ik toch eens naar Brussel moeten gaan om opzoekingen te doen.
Nog een vraagje : het youtube filmpje van het herplaatsen van het kruis is spijtig genoeg verwijderd en ik had het nog niet kunnen downloaden. Is er misschien een mogelijkheid om het terug even op youtube te zetten zodat ik het kan bewaren (voor eigen gebruik)?
Nogmaals héél erg bedankt om mij opgespoord te hebben en me deze interessante informatie over mijn voorvader bezorgd te hebben! Ik ga regelmatig fietsen en wandelen in of rond Averbode en zal de volgende keer met grote aandacht naar het kruis kijken! Hopelijk is het ook zichtbaar vanuit Het Moment zodat ik het aangename aan het nuttige kan paren.   Met vriendelijke groeten, Liliane

sized_DSC_0067 sized_DSC_0071 sized_DSC_0073 sized_DSC_0074 sized_DSC_0080 sized_DSC_0083 sized_DSC_0086 sized_DSC_0095 sized_DSC_0097 sized_DSC_0099 sized_DSC_0101 sized_DSC_0106

ABDIJLOOP OP HEMELVAARTDAG

De traditie getrouw werd ook dit jaar op OH Hemelvaart de Abdijentocht tussen Averbode en Tongerlo gewandeld of gelopen .

Meer dan 2 000 wandelaars kwamen opdagen , lopers (+ 2 000) waren er minder dan vorige jaren . De voor velen hoge inschrijvingskosten waren daar niet vreemd aan , vernamen we van ex-deelnemers , nu obligate kijkers . Net als wij . Wie won , wisten we om 22u nog niet . Alleen belangrijk voor echte lopers , niet voor de overgrote meerderheid recreanten . Een trio uit de buurt van Zottegem blies de passanten Hitmastersmuziek in de oren die erg gewaardeerd werd door de niet zo erg serieuze gelegenheidsatleten . Wij schoten een aantal foto’s (scherp en flou).

sized_DSC_0010 sized_DSC_0016 sized_DSC_0017 sized_DSC_0021 sized_DSC_0022 sized_DSC_0030 sized_DSC_0033 sized_DSC_0035 sized_DSC_0039 sized_DSC_0070 sized_DSC_0071 sized_DSC_0067sized_DSC_0084sized_DSC_0076

1 3 4 5