VEERLE-HEIDE-AVERBODE-ABDIJ

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe fietsverbinding tussen Veerle-Heide en Averbode-Abdij. Ook vandaag zaterdagvoormiddag was het zwaar geschut nog druk in de weer met de bedding van het nieuwe pad. Op de linkerkant van de baan nog wel, daar waar het merendeel van de belangstellenden op een nieuw pad aan de rechterkant hadden gehoopt.

° Eén vraagje rolt nu vrijwel altijd van de lippen van de nieuwsgierige kijkers :“Hoe gaat de fietsovergang van de Averboodsebaan op Veerle-Hei gebeuren? Komen er lichten misschien?” We vragen het Frank Sels , ontwerper van de erg belangrijke want  toeristische verbindings-troef van Kempen en Hageland. Het mag op Facebook, Frank.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BEDRIJVIGHEID ALOM

Ook vanuit Averbode zie je grote bedrijvigheid bij de aanleg van het nieuwe , veilige fietspad naar Veerle-Heide. De bedding (foto) eindigt tussen de ijsjeswagens van de lekdreef en de ingang van de abdij. De heide bloeit nog steeds. Laatkomers hebben nog even de kans om het einde-zomerspektakel te komen bewonderen. In Schoot worden opnieuw bomen gekapt. Op termijn moeten alle dennen weg uit Averbode en Schoot om plaats te maken voor loofbomen. En op de parking van het Moment zagen we een niet-alledaagse toerbus.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

(abdij)leven in Het Moment

De Abdij van Averbode brengt leven in Het Moment . Vanaf deze week sieren vijf XXL-foto’s de muren van belevingscentrum Het Moment.

° De zwart-witfoto’s van fotograaf Michiel Jaspers bieden een unieke blik achter de schermen van de abdij van Averbode.

° Ze proberen op een kunstzinnige en serene manier het kloosterleven tot bij de bezoekers van Het Moment te brengen. Twee foto’s zijn buiten te bewonderen, drie kregen een plaats in het abdijcafé.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Bevrijding van België

Lees het relaas door op rood te klikken en zoek meer in Wikipedia.

° De Bevrijding of einde van de Duitse bezetting in België tijdens de Tweede Wereldoorlog liep van begin tot einde september 1944, met enkele uitlopers tot begin november en met een herovering door de Duitsers van een deel van de Ardennen in december 1944 – januari 1945.

° Amerikaanse troepen in Libin op 7 september 1944
° Duitse agenten van de Gestapo, gearresteerd na de bevrijding van Luik, werden samengebracht in de Citadel van Luik
° Britse troepen worden uitbundig onthaald in Brussel, 4 september 1944
What do you want to do ?

New mail

SCHOTERHEI KLEURT MOOI PAARS

Schoterhei staat in volle bloei. Zelfs bij betrokken weer mogen de kleuren er best zijn. En we waren niet alleen. Ook geïnteresseerd? Stel niet te lang uit.  De natuur speelt geen verlengingen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Fietspad Averboodsebaan start  maandag 7 september

Maandag 7 september wordt met de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad tussen de Lakstraat en de Averboodse Baan, richting Abdij van Averbode (N165) gestart.

De baan zal afgesloten worden tussen 7 september en Kerstmis. “Dit is een dossier waar ik al jaren aan trek en werk. Ik ben dan ook enorm blij dat we eindelijk zo ver zijn!”, zegt schepen van Mobiliteit Frank Sels opgelucht!

Er werd gekozen voor asfalt. Het dubbelrichtingsfietspad wordt volledig vrij van de weg gelegd en loopt eigenlijk door de bosrand. Frank : “Het maakt fietsen aantrekkelijk en veiliger. De bestaande onveilige fietspaden vervangen we door brede, veilige en comfortabele paden. Het toerisme zal erop vooruitgaan. De abdij van Averbode is nog steeds één van de grote attractiepolen van de streek.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KOPpekes EN GROEPEN

Frans Hals wordt, na Johannes Vermeer en Rembrandt van Rijn, beschouwd als de belangrijkste figuur uit de geschiedenis van de Nederlandse schilderkunst.

° Frans Hals trok als ukje (°1582) na de val van Antwerpen (1585)  met zijn ouders naar Haarlem. De schilder specialiseerde zich helemaal in portretten van personen en groepen en heeft nooit schilderijen met andere afbeeldingen geschilderd.

– Frans Hals werd in 1610 als lid ingeschreven bij het Sint-Lucasgilde. In Antwerpen bestudeerde hij het werk van Peter Paul Rubens en Antoon van Dyck –

° Frans Hals huwde twee keer. Enkele dagen na zijn tweede huwelijk werd zijn dochter Sara geboren. Volgens de kerkregisters heeft hij vijftien kinderen laten dopen. Hals werd 84. Hij overleed op 26 augustus 1666 , vandaag 354 jaar geleden en werd begraven onder het koor in de Grote of Sint-Bavokerk aan de Grote Markt in Haarlem.

° Tegenwoordig zien we Frans Hals als één van de grootste meesters van de Nederlandse schilderkunst, maar in zijn tijd was van een dergelijke erkenning volstrekt geen sprake.

° Buiten zijn woonplaats Haarlem was Frans Hals nauwelijks bekend. Het aantal opdrachten bleef daardoor ook tot een minimum beperkt.

° Het leven van Frans Hals werd voornamelijk bepaald door geldnood. Hij had een groot gezin en gaf zijn geld bovendien vlot uit.

° In zijn leven kende hij nooit enige welvaart. Aan het eind van zijn leven moest hij zelfs door de gemeente Haarlem onderhouden worden.

° In het Frans Hals museum Haarlem bevindt zich een gedeelte van zijn werk, waaronder de acht grote groepsportretten, die beschouwd worden als de meesterwerken uit zijn oeuvre.

° In tegenstelling tot Rembrandt bepaalde Hals zich uitsluitend tot het afbeelden van personen. Hij legde geen bepaalde bedoelingen in zijn werk.

° Kenmerkend voor zijn stijl is zijn zwierige, losse toets, gecombineerd met een hecht compositieschema. De gezichten van de geschilderde personen zijn nooit star, maar schijnen voortdurend op het punt te staan ons toe te spreken of in lachen uit te barsten.

°° Frans Hals schilderde verschillende levendige schuttersstukken. In Haarlem waren twee schutterijen. Hals maakte dit groepsportret met de officieren en onderofficieren van St. Jorisdoelen in 1639.

°° Malle Babbe werd in 1874 aangekocht door de Gemäldegalerie in Berlijn.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4