Geen blad voor de mond nemen

Waar komt het vandaan?

De uitdrukking ‘geen blad voor de mond nemen‘ komt al in het Nederlands voor sinds de 17de eeuw (1 600-1 700), voor Nederland de Gouden Eeuw, én komt uit het theater.

* Volgens mensen die het kunnen weten, komt de uitdrukking dus uit de theaterwereld. Zij wijzen op een traditie onder acteurs – in de tijd dat er nog geen maskers bestonden – om een vijgenblad voor hun gezicht te houden als een soort masker. Op die manier waren ze even iemand anders en konden ze vrijer toneelspelen.

* Wie geen vijgenblad voor zijn hoofd hield, had meer lef en ervaring en nam dus geen ‘(vijgen) blad voor de mond’. Zo iemand durfde gewoon als zichzelf acteren en was niet bang voor kritiek op zijn uitspraken en acteerwerk.

* Bij gebrek aan een vijgenblad kon een blad papier ook. Een acteur die zijn tekst van het papier opleest – een blad voor de mond neemt – wil geen fouten maken en is behoedzamer bezig.