DE PRAAGSE LENTE

Na het einde van WO I werden de landen Tsjechië en Slowakije samengesmolten tot Tsjechoslowakije.  Een republiek, helemaal in de communistische invloedssfeer van Jozef Stalin die er in 1948 de macht had gegrepen.

Vooral in de jaren 1950 heerste er een dictatoriaal schrikbewind. Vrijheid bestond er nauwelijks. Vanaf 1960 kregen de burgers een beetje meer armslag.

5 januari 1968 werd partijleider Novotny vervangen door Alexander Dubcek. Die ijverde meteen voor nog meer vrijheid, transparantie en minder censuur. Kortom, voor  een communisme met een menselijk gelaat. Zeg maar, het begin van wat later ‘De Praagse Lente’ ging heten.

De Sovjets zagen meteen hun invloed afnemen. President Dubcek werd op het matje geroepen, maar veel veranderde dat niet. Het volk had van een beetje vrijheid geproefd en wou meer, veel meer.

Soviet troops march through Prague in September 1968, after invading the city to stop the momentum of the democratic reforms instituted during the "Prague Spring." After the invasion, a permanent Soviet presence was established in Czechoslovakia to prevent further reforms. (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)Czech students distribute underground literature in Wenceslas Square, Prague, in protest against the Soviet occupation of their country. (Photo by Reg Lancaster/Getty Images)

20 augustus 1968, vandaag 51 jaar geleden, startte ‘Operatie Donau’ (Donaulanden, zoals ze al eerder waren gekend). Moskou bracht zowat het hele Oostblok op de been en stuurde liefst 800 vliegtuigen, zesduizend tanks en 50 000 even zwaar bewapende soldaten naar de naar vrijheid snakkende Tsjecho-Slovaken.

Dubcek en de zijnen werden meteen naar Moskou gevlogen. Moskou wou een regering waar het meer vat op had, maar niemand bleek bereid op die wensen in te gaan. Ook de burgerbevolking keerde zich tegen de inval, de studenten verspreidden pamfletten, zelfs de deelnemende soldaten aarzelden om en schot te lossen.

16 oktober 1968, bijna twee maanden later, zwichtte Dubcek dan toch voor de Sovjetdruk en stemde in met een kleine bezettingsmacht.

Dubcek werd 17 april 1969 vervangen door Husak. Die hield meteen een zuivering in de … communistische partij. Liefst 3 500 leden zegden hun lidmaatschap op. Moskou had het begrepen.

In Moskou besefte partijleider Brezjnev dat zijn tussenkomst een flop was en dat zijn Sovjet Unie een vogel voor de kat werd. Gorbatsjov zou later de unie uit elkaar laten vallen. Toch zou het nog tot 1 januari 1993 duren vooraleer Tsjechië en Slovakije weer twee onafhankelijke staten werden.

KOREAANS SCHIEREILAND BLEEF VERDEELD

koreaanse-oorlog-seoul-1950De  20ste eeuw was er één van vele en bloedige oorlogen. In onze Europese contreien waren er de twee wereldoorlogen, maar ook in Azië was het nooit stil.

Het Koreaanse schiereiland bv. werd in 1910 ingelijfd door Japan dat Korea als een kolonie ging behandelen. Geen vertegenwoordiging in het Japanse parlement, taal en onderwijs, zelfs Koreaanse namen moesten voortaan in het Japans. Kortom, Japan beschouwde Korea als springplank voor de verovering van Azië, te beginnen met Noord-China. In 1945, toen bij ons het einde van WO II in zicht kwam, vielen de Sovjettroepen , in afspraak met de westerse geallieerden, Korea binnen en stuikte het Japanse bestuur over Korea ineen.

Na de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima capituleerde Japan en landden Amerikaanse troepen in Japan en in het zuiden van Korea. Het noorden werd gesteund door Rusland en China. Beide blokken stonden tegenover elkaar aan de 38ste breedtegraad. Roosevelt, Churchill en Mao (China) zagen een hereniging van de twee Korea’s wel zitten, maar die kwam er, tot op de dag van vandaag, niet.

koreas-18025 juni 1950, vandaag 69 jaar geleden, vielen de communisten van de  Democratische (Noord)Koreaanse Volksrepubliek , met medeweten van Stalin en Mao, de Republiek (Zuid)Korea binnen. De  VN-Veiligheidsraad besloot dan om Zuid-Korea militair te steunen.

Begin september 1950 was 90% van Zuid-Korea reeds in handen van de rode troepen. De Amerikanen, samen met internationale troepen uit een 20-tal landen, w.o. ook België, konden de communisten evenwel terugdringen tot boven de 38ste breedtegraad.

27 juli 1953 sloten Noord-Korea/China en de VN een definitieve wapenstilstand, maar daarmee was het probleem niet opgelost. Officieel zijn Noord- en Zuid Korea nog steeds met elkaar in oorlog! Ondanks de 2,5 miljoen burgerslachtoffers en de 500 000 gesneuvelde soldaten. Waartoe oorlogswaanzin leiden kan.

Van D-day tot de totale overwinning

Tweede Wereldoorlog: 1939-1945

Na het Duitse verlies in het Oosten, meer bepaald in Rusland, vreesde nazileider Hitler een geallieerde invasie van West-Europa.

Hij liet langs de Atlantische kust een verdedigingslinie van 2 600 kilometer bouwen: de Atlantikwal. Onvoldoende, zo bleek, om de invasie van Normandië vanuit Engeland op 6 juni 1944 te weerstaan. D-day was het begin. Pas in mei 1945 echter was de totale overwinning voor de geallieerden een feit.

375dday

 

Vanaf eind 1943 reeds bereidden de geallieerden een grote invasie in Frankrijk voor. Deze aanval, die de codenaam Operation Overlord meekreeg maar bekendheid verwierf als D-Day, Decision day, begon op 6 juni 1944, vandaag exact 75 jaar geleden.

Na een gigantisch bombardement op de bunkers aan de Franse kust lukte het de geallieerden de Duitse linies te doorbreken, ondanks zware verliezen.

In enkele weken tijds werden liefst drie miljoen geallieerde soldaten aan land gezet. Eerst rukten ze snel op, maar het verzet van de Duitsers was taai.

In september 1944 probeerden Britse en Amerikaanse troepen de bruggen over de Rijn bij Arnhem in handen te krijgen, om door te kunnen stoten naar het Ruhrgebied. Ondanks de inzet van 20 000 parachutisten, de grootste luchtlandingsoperatie ooit, werden de geallieerden door Duitse tankdivisies teruggeslagen.

Ook het Duitse offensief in de Ardennen, van december 1944 tot januari 1945, leidde tot vertraging van de geallieerde opmars. De oorlog duurde hierdoor zes maanden langer, waardoor nog eens miljoenen mensen stierven: soldaten, concentratiekampgevangenen en burgers, zoals bij de wraakbombardementen op Duitse steden (o.a. Dresden).

Het Derde Rijk capituleerde uiteindelijk op 7 en 8 mei 1945. Vijf dagen eerder hadden de Russische troepen Berlijn ingenomen. Hitler, de grote aanstoker van de oorlog, leefde toen al niet meer: hij pleegde op 30 april zelfmoord, samen met zijn vrouw Eva Braun, in de Berlijnse bunker waar hij zich met zijn laatste getrouwen had verschanst.

Confederalisme geen vies woord

‘Vlaanderen kan niet eeuwig de motor van de Belgische herverdelingsmachine blijven.’ Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton. ‘Want pensioen op 65, kortere werkweek met loonbehoud, gratis openbaar vervoer, grote infrastructuurwerken… Zotte voorstellen.’

Knipsel34De situatie van de Waalse en Brusselse overheidsfinanciën is van die aard dat dit geld er enkel kan komen door de belastingen te verhogen of Vlaamse transfers te aanvaarden.

“We zijn veroordeeld om een geplande ontbinding van de federale staat te aanvaarden,” is geen uitspraak van de N-VA-voorzitter Bart De Wever of  Jan Jambon.

Het zijn de woorden van Hervé Hasquin, éminence grise van de Franstalige liberalen. In een gesprek met Le Vif windt de voormalige minister-president van de Franse Gemeenschap er geen doekjes om: als de N-VA het confederalisme op tafel legt, dan heeft de partij gelijk. En de voormalige MR-politicus besluit: “De Walen moeten in eigen boezem kijken.”

30 jaar Tiananmenplein in Bejing (Peking)

In de vooravond van 4 juni 1989, precies 30 jaar geleden, kende Peking op het Tiananmenplein  het grootste studentenprotest ooit, gericht tegen’ de Communistische  Partij en haar instellingen’.

Knipsel111Naar schatting 1 miljoen studenten en burgers namen eraan deel. De massa eiste politieke hervormingen, meer democratie en een einde aan de corruptie binnen de partij.

In het hoogste bestuursorgaan van de partij woedde ondertussen een felle machtsstrijd tussen enerzijds eerste minister Li Peng, met steun van Deng en anderzijds partijchef Zhao Ziyang. Peng en Deng haalden het.

Deng Xiaping gaf het leger meteen opdracht om het vuur te openen op demonstranten en omstanders. Zeker 10 000 mensen lieten hierbij het leven.

Tank Man

De beroemde foto van de zgn. ‘Tank Man’ werd één dag na het neerslaan van het protest gemaakt door Jeff Widener van Associated Press. Het ‘Plein van de Hemelse Vrede” is opgeruimd, er rijden tanks over het grote plein.

Knipsel112 Knipsel113

Eén demonstrant valt op, een student die een tank probeert te beletten verder te rijden. Als de tank om hem heen wil rijden, gaat hij er snel weer voorstaan en uiteindelijk beklimt hij de tank zelfs. Iconische beelden.

Kort na het incident meldde de Britse tabloid Sunday Express dat de protestant een 19-jarige student is die Wang Weilin heet, maar dat is nooit bevestigd. Net dat de man achteraf gefusilleerd werd, is evenmin bewezen. De  Chinese autoriteiten houden het nog steeds op 200 gevallen burgers èn tientallen leden van de eigen veiligheidstroepen.

Ondanks de sterke veroordeling voor het bloedbad door de ‘internationale gemeenschap’ verstevigden Deng en medestanders hun machtsbasis en kon het communisme overleven. En dat op een ogenblik dat het communisme in Oost-Europa als dominostenen uiteen viel.

En zeggen dat er op de dag van vandaag nog steeds vooraanstaande Chinezen, w.o. de minister van Defensie, beweren dat het bloedige ingrijpen volledig te verantwoorden was.

niet verkozen? geen nood …

Knipsel8DM 4 juni 2019, 5:13 foto Tim Dirven

Het Vlaams Parlement en de Kamer moeten ruim 22 miljoen euro aan uittredingsvergoedingen betalen aan parlementsleden die hun zetel verloren of opgeven na de verkiezingen van 26 mei. Dat berekende ‘De Tijd’.

In het Vlaams Parlement raakten 56 politici niet meer verkozen of verzaken ze aan hun zitje. Samen hebben zij recht op bijna 9,5 miljoen euro aan exitvergoedingen. In de Kamer keren 72 politici niet meer terug na de verkiezingen. Samen hebben die recht op bijna 13 miljoen euro aan exitpremies. Samen 22,5 miljoen euro of 900 miljoen BF.

De regeling in de Kamer is iets guller dan die in het Vlaams Parlement. Bovendien zijn er meer politici in de Kamer die niet meer terugkeren. Of de totaalsom effectief wordt uitgekeerd, hangt van de betrokken politici af. Ze moeten zelf een aanvraag indienen.

De uittredingsvergoedingen zijn een vangnet voor politici die onverwacht niet opnieuw verkozen raken. De premies zijn de afgelopen jaren minder gul geworden, maar blijven omstreden. In vergelijking met die in het buitenland blijven ze aan de hoge kant.

NVA was grootste verliezer

Ludo-Helsen-Izak-de-Vries_280De verkiezingen van vorige zondag zinderen nog dagelijks na in de media. Ook bij ons in Laakdal was er heel wat animositeit. Ere-burgemeester en ere-gedeputeerde Ludo Helsen maakte voor ons een nuchtere ontleding van de cijfers.

LH – ‘Wie de grootste winnaar van deze wetgevende en Europese verkiezingen in Laakdal is , werd ons al enkele dagen geleden duidelijk gemaakt : het Vlaams Belang dat in onze gemeente scores haalt tussen 29,4 en 30,3 %.’

‘Er is ook nog een tweede kleine winnaar , de PvdA wint tussen 2 en 3 % . Het laatste cijfer is dat van de Kamerverkiezingen met Peter Mertens.’

 * Hoe zit het met de andere partijen?

LH – ‘Er zijn twee partijen die zwaar verliezen, vergeleken met de vorige wetgevende verkiezingen van vijf jaar geleden. De NVA verliest tussen de 10, 5 en 13,9 %. Dat laatste cijfer is dat van de verkiezingen voor de Kamer. De tweede grote verliezer is CD&V . Zij verliest tussen 8,1 en 10,8 %, dat laatste cijfer is dat van de stemmen voor het Vlaams Parlement. De SPA verliest tussen de 2,4 en 2,7% , de Open VLD verliest 2,3 % voor het Europese Parlement , maar boekt een verwaarloosbare winst van 0,1 % voor het Vlaams Parlement. Groen boekt overal een verwaarloosbare winst waarvan de hoogste O,7 % is.’

* We kennen nu de zwakten van de partijen , maar hoe sterk waren ze nog?

LH – ‘De cijfers van het Vlaams Belang hebben we al geciteerd. De NVA liet haar beste score optekenen op de lijst voor het Vlaams Parlement, die met Bart De Wever , namelijk 26,3% , haar zwakste cijfer is dat van de Europese lijst namelijk 23,4%. CD&V scoort het zwakst in de Kamer, nl. 14,5%. Het sterkst op de Europese lijst nl. 16,1 %. Open VLD bevindt zich tussen 9,4 ( Europees) en 7,3 (kamer) , de SPA tussen 8,5 ( Europees) en 7,8 ( Kamer), Groen haalde 7% voor het Europese Parlement en voor de beide andere lijsten 6%. PvdA was het sterkst op haar Kamerlijst met 5,9% en haalde de 5% niet op de Europese lijst.’

  • Wat met de kandidaten van Laakdal? We hebben hun globale resultaten reeds gepubliceerd , maar hoe scoorden ze in de eigen gemeente?

LH – ‘Caroline Janssens spant de kroon , maar de grote overwinnaar die ze is met haar totaal aantal stemmen komt niet zo duidelijk tot uiting in Laakdal zelf. De bekendheid in haar partij moet al fel uitgedijd zijn naar vele andere gemeenten toe. In Laakdal haalt zij 374 stemmen. Dat is natuurlijk veel , zeker wanneer je weet hoe ver achteraan ze op de lijst stond. Bemoedigend voor een volgende verkiezing.

Nele DeVogel haalt 304 stemmen ergens ver achteraan. Willem Van Krunkelsven haalt er 257. Bij de opvolgers haalt Stein Voet er 312 – kiezers stemmen zelden voor opvolgers, dus een zeer behoorlijk resultaat. Kee Verheyen behaalde er 119 in eigen gemeente. Dorien Lievens, die ook in Laakdal zou wonen, won er hier 86.’

  • Tenslotte : hoe hebben de lijsttrekkers het gedaan?

LH – ‘Die van NVA en het Vlaams Belang hebben in Laakdal zeer veel stemmen behaald : De Wever 1852 , Jan Jambon 1417 , van Grieken 1677 , De Winter 1343. Maar dan is er een grote kloof. Van de CD&V-ers scoort Kris Peeters veruit het best , nl 798 , Verherstraeten haalt er 576 en Van den Heuvel, ondanks veelvuldige aanwezigheid in Laakdal, 444 , wat voor een lijsttrekker niet zo denderend is.’

LH – ‘Eerlijkheidshalve moeten wij er wel aan toevoegen dat de cijfers voor de andere lijsttrekkers ook niet getuigen van alombekendheid en grote populariteit: Bart Somers haalt er 309 , Christian Leysen slechts 144 , Almaci 233 en Calvo 212 , Gennez 267 en Kherbache ook slechts 183 . Peter Mertens haalt er in Laakdal 293.’ Tot hier de eerste ontleding van de cijfers.

CAROLINE JANSSENS SCOORDE HET BEST

foto carolineVijf jonge inwoners van Laakdal voelden zich geroepen om deel te nemen aan de jongste nationale verkiezingen. Alle vijf mogen op een mooie score terugblikken.

Voor de Federale kieskring Antwerpen scoorde Caroline Janssens (N-VA) liefst 10 096  keer , opvolger Stein Voet leverde CD &V 1 577 stemmen op.

Voor het Vlaamse Parlement behaalde Nele Devoghel (CD&V) 2 764 stemmen. Willem Vankrunkelsven, de nieuwkomer van Open-VLD, deed het met 2 343 stemmen.

En wie hadden we aanvankelijk over het hoofd gezien? Kee Verheyen uit Groot-Vorst op de federale lijst voor Groen. De dochter van drankhandel Kefo in de Smissestraat haalde niet minder dan 3 852 stemmen.

Dikke proficiat aan alle vijf!

‘De politiek is ziek, heel erg ziek’

Vandaag om 04:18 door dgs in dS| Bron: BELGA  Foto: put

Knipsel7Luc Van Gorp, de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), heeft dinsdag naar aanleiding van Rerum Novarum uitgehaald naar de politici. ‘De politiek is ziek, heel erg ziek’, zei hij twee dagen na de verkiezingen.

In de aanloop naar het feest van de christelijke arbeidersbeweging, morgen donderdag met Hemelvaart, speechen traditioneel de toplui van de christelijke vakbond, het ziekenfonds en Beweging.net. Van Gorp beet dinsdagavond al de spits af in Beringen.

De CM-voorzitter hekelde verschillende tweedelingen in de maatschappij, op basis van beperking, ziekte, kleur, ras, overtuiging … ‘Nooit eerder heeft de politiek de mens zo opgedeeld in “wij” en “zij”. Wij worden door hen als mensen opgefokt om ergens tegen te zijn. Als je bij de wij hoort, is er geen probleem, als je bij de zij hoort, is er geen toekomst. Heel wat politici vertrappelen elkaar om die mens uit te spelen als was hij een object waar je alles mee kan doen. De politiek is ziek, heel erg ziek.’

‘Groot dedain voor gewone mens’

‘De voorbije verkiezingsperiode waren we pijnlijk getuige van een groot dedain voor de gewone mens’, vervolgde hij. ‘De hoogmoed van de politiek, vervreemd van de werkelijkheid, heeft voor dit resultaat gezorgd.’

Daarbij kaartte hij ook bijvoorbeeld het claimen van posten, het uitspreken van veto’s of elkaar destabiliseren op basis van onwaarheden aan. ‘Bij veel politici is het realiteitsbesef verloren gegaan.’

De CM-topman pleitte tot slot voor een democratie die niemand uitsluit:

‘Dat is een democratie die niet wil dat mensen massaal blanco of radicaal stemmen, om juist hiermee hun stem van onrecht te laten horen. Dat is een democratie die niet toelaat dat haat, racisme en populisme uitgangspunten worden voor radicale uitsluiting van al wie een beetje anders is.’

CD&V met ‘Ronde van Laakdal’

De verkiezingen zijn voorbij. De ontnuchtering omtrent de uitslagen bij velen nog niet. In Laakdal is dat niet anders. Eén Laakdaller op drie stemde rechts, Vlaams Belang en/of N-VA. Een dreun van jewelste die erg overkwam.

Niet in het minst bij Stein Voet, de jonge voorzitter van CD&V Laakdal. Stein had beslist een betere score verwacht voor zijn partij en voor zichzelf. Maar geen nood. Hij kruipt meteen uit het verdomhoekje, strijdvaardig als hij blijft.

affiche (4)-1Stein : “CD&V Laakdal wil samen met verschillende partners een beleid uitstippelen op maat van Laakdal en haar inwoners. Tijdens onze ‘Ronde van Laakdal’, die vandaag  begint in de gemeentelijke sporthal, strijken de lokale mandatarissen neer in de plaatselijke cafés om hierover in overleg te gaan met burgers die geïnteresseerd zijn in het Laakdalse beleid.”

Stein: CD&V Laakdal bestaat uit een diverse en geëngageerde groep Laakdallers. Met veel gedrevenheid en enthousiasme willen wij verantwoorde keuzes maken en uitdagingen aanpakken in onze gemeente. Tijdens deze ronde van Laakdal willen we iedereen de kans geven om ons feedback te geven en zo mee te schrijven aan het verhaal en de toekomst van Laakdal.

Heb je vragen of opmerkingen over het Laakdalse beleid? Kom even langs en ga dan in dialoog met de lokale mandatarissen:

  • Woensdag 29 mei in de sporthal in Veerle.
  • Woensdag 5 juni in De Kroon in Eindhout
  • Donderdag 6 juni in Plat Dak in Klein-Vorst
  • Dinsdag 11 juni in ’t Fortun in Groot-Vorst
  • Woensdag 12 juni in ’t Buurthuis in Veerle-Heide
  • Dinsdag 18 juni ten huize Erna Van de Weyer (Goorbeek 5 in Varendonk)

Burgers kunnen vragen of bemerkingen vooraf mailen naar info@laakdal.cdenv.be of bezorgen via de CD&V-mandatarissen.

1 2 3 4 5