Merkwaardig – Zoals Marianne …

Miguel Arenas / ap photo

° Met de Chileense vlag in de hand trotseert een demonstrant het waterkanon. In acht steden in Chili is gisteren de noodtoestand uitgeroepen wegens de gewelddadige protesten.

° De foto doet denken aan het bekende schilderij La Liberté guidant le peuple van Eugène Delacroix, waarbij Marianne de revolutionairen aanvoert ten tijde van de Franse Revolutie. Met de armen wijd opengespreid lijkt hij wel te roepen: ‘Is dit alles wat jullie kunnen?’ (Alexander Meeus in dS)

VERHUISWOEDE BIJ VLAAMS BELANG LAAKDAL

Vlaams Belang werd eind mei de grote winnaar van de verkiezingen in Laakdal. Van de vijf kandidaten op een zitje in de gemeenteraad werden er maar liefst drie gekozen. Een winst van twee t.o.v. vorige keer toen Ludo Callens het alleen moest redden voor rechts.

Maar wat bleek? Twee van de gekozenen namen spoedig ontslag wegens verhuizing naar elders. Zij werden vervangen door twee ‘niet verkozen’ kandidaten.

En wat blijkt nu? Weer eentje van de drie blijvers kan niet meer zetelen omdat hij aan … verhuizen toe is en neemt dus ook ontslag.

Zodoende blijven er twee VB’s over in de ‘raad’ om de belangen van de partij te behartigen.

Dat houdt in dat de gemeenteraad de volgende vijf jaar van de legislatuur zal werken met één man minder. Daardoor wordt de meerderheid in verhouding ook iets sterker.

KOOKWORKSHOP …

Binnenkort is het weer zover. De “Week van de Smaak”. Voor de dertiende keer al.  Stilaan een echte traditie in Vlaanderen.

 

Dit jaar onder het motto “De Gustibus et Coloribus”, over smaken en kleuren dus.

Van 14 tot 24 november 2019.

Ook Laakdal ontsnapt niet aan deze smaakvolle week.

Vrijwilligersorganisatie Wakkerdal organiseert met steun van Vormingplus en de Gemeente Laakdal een heuse kookworkshop.

Donderdag 14 november 2019 om 19.30 u. in de keuken van ’t Buurthuis in Veerle-Heide.        Prijs : 2 Euro

We gaan aan de slag met plantaardige producten en bereiden een vegetarische maaltijd.

Info en inschrijven : Ellen Deroy, 0497/209043 en/of Paul Mondelaers, 0473/383437

We laten ons verrassen door een vegetarische kok samen met vrienden, collega’s, klasgenoten of wildvreemden. Tijdens de Week van de Smaak brengt voeding ons samen. 

Tip! Wees er snel bij want we beperken ons tot 15 deelnemers!

640 947 euro extra voor Laakdal

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Laakdal betekent dat concreet 2.370.259 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord.

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ €640.947 voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte € 1.729.312.

Dat vernam N-VA-gemeenteraadslid & fractieleider Niels Vermeulen van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor.

De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt N-VA-gemeenteraadslid & fractieleider Niels Vermeulen.

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Laakdal wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in (fietspaden, veilige wegen, groenere omgeving, … of het bestuur kan de centen gebruiken om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen)”, vult Niels aan.

MET SPOETNIK 1 BEGON RUIMTEVAART

4 oktober 1957, vandaag 62 jaar geleden, begon het tijdperk van de ruimtevaart. Helemaal buiten mijn weten om, want in mijn streng internaat, afgeschermd van alle wereldse gebeurtenissen, zeker Russische, wisten wij van niets toen de Sovjet Russen hun eerste kunstmaan lanceerden.

Ik moest de povere drie dagen herfstverlof afwachten om in oude kranten het nieuws bijeen te harken dat Spoetnik 1 bestond uit twee kleine aan elkaar geklonken halve aluminiumbollen met een totale diameter van amper 58 cm, met daarop vier antennes van zowat 3 m lang.

1957 was het ‘Internationaal Geofysisch Jaar’ en dat kwam de Russen erg goed uit. In 1954 reeds had de Sovjetleider Chroestsjov groen licht gegeven om concurrent Amerika met deze primeur voor een tijdje opzij te zetten.

En of dat lukte! In de VS werd men plots geconfronteerd met de krachtige Russische raket die het huzarenstukje voor mekaar had gebracht. Werner von Braun, die voor nazi-Duitsland de V-2 ontwikkelde, kreeg meteen carte blanche om de Russen lik-op-stuk te geven.

De Amerikaanse president Eisenhower bleek bovendien niet erg onder de indruk van dat kleine balletje in de ruimte. Basketbal in de ruimte was trouwens niet aan hem besteed. Maar de publieke opinie floot hem terug nu duidelijk werd dat de Sovjets de VS zouden kunnen treffen met een internationale raket met kernwapens.

‘Kleine raketman’ (de latere Noord-Koreaanse leider Kim-jong-un) woonde in 1957 in Moscou en liet zich wellicht inspireren.

Op 1 februari 1958 ging ook de Amerikaanse Explorer 1 eindelijk de ruimte in. Momenteel vliegen er zo’n 5 000 stuks boven onze hoofden, waarvan er vele nog echt werken.

DUITSLAND VRIJ VAN OORLOGSSCHULDEN

Op 3 oktober 2010, vandaag pas 9 jaar geleden, betaalde Duitsland de laatste tranche terug van de herstelbetaling die het kreeg opgelegd na het einde van de eerste wereldoorlog (WO I).

Eigenlijk eindigde WO I (1914-1918) toen pas definitief. 92 jaar eerder, op 11 november 1918, had Duitsland de wapenstilstand ondertekend.

Met het Verdrag van Versailles (1919), 100 jaar geleden, moest Duitsland zijn verantwoordelijkheid erkennen voor deze gruwelijke oorlog.

De straffen waren navenant. Alle koloniën, een deel van de handelsvloot en alle spoorwegmateriaal moest worden afgestaan, evenals een aantal gebieden, w.o. Opper-Silezië, Elzas-Lotharingen,West-Pruisen en Eupen/Malmédy dat aan België werd toegevoegd.

Een oorlog ontketenen is geen lachertje, want daarnaast moest Duitsland ook nog voor zo’n 269 miljard goudfrank herstelbetalingen doen aan Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en België om die landen schadeloos te stellen. Deze landen hadden dit geld voor een deel nodig om hun oorlogskredieten aan de Verenigde Staten terug te betalen. Alles heeft immers zijn prijs.

Dat allemaal zorgde wel voor enorm zware problemen in het na-oorlogse Duitsland. Na de beurskrach van 1929 staakte Duitsland de betalingen. Vier jaar later (1933) greep Hitler de macht.

De vernedering van het Verdrag van Versailles was waarschijnlijk mede-oorzaak van de snelle opkomst van het nationaalsocialisme (NaZi). De eerste Duitse democratie werd er politiek en economisch helemaal instabiel door. Met een nieuwe oorlog als gevolg.

Pas in 1953 werden de herstelbetalingen voor WO I hervat. WO II was toen al acht jaar ten einde. De Duitse schuld voor WO II werd trouwens reeds in 1988 afgelost.

VOLKSREPUBLIEK CHINA WORDT 70

Morgen dinsdag 1 oktober wordt de Volksrepubliek China 70. Een geschiedenis van tirannie en mensonwaardige toestanden, maar ook van een economisch wonder. Een nog steeds communistisch geïnspireerd land als nummer één van de wereld verdient een korte historie.

“Vandaag is het Chinese Volk opgestaan”, riep Mao Zedang (foto) op 1 oktober 1949 uit. De Volksrepubliek China was geboren.

Mao werd staatshoofd en greep meteen de macht, samen met de CCP of Chinese Communistische Partij én met sterke steun van de Sovjet Unie.

Mao, die in 1921 reeds secretaris van de partij werd, verwierp op slag de ‘planeconomie’ van het communistische Sovjetsysteem. Hij lanceerde zijn eigen ‘Sprong Voorwaarts’.

China moest binnen de kortste keren een economische supermacht worden. De productie van staal moest hiervan de sleutel zijn. De landbouw werd gecollectiviseerd.

De ‘Grote Sprong’ van Mao pakte evenwel totaal verkeerd uit. Het staal was van te slechte kwaliteit en door miljoenen Chinezen van de landbouwproductie te houden, liep alles helemaal mis.

Een dramatische hongersnood maakte zich meester van China. En nog erger: in 1958 en 1959 liet Mao liefst 7 miljoen ton graan reserveren voor export. Door het beleid van Mao stierven binnen een periode van 3 jaar liefst 30 miljoen mensen door ondervoeding en hongersnood. De wereld keek toe, en berustte.

En nog was de maat niet vol. In 1966 -Mao is dan al 72-  lanceerde ‘de grote leider’ de zgn. ‘Culturele Revolutie’ waarbij hij zijn eigen denken, smaak en levensstijl vastlegde in het ‘Rode Boekje’, de nieuwe Chinese bijbel. ‘Politieke macht komt uit de loop van een geweer’, is een van fel omstreden spreuken van leider Mao.

Tijdens deze periode rekende Mao dan ook af met vrijwel alle vooraanstaande personen die hem bekritiseerden. De Culturele Revolutie liep volledig uit de hand. Het leger moest de macht in China herstellen.

DENG EN XI

Deng Xiaoping, die Mao in 1976 opvolgde, stond zowel publieke als privé-bedrijven toe. China  groeide sterk, en werd in 2010 de bijna grootste economie ter wereld. De levensstandaard en de persoonlijke vrijheden van de Chinezen verbeterden.

Onder de volgende twee presidenten was er binnen de partij sprake van een zekere mate van ‘collectief leiderschap’.

Sinds Xi Jinping (foto r) in 2013 president werd, lijkt alle macht echter weer bij één man te zitten. Xi bouwde de Chinese economie wel uit tot de machtigste in de wereld. Om te volgen …

GORBATSJOV SCHREEF EEN BOEK

Het gaat niet goed met de gezondheid van de vroegere Sovjetleider Michail Gorbatsjov (88). In juni werd bekend dat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Waarom hij was opgenomen, werd niet bekendgemaakt. Maar in augustus ging de gezondheidstoestand van de man van glasnost en perestrojka blijkbaar plots achteruit.

Het motto van de perestrojka was volgens hem: “Zo kunnen we niet verder leven”.

Knipsel gorbyDat motto werd volgens Gorbatsjov ook toegepast op de internationale situatie in de tweede helft van de jaren tachtig. De wapenwedloop was toen met de plaatsing van nucleaire middellangeafstandsraketten op een gevaarlijk punt beland.

Gorbatsjov schreef er een dik boek over: ‘Wat er op het spel staat’ waaruit volgende citaten …

“De uitweg uit die vicieuze cirkel werd gevonden toen, in de tweede helft van de jaren tachtig, de hoogste politieke leiders van zowel de USSR als de VS tot de conclusie kwamen dat ze zo niet tot in de eeuwigheid door konden gaan”, schrijft Gorbatsjov. “Het beëindigen van de Koude Oorlog was onze gezamenlijke overwinning, bereikt door dialoog en overleg.”

“Het Westen maakte melding van zijn “overwinning in de Koude Oorlog”… En de conclusie die daaruit werd getrokken: we moeten onze militaire macht nog verder uitbreiden, onze wil doordrammen, een unipolaire wereld, een Amerikaans imperium creëren.”

Gorbatsjov komt in zijn houding over het Amerikaanse optreden in de wereld dicht in de buurt van de scherpe kritiek die de Russische president Poetin uitte tijdens de Veiligheidsconferentie in München in 2007: “Het huidige stadium in de politiek van de VS is een triomf voor diegenen die ervan overtuigd zijn dat geweld, druk en een eenzijdige benadering, Amerika toestaan zich boven anderen te plaatsen in de wereldpolitiek”,

Volgens Gorbatsjov heeft die Amerikaanse politiek van dominantie geleid tot een opeenstapeling van vergissingen, zowel in het Nabije Oosten als in het Middellandse Zeegebied als in Joegoslavië en Oekraïne. Hij is duidelijk diep ontgoocheld: “En dat op het continent waar beide wereldoorlogen zijn begonnen! Dat is onvergeeflijk. Het is de grootste mislukking in de Europese politiek en de wereldpolitiek.”

Amerika en Europa hadden dit na het einde van de Koude Oorlog volgens Gorbatsjov kunnen vermijden door een samenwerking met Rusland uit te bouwen, zoals het voorzien was in het Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa dat in november 1990 werd ondertekend door alle Europese landen plus de VS, Canada en de Sovjet-Unie: “Gelijkwaardige veiligheid voor iedereen. Ja, vooral dat. Zonder dat is al het andere niet mogelijk.”

En hij laat ook niet na te vermelden dat Rusland zijn deel van de bijdrage aan die gezamenlijke veiligheid heeft geleverd door 30 jaar geleden niet tussenbeide te komen in de verschillende anticommunistische revoluties in Centraal- en Oost-Europa: “Toen in de DDR en in de landen in Midden- en Oost-Europa mensen de straat op gingen om hun vrijheid op te eisen, verliet geen enkele van de honderdduizenden Sovjetmilitairen die zich op het grondgebied van die landen bevonden, de kazerne. De Sovjet-Unie heeft de inwoners niet belemmerd in hun keuze. Er vond in Europa een unieke revolutie plaats, zonder bloedvergieten.”

 * De officiële, wereldwijde release van het boek van Gorbatsjov, “Wat er op het spel staat”, is nu maandag 23 september. In België wordt het boek uitgeven door Uitgeverij Lannoo. 

de duitsers blazen de aftocht

September 2019 staat in de Kempen (en in het land) in het teken van 75 jaar bevrijding van de Duitse bezetting. In tegenstelling met veel andere gemeenten uit de regio, te beginnen met Geel, is die voor de Laakdalse gemeenten vrij vlot en haast zonder bloedvergieten verlopen.

Vanaf 3 september 1944 , vandaag precies 75 jaar geleden, bliezen de Duitsers de aftocht. Ze eisten alles op wat wielen had, van fietsen tot boerenkarren.

Knipsel001Op 6 september in de voormiddag verschenen de eerste Britten in Eindhout, Vorst en Veerle. Het waren verkenners, met lichte, snelle pantservoertuigen. De volgende dagen werd het hier een drukte van jewelste. Duizenden soldaten trokken voorbij, honderden vonden een onderkomen in scholen en huizen. De geallieerde troepen rustten hier uit van de strijd of boden logistieke ondersteuning aan het front.

In de nacht van 14 op 15 juli 1944 namen de Duitsers acht verzetslieden gevangen. Voor de familie van die acht mannen bleef het lang bang afwachten. Soms vergeefs.

Knipsel000* Marcel Heselmans (R onder) kwam niet meer terug. Hij werd tijdens een ontsnappingspoging doodgeschoten. Marcel Coenen overleed op 18 maart 1945 in het concentratiekamp Berga-aan-de-Elster (Buchenwald). Zijn stoffelijk overschot kwam in een massagraf terecht.

  • Coenen en Heselmans waren de leiders van sectie 94 van de verzetsbeweging ‘Groep G’. Ze hielpen Britse piloten onderduiken en braken in gemeentehuizen in om documenten te vervalsen. Zo kon het verzet wegvoeringen en voedselopeisingen bemoeilijken.

Voor de overige zes ging het, samen met honderden andere Belgische gevangen, van Breendonk, via Buchenwald, naar Dora-Blankenburg in Duitsland.

P1120125

 

  • Onder die Belgische gevangenen bevond zich ook Louis Boeckmans uit Tessenderlo. Samen met de groep uit Vorst bracht het Rode Kruis hem in april 1945 naar Zweden. Daar konden de sterk verzwakte gevangen – Louis woog geen 40 kilo meer – opnieuw aansterken. Pas op 13 juli 1945 waren ze eindelijk weer thuis. Na de bevrijding kwam Louis in Vorst wonen. Hij woont er nog steeds en is intussen ereburger van Laakdal.
  • In “Mijn verhaal 1942-1945 Louis Boeckmans” van de Laakdalse auteur Felix Vanbel  vertelt de intussen 90-plusser het verhaal van zijn wedervaren.

De Stomme van Portici

De Stomme van Portici (La Muette de Portici) is een opera in vijf bedrijven die voor het eerst in 1828 werd opgevoerd in de Opéra van Parijs. Hij vertelt een geromantiseerd, patriottisch verhaal dat zich lang geleden afspeelde tijdens een Napolitaanse opstand tegen de toenmalige Spaanse overheerser.

Dat het werk nog steeds een zekere bekendheid geniet, is helemaal te danken aan het feit dat een opvoering ervan plaatsvond op 25 augustus 1830 in de Brusselse  Muntschouwburg.

Die opvoering bracht de gemoederen van de toeschouwers zo sterk in beweging dat er anti-Hollandse rellen uitbraken die tot de Belgische Revolutie zouden leiden.

images Willem IDe opera-uitvoering werd n.b. gegeven om de 58e verjaardag te vieren van de Nederlandse koning Willem I. Die Willem zorgde echter voor veel onvrede in de toen nog zuidelijke provincies omwille van zijn autoritair (eigenzinnig) bewind.

Het volk morde in die dagen, de oogst was mislukt en de bevoorrading kwam in het gedrang. De julirevolutie in Frankrijk gaf de burger moed. Het front werd sterker en heftiger toen ook de Waalse mijnwerkers en de Vlaamse wevers zich aansloten om betere levensomstandigheden af te dwingen.

De vlam sloeg helemaal in de pan toen de zanger de aria ‘Amour sacré de la patrie, rends-nous l’audace et la fierté. A mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté’, inzette. Vooral die laatste zin (Aan mijn land dank ik mijn leven, het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben) hakte er stevig in.

Brussel stond in rep en roer. De rellen die begonnen tijdens de opera, leidden tot het begin van de geslaagde Belgische Revolutie én het uitroepen op 4 oktober van de Belgische Onafhankelijkheid door het Voorlopig Bewind.

Meer weten? Rode woordjes aanklikken …

1 2 3 5