jongste burgeroverleg CD&V

Het verslag van het jongste burgeroverleg staat op de website van de lokale CD&V gepubliceerd. Processierupsen, autodelen, de zomer in Laakdal en het project Capellebeemden werden behandeld.

° Stilvallen tijdens de zomervakantie doen we niet! Indien er vragen en thema’s worden ingezonden zal een nieuwe burgeroverleg gepland worden. Vragen en opmerkingen zijn welkom via info@laakdal.cdenv.be

° Link: https://laakdal.cdenv.be/nieuws/nieuws/processierupsen-capellebeemden-en-de-zomer-in-laakdal-laakdal-debatteerde-/

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WILLEM DE ZWIJGER VERMOORD

We blijven nog even in de  16de eeuw, want op deze 10 juli krijgen we een meer dan belangrijk vervolg op het stuk van de martelaren van Gorinchem. Willem van Oranje (ook bekend als Willem de Zwijger) wordt vermoord… Door wie? Lees maar mee in ‘de Almanak met een stuk af’ …

What do you want to do ?

New mail

° Willem kreeg een praalgraf in Delft. De naam van de vestingplaats Ruigenhil werd in 1584 veranderd in Willemstad, ter ere van de in Delft vermoordde Willem van Oranje.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KOREAANS SCHIEREILAND BLEEF VERDEELD

koreaanse-oorlog-seoul-1950De  20ste eeuw was er één van vele en bloedige oorlogen. In onze Europese contreien waren er de twee wereldoorlogen, maar ook in Azië was het nooit stil.

° Het Koreaanse schiereiland bv werd in 1910 ingelijfd door Japan dat Korea als een kolonie ging behandelen. Geen vertegenwoordiging in het Japanse parlement, taal en onderwijs, zelfs Koreaanse namen moesten voortaan in het Japans. Kortom, Japan beschouwde Korea als springplank voor de verovering van Azië, te beginnen met Noord-China.

° In 1945, toen bij ons het einde van WO II in zicht kwam, vielen de Sovjettroepen , in afspraak met de westerse geallieerden, Korea binnen en stuikte het Japanse bestuur over Korea ineen.

° Na de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima capituleerde Japan en landden Amerikaanse troepen in Japan en in het zuiden van Korea. Het noorden werd gesteund door Rusland en China. Beide blokken stonden tegenover elkaar aan de 38ste breedtegraad. Roosevelt, Churchill en Mao (China) zagen een hereniging van de twee Korea’s wel zitten, maar die kwam er , tot op de dag van vandaag, niet.

koreas-180* 25 juni 1950, vandaag 70 jaar geleden, vielen de communisten van de  Democratische (Noord)Koreaanse Volksrepubliek , met medeweten van Stalin en Mao, de Republiek (Zuid)Korea binnen. De  VN-Veiligheidsraad besloot dan om Zuid-Korea militair te steunen.

° Begin september 1950 was 90% van Zuid-Korea reeds in handen van de rode troepen. De Amerikanen, samen met internationale troepen uit een 20-tal landen, w.o. ook België, konden de communisten evenwel terugdringen tot boven de 38ste breedtegraad.

* 27 juli 1953 sloten Noord-Korea/China en de VN een definitieve wapenstilstand, maar daarmee was het probleem niet opgelost. Officieel zijn Noord- en Zuid Korea nog steeds met elkaar in oorlog! Ondanks de 2,5 miljoen burgerslachtoffers en de 500 000 gesneuvelde soldaten. Waartoe oorlogswaanzin kan leiden …Om van de huidige toestand nog maar te zwijgen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Op zoek naar Laakdals blokpunt

De vraag naar een lokaal blokpunt is groter dan ooit. De coronacrisis dwingt studenten ertoe ‘in hun kot’ te blijven. Een kwart van de studenten mist echter een rustige studieplek.

Een half jaar geleden deden we het het gemeentebestuur voorstelden om ’t Fortun als studeerruimte te openen. ’t Fortun kon niet, het zou een andere invulling krijgen, en onze (corona) bib voldoet niet . Maar… dacht Jong CD&V… Laakdal heeft nog meer openbare ruimtes.

Kerken, vergaderzalen, kapellen, parochies, kantines,…. Allemaal staan ze momenteel leeg, maar om uiteenlopende redenen zijn ze allemaal niet geschikt of niet bereid de ruimte ter beschikking te stellen van de Laakdalse student.

Geen sanitair, geen WiFi, en geen geld om kleine investeringen te doen. Als Jong CD&V vinden we dat doodjammer, maar ergens moet bereidheid  zijn om die studenten een studeerplek te geven.

De Laakdalse CD&V-jongeren brachten vandaag de Laakdalse studenten op de hoogte van het voorlopig uitblijven van dit Blokpunt. We lanceerden er ineens een oproep bij om eventuele locaties die we over het hoofd zien te melden. (zie boven)  – Stein Voet –

What do you want to do ?

New mail

31 jaar Tiananmenplein in Bejing (Peking)

In de vooravond van 4 juni 1989, precies 31 jaar geleden, kende Peking op het Tiananmenplein  het grootste studentenprotest ooit, gericht tegen’ de Communistische  Partij en haar instellingen’.

Knipsel111° Naar schatting 1 miljoen studenten en burgers namen eraan deel. De massa eiste politieke hervormingen, meer democratie en een einde aan de corruptie binnen de partij.

° In het hoogste bestuursorgaan van de partij woedde ondertussen een felle machtsstrijd tussen enerzijds eerste minister Li Peng, met steun van Deng en anderzijds partijchef Zhao Ziyang. Peng en Deng haalden het.

Deng Xiaping gaf het leger meteen opdracht om het vuur te openen op demonstranten en omstanders. Zeker 10 000 mensen lieten hierbij het leven.

Tank Man

De beroemde foto van de zgn. ‘Tank Man’ werd één dag na het neerslaan van het protest gemaakt door Jeff Widener van Associated Press. Het ‘Plein van de Hemelse Vrede” is opgeruimd, er rijden tanks over het grote plein.

Knipsel112 Knipsel113

° Eén demonstrant valt op, een student die een tank probeert te beletten verder te rijden. Als de tank om hem heen wil rijden, gaat hij er snel weer voorstaan en uiteindelijk beklimt hij zelfs de tank. Iconische beelden.

° Kort na het incident meldde de Britse tabloid Sunday Express dat de protestant een 19-jarige student is die Wang Weilin heet, maar dat is nooit bevestigd. Net dat de man achteraf gefusilleerd werd, is evenmin bewezen. De  Chinese autoriteiten houden het nog steeds op 200 gevallen burgers èn tientallen leden van de eigen veiligheidstroepen.

°° Ondanks de sterke veroordeling voor het bloedbad door de ‘internationale gemeenschap’ verstevigden Deng en medestanders hun machtsbasis en kon het communisme overleven. En dat op een ogenblik dat het communisme in Oost-Europa als dominostenen uiteen viel.

En zeggen dat er op de dag van vandaag nog steeds vooraanstaande Chinezen, w.o. de minister van Defensie, beweren dat het bloedige ingrijpen volledig te verantwoorden was.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

voor de vierde keer …

CD&V Laakdal gaat vanavond in deze coronatijden voor de vierde keer in dialoog met de burgers . Het initiatief om online met de Laakdaller in dialoog te gaan kent meer en meer bijval.

° Dit motiveert CD&V om dit forum blijvend te benutten. Afgelopen week hadden ze op deze manier contact met jongeren die mee willen nadenken over de realisatie van een skatepark in Laakdal. Een fijne en constructieve ontmoeting met de Laakdalse jeugd.

° Voor vanavond staan alweer boeiende thema’s op het programma waarover Laakdallers een mening hebben:

✅Hoe kunnen we onze middenstand een duwtje in de rug geven?
✅Het fietspad tussen Eindhout en Veerle
✅ Chiro Eindhout vraagt aanpassingen aan de toegangsweg naar hun lokalen (Smallestraat)

✅Een oplossing voor vuilnisbakken in de woonwijken

** Laakdallers die wensen deel te nemen sturen meteen een mailtje naar info@laakdal.cdenv.be  Laakdallers die bovendien thema’s of vragen wensen te bespreken op de online meeting van vrijdag 29 mei sturen een mailtje naar hetzelfde mailadres.

What do you want to do ?

New mail

belgie heeft te veel parlementairen

De coronacrisis bewijst het nogmaals: België heeft echt te veel parlementairen. Zelfs politici vinden het overdreven, maar waarom gebeurt er dan niks? Wellicht omdat ‘mee aan de nationale lekpot zitten’, reuzeleuk en -lekker is. Maar hoe efficiënt dit land werkt, zagen we in de jongste weken, ja maanden, overduidelijk. En we waren niet alleen …

* Dat ons land standhoudt in de Coronacrisis heeft het te danken aan zijn uitstekende niveau van gezondheidszorg, overschouwde Bart Eeckhout de voorbije week in ‘De Morgen’ : “Niet alleen Bart De Wever (N-VA) stoot in deze momenten van opperste crisis op de limieten van zijn bestuurskunde. Het is een Kamer-breed verschijnsel. Hetzelfde kan gezegd worden van zijn Franstalige concurrenten Paul Magnette (PS) en Georges-Louis Bouchez (MR), maar ook van de regeringsleiders Sophie Wilmès en Jan Jambon of van Maggie De Block (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V).”

° En inderdaad … ook wij vroegen het ons af... Waar zijn plots de De Wevers, de Magnettes en de andere kopstukken van het ruziemakende, parlementaire volkje gebleven? Nu er echt moet gewerkt worden, zie of hoor je ze niet meer. Alleen de ‘echte’ werkers, waarvan nog een grote hoop pure vrijwilligers, houden dit zieke land overeind.

8bbb4bfa-92d6-11e9-94b3-36f9b7cbc1a5_web_scale_0.0865426_0.0865426__° In de wedstrijd om ter meest parlementairen per 1 miljoen inwoners wint België het met een straat voorsprong van de ons omringende landen.

° We hebben met 150 Kamerleden evenveel als Nederland in haar belangrijkste assemblee, de Tweede Kamer. En dat terwijl er 6 miljoen meer Nederlanders zijn dan Belgen.

° Toch ligt de weg open om te besparen op het aantal verkozenen in … 2024. Het grondwetsartikel waarin het aantal Kamerleden is bepaald, staat klaar om deze legislatuur gewijzigd te worden.

° Zowel N-VA, Open VLD als Groen wil snoeien. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Bart De Wever (N-VA) verklaarden eerder al dat het in de toekomst perfect met 100 in plaats van met 150 Kamerleden kan. Aan Franstalige zijde is er echter weinig enthousiasme, noch over de Kamer, noch over de Senaat.

° Op SP.A en CD&V na, zijn alle Vlaamse partijen voorstander om de Senaat af te schaffen. Desondanks haalde dat grondwetsartikel de lijst met te wijzigen artikels niet. Reden: de Franstalige partijen willen dat Belgisch symbool nog niet opgeven en sommigen wijzen erop dat je hoe dan ook een Kamer moet hebben waar de deelstaten elkaar kunnen ontmoeten.

° Duitsland, waar het aantal volksvertegenwoordigers in elk deelstaatparlement in verhouding kan wedijveren met dat van onze Kamer, blijft toch een stuk onder het Belgisch cijfer.

* België : 150 Kamerleden + 10 gecoöpteerde senatoren (andere 50 zijn deelstaatparlementairen die geen extra vergoeding krijgen) + 124 Vlaamse + 75 Waalse + 89 Brusselse + 25 Duitstalige parlementairen  Totaal: 473 of 41,5 parlementsleden per 1 miljoen inwoners.

* Duitsland :  2.572 of 32,2 parlementsleden per 1 miljoen Duitsers

* Frankrijk :  925 of 13 parlementsleden per 1 miljoen Fransen

* Nederland : 225 of 13,2 parlementsleden per 1 miljoen Nederlanders

* Verenigde Staten : 8.841 of 25,9 parlementsleden per 1 miljoen Amerikanen

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

11.04.54 BORING … SAAI…

Vorsers van de universiteit van Cambridge kwamen begin deze eeuw tot de conclusie  dat 11 april 1954 de saaiste dag van de 20ste eeuw was geweest. Er gebeurde die dag echt niets van belang.

De wetenschappers kwamen tot die conclusie met de hulp van ‘True Knowledge’, het krachtige computersysteem dat 300 miljoen gegevens analyseerde.

Zowat het enige nieuwsfeit die dag, maar het vermelden niet waard, waren de parlementsverkiezingen in … België.

FO 003728° Wat gebeurde er dan wel bij ons? In 1950 behaalde de CVP (huidige CD&V) nog de absolute meerderheid. Maar op 11 april 1954 wonnen zowel liberalen als socialisten fors.

° Beiden vormden een regering van een nooit eerder geziene soort: een paars kabinet met hun beider antiklerikalisme als belangrijkste bindmiddel. Achiel Van Acker (foto) werd weer premier.

° Ondertussen laaide ook het Vlaams nationalisme weer op. Voorlopig nog onder de naam Christelijke Vlaamse Volksunie (CVV), een voorloper van de Volksunie, kwamen opnieuw Vlaamse nationalisten in het Belgische parlement. De communistische partij verloor weer aanhang.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

AMERIKAANS MARSHALLPLAN

Voor 3 april had ik 3 items op mijn almanak staan: Henry Van de Velde, Doris Day en het Marshallplan. Ik dacht aan Europa en koos voor het laatste. Een plan dat de jongste dagen weer uit de kast gehaald wordt naar aanleiding van de pandemie die ons momenteel treft. Hoe gebeurde dat toen alweer?

° Aan het eind van WO II stond West-Europa er slecht voor. De agrarische en industriële productie was met 40% afgenomen en door het wegvallen van de Duitse industrie ontstond in de buurlanden een groot energieprobleem. Duitse herstelbetalingen en oorlogschadevergoedingen bleken niet meteen een goed idee.

1339855728° Het Amerikaanse Marshallplan van 3 april 1948 bracht het begin van een oplossing. Via het hulpplan van VS-minister George Marshall stroomde pakweg 13 miljard dollar naar de West-Europese economie. 20% als lening, 80% als een royale gift.

° De Amerikaanse motieven waren niet louter humanitair, maar ook politiek gericht. De VS waren bang dat de Sovjet-Unie (Rusland) West-Europa zou inpakken om het communisme te verspreiden. De VS staken dus nog een tandje bij en in 1949, één jaar later, was ook de NAVO een feit.

* Nog belangrijker voor Amerika was dat door een economische opbouw van Europa een grote afzetmarkt geschapen werd voor Amerikaanse goederen in het herstellende Europa. Voor wat hoort wat. Toen en nu.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

premier Lumumba vermoord

Toen begin 1961 bekend raakte dat Patrice ­Lumumba, de eerste premier van het pas onafhankelijke Congo, was vermoord, lokte dat meteen een breed internationaal protest uit. Loemoemba werd meteen een heilige of een profeet voor velen.

° Precies het omgekeerde was het geval bij zijn politieke tegenstanders. Als évolué, als een brave imitatie-Belg (foto L) had hij het Belgische paternalistische kolonialisme danig ­teleurgesteld.

° Internationale bekendheid kreeg Loemoemba pas toen hij midden 1960 premier van Congo werd en bij de onafhankelijkheid koning Boudewijn trakteerde op een striemende anti-kolonialistische toespraak.

° In de psychose van de Koude Oorlog werd hij afgezet en op 17 januari 1961, vandaag 59 jaar geleden, op aansporing van onder meer Belgische en Amerikaanse belangen, vermoord in gruwelijke omstandigheden.

° Lumumba kreeg nooit een graf, er bleven zelfs geen stoffelijke resten van hem over (zo wilden het ook zijn moordenaars), op twee tanden in een Belgisch juridisch dossier na.

° Een wat macaber voordeel van Lumumba’s vroege dood is dat de herinnering aan hem bevroor in een tijd waarin hij slechts een ­belofte was. Een politiek palmares had hij nog niet kunnen opbouwen, op die speech in 1960 na.  Maar dat kon de manipulatie van de herinnering aan hem nooit in de weg staan.

foto: President Mobutu eert Lumumba op een bankbiljet (1967): cynisch opportunisme. rr

° Bij zijn dood maakte de Sovjet-Unie van hem al meteen een anti-imperialistisch symbool. Nog cynischer ging de Congolese machthebber Mobutu met hem om. Mobutu was actief betrokken bij de moord op ­Lumumba, maar maakte van hem al in 1966 een ‘nationale held’: dat kon hem internationaal dienen als ­referentie en wettelijke regelgeving (met dank aan Marc Reynebeau in dS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2