‘Keizer Karel’ wordt vandaag 520 jaar

Het is vandaag precies 520 jaar geleden dat Karel V, beter bekend als Keizer Karel, werd geboren. Zijn wieg stond in Gent. Het verhaal …

° Op 24 februari 1 500 stapte een bode het Gentse stadhuis binnen met de “blyde nieumaere ende tidinghe vanden gheboorte van onsen jonghen prince binnen deser stede, geboren op Sente Matthys avont”(citaat uit de stadsrekeningen). Groot feest natuurlijk, vreugdevuren alom, ook al kon niemand toen vermoeden dat het knaapje later, door een hele rist dynastieke toevalligheden, een wereldrijk zou erven waar de zon nooit onderging.

° Karels ouders, Filips de Schone en Johanna van Castilië, logeerden toen al enkele maanden in het grote Prinsenhofkasteel, vlakbij het Gravensteen. Het hele domein besloeg 2 hectare, er was zelfs plaats voor een dierentuin met leeuwen.

°° In ‘Het Geuzenboek’ wil Louis Paul Boon ons doen geloven dat de prins zijn moeder verraste door ter wereld te komen toen zij op de nachtpot zat. Fantasie, het is gewoon een van die vele eeuwenoude volkse Karel-verhalen, zoals ook de historie over de pot van Olen er een is.

°° Een grotere polemiek vecht Gent nog steeds uit met Eeklo. Volgens de Eeklonaars is Keizer Karel bij hen geboren, op 22 februari. Ook zij zwaaien met oude stadsrekeningen. Er valt in te lezen dat “onze gheduchte vrouwe en princesse gheleghen was van eenen zone” en dat er op die dag allerlei ongewone festiviteiten plaatsvonden in Eeklo.

° Maar Keizer Karel zelf was er zijn hele leven lang van overtuigd dat hij op 24 februari geboren werd, in Gent. Hij heeft hier op zijn minst veertien keer voor kortere of langere perioden verbleven. Als kind is hij hier waarschijnlijk nog meer geweest, omdat hij verzot was op die leeuwen in de leeuwenhof.

° Op 24 februari heeft hij zelfs meerdere keren zijn verjaardag gevierd in Gent. De eerste keer al toen hij 9 werd. En bij de bestraffing in 1540 (Gent kwam in opstand tegen te hoge belastingen) komt hij met zijn leger aan…

STROPPENDRAGERS

°° 14 februari arriveert hij. Pas op 24 februari, zijn verjaardag, laat hij het stadsbestuur bij zich komen om de beschuldigingen voor te lezen. Op 3 mei verplichtte hij een grote groep Gentenaars waaronder edellieden, stadsambtenaars en bekende poorters blootsvoets voor hem te lopen, gekleed in een zwarte tabbaard. Sindsdien worden Gentenaars stroppendragers genoemd.

° En tot slot heb je nog zijn bezoek na zijn troonsafstand in 1555: voor hij inscheepte in Vlissingen (op weg naar Spanje, waar hij in 1558 stierf) heeft hij Gent bezocht, als laatste stad.

VOORBESTEMD

° Gent was hoe dan ook voorbestemd om Karels geboortestad te worden. Zijn ouders verbleven al sinds oktober 1499 in het Prinsenhof, het was duidelijk de bedoeling dat hij daar geboren zou worden. Waarom? Misschien omdat het een juridische enclave was en men een eigen heerlijk gebied verkoos als geboorteplaats.

° Bovendien waren Karels grootouders, Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, in Gent getrouwd. En vergeet niet dat Gent, een stad van 60.000 inwoners, op dat ogenblik nog altijd de belangrijkste stad van de Nederlanden was. Gent dus, met enige renommee en uitstraling als geboorteplaats van iemand die een belangrijke dynastieke carrière voor de boeg had.”

ONZE TOREN

° Door een hele rist dynastieke toevalligheden werd Karel in zijn leven beladen met eretitels alom. Vanaf zijn geboorte was hij hertog van Luxemburg en aartshertog van Oostenrijk. In 1506 stierf zijn vader (Filips de Schone – zoon van Maria van Bourgondië ) en erfde Karel ook het Hertogdom Brabant en de graafschappen Vlaanderen en Holland. Maar omdat hij nog minderjarig was nam eerst zijn grootvader Maximiliaan van Oostenrijk, later diens dochter Margaretha van Oostenrijk het regentschap waar.

° Op zijn 15de (1515) werd Karel echt vorst van de Nederlanden en droeg hij ook de titels Karel II van Bourgondië, Karel V van Spanje en nog later Keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk.

° Naar Laakdal (Veerle) toe betekent die haast magische 1515 de inwijding van de nieuwe kerk met toren. (Ludo Helsen in “Jaarboek VIII 2015 van Laakdal”, waarvan nog steeds exemplaren in voorraad).

* foto boven: Met de typische Habsburgerskin van zijn grootvader Maximiliaan, was Keizer Karel helemaal geen mooie jongen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

FREE, FREE … NELSON MANDELA

399px-Nelson_Mandela-2008_(edit)Nelson Mandela … een naam als een klok. Zeker vanaf toen hij nog in die enge gevangenis zat op Robbeneiland. Tijdens zijn gevangenschap groeide hij uit tot een symbool van het wereldwijde verzet tegen de gehate apartheid in Zuid-Afrika.

° Die apartheid, een racistisch systeem waarbij de zwarte bevolking zwaar gediscrimineerd werd ten opzichte van de blanke, werd ingevoerd in 1948. Groot verzet onder de zwarte bevolking was het gevolg. Nelson Mandela werd hiervan snel een belangrijke leider.

° In 1953 opende Mandela het enige, door zwarten geleid advocatenkantoor in Zuid-Afrika. Binnen het ANC, de politieke partij uit 1912 om zwart en blank nader bij elkaar te brengen, richtte hij een gewapende afdeling op omdat geweldloze acties geen steek veranderden en zelfs helemaal verboden werden.

° Daarom werd Mandela in 1962 opgepakt en voor 27 jaar vastgezet op Robbeneiland. Daar groeide hij dus uit tot de grote verzetsman tegen apartheid.

° Op 11 februari 1990, vandaa 30 jaar geleden, kwam hij vrij en werd het ANC gelegaliseerd. Samen met president F.W. de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede voor “hun inspanningen voor het vreedzaam einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika”.

° In 1994 werd Mandela, op zijn 75ste, president van Zuid-Afrika. In 1999 trad hij af. Mandela overleed op 5 december 2013. Hij werd 93.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Brug (was) symbool vrij Europa

De hoop van het vrije, grenzeloze Europa wordt misschien wel nergens zo mooi gesymboliseerd als in de Sontbrug, de zestien kilometer lange brug tussen Denemarken en Zweden. Onbelemmerd contact, tussen twee buren. Althans dat was het idee. Maar inmiddels zijn de grenscontroles er terug. En niet alleen hier. Is het Schengen-akkoord failliet?

° Vandaag staat er een witte tent op de brug. Denemarken voert de controles ronder controleren Deense agenten de automobilisten die uit Zweden binnenkomen. Maar … er lijkt meer aan de hand te zijn.

° De grenscontroles zijn niet alleen gericht op het tegenhouden van zware criminelen. Het nationalisme neemt overal toe. De grens moet ook beschermd tegen ongewenste asielzoekers. Aan de Duitse grens controleert Denemarken al sinds 2016 met dat doel de grens. Aan de Zweedse kant van de Sontbrug zijn sinds 2016 ook om die reden controles in werking

° Grenscontroles en groeiend nationalisme; beide staan haaks op alles waar de Sontbrug aanvankelijk voor stond. De brug stond in 2 000 symbool voor het toekomstige, ‘grenzeloze Europa’: een heus kosmopolitisch paradijs, waarvan de Scandinavische regio een blauwdruk was.

° Het Verdrag van Schengen brengt grote economische voordelen met zich mee, onder andere omdat vrachtwagenchauffeurs zonder vertraging kunnen doorrijden. Op dit moment maken 26 landen deel uit van de zone: 22 EU-lidstaten, plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

° Ruim tweederde van de Europeanen beschouwt het vrije reizen als een van de belangrijkste verworvenheden van de EU, zo bleek in december uit een onderzoek van Eurobarometer, waarbij 32 duizend inwoners verspreid over het continent geraadpleegd zijn.

° De vluchtelingencrisis van 2015 betekende het grote keerpunt voor de harmonie in de Schengenzone. Meer dan een miljoen migranten maakten de oversteek naar Europa. Wir schaffen das, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel eerst nog, maar daar kwam ze snel van terug toen in dat jaar 890 duizend vluchtelingen in het land arriveerden.

Zes van die landen voeren sindsdien steeds opnieuw tijdelijke grenscontroles in: Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk, Denemarken en Zweden.

° Hoewel de aankomstcijfers van migranten sinds 2015 fors zijn gedaald, blijven de landen juridische trucs toepassen om de controles te kunnen verlengen.

° De landen tarten hiermee het Europees recht. De controles blijven in de praktijk op dit moment beperkt. Duitsland controleert bijvoorbeeld alleen het gedeelte aan de Oostenrijkse grens. Lidstaten geven weinig tot geen cijfers vrij over het aantal asielzoekers dat op deze manier wordt tegengehouden en teruggestuurd naar andere EU-landen.

° Het gevaar zit hem erin dat de controles steeds normaler worden. Ze dreigen nu schaakstukken te worden in een totaal vastgelopen vluchtelingendebat. We kunnen ons afvragen of het paspoortvrije verkeer in de toekomst blijft bestaan.

° Her en der in Europa worden gelijkaardige ballonnetjes opgelaten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, sprak vorig jaar over forse uitbreidingen van de grensbewaking. En vorige maand speculeerde Nederlands premier Mark Rutte in een interview met De Telegraaf openlijk over het opheffen van Schengen, als de buitengrenzen niet beter bewaakt worden.   (vandaag gelezen in DM)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PETE BUTTIGIEG …

° De Democratische voorverkiezing in Iowa is gewonnen door Pete Buttigieg. Een jaar geleden was hij nog een onbekende burgemeester uit Indiana, en nu is hij de meest besproken Democratisch presidentskandidaat van het moment. Maar hoe spreek je zijn naam eigenlijk uit?

° De Democratische kandidaat weet dat zijn achternaam (spreek uit als ‘Boedde-djedj’) wat moeilijk is. Het geeft ook niet dat veel Amerikanen nog altijd oefenen op de uitspraak van die in oorsprong Maltese naam. ‘Noem me maar gewoon burgemeester Pete’, zei hij enkele jaren geleden. (dS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

premier Lumumba vermoord

Toen begin 1961 bekend raakte dat Patrice ­Lumumba, de eerste premier van het pas onafhankelijke Congo, was vermoord, lokte dat meteen een breed internationaal protest uit. Loemoemba werd meteen een heilige of een profeet voor velen.

° Precies het omgekeerde was het geval bij zijn politieke tegenstanders. Als évolué, als een brave imitatie-Belg (foto L) had hij het Belgische paternalistische kolonialisme danig ­teleurgesteld.

° Internationale bekendheid kreeg Loemoemba pas toen hij midden 1960 premier van Congo werd en bij de onafhankelijkheid koning Boudewijn trakteerde op een striemende anti-kolonialistische toespraak.

° In de psychose van de Koude Oorlog werd hij afgezet en op 17 januari 1961, vandaag 59 jaar geleden, op aansporing van onder meer Belgische en Amerikaanse belangen, vermoord in gruwelijke omstandigheden.

° Lumumba kreeg nooit een graf, er bleven zelfs geen stoffelijke resten van hem over (zo wilden het ook zijn moordenaars), op twee tanden in een Belgisch juridisch dossier na.

° Een wat macaber voordeel van Lumumba’s vroege dood is dat de herinnering aan hem bevroor in een tijd waarin hij slechts een ­belofte was. Een politiek palmares had hij nog niet kunnen opbouwen, op die speech in 1960 na.  Maar dat kon de manipulatie van de herinnering aan hem nooit in de weg staan.

foto: President Mobutu eert Lumumba op een bankbiljet (1967): cynisch opportunisme. rr

° Bij zijn dood maakte de Sovjet-Unie van hem al meteen een anti-imperialistisch symbool. Nog cynischer ging de Congolese machthebber Mobutu met hem om. Mobutu was actief betrokken bij de moord op ­Lumumba, maar maakte van hem al in 1966 een ‘nationale held’: dat kon hem internationaal dienen als ­referentie en wettelijke regelgeving (met dank aan Marc Reynebeau in dS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

CD&V Laakdal wandelde

Geen klassieke nieuwjaarsreceptie voor CD&V Laakdal, maar een wintermeeting. CD&V-mandatarissen, bestuursleden en sympathisanten maakten er vandaag zondag 12 januari een fijne wandeling van doorheen Varendonk.

Het vertrekpunt was café Surplace aan de Herseltseweg. Stein Voet stuurde een paar foto’s  …

steinvoet@live.com 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Groen Laakdal protesteert …

Het Laakdalse gemeentebestuur gaf onlangs toelating aan Stichting Kempens Landschap om vlakbij natuurgebied Helschot, op de grens met Herselt en even voorbij Café Sur Place, een “slow cabin” te plaatsen. “Zijn we op weg naar een nieuwe ruimtelijke wanorde in Laakdal ? Je zou het denken”, aldus raadslid Mondelaers . 

“Voor de uitbater van de vakantiewoning is het een lucratieve zaak. Je betaalt al snel € 175 per nacht.  De reservaties stromen binnen.  Enigszins normaal, want wie er een keertje passeerde, weet dat het er supermooi is , maar … geen goede zaak voor de natuur en ons landschap”, vinden ze bij Groen.

Groen gemeenteraadslid Paul Mondelaers: “Jarenlang heeft onze gemeente, in samenwerking met natuurorganisaties, gestreden tegen de weekendhuisjes en leegstaande vakantieverblijven in de Laakvallei. Het opruimen ervan was een echt titanenwerk.  En plotseling slaat men een andere weg in. Het plaatsen van zo’n ‘slow cabin’ in agrarisch gebied, op een plek die onder het bosdecreet valt, is blijkbaar geen enkel probleem.”

Daarenboven was er geen overleg geweest met omwonenden, Agentschap Natuur en Bos en belangenorganisaties. “En dat is nochtans noodzakelijk om tot een goed beleid te komen”, zegt Ruben Maes, lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).  “Zo’n wijziging in het gemeentelijk ruimtelijk beleid had op zijn minst besproken mogen worden in de daarvoor opgerichte organen.”

“Schepen van Toerisme, Gerda Broeckx (CD&V) wou onlangs nog verdergaan met dit initiatief”, vervolgt Mondelaers. “Groen Laakdal vraagt aan het bestuur om nog eens goed na te denken en de beslissing terug te draaien. Ik heb de juridische dossiers die 2 natuurverenigingen hebben opgesteld gezien en ze lijken me ijzersterk.” zegt Mondelaers nog. “Hopelijk krijgen we hier geen krachtmeting en geeft de gemeente Laakdal opdracht aan Stichting Kempens Landschap om alles op te ruimen en het gebied weer in de vroegere staat te herstellen.”

“Jammer dat je moet schermen met juridische argumenten. Iemand met gezond groen verstand weet toch dat deze plaats geregeld onder water staat en een kwetsbare biotoop is. Trouwens, wie maakt ook nog open vuur in zo’n gebied?”, vult Maes nog aan.

ProLaakdal  klinkt op oud en nieuw

Nu zondagmiddag 29 december klinken leden en kandidaten van Prolaakdal op het oude en nieuwe jaar in de pastorijtuin van Klein-Vorst.

° Prolaakdal heeft afgelopen jaar geijverd voor extra parking en de bouw van Capellebeemden, een ontmoetingsruimte in het centrum van Klein-Vorst. Er werd ruimte geschapen voor extra parking en de ruwbouw voor de ontmoetingsruimte werd gegund op het schepencollege. Tijdens deze legislatuur willen ze nog een plan finaliseren voor een veilige doortocht van het centrum te Klein-Vorst.

° Prolaakdal steunde eerder dit jaar ook Rode Neuzendag voor projecten die jongeren mentaal sterker maken. Ze gaan er ook prat op dat ze gemeentelijke budgetten konden vrijmaken om kinderarmoede in onze gemeente aan te pakken. Vanuit hun lokale politieke kas storten ze ook nog 200€ aan het kinderarmoedefonds.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MOORD OP JF KENNEDY

John Fitzgerald („Jack”) Kennedy  (29 mei 1917 – 22 november 1963) , ook bekend onder zijn initialen JFK, was een Amerikaans politicus van de Democratische Partij.

Op 20 januari 1961 werd hij ‘de 35ste en jongst gekozen president van de VS’.

Op 22 november 1963 werd hij op zijn 46ste in Dallas vermoord. De vierde Amerikaanse president ook die gewelddadig om het leven werd gebracht.

* Bij het grote publiek is Kennedy vooral bekend als de president die de Amerikaanse plannen onthulde om een man op de maan te zetten en zo de jonge ruimtewedloop met de voormalige Sovjet-Unie te winnen.

* Daarnaast werd zijn voortijdig afgebroken termijn ook gekenmerkt door de Cubacrisis en de steeds sterkere Amerikaanse inmenging in Vietnam. Ook om zijn poging om de wapenwedloop in de wereld te stoppen.

* Kennedy kwam uit een een Iers-katholieke familie van negen kinderen. Zijn vader Joe was politicus en een steenrijke zakenman. Het gezin werd na John’s verkiezing tot president ook een beetje schertsend de koninklijke familie van de Verenigde Staten en/of de Kennedyclan genoemd.

* Kennedy liet zich niet makkelijk manipuleren en liet al vroeg merken wie de baas was. Zijn presidentschap werd ook gekenmerkt door zijn ijver voor vrede en zijn menslievendheid. Dit alles leverde hem medestanders op, maar zorgde ook voor tegenstanders op hoge posities.

* Kennedy was ook een begaafd spreker, met een sterk charisma. Dat viel op bij mensen uit de gehele westerse wereld. Bij zijn bezoek aan het verdeelde  Berlijn bv. sprak hij de legendarisch geworden woorden “Ich bin ein Berliner”, al dan niet in correct Duits. Een andere veel geciteerde uitspraak van hem is “ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”.

* Enkele andere markante en nog veel geciteerde uitspraken hadden betrekking op zijn voornemen om binnen tien jaar “mensen op de maan” te zetten (en ze weer veilig terug te brengen). Dat zou in 1969 ook gebeuren, maar hij maakte het niet meer mee.

* Uit zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in september 1961 komen de uitspraken dat deze organisatie “het enige alternatief voor oorlog” is  en dat “de mensheid een einde aan de oorlog moet maken, omdat de oorlog anders een einde aan de mensheid zal maken”

Op 22 november 1963 om 18u30 onze tijd , vandaag exact 56 jaar geleden, werd Kennedy dodelijk gewond door twee kogels toen hij in een open limousine over Dealey Plaza in Dallas Texas gereden werd.

*** Ik herinner me die gebeurtenis alsof het gisteren was … ik gaf les in Eindhout – na school ging ik biljarten met meester Louis Cools in café/kapperszaak Mil(of Sus?) Binnemans- daar stond de radio aan en die berichtte de gebeurtenis – de tv was veel later met een uitzending ***

* Twee officiële onderzoeken leidden tot de conclusie dat Lee Harvey Oswald de moordenaar was. Volgens het onderzoek van de Commissie-Warren handelde Oswald alleen, volgens het onderzoek van de Enquêtecommissie van het Huis van Afgevaardigden was er ten minste nog één andere schutter. Het mysterie is nog steeds niet opgelost.

* Twee dagen na de moord op Kennedy werd Oswald op het politiebureau van Dallas vermoord door nachtclubeigenaar en maffia-lid (?) Jack Ruby. Daardoor kon Oswald niet meer worden voorgeleid en werd er geen proces tegen hem gevoerd.

* Welke grote indruk president Kennedy naliet, bleek een tijdje later toen ook in Europa straten en pleinen zijn naam kregen. In Antwerpen werd de toen nieuwe tunnel onder de  Schelde naar hem genoemd.

* Het graf van John F. Kennedy bevindt zich op de begraafplaats Arlington National Cemetery, vlak bij het Pentagon.

100 jaar algemeen stemrecht

* Het was een vernedering. Je gaat stemmen op verkiezingsdag en je krijgt één stembiljet. De persoon die na je komt, krijgt er drie. Hij heeft immers wel de kans gehad om te studeren en hij heeft meer bezittingen. Daardoor is zijn stem drie keer meer waard dan de jouwe.

* Maar de vernedering kan nog schrijnender. Je gaat met je echtgenoot op zondagvoormiddag naar de mis. Hij mag daarna zijn stem uitbrengen, terwijl jij, omdat je een vrouw bent, beter direct naar huis gaat – allicht om het middagmaal te bereiden.

We vergeten al te gemakkelijk dat het nog maar 100 jaar geleden is dat die vernederingen ophielden.

* Vandaag, 16 november, is het 100 jaar geleden dat de mannelijke inwoners van dit land voor het eerst hun stem mochten uitbrengen op basis van gelijkheid. Voortaan zou de stem van elke burger even luid klinken. Tenminste, als je een man was.

De vrouwelijke inwoners van ons land zouden nog dertig jaar moeten wachten om hun stem te laten horen voor de parlementsverkiezingen.

* Onmiddellijk na ­Wapenstilstand, op 11 november 1918, had koning Albert nochtans gesteld dat we allemaal op dezelfde manier geleden hadden onder de oorlog en dat we daarom voortaan dezelfde rechten zouden hebben.

Vrouwen hadden evenzeer geleden onder de Duitse bezetting als mannen. Verpleegster Gabriëlle Petit verzamelde cruciale militaire informatie en werd zonder pardon gefusilleerd door de Duitsers.

Maar haar seksegenoten mochten op 16 november 1919 nog steeds niet stemmen, tenzij hun echtgenoot in de oorlog was gesneuveld. En dan verloren ze dat stemrecht weer als ze als prostituee hadden gewerkt, of bekend waren als ‘overspelige vrouw’. Over ‘overspelige mannen’ heeft de kieswet het nooit gehad.

* Het algemeen stemrecht is vandaag 100 jaar oud, en het is duidelijk dat niet alle democratische problemen zijn opgelost. Die problemen zijn ook niet erger geworden.

Honderd jaar geleden vreesde men nog dat het ‘gewone’ volk niet genoeg verstand had om rationeel te kiezen, waardoor volksmenners vrij spel zouden krijgen. Helaas moesten we in de jaren 30 van de vorige eeuw vaststellen dat ook de zelfverklaarde elite niet immuun bleek voor de fatale aantrekkingskracht van totalitaire leiders.

* In hedendaagse discussies gaat het opvallend genoeg alle richtingen uit. In het ene geval pleit men voor méér verkiezingen, in het andere wil men dat de mensen thuisblijven.

* In principe is er ook niets tegen vervroegde verkiezingen, maar de regeringsvorming loopt er niet noodzakelijk vlotter door. Het fundamentele probleem zal blijven dat paars en geel elkaar wantrouwen, en dat de paarse en groene partijen bang zijn te worden bestempeld als een coalitie van de verliezers.

* Ook al laat men de Belgen nog vijftig keer stemmen, die patstelling zal niet verdwijnen. (dS)

1 2 3 5