AMERIKAANS MARSHALLPLAN

Voor 3 april had ik 3 items op mijn almanak staan: Henry Van de Velde, Doris Day en het Marshallplan. Ik dacht aan Europa en koos voor het laatste. Een plan dat de jongste dagen weer uit de kast gehaald wordt naar aanleiding van de pandemie die ons momenteel treft. Hoe gebeurde dat toen alweer?

° Aan het eind van WO II stond West-Europa er slecht voor. De agrarische en industriële productie was met 40% afgenomen en door het wegvallen van de Duitse industrie ontstond in de buurlanden een groot energieprobleem. Duitse herstelbetalingen en oorlogschadevergoedingen bleken niet meteen een goed idee.

1339855728° Het Amerikaanse Marshallplan van 3 april 1948 bracht het begin van een oplossing. Via het hulpplan van VS-minister George Marshall stroomde pakweg 13 miljard dollar naar de West-Europese economie. 20% als lening, 80% als een royale gift.

° De Amerikaanse motieven waren niet louter humanitair, maar ook politiek gericht. De VS waren bang dat de Sovjet-Unie (Rusland) West-Europa zou inpakken om het communisme te verspreiden. De VS staken dus nog een tandje bij en in 1949, één jaar later, was ook de NAVO een feit.

* Nog belangrijker voor Amerika was dat door een economische opbouw van Europa een grote afzetmarkt geschapen werd voor Amerikaanse goederen in het herstellende Europa. Voor wat hoort wat. Toen en nu.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Het MAKKE land dat het onze is

Gisteren las ik op Messenger een grapje dat mijn vriend Pieter-Jan me stuurde: Een Chinees ingenieur zegt: “Toen we dat coronavirus vaststelden, bouwden we een splinternieuw ziekenhuis in twintig dagen! “ daarop repliceert een Belgisch ingenieur : in Belgie heb je pas na twee keer twintig weken je bouw- en milieuvergunning!”

Mijn eerste reactie was er een van “dat is geen grapje , daar zit veel waarheid in” , maar dan dacht ik “wat een onrechtvaardige vergelijking!”

De beslissing over die vergunningen wordt hier niet genomen door België, maar sinds vele jaren al door Vlaanderen ! Je moet in het grapje “Belgisch” ingenieur dadelijk vervangen door “Vlaams” ingenieur . Al tientallen jaren lang zijn al die bevoegdheden overgedragen aan Vlaanderen.

Ik nam dan de proef op de som . Wie is er in dit landsdeel verantwoordelijk voor onderwijs ? Inderdaad, Vlaanderen . En dus ook voor de grote achteruitgang ervan? Inderdaad.

En wie is er verantwoordelijk voor de afbouw van de culturele expansie , de armoede van jonge artiesten en het aan hun lot overlaten van de vele vrijwilligers in deze sector? Inderdaad weer Vlaanderen!

En wie laat er in onze regio een rivier dichtslibben en veertig jaar lang niet meer ruimen… ? Zelfde antwoord: Vlaanderen!     (foto lv 01.04.20)

Wie doet er al jaren lang niets aan het feit dat wij eigenlijk niet meer in Antwerpen geraken wegens dichtgeslibde autowegen… weer het zelfde antwoord!

Voor inspanningen inzake investeringen in sociale huisvesting ook het zelfde antwoord.

Wie hinkt er in Europa ver achterop? Antwoord duidelijk : Vlaanderen. Het antwoord werd te eentonig. Ik ben dan maar opgehouden .

Door sommigen wordt over België gezegd dat het onbestuurbaar zou geworden zijn , wat volgens mij helemaal niet bewezen is. Maar van Vlaanderen is het zeker. Niet dat het onbestuurbaar is , wel zeker dat het slecht bestuurd wordt ! Misschien niet over heel de lijn , maar toch in heel veel materies die vroeger in allerlei staatshervormingen door België aan Vlaanderen zijn overgedragen!

Besturen betekent in deze context volgens Van Dale “ de leiding hebben van zaken van algemeen belang en van groepsbelang “ . De leiding hebben betekent duidelijk het beste er van maken , zeker niet het laten verkommeren of er zich niet veel van aantrekken.

En hoe reageren wij in het algemeen hierop ? Wij zien dat er heel veel hapert . Wij doen gewoon even schamper en schelden in alle vormen op de politici! Maar dat is alles .

Wij zijn een mak land geworden , het makke land dat het onze is.

Niet dat we niet voelen dat het erg verkeerd gaat. Ook in de pers wordt dat duidelijker en duidelijker. Vandaar dat we in een vorige commentaar ons ook aansloten bij het artikel “Wat Vlaanderen zelf doet , kan veel beter.”

Nu lezen we ook weer in een zeer bekend opinieweekblad : “ Vlaanderen is autonomer geworden , maar doen we echt alles wat we zelf doen beter?” Dit is duidelijk een retorische vraag!

Wordt het na zo vele jaren Vlaams bestuur geen tijd om op een objectieve manier de kwaliteit van dat bestuur te laten beoordelen en te beslissen wat wij doen met dingen die wij toch niet beter deden?

Of blijven we maar wat mak blaffen naar politici?

Ludo Helsen

Voorzitter HGA

… wat staat voor ‘Heemkunde Gouw Antwerpen’ – de koninklijke koepelvereniging voor heem-, geschied- en oudheidkundige kringen in de provincie Antwerpen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘Keizer Karel’ wordt vandaag 520 jaar

Het is vandaag precies 520 jaar geleden dat Karel V, beter bekend als Keizer Karel, werd geboren. Zijn wieg stond in Gent. Het verhaal …

° Op 24 februari 1 500 stapte een bode het Gentse stadhuis binnen met de “blyde nieumaere ende tidinghe vanden gheboorte van onsen jonghen prince binnen deser stede, geboren op Sente Matthys avont”(citaat uit de stadsrekeningen). Groot feest natuurlijk, vreugdevuren alom, ook al kon niemand toen vermoeden dat het knaapje later, door een hele rist dynastieke toevalligheden, een wereldrijk zou erven waar de zon nooit onderging.

° Karels ouders, Filips de Schone en Johanna van Castilië, logeerden toen al enkele maanden in het grote Prinsenhofkasteel, vlakbij het Gravensteen. Het hele domein besloeg 2 hectare, er was zelfs plaats voor een dierentuin met leeuwen.

°° In ‘Het Geuzenboek’ wil Louis Paul Boon ons doen geloven dat de prins zijn moeder verraste door ter wereld te komen toen zij op de nachtpot zat. Fantasie, het is gewoon een van die vele eeuwenoude volkse Karel-verhalen, zoals ook de historie over de pot van Olen er een is.

°° Een grotere polemiek vecht Gent nog steeds uit met Eeklo. Volgens de Eeklonaars is Keizer Karel bij hen geboren, op 22 februari. Ook zij zwaaien met oude stadsrekeningen. Er valt in te lezen dat “onze gheduchte vrouwe en princesse gheleghen was van eenen zone” en dat er op die dag allerlei ongewone festiviteiten plaatsvonden in Eeklo.

° Maar Keizer Karel zelf was er zijn hele leven lang van overtuigd dat hij op 24 februari geboren werd, in Gent. Hij heeft hier op zijn minst veertien keer voor kortere of langere perioden verbleven. Als kind is hij hier waarschijnlijk nog meer geweest, omdat hij verzot was op die leeuwen in de leeuwenhof.

° Op 24 februari heeft hij zelfs meerdere keren zijn verjaardag gevierd in Gent. De eerste keer al toen hij 9 werd. En bij de bestraffing in 1540 (Gent kwam in opstand tegen te hoge belastingen) komt hij met zijn leger aan…

STROPPENDRAGERS

°° 14 februari arriveert hij. Pas op 24 februari, zijn verjaardag, laat hij het stadsbestuur bij zich komen om de beschuldigingen voor te lezen. Op 3 mei verplichtte hij een grote groep Gentenaars waaronder edellieden, stadsambtenaars en bekende poorters blootsvoets voor hem te lopen, gekleed in een zwarte tabbaard. Sindsdien worden Gentenaars stroppendragers genoemd.

° En tot slot heb je nog zijn bezoek na zijn troonsafstand in 1555: voor hij inscheepte in Vlissingen (op weg naar Spanje, waar hij in 1558 stierf) heeft hij Gent bezocht, als laatste stad.

VOORBESTEMD

° Gent was hoe dan ook voorbestemd om Karels geboortestad te worden. Zijn ouders verbleven al sinds oktober 1499 in het Prinsenhof, het was duidelijk de bedoeling dat hij daar geboren zou worden. Waarom? Misschien omdat het een juridische enclave was en men een eigen heerlijk gebied verkoos als geboorteplaats.

° Bovendien waren Karels grootouders, Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, in Gent getrouwd. En vergeet niet dat Gent, een stad van 60.000 inwoners, op dat ogenblik nog altijd de belangrijkste stad van de Nederlanden was. Gent dus, met enige renommee en uitstraling als geboorteplaats van iemand die een belangrijke dynastieke carrière voor de boeg had.”

ONZE TOREN

° Door een hele rist dynastieke toevalligheden werd Karel in zijn leven beladen met eretitels alom. Vanaf zijn geboorte was hij hertog van Luxemburg en aartshertog van Oostenrijk. In 1506 stierf zijn vader (Filips de Schone – zoon van Maria van Bourgondië ) en erfde Karel ook het Hertogdom Brabant en de graafschappen Vlaanderen en Holland. Maar omdat hij nog minderjarig was nam eerst zijn grootvader Maximiliaan van Oostenrijk, later diens dochter Margaretha van Oostenrijk het regentschap waar.

° Op zijn 15de (1515) werd Karel echt vorst van de Nederlanden en droeg hij ook de titels Karel II van Bourgondië, Karel V van Spanje en nog later Keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk.

° Naar Laakdal (Veerle) toe betekent die haast magische 1515 de inwijding van de nieuwe kerk met toren. (Ludo Helsen in “Jaarboek VIII 2015 van Laakdal”, waarvan nog steeds exemplaren in voorraad).

* foto boven: Met de typische Habsburgerskin van zijn grootvader Maximiliaan, was Keizer Karel helemaal geen mooie jongen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

FREE, FREE … NELSON MANDELA

399px-Nelson_Mandela-2008_(edit)Nelson Mandela … een naam als een klok. Zeker vanaf toen hij nog in die enge gevangenis zat op Robbeneiland. Tijdens zijn gevangenschap groeide hij uit tot een symbool van het wereldwijde verzet tegen de gehate apartheid in Zuid-Afrika.

° Die apartheid, een racistisch systeem waarbij de zwarte bevolking zwaar gediscrimineerd werd ten opzichte van de blanke, werd ingevoerd in 1948. Groot verzet onder de zwarte bevolking was het gevolg. Nelson Mandela werd hiervan snel een belangrijke leider.

° In 1953 opende Mandela het enige, door zwarten geleid advocatenkantoor in Zuid-Afrika. Binnen het ANC, de politieke partij uit 1912 om zwart en blank nader bij elkaar te brengen, richtte hij een gewapende afdeling op omdat geweldloze acties geen steek veranderden en zelfs helemaal verboden werden.

° Daarom werd Mandela in 1962 opgepakt en voor 27 jaar vastgezet op Robbeneiland. Daar groeide hij dus uit tot de grote verzetsman tegen apartheid.

° Op 11 februari 1990, vandaa 30 jaar geleden, kwam hij vrij en werd het ANC gelegaliseerd. Samen met president F.W. de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede voor “hun inspanningen voor het vreedzaam einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika”.

° In 1994 werd Mandela, op zijn 75ste, president van Zuid-Afrika. In 1999 trad hij af. Mandela overleed op 5 december 2013. Hij werd 93.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Brug (was) symbool vrij Europa

De hoop van het vrije, grenzeloze Europa wordt misschien wel nergens zo mooi gesymboliseerd als in de Sontbrug, de zestien kilometer lange brug tussen Denemarken en Zweden. Onbelemmerd contact, tussen twee buren. Althans dat was het idee. Maar inmiddels zijn de grenscontroles er terug. En niet alleen hier. Is het Schengen-akkoord failliet?

° Vandaag staat er een witte tent op de brug. Denemarken voert de controles ronder controleren Deense agenten de automobilisten die uit Zweden binnenkomen. Maar … er lijkt meer aan de hand te zijn.

° De grenscontroles zijn niet alleen gericht op het tegenhouden van zware criminelen. Het nationalisme neemt overal toe. De grens moet ook beschermd tegen ongewenste asielzoekers. Aan de Duitse grens controleert Denemarken al sinds 2016 met dat doel de grens. Aan de Zweedse kant van de Sontbrug zijn sinds 2016 ook om die reden controles in werking

° Grenscontroles en groeiend nationalisme; beide staan haaks op alles waar de Sontbrug aanvankelijk voor stond. De brug stond in 2 000 symbool voor het toekomstige, ‘grenzeloze Europa’: een heus kosmopolitisch paradijs, waarvan de Scandinavische regio een blauwdruk was.

° Het Verdrag van Schengen brengt grote economische voordelen met zich mee, onder andere omdat vrachtwagenchauffeurs zonder vertraging kunnen doorrijden. Op dit moment maken 26 landen deel uit van de zone: 22 EU-lidstaten, plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

° Ruim tweederde van de Europeanen beschouwt het vrije reizen als een van de belangrijkste verworvenheden van de EU, zo bleek in december uit een onderzoek van Eurobarometer, waarbij 32 duizend inwoners verspreid over het continent geraadpleegd zijn.

° De vluchtelingencrisis van 2015 betekende het grote keerpunt voor de harmonie in de Schengenzone. Meer dan een miljoen migranten maakten de oversteek naar Europa. Wir schaffen das, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel eerst nog, maar daar kwam ze snel van terug toen in dat jaar 890 duizend vluchtelingen in het land arriveerden.

Zes van die landen voeren sindsdien steeds opnieuw tijdelijke grenscontroles in: Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk, Denemarken en Zweden.

° Hoewel de aankomstcijfers van migranten sinds 2015 fors zijn gedaald, blijven de landen juridische trucs toepassen om de controles te kunnen verlengen.

° De landen tarten hiermee het Europees recht. De controles blijven in de praktijk op dit moment beperkt. Duitsland controleert bijvoorbeeld alleen het gedeelte aan de Oostenrijkse grens. Lidstaten geven weinig tot geen cijfers vrij over het aantal asielzoekers dat op deze manier wordt tegengehouden en teruggestuurd naar andere EU-landen.

° Het gevaar zit hem erin dat de controles steeds normaler worden. Ze dreigen nu schaakstukken te worden in een totaal vastgelopen vluchtelingendebat. We kunnen ons afvragen of het paspoortvrije verkeer in de toekomst blijft bestaan.

° Her en der in Europa worden gelijkaardige ballonnetjes opgelaten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, sprak vorig jaar over forse uitbreidingen van de grensbewaking. En vorige maand speculeerde Nederlands premier Mark Rutte in een interview met De Telegraaf openlijk over het opheffen van Schengen, als de buitengrenzen niet beter bewaakt worden.   (vandaag gelezen in DM)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PETE BUTTIGIEG …

° De Democratische voorverkiezing in Iowa is gewonnen door Pete Buttigieg. Een jaar geleden was hij nog een onbekende burgemeester uit Indiana, en nu is hij de meest besproken Democratisch presidentskandidaat van het moment. Maar hoe spreek je zijn naam eigenlijk uit?

° De Democratische kandidaat weet dat zijn achternaam (spreek uit als ‘Boedde-djedj’) wat moeilijk is. Het geeft ook niet dat veel Amerikanen nog altijd oefenen op de uitspraak van die in oorsprong Maltese naam. ‘Noem me maar gewoon burgemeester Pete’, zei hij enkele jaren geleden. (dS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

premier Lumumba vermoord

Toen begin 1961 bekend raakte dat Patrice ­Lumumba, de eerste premier van het pas onafhankelijke Congo, was vermoord, lokte dat meteen een breed internationaal protest uit. Loemoemba werd meteen een heilige of een profeet voor velen.

° Precies het omgekeerde was het geval bij zijn politieke tegenstanders. Als évolué, als een brave imitatie-Belg (foto L) had hij het Belgische paternalistische kolonialisme danig ­teleurgesteld.

° Internationale bekendheid kreeg Loemoemba pas toen hij midden 1960 premier van Congo werd en bij de onafhankelijkheid koning Boudewijn trakteerde op een striemende anti-kolonialistische toespraak.

° In de psychose van de Koude Oorlog werd hij afgezet en op 17 januari 1961, vandaag 59 jaar geleden, op aansporing van onder meer Belgische en Amerikaanse belangen, vermoord in gruwelijke omstandigheden.

° Lumumba kreeg nooit een graf, er bleven zelfs geen stoffelijke resten van hem over (zo wilden het ook zijn moordenaars), op twee tanden in een Belgisch juridisch dossier na.

° Een wat macaber voordeel van Lumumba’s vroege dood is dat de herinnering aan hem bevroor in een tijd waarin hij slechts een ­belofte was. Een politiek palmares had hij nog niet kunnen opbouwen, op die speech in 1960 na.  Maar dat kon de manipulatie van de herinnering aan hem nooit in de weg staan.

foto: President Mobutu eert Lumumba op een bankbiljet (1967): cynisch opportunisme. rr

° Bij zijn dood maakte de Sovjet-Unie van hem al meteen een anti-imperialistisch symbool. Nog cynischer ging de Congolese machthebber Mobutu met hem om. Mobutu was actief betrokken bij de moord op ­Lumumba, maar maakte van hem al in 1966 een ‘nationale held’: dat kon hem internationaal dienen als ­referentie en wettelijke regelgeving (met dank aan Marc Reynebeau in dS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

CD&V Laakdal wandelde

Geen klassieke nieuwjaarsreceptie voor CD&V Laakdal, maar een wintermeeting. CD&V-mandatarissen, bestuursleden en sympathisanten maakten er vandaag zondag 12 januari een fijne wandeling van doorheen Varendonk.

Het vertrekpunt was café Surplace aan de Herseltseweg. Stein Voet stuurde een paar foto’s  …

steinvoet@live.com 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Groen Laakdal protesteert …

Het Laakdalse gemeentebestuur gaf onlangs toelating aan Stichting Kempens Landschap om vlakbij natuurgebied Helschot, op de grens met Herselt en even voorbij Café Sur Place, een “slow cabin” te plaatsen. “Zijn we op weg naar een nieuwe ruimtelijke wanorde in Laakdal ? Je zou het denken”, aldus raadslid Mondelaers . 

“Voor de uitbater van de vakantiewoning is het een lucratieve zaak. Je betaalt al snel € 175 per nacht.  De reservaties stromen binnen.  Enigszins normaal, want wie er een keertje passeerde, weet dat het er supermooi is , maar … geen goede zaak voor de natuur en ons landschap”, vinden ze bij Groen.

Groen gemeenteraadslid Paul Mondelaers: “Jarenlang heeft onze gemeente, in samenwerking met natuurorganisaties, gestreden tegen de weekendhuisjes en leegstaande vakantieverblijven in de Laakvallei. Het opruimen ervan was een echt titanenwerk.  En plotseling slaat men een andere weg in. Het plaatsen van zo’n ‘slow cabin’ in agrarisch gebied, op een plek die onder het bosdecreet valt, is blijkbaar geen enkel probleem.”

Daarenboven was er geen overleg geweest met omwonenden, Agentschap Natuur en Bos en belangenorganisaties. “En dat is nochtans noodzakelijk om tot een goed beleid te komen”, zegt Ruben Maes, lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).  “Zo’n wijziging in het gemeentelijk ruimtelijk beleid had op zijn minst besproken mogen worden in de daarvoor opgerichte organen.”

“Schepen van Toerisme, Gerda Broeckx (CD&V) wou onlangs nog verdergaan met dit initiatief”, vervolgt Mondelaers. “Groen Laakdal vraagt aan het bestuur om nog eens goed na te denken en de beslissing terug te draaien. Ik heb de juridische dossiers die 2 natuurverenigingen hebben opgesteld gezien en ze lijken me ijzersterk.” zegt Mondelaers nog. “Hopelijk krijgen we hier geen krachtmeting en geeft de gemeente Laakdal opdracht aan Stichting Kempens Landschap om alles op te ruimen en het gebied weer in de vroegere staat te herstellen.”

“Jammer dat je moet schermen met juridische argumenten. Iemand met gezond groen verstand weet toch dat deze plaats geregeld onder water staat en een kwetsbare biotoop is. Trouwens, wie maakt ook nog open vuur in zo’n gebied?”, vult Maes nog aan.

ProLaakdal  klinkt op oud en nieuw

Nu zondagmiddag 29 december klinken leden en kandidaten van Prolaakdal op het oude en nieuwe jaar in de pastorijtuin van Klein-Vorst.

° Prolaakdal heeft afgelopen jaar geijverd voor extra parking en de bouw van Capellebeemden, een ontmoetingsruimte in het centrum van Klein-Vorst. Er werd ruimte geschapen voor extra parking en de ruwbouw voor de ontmoetingsruimte werd gegund op het schepencollege. Tijdens deze legislatuur willen ze nog een plan finaliseren voor een veilige doortocht van het centrum te Klein-Vorst.

° Prolaakdal steunde eerder dit jaar ook Rode Neuzendag voor projecten die jongeren mentaal sterker maken. Ze gaan er ook prat op dat ze gemeentelijke budgetten konden vrijmaken om kinderarmoede in onze gemeente aan te pakken. Vanuit hun lokale politieke kas storten ze ook nog 200€ aan het kinderarmoedefonds.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4