statiegeld tegen zwerfvuil

Het aantal kilo’s zwerfvuil in Laakdal is vorig jaar jammer genoeg gestegen t.o.v. het jaar voordien. Zo werd er in ’19 2.900 kg zwerfvuil of zo’n 500 kg meer dan in ’18 (2.400 kg) door de gemeentelijke diensten verzameld. Schepen van Milieu Benny Smets vindt het dan ook enorm belangrijk om te blijven pleiten voor het invoeren van statiegeld!

° Ondanks enkele lovenswaardige initiatieven zoals het WITZers-team (wijkinitiatief tegen zwerfvuil) neemt het fenomeen zwerfvuil niet af, integendeel. “Het is zeer goed dat vrijwilligers het zwerfvuil in hun buurt opruimen en wij zijn hen daar enorm dankbaar voor, maar dit zou eigenlijk overbodig moeten zijn”, begint Benny zijn pleidooi. “Er wordt dezer dagen veel gewandeld en gefietst. Maar ik zou iedereen willen vragen om het gezond en ook netjes te houden en het afval terug mee naar huis te nemen en niet in de natuur of in de berm achter te laten!”

° De milieuschepen geeft toe dat het soms ‘dweilen met de kraan open’ is: “We gaan de volgende weken onze mobiele camera terug meer inzetten.  Om minder zwerfvuil in onze bermen en grachten te vinden, zal volgens mij enkel statiegeld echt soelaas brengen!”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VROEG AVOND … MEER INBRAKEN

Om het aantal woninginbraken te verminderen, heeft de stad Genk voor één dag een ex-inbreker ingehuurd. De stad wilde inwoners tonen hoe makkelijk een dief zijn slag kan slaan. Bedoeling was ook mensen aan te sporen om tijdig de politie te waarschuwen. (rtvNWS)