VROEG AVOND … MEER INBRAKEN

Om het aantal woninginbraken te verminderen, heeft de stad Genk voor één dag een ex-inbreker ingehuurd. De stad wilde inwoners tonen hoe makkelijk een dief zijn slag kan slaan. Bedoeling was ook mensen aan te sporen om tijdig de politie te waarschuwen. (rtvNWS)